Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/09/2017

Sự học, mồ hôi và nước mắt

Trân Văn

Tuần trước, Kaiserslautern America – t tun báo phc v cng đng quân nhân, nhân viên B Quc phòng Mgia đình của h ti Tây Bc nước Đc - va có mt phóng s ngn v s kin Đi tướng David L. Goldfein, Tham mưu trưởng Không lc M đến thăm Ramstein Air Base (căn c không quân ln nht ca M hi ngoi).

hoc1

Tướng Goldfein đ ngh được làm li công vic ông đã tng làm cách nay hơn 40 năm - gom thc phm mà mt người lính vừa mua, b vào bc vi hy vng s được thưởng tin tip (Hình : TSgt Sharida Jackson/US Airforce)

Theo đó, trên đường t Trung Đông tr v M, ngoài chuyện làm vic vi gii ch huy Ramstein Air Base, tướng Goldfein còn ghé commissary (ch thc phm và tp phm trong các căn c quân s ca M) Ramstein Air Base đ thăm li nơi ông tng làm bagger cách nay gn năm thp niên.

Bagger là lối dân M gi người chuyên gom hàng hóa mà khách đã mua đ cho vào bc trước khi khách ri khi quy tính tin. Không ging như nhng ngôi ch khác, bagger các commissary không phi nhân viên mà ch là nhng người tình nguyn tr giúp khách hàng, thành ra h không được tr lương, thu nhp ph thuc hoàn toàn vào tin thưởng (tip) t khách. Đó là lý do commissary nào cũng có hàng ch lưu ý khách : "Baggers work for tips only" (các bagger ch có tin thưởng).

hoc2

"Baggers work for tips only" (các bagger ch có tin thưởng).

Kaiserslautern America không kể gì v cha ca ông tướng bn sao hiện là Tham mưu trưởng Không lc M mà ch cho biết ông ta cũng là quân nhân, tng được điu đng t M đến Kaiserslautern, phc v ti Ramstein Air Base hi thp niên 1970. Trong thi gian sng cùng gia đình ti Kaiserslautern, cu bé David L. Goldfein vừa đi hc, va làm bagger ti Commissary ca Ramstein Air Base đ kiếm thêm tin...

Tướng Goldfein tâm tình, bagger là công vic đu tiên trong cuc đi ca ông và trong chuyến thăm li nơi làm vic đu tiên ca mình, tướng Goldfein t ra rt sung sướng khi gặp li Charlie Searchwell – người điu hành nhóm bagger ti Commissary Ramstein Air Base, vn đã tng là xếp ca David L. Goldfein gn 50 năm trước.

Ông Searchwell – giờ râu tóc đã bc trng vn còn nh bagger David L. Goldfein. Ông Searchwell nói thêm rằng, tướng Goldfein không phi là trường hp cá bit, nhiu chuyên viên cao cp, cũng như sĩ quan cp tá khác ca quân đi Mđã đến Commissary ca Ramstein Air Base, thăm li nơi h tng là bagger.

***

Cũng tuần trước, Thanh Niên – mt nht báo ti Vit Nam - đăng "Cử nhân chạy xe ôm". "Cử nhân chy xe ôm" vn là đ tài cũ nhưng vn được dành cho mt khonh trên t Thanh Niên có th ch vì nó gii thiu thêm nhiu bi kch cá nhân mi.

hoc3

Cử nhân chạy xe ôm - Ảnh minh họa

Ti Vit Nam, con s tt nghip cao đng, đi hc, thm chí cao hc nhưng tht nghip càng ngày càng nhiều. Hi h tun tháng ba va qua, B Lao động, thương binh và xã hội Vit Nam công b thng kê v tình trng tht nghip trong quý 4 năm 2016. Theo đó, vn nn tht nghip ca nhóm có hc vn cao càng ngày càng trm trng. So vi quý 3 năm 2016, trong quý 4 năm 2016, có thêm hàng chục ngàn người trong nhóm hc vn cao tht nghip, t l thp nghip ca ca nhóm có hc vn cao chiếm ti 42,5% tổng s người tht nghip (1,11 triệu người). Tính đến cui năm 2016, ti Vit Nam có 218.800 người có hc vn cao tht nghip song đó chưa phi là con s cui cùng. Người ta d đoán, năm nay, sẽ có thêm chng 200.000 người thuc nhóm hc vn cao tht nghip.

Vài năm gần đây, tình trng có hc vn cao nhưng tht nghip được các "chuyên gia" và h thng truyn thông Vit Nam giải thích là do… cha m đương s và chính đương s lch lc v mt nhn thc, sính bng cp, ch thích làm "thy" ch không không mun làm "th" và do… hệ thng, chương trình đào to lc hu, không bt kp chuyn đng ca th trường lao đng. Một s "chuyên gia" và cơ quan truyn thông còn lên án nhng cá nhân thuc nhóm có hc vn cao đang tht nghip là thiếu c gng t đào to, t thích nghi…

Trong bối cảnh hc vn càng cao, càng d tht nghip, trên h thng truyn thông Vit Nam, nhng tm gương hiếu hc, nhng câu chuyn v s hy sinh cho con cái có th đeo đui con đường hc vn càng ngày càng ít. Điu này tuy bt thường nhưng d hiu. Khi n lc hc hành không còn là lối thoát đ thay đi s phn, chng phi hàng trăm ngàn cá nhân mà còn có thêm hàng trăm ngàn gia đình tuyt vng.

***

Tháng 4 năm 2013, bà Nguyễn Th M Nhân, 48 tui, ng ti xã An Xuyên, thành ph Cà Mau, tnh Cà Mau treo c, t kết liu sinh mng ca mình. Lý do khiến người ph n này hành đng như vy là vì bà b bnh nan y, còn Đinh Công Bng - đa con trai ln đang theo học Cao đng Du khí ti thành ph Vũng Tàu có th phi b hc vì không có tin đóng hc phí. Trong thư tuyt mnh, bà Nhân bày t hi vng sau cái chết ca bà, tng thu nhp/tháng ca c gia đình s gim, nh vy s hi đ tiêu chun ca mt "gia đình nghèo", ba đứa con ca bà s được gim hoc min hc phí. Bà Nhân xin các con đừng trách m mà phi gng hc, vươn lên

hoc4

Ông Đinh Hoài Bảo thắp nhang trước bàn thờ vợ, bà Nguyễn Th M Nhân, 48 tui  - Ảnh : Tấn Đức

Tháng 8 năm 2013, nhiều t báo Vit Nam cùng k v ông Nguyn Hu Đnh – mt nông dân nghèo, b quê tìm v Hà Ni đ bc vác, khi kit sc thì chuyn qua sa xe đ có tin nuôi bn đa con ăn hc. Mười năm mưu sinh ti Hà Ni là mười năm ông Đnh trú trong mt ng cng bng bê tông, đường kính 1,2 mét. Trong kỳ thi tuyn sinh vào đi hc năm 2013 ti Vit Nam, hai đa con trai song sinh ca ông Đnh tr thành th khoa, mt ca Đi hc Y Hà Ni, mt ca Đi hc Bách khoa Hà Ni. Trước đó, cô con gái ln ca ông Đnh đã giành được mt ch trong Đi hc Khoa hc xã hi - Nhân văn Hà Ni, cô con gái thứ hai thì giành được mt ch trong Cao đng Giao thông vận tải

Sự hc ca ba đa con bà Ngân, bn đa con ông Đnh đâu ch có m hôi, nước mt mà còn nhum c máu ca nhng bc sinh thành. Hàng chc triu người Vit thuc nhiu thế h đã đi hết con đường hc vn tri bng m hôi, nước mt, thm chí là máu như vậy. Cha m càng nghèo, vic hc hành ca con cái càng thm đm m hôi, nước mt.

Thời nào và đâu người ta cũng tin hc vn và c gng vươn lên không ngưng ngh là con đường tt nht giúp cá nhân thoát khi đói nghèo, thành đt. Đó cũng là lý do giúp David L. Goldfein, vào đời v tr mt bagger, sau gn 50 năm tr thành Tham mưu trưởng Không lc M. Ông tướng bn sao này ch là mt trong vô s ví d đ chng minh cho chuyn n lc càng cao thành qu gt hái được càng ln, bt k bn là ai, cha m bn ra sao.

***

Bao nhiêu mồ hôi, nước mt, sinh lc, hy vng ca bao nhiêu gia đình đã b phung phí khi hàng trăm ngàn cá nhân có hc vn cao tht nghip ? Chng có ai thèm thng kê nhưng con s đó chc chn rt ln.

Thất nghip là h qu có tính tt nhiên ca suy thoái, sản xut - kinh doanh ln bi. Suy thoái là con đ ca chính sách, phương thc điu hành – qun lý kinh tế, xã hi.

Làm sao Việt Nam có th thoát khi suy thoái khi h thng không có ch cho nhân tài, vic la chn viên chc các cp ph thuc vào "quy hoạch", "qui trình" mà xét v bn cht ch nhm h tr cha con, dâu r, v chng, anh em, thân bng quyến thuc chia nhau các v trí lãnh đo mt xã, mt huyn, mt tnh, mt ngành, thm chí ct nhc hàng lot thuc h vn là tài xế, b nhim làm Phó Văn phòng như đã từng xy ra các huyn Nông Cng, Tĩnh Gia tnh Thanh Hóa năm 2014 ?

Hồi tháng 5 va qua, trong mt báo cáo gi Quc hi Vit Nam, chính ph Vit Nam tha nhn có 58 trường hp b nhim thân nhân làm lãnh đo ti chín tnh, thành ph là : Hà Giang, Yên Bái, Ngh An, Tha Thiên – Huế, Đà Nng, Đk Lk, Bình Đnh, Bà Ra – Vũng Tàu, Cn Thơ. Báo cáo có hai đim đáng lưu ý, một là 58 trường hp đó đu do dân chúng t giác ri được báo gii nêu lên như mt vn nn ch không phi do h thng công quyn phát giác. Hai là dù tha nhn thc trng va k làm "dư lun bc xúc" nhưng chính ph Vit Nam không gii quyết được bt kỳ trường hp nào. Vào thi đim đó, ông Trương Hòa Bình, Phó Th tướng thường trc ca chính ph Vit Nam ch ha "s hoàn thin" và "thc hin nghiêm các quy đnh pháp lut v công tác cán bnhất là v tuyn dng, s dng, đ bt, b nhim, k lut cán b, công chc, k c người đã ngh hưu".

***

Chuyện các chuyên gia và h thng truyn thông Vit Nam thi nhau ch trích c nhng cá nhân có hc vấn cao b tht nghip ln cha m ca h là cùng b lch lc v mt nhn thc rõ ràng bt cn nhân tình. Thế nhưng ngm k thì li ngy bin thin cn và tàn nhn y dường như hu lý. Khi hết thế h này đến thế h khác ch biết "cui cút làm ăn, toan lo nghèo khó", xem "qui hoạch", "qui trình" tuyn dng, b nhim viên chc như mt th "mc đnh" thì làm sao mà khác được.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 12/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 695 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)