Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/09/2017

Lưỡi kéo kiểm duyệt tệ hại

Bùi Tín

Tôi có anh bạn M khá thân, Thomas Bass, giáo sư tiếng Anh, ging dy môn báo chí Đi hc Albany bang New York, Hoa Kỳ.

Tác giả Thomas Bass.

Chúng tôi quen nhau từ năm 1976, khi cùng nhau gp Trung tá Hai Trung – Phm Xuân n, cán b tình báo huyn thoi, ti Sài Gòn đ viết bài.

Năm 1955, khi được c li min Nam, thâm nhp b máy Vit Nam Cng Hòa, n là thiếu tá tình báo. Hai Trung là bí danh ca Trung tá Phm Xuân n năm 1975. Tháng 1 năm 1976 được phong Anh hùng các lc lượng vũ trang nhân dân, cui năm 1979 mi được lên cp Đi tá. Cuối năm 1990 được phong Thiếu tướng, khi chun b v hưu ; mt tháng 9/2006 do bnh ung thư phi. Theo li n, h phong Anh hùng, Thiếu tướng cho ông không phi do đánh giá cá nhân ông, mà ch yếu là đ khoe thành tích ni bt ca ngành tình báo ! H rt dè xẻn khi phong cấp cho ông, do ông đi xe Renault 4, nuôi con chó berger, sng kiu tư sn !

Cuối năm 1976, ti Đi hi đng toàn quân, khi ngh gii lao, tôi có dp dn Phm Xuân n đến chào, gp Đi tướng Võ Nguyên Giáp, người tng nhn nhiu bn báo cáo tình báo quý giá của Hai Trung, nay mi có dp gp mt.

Đã có nhiều bài báo và cun sách viết v Phm Xuân n.

Nổi bt nht là cun "X6 - Perfect Spy" - X6 - Đip viên hoàn ho, ca Larry Berman ra mt ti Hoa Kỳ tháng 10/2007, được dch sang tiếng Vit tháng 9/2013 – nhà xuất bn Trí Vit. Cun sách này được dch nguyên văn, do trúng theo "gu" khoe khoang – đp đ phô ra - ca Hà Ni. Tác phm này đang được chuyn sang b phim dài nhiu tp, cũng do L. Berman viết kch bn.

Trong nước, Nguyn Th Ngc Hi ra cuốn "Phm Xuân n – tên người như cuc đi" ăn khách, ca ngi mt chiu theo kiu tô v, bc đng.

Cuốn sách tiếng Anh th 2 v Phm Xuân n là "The spy who loved us – The Viet Nam war and Pham Xuan An’s dangerous game" – "Điệp viên yêu chúng ta – Chiến tranh Việt Nam và trò chơi nguy him ca Phm Xuân n" ca Thomas Bass, do Public Affairs xut bn năm 2009, sinh đng, chân tht.

Résultat de recherche d'images pour "Điệp viên Z21- Kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ"

Chính cuốn sách này khi được dch sang tiếng Vit do nhà xut bn Nhã Nam - Hng Đc trong nước đm nhim gp rc ri vi tác giả, sau khi ra mt năm 2009 vi tít sách là "Đip viên Z21- K thù tuyt vi ca nước M".

Image associée

Tháng 8/2017 vừa qua, Thomas Bass đã sang Pháp gp tôi đ tâm s v chuyn dch cun sách ca anh ti Vit Nam, s không hài lòng ca anh v lưỡi kéo kim duyt của ngành an ninh văn hóa và thái độ c chp rt đáng trách ca các biên tp viên nhà xut bn Nhã Nam.

Đây là nếp tư duy th cu cc đoan, không mun hc hi gì nơi khác trong khi hi nhp vi thế gii văn minh, t mình đ tài gii, ta không thua kém ai !

Anh cho biết anh không th chu đng được thái đ đc đoán như thế, và vì l phi, vì yêu quý nhân dân Vit Nam anh buc phi lên tiếng trong mt cun sách nhan đ "T nn kim duyt", dày hơn 200 trang mà anh có nhã ý cho tôi đc trước bn tho, hin đang in.

Anh đã đi về Hoa Kỳ - Vit Nam hơn 16 chuyến bay đ bàn lun, tranh cãi v bn dch cun sách ca anh, c hòa gii cho êm thm nhưng… không thành. Anh đành đ h c in bn dch theo ý h, nhưng anh gi quyn nói lên s tht v t kim duyt "khng khiếp" Vit Nam, mt nét văn hóa cc kỳ lc hu, phi nói là man r, gia thế k 21 này.

Trong khi nhấm nháp cà phê và bánh ngt, Thomas k vi phong cách dí dm trào lng riêng ca anh, không pha mt chút gin d cay đng nào, rng lưỡi kéo an ninh văn hóa dã man đã "thiến" chng hơn 220 câu và đon văn trong nguyên tác ca anh, làm cho tác phm anh rách nát không còn là ca anh na. H xóa b sch trơn 3 chương quan trng, chương nói v cuc Di tn ca hàng triu thuyn nhân Vit Nam bt hnh và các tri tỵ nn ; chương nói v cuc Chiến tranh biên gii phía Nam và phía Bc Vit Nam – Trung Quc năm 1979 ; chương nói v tướng Giáp lên tiếng trong v t cáo Tng Cc II, mt v án siêu nghiêm trng, và v chuyn tướng Giáp lên tiếng chng li vic khai thác mỏ Bau-xít rất nguy him cho môi trường trên Cao nguyên, mà lãnh đo không h tr li.

Họ ct nát các đon tác gi k v thái đ thân thin, quý mến ca nhà báo Phm Xuân n đi vi nn báo chí t do, tiên tiến, nhân văn Hoa Kỳ, đi vi các bn thân ca ông các báo M Time, New York Herald Tribune, Christian Science

Monitor và Reuters… Họ ct tt c các câu nói lên ni bun dai dng thm thía ca ông n khi ông b ngăn chn không cho phép tiếp xúc t do vi các bn nhà báo M - Pháp ti ngay Sài Gòn, khi ông không được phép sang Hoa Kỳ d mt cuc hp theo li mi chính thc cui năm 1997 dù đã được phong Thiếu tướng.

Họ thiến luôn nhng đon ông n nói v các lp hc bun ng, giáo điu, thô thin trường đng cao cp Nguyn Ái Quc Trung Ương Hà Ni, - theo lời k li ca nhà báo Bùi Tín, do trong thi gian hc, không có ai quen gn Hà Ni dù ông quê gc Hi Dương nên thường ngày Ch Nht ông v nhà ông Bùi Tín chơi. (Tôi quen ông n t sáng ngày 1/5/1975 khi tôi ghé qua phòng ông làm vic, tr s của báo Time tại khách sn Continental đường Đng Khi - Catinat, khi y tôi ch biết ông làm vic cho báo M, chưa biết ông là nhà tình báo huyn thoi).

Tôi rất hiu con người Phm Xuân n vì tin nhau, quý trng nhau, hp nhau trên nhiu lĩnh vc. Nhà báo phải có tư duy đc lp. Ta là ta, không cn theo đuôi ai. Phi ngay tht, trung thc vi chính mình. Cng sn dùng anh, nhưng luôn nghi ng anh. Anh là Trung tá Hai Trung, khi được phong Anh hùng vn c là trung tá, khi bao nhiêu sĩ quan được lên cp ngay sau 30/4/1975. Mãi đến khi gn ngh hưu mi được phong Thiếu tướng, nhưng không được đi M theo mong mun tha thiết ca anh. H nghi ng anh cũng như h nghi ng mi người có thi gian tiếp xúc vi Hoa Kỳ, làm vic vi Hoa Kỳ, vi đi phương, cũng như h đày đọa không chút thương tiếc mi quân nhân min Bc vào Nam tng b chiêu hi ri v sau tr ra min Bc.

Họ nghi ng, cho mt v dò la các mi quan h ca anh, các cú gi và nhn đin thoi vin liên, dù cho anh đã là anh hùng, thiếu tướng, vì anh tng là điệp viên 4 mt, làm vic cho an ninh quân đi Pháp, làm báo cho M, chơi thân vi Trn Kim Tuyến trùm an ninh Sài Gòn và săn tin cho Hà Ni. S đa nghi c tt.

Sự chia tay ca ông vi các biên tp viên – an ninh văn hóa ti nhà xuât bn Nhã Nam là dt khoát, khi một mc h áp đt cái tít cho cun sách là "Đip viên Z21- K thù tuyt vi ca nước M". Điu này phn ánh não trng đã c đnh, đóng băng thành lp trường chính tr không lay chuyn ca lãnh đo Đng cng sn là phi coi Hoa Kỳ là k thù, ít nht là trong chiến tranh. Mt ông tướng cng sn không có th, không được phép "yêu nước M", yêu các đng nghip, bn bè là người M. Ch được yêu đng ; yêu nhân dân. Yêu t do cũng b cm.

Khi chia tay tôi, Thomas hẹn 2 tháng na s tr li Paris đ tng tôi cuốn sách "Nn kim duyt t hi". Ông có cô con gái tt nghip trường Pháp và ly chng người Pháp nên thường sang Pháp. Ông tng gp các nhà văn, nhà báo Dưong Thu Hương, Phm Th Hoài, Bo Ninh, Phm Chí Dũng, Đoan Trang…

Theo tôi, từng được đc sơ qua bản tho, đây s là cun sách b ích, lý thú cho công lun, cho làng báo quc tế, nht là cho các nhà báo tr Vit Nam trong khi đt nước đang c gng hi nhp vi thế gii văn minh thế k XXI.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 13/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 919 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)