Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/09/2017

Số phận của Bình có khác Thăng ?

Phạm Chí Dũng

Nguyễn Văn Bình - cu thng đc Ngân hàng nhà nước Vit Nam và được tp chí Global Finance có uy tín quc tế v phân tích tài chính lit vào "mt trong 20 thng đc có thành tích điu hành t nht trên thế gii" vào năm 2012 - có phi chu "mt s phn vinh quang và cay đắng" như Đinh La Thăng hay không, đây vn là mt du hi rt ln cho ti thi đim này.

binhthang1

Nguyễn Văn Bình, hình chp năm 2016.

Cửa thoát mong manh

Trong khi số phn ca Đinh La Thăng đã tr nên rt chông chênh t tháng Chín năm 2016 khi B Công an bt Vũ Đc Thun là tr lý ca Thăng, và số phn này đã chính thc an bài vào cui tháng Tư năm 2017 khi Tng bí thư Trng bt đèn xanh cho y ban Kim tra trung ương công b kết lun kim tra v Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN) vi trách nhim chính thuc v ông Thăng, thì đương kim Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyn Văn Bình li được báo gii nhà nước ưu ái không đ đng gì, cho dù vào thi gian đó đã xy ra hàng lot v ra tòa ca hai đi án Phm Công Danh - Ngân hàng Xây Dng - và Hà Văn Thm - Ngân hàng Đi Dương.

Cũng vào thời gian trên, có dư lun cho rng Nguyn Văn Bình đã "thoát".

Khách quan mà nói, có một ca thoát cho ông Bình. Ti đi hi 12 vào đu năm 2016 ca đng cm quyn, c Nguyn Văn Bình và Đinh La Thăng đu bt ng lt vào B Chính tr, cho dù hai nhân vt này được nhiều dư lun khng đnh là người ca "anh Ba Dũng". Tuy nhiên sau đó, đường công danh ca hai nhân vt này lch hn nhau : Đinh La Thăng v "trn" TP.HCM - mt c đim kinh tế - chính tr quan trng hàng đu min Nam và nh hưởng c mt phn Trung Nam Bộ, nhanh chóng tr thành "sao" vi tn sut xut hin trên báo chí dày đc hơn hn các y viên b chính tr khác. Còn Nguyn Văn Bình li v Ban Kinh tế trung ương - mt cơ quan đng mà trong nhiu năm đã năm ln by lượt b đng đe da đóng ca vì thc ra chẳng có tác dng gì ngoài chuyn "đnh hướng" và trà lá nhu nht, v thc cht chng có thc quyn gì. V đây, xem ra Nguyn Văn Bình đã được "đá lên" và vĩnh vin xa ri cái ghế thng đc quyn lc ca Ngân hàng nhà nước - đa ch có th chi phi toàn bộ huyết mch tín dng và tài chính ca nn kinh tế, k c thế gii ngm. V thc cht, Bình b xem là "đã cháy".

Hẳn đó là ngun cơn mà Đinh La Thăng được Nguyn Phú Trng soi xét hơn nhiu trong chiến dch "chng tham nhũng - thanh lc nhân s" ca đng. Vậy là Thăng "đi" trước.

Chỉ có cách "đi" là còn có v gây khó hiu. Hóa ra Tng bí thư Trng đã quyết đnh to ra mt màn bi hài kch : Đinh La Thăng được "luân chuyn" t ghế bí thư thành y TP.HCM v làm phó ban kinh tế trung ương, hay nói cách khác là ông Trọng đã "nht quyn lc vào lng" c Bình chung vi Thăng.

"Đi" như thế nào ?

Ngay sau khi xảy ra kết qu "Trnh XuânThanh đu thú" Hà Ni vào cui tháng By cho dù B Ngoi giao Đc t cáo mt v Vit Nam đã ra tay bt cóc Thanh, s phn Đinh La Thăng một ln na ni sóng. Khi đó đã r lên tin đn v vic ông Thăng không còn đi làm Ban Kinh tế trung ương mà b qun thúc. Cùng lúc đó, mt s t báo nhà nước bt đu làm "nhim v" : ln đu tiên sau nhiu năm cm khu, đc bit dưới thi Nguyn Tn Dũng còn là thủ tướng, gi đây báo chí tr nên "dũng cm" hơn nhiu đ bt đu hé ming v trách nhim ca Ngân hàng nhà nước khi đ xy ra quá nhiu sai phm và tham nhũng ti mt s ngân hàng thương mi c phn. Dù chưa thy nêu tên Thng đc Nguyn Văn Bình…

Nhưng căng thng và nguy him là thy rõ. Ch ít ngày sau khi Trnh Xuân Thanh "v", mt đi gia mà trước đó ít ai nghĩ là có th b h hn gì - Trm Bê - đã b B Công an bt. Trm Bê li được xem là người thân, thm chí là "tay hòm chìa khóa" ca "nhà anh Ba Dũng" và có mối quan h thân thiết không kém vi Nguyn Văn Bình.

Mạch truyn lướt nhanh và hp dn hơn hn. Ln đu tiên t sau đi hi 12, Nguyn Văn Bình dường như b ht khi thế "an phn", đ cho dù có thc tâm an phn cũng đã mun. Vn đ đang trở thành ý đ tái sp xếp c bàn c chính tr ch không còn thun túy là nhng v án l t và nhng cá nhân quan chc đơn l, do vy bt kỳ con c nào cũng có th được nhng ý đ tính toán nào đó móc xích li vi nhau, cho mt v án chung. Thm chí có thể dn đến mt "phiên tòa lch s".

Trầm Bê - nhân vt có thi được xem là "bt kh xâm phm" và nghe nói đã tng thoát bt b ít ra vài ln, khi đã b bt tht thì Nguyn Văn Bình - nhân vt b xem là phi chu trách nhim v rt nhiu hu qu trong các chiến dch sáp nhp thâu tóm ngân hàng, mua li ngân hàng vi giá 0 đng, điu hành th trường vàng và đô la, gn vi nhiu dư lun v "trùm tài phit Bình Rui"… đương nhiên khó mà thoát.

Chỉ còn là chuyn Bình có "đi" như Thăng, hay s khác Thăng.

"Dê tế thn" ?

Vào đầu tháng 9/2017, mt lot quan chc cp cao ca PVN b bt, càng xác nhn kh năng Đinh La Thăng khó mà gi được ghế y viên trung ương, ngay c kh năng được "ti ngoi hu tra" cũng khó.

Một tun sau biến đng "bt PVN", đến lượt mt cu quan chức Ngân hàng nhà nước - phó thng đc Đng Thanh Bình và là cp phó trước đây ca Nguyn Văn Bình - b khi t.

Chưa bao gi Nguyn Văn Bình li "gn" vi vòng t tng hình s như lúc này. Dù c hai đu là Bình, nhưng mt khi Nguyn Phú Trng đã không còn muốn "gi bình nguyên vn" na thì s có nhng con chut b đp, thm chí b đp chết tươi.

Vào tháng 9/2017, tướng Lê Quý Vương - th trưởng b công an - bt cht toát ra mt phán ngôn hiếm có "đang gii quyết li ích nhóm, sân sau ca thi kỳ trước".

"Thời kỳ trước" là thi kỳ nào ? Nhng gì mà tướng Vương đ cp v các v án tham nhũng đu rơi vào thi gian mà Nguyn Tn Dũng còn ti v th tướng. B su khi đó ca Th tướng Dũng li là nhng cái tên quá quen thuc như Vũ Huy Hoàng, Nguyn Văn Bình, Đinh La Thăng, Trầm Bê…

Vào năm 2016, cũng tướng Lê Quý Vương đã ch như p úng v v Trnh Xuân Thanh b trn, và như th "năn n" Thanh v đ được hưởng lượng khoan hng ca đng và chính ph.

Còn giờ đây, sau khi Thanh v tht, có v vai trò y viên thường v trong Đng y công an trung ương ca Nguyn Phú Trng đã bt đu phát huy tác dng. Nhng v bt giam gii đi gia ngân hàng và quan chc du khí theo lnh ông Trng được thi hành nhanh hơn và rốt ráo hơn hn năm ngoái. Cũng có v ông Trng, sau mt thi gian cht vt, đã bt đu "nm" được ngành công an.

Giờ đây, s phn Nguyn Văn Bình như đang gn cht vi cm xúc và nhng tính toán riêng ca ông Trng.

Nếu Đinh La Thăng đã tng tr thành mối đe da đi vi Tng bí thư Trng trong trường hp Thăng nm được đa bàn TP.HCM - không ch là mt trung tâm kinh tài mà còn như mt "th chế chính tr riêng", Nguyn Văn Bình có th phn nào an toàn, được cho "ra ti" ngay ti Ban Kinh tế trung ương nếu Bình vn chp nhn vai trò trưởng ban đây mà không còn dám đoái hoài gì đến cái ghế y viên b chính tr.

Đã có bài học nhãn tin đp như mơ. Ngay c "Trai Kim C, gái Kim Tiêm ; k thì giết bin, chuyên giết người" mà còn được "c tng" b qua êm ái, dù bị dân chi không còn thiếu t nào…

Tuy nhiên như đã đ cp, không ch Đinh La Thăng đóng vai trò mt "trc" mà c Nguyn Văn Bình cũng đc trưng cho mt "trc" khác - hai con đường này đu dn đến ca nhà Nguyn Tn Dũng mà Nguyn Phú Trng s khó lòng bỏ qua. Bàn c chính tr cũng vì thế s tùy thuc phn ln vào quyết đnh cui cùng ca ông Trng.

Nếu đưa được Đinh La Thăng ra tòa và do đó có th "ra mt’ trước Nguyn Tn Dũng, xóa được hình nh tng bí thư phi rơi l ti Hi ngh trung ương 6 vào cuối năm 2012, không chng Nguyn Phú Trng s cm thy tha mãn mà "buông" Nguyn Văn Bình.

Nhưng nếu Đinh La Thăng vn là chưa đ, s cn thêm ít nht mt "con dê" na phi chu "tế thn". Khi đó, không ch b loi khi B Chính tr, Ban chp hành trung ương, mà cách "đi" sp ti ca Nguyn Văn Bình có khi cũng s ging ht Đinh La Thăng vào thi đim hin nay : "mt đi không tr li".

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 13/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 794 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)