Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/09/2017

Vì sao Võ Kim Cự lại được trọng dụng ?

Lê Anh Hùng

Từ vic Kim C được thêm chc v

Võ Kim Cự là mt trong nhng nhân vt chính đng đằng sau thm ho môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra Min Trung năm 2016.

vkc1

Cá chết Hà Tĩnh.

Dưới áp lc ca dư lun, ngày 21/4/2017 nhân vt đy tai tiếng này đã b Ban Bí thư k lut bng hình thc xoá b tư cách ủy viên Ban Thường v Tnh ủy Hà Tĩnh nhim kỳ 2005 - 2010 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 (bao gm cách chc c các chc v : Bí thư Ban Cán s Đng UBND tnh, Phó Bí thư Tnh ủy, Bí thư Tnh ủy Hà Tĩnh theo qủy đnh), trước khi buc phi xin thôi nhim v Đi biu Quc hi (ủy ban Thường v Quc hi chính thc thông qua Nghị qủyết cho thôi nhim v ĐBQH khóa 14 vào ngày 15/5/2017) ri b Th tướng Chính ph xoá tư cách ngủyên Phó Ch tch UBND tnh Hà Tĩnh nhim kỳ 2005 - 2010 và ngủyên Ch tch UBND tnh Hà Tĩnh nhim kỳ 2010 - 2015 vào ngày 16/8/2017.

Với nhng sai phạm đc bit nghiêm trng mà báo chí đã phanh phui, nhng tưởng vic ông Võ Kim C b cách nt chc v Ch tch Liên minh Hp tác xã Vit Nam ch còn là vn đ th tc, bi đu tháng 5/2017, Th tướng Ngủyn Xuân Phúc đã giao B Ni v xem xét cách chc Chủ tch Liên minh hợp tác xã ca ông ta. y vy nhưng, ông ta không nhng không phi ri khi chiếc ghế quan trng kia mà, đùng mt cái, ngày 7/9 va qua, mt lot cơ quan trủyn thông chính thng ca Vit Nam còn loan tin là ông ta đã tr thành Phó ban Ch đo Đổi mi và Phát trin Kinh tế Tp th và Hp tác xã ( !).

…đến phn ng ca Hà Ni trước tp trn ca Bc Kinh

Ngày 1/9, báo Thanh Niên đưa tin "Trung Quc tp trn rm r Bin Đông". Bài báo cho biết, website ca Cc Hi s Trung Quc thông báo nước này tiến hành cuc din tp quân s t ngày 29/8 đến 4/9 trên mt vùng bin rng ti 11.000km2 mà mt phn nm hoàn toàn trong vùng đc qủyn kinh tế ca Vit Nam, thm chí ch cách Đà Nng 75 hi lý. Ngoài ra, Trung Quc còn thông báo tiến hành 3 cuc tp trận bắn đn tht t ngày 31/8 đến 2/9 ti các khu vc nm gn các đo Phú Lâm, Quang Hòa và Hoàng Sa ti qun đo Hoàng Sa thuc ch qủyn Vit Nam.

Trước mt s kin leo thang quân s chưa tng có và gây chn đng dư lun như vy, nhưng mãi đến ngày 5/9, tức sau khi Trung Quốc đã chm dt cuc tp trn được mt ngày, B Ngoi giao Vit Nam mi lên tiếng phn đi hành đng phi pháp ca Trung Quc. Phn ng ca B Ngoi giao Vit Nam có my đim đáng chú ý sau : (i) Lên tiếng mun màng bng mt bn thông cáo báo chí, chứ không phi thông qua mt cuc hp báo chính thc (tủyên b ca người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Lê Th Thu Hng được th hin qua mt bn thông cáo báo chí gi đến các cơ quan trủyn thông) ; và (ii) Mc đ phn ng yếu t khác thường trước một s kin đc bit nghiêm trng (ch qủyn quc gia b xâm phm).

Theo thông lệ quc tế, các phn ng ngoi giao mà Vit Nam đưa ra luôn da trên cp đ : ly làm tiếc (như phát biu ca người phát ngôn B Ngoi giao Lê Th Thu Hng trước phát biu ngày 2/8/2017 của người phát ngôn B Ngoi giao Đc, liên quan đến v bt cóc Trnh Xuân Thanh) ; quan ngi ; phn đi ; triu đi s đến đ trao công hàm phn đi, v.v. Vic Trung Quc xâm phm ch qủyn quc gia ca Vit Nam rõ ràng là đc bit nghiêm trng ; vy nhưng phn ng ca Hà Ni li ch dng li vic người phát ngôn B Ngoi giao lên tiếng "phn đi", và thm chí ch "mnh m phn đi", ch không phi "cc lc phn đi".

Trước đó, trong thi gian Trung Quc tp trn trên Vnh Bc B (t 1/8 - 23/8) thì phát ngôn viên Bộ Ngoi giao Vit Nam im lng. Khi Trung Quc đang tp trn vùng bin Hoàng Sa và ngay trên vùng đc qủyn kinh tế ca Vit Nam (cách b bin Đà Nng 75 hi lý) t ngày 29/8 - 4/9 thì ngày 31/8, bà Thu Hng bày t thái đ "quan ngại" trước vic Trung Quc tp trn Vnh Bc B ! Và mt ngày sau khi Trung Quc tp trn xong Hoàng Sa và ngoài khơi Đà Nng, bà Thu Hng mi mnh dn lên tiếng "mnh m phn đi" ! Thm chí, trong chương trình thi s VTV 19h ngày 5/9, tủyên b ca người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam ch được phát phút th 35, tc là gn cui chương trình.

Xin dẫn ra đây mt vài ví d đ cho thy phn ng ca B Ngoi giao Vit Nam hin nay là khác xa so với trước kia :

1. Ngày 27/6/2012, đại din B Ngoi giao Vit Nam đã gp đi din Đại sứ quán Trung Quc ti Hà Ni đ trao công hàm phản đi việc Tng Công ty Du khí Hi Dương Trung Quc (CNOOC) m thu quc tế ti 9 lô du khí nm trong vùng đc qủyn kinh tế 200 hi lý và thm lc đa ca Vit Nam. Trước đó mt ngày, người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam nhn mnh, Vit Nam "cc lực phản đi" và yêu cu phía Trung Quc hủy b ngay vic mi thu sai trái trên.

2. Ngày 3/12/2012, Bộ Ngoi giao Vit Nam đã triu Đi s Trung Quc đến đtrao công hàm phản đi vic tàu cá Trung Quc gây đt cáp tàu Bình Minh 02 ngoài ca Vnh Bc B ngày 30/11/2012.

3. Sau khi Trung Quốc đưa dàn khoan HD981 vào trong vùng bin Vit Nam ngày 1/5/2014, Vit Nam đã liên tc đi thoi, giao thip vi Trung Quc ở nhiều cp đ khác nhau nhm phn đi Trung Quc. Và trong cuc hp báo ngày 15/5/2014, phát ngôn viên B Ngoi giao Vit Nam nhấn mnh : "Việt Nam cực lc phn đi việc Trung Quc đt trái phép giàn khoan trong vùng bin ch qủyn và đc qủyn kinh tế ca Vit Nam".

4. Chiều 16/6/2014, phát ngôn viên B Ngoi giao Vit Nam cho biết Việt Nam "cc lc phn đi" vic Trung Quc xây dng trái phép Gc Ma.

Và sự tri dy ca "thế và lc" Trung Quc ti Vit Nam

Hai diễn biến khác thường trên đây có đim gì chung ?

Xin thưa, chúng cùng chia sẻ nhng đim chung sau. Th nht, chúng đu là nhng s v mà Tổng bí thư Ngủyn Phú Trng là người có tiếng nói cui cùng. Th hai, chúng th hin nh hưởng không th chi cãi ca "thế và lc" Trung Quc ti Vit Nam (Formosa Hà Tĩnh tiếp tc là đi him ha quân s - kinh tế - môi trường "made in China" lơ lng trên đu dân tc, mà ông Ngủyn Phú Trng chính là người phi chu trách nhiệm cao nht). Và thứ ba, chúng din ra sau thi đim Ch tch Vit Nam Trn Đi Quang, th lĩnh nhóm chng Tàu trong b máy k t khi Trương Tấn Sang qủy thuận Bc Kinh giữa năm 2013, biến mt đy bí n t ngày 25/7/2017 trước khi "tái xut" vào ngày 28/8/2017.

Và bộ dng nht nht, mt hết phong đ và nhu khí ca ông Trn Đi Quang khi "tái xut" trước công chúng báo hiu điu gì nếu không phi là một tương lai đy u ám cho Vit Nam, khi phe nhóm đi din cho "li ích Tàu" do Ngủyn Phú Trng cm đu không còn đi th nào đáng k trên chính trường ?

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA, 13/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 720 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)