Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

16/09/2017

Giảng dạy nhân quyền, Bộ chính trị hãy nêu gương trước

Bùi Tín

Theo tin của B giáo dc, mt giáo trình ging dy v nhân quyn s được thc hin t cp mu giáo cho đến cp đi hc, được thí nghim k t năm 2018 cho đến năm 2025 thì hoàn chnh.

nq1

Poster của t chc VOICE nhân thi đim t chc UPR ca Liên Hip Quc t 15 tháng Chín.

Đây là một tin làm dư lun xã hi bàn tán theo các xu thế khác nhau. Có ý kiến hoan nghênh, vì cho đó là mt tiến b, mt thin chí ca chế đ mun hi nhp vi thế gii văn minh hin đi.

Trái lại dư lun ni lên nhiu nghi ng, và đt ra nhiu câu hi. Mt chế đ hèn vi gic, ác vi dân, đàn áp thô bo mi người có chính kiến khác mình, chuyên vi phm nhân quyn, nay li dám đ ra vic ging dy nhân quyn có h thng, liu có đáng tin hay không ?

Trước hết tin này được đưa ra đúng vào lúc Liên Hp Quc chun b cuc rà soát đnh kỳ ph quát (5 năm 1 ln) v thc hin quyn con người trên toàn thế gii, gi tt là cuc rà soát UPR- Universal Periodic Review, trong đó có vic xem xét tình trng tôn trng quyn con người ti Vit Nam. Theo yêu cu ca Hi đng Nhân quyn Liên Hp Quc, Vit Nam sp phi lên mâm đ Hi đồng xem xét hnh kim v mt này, trong khi các cơ quan quc tế như b Ngoi giao Hoa Kỳ, b Ngoi giao Cộng hòa liên bang Đc, Bộ Ngoại giao Hà Lan, t chc Amnesty International, Phóng viên không biên gii RSF… đu phàn nàn là Vit Nam đang xung cp mt cách t hi, tự do ngôn lun b cm đoán, có quá nhiu tù chính tr trá hình là tù hình s, nhiu công dân b tra tn đến chết trong đn công an… H đòi phi đưa Vit Nam tr li là nước CPC – Đáng quan tâm đc bit (Country of Particular Concern) v tôn trng nhân quyền.

Cũng đúng vào lúc này Việt Nam Thông tn xã ra mt bn tin tng hp k l v «Vit Nam đã tôn trng ra sao cam kết tôn trng nhân quyn trong my năm qua", khoe khoang trâng tráo không biết h thn là gì, theo kiu la bp, nói ly được, nhưng vi thưa không sao che được mt thiên h.

Nếu như tht s chính quyn đc đng mun đưa vic giáo dc ging dy nhân quyn vào nhà trường t cp mu giáo lên đến cp đi hc, thì trước tiên B Chính tr và Quc hi hãy làm gương mu.

Hãy ban hành sớm Lut v biu tình, về Lp hi, lp Công đoàn đc lp b trì hoãn quá lâu, làm cho vic thi hành nhiu điu khon then cht ca Hiến pháp b đình tr sut 70 năm nay.

Hãy phục hi gp quyn s hu đt đai đng rung cho nông dân b đng tch thu theo chính sách «đt đai thuộc quyn s hu ca toàn dân, do Nhà nước thay mt qun lý» đ cướp rung đt ca nông dân, dưới danh nghĩa «thu hi» và bi thường r mt.

Hãy trả ngay t do cho hàng trăm tù nhân chính tr và tôn giáo, như Trn Huỳnh Duy Thc, Trn Anh Kim, Nguyn Hu Vinh, M Nm – Như Quỳnh, Trn Thúy Nga… nhng chiến sĩ tiêu biu kiên cường đu tranh cho nhân quyn, dân ch ca nhân dân và chng bn ngoi xâm bành trướng Trung Quc.

Đây là những vic làm cp bách ca B Chính tr và Chính ph Nguyn Xuân Phúc khi Liên Hợp Quc sp xem xét nghiêm khc hnh kim Nhân quyn trong cuc rà soát kim đim đnh kỳ UPR, và khi Vit Nam sp đăng cai cuc hp quc tế APEC cui năm nay, nếu không mun b cô lp và ty chay.

Chỉ sau khi làm nhng vic trên, s ging dy v nhân quyền trong các trường hc mi có cơ s chân thc đáng hoan nghênh, gia lúc mt s sinh viên trong nước va đng ra lp nên "Hi Sinh viên Nhân quyn" đ đu tranh giành quyn con người và nhân phm b chà đp. Mt vic làm đúng lúc, đáng ca ngi.

Việc tôn trọng nhân quyn càng tr nên cp bách khi v bt cóc Trnh Xuân Thanh trên lãnh th Cộng hòa liên bang Đc và v doanh nhân Trnh Vĩnh Bình kin Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam ra trước vành móng nga ca Tòa trng tài Quc tế đang phơi bày rõ hơn bao gi hết b mt nh nhem rất khó coi ca mt nhà nước đc đng ngang nhiên chà đp nhân quyn có h thng, coi thường các cam kết quc tế ca mình gia thế gii văn minh, hin đi.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 16/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 622 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)