Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

10/10/2017

Vì sao ồ ạt phong trào cán bộ nhà nước nghỉ việc ?

Phạm Chí Dũng

Từ đu năm 2016 đến nay, mt hin tượng "l" đã xy đến vi đi sng nhàm chán qua ngày đon tháng ca gii công chc Vit Nam : ban đu lác đác l t, nhưng sau đó dn tr nên t mt phong trào cán b nhà nước xin ngh vic. Ch riêng Hu Giang, mt tnh được xem là trù phú ca đng bng sông Cu Long, đã có đến hàng trăm trường hp như vy, nhưng con s này vn chưa dng li.

oat1

Hình minh họa.

Báo Tuổi Tr thng kê sơ lược : mt phó ch tch y ban Mt trn t quc xã ngh việc v làm vườn ; có cán b trình đ đi hc ngh đi làm công nhân...

Trường hp mi nht là mt quan chc tr - Nguyn Như Hoàng (SN 1984) - đang gi chc v Trưởng phòng Khoa hc Công ngh và Thông tin (Trung tâm khuyến công và Tư vn phát trin công ngh) trc thuc S Công Thương Đk Lk, đã quyết đnh np đơn xin ngh vic đ v nhà.. bán gà nướng. Lý do : mc lương trưởng phòng tính c ph cp ca anh được hơn 4 triu đng, không đ đ trang tri cuc sng.

Nguyễn Như Hoàng chia s v lý do np đơn xin thôi việc lên mng xã hi Facebook : "Không còn nhiệt huyết đ cng hiến, đ làm vic, lương quá thp không đ lo cho cuc sng,vy chiến đu làm gì khi c 2 yếu t đ tn ti đu không có ?".

Thân phận gii công chc dân s là vy. Thế còn lc lượng "còn đng còn mình" - công an - thì thế nào ?

"Cháy" phụ cp !

Báo Thanh Niên dẫn li Đi tá Lê Tôi Sng, Giám đc Công an tnh Bà Ra-Vũng Tàu, cho biết trong 7 tháng đu năm 2017, ti tnh Bà Ra-Vũng Tàu có hơn 60 trường hp công an xã, công an p ngh vic đ ra ngoài làm công nhân, bo v, ph vic nhà giúp gia đình.

Tuy báo chí nhà nước ít khi đưa tin, hoc hn chế thông tin v s tht chưa tng có trên, song tình trng công an xã và trên cp xã ngh vic không ch xy ra Bà Ra - Vũng Tàu mà còn là hin tượng khá ph biến nhiu tnh và k c thành ph khác.

Vào tháng Sáu năm 2017, một mc sư Tin Lành Sài Gòn cho biết cơ quan công an đa phương nơi ông cư trú có ch trương gim đến 30% nhân s. Không biết vô tình hay hu ý, t khong mt năm qua "cơ chế" an ninh canh theo (canh gác - theo dõi) mc sư này đã lơi hn. Nếu trước đó luôn có vài ba công an mc thường phc "cht" ngay trước nhà ông hàng ngày, t gia năm 2016 đến nay công an đã b chế đ canh theo thường xuyên mà ch còn "cht chn" vào nhng đợt cao đim như hành l tôn giáo hoc các dp l 30/4, 2/9…

Một nhà hot đng nhân quyn Đăk Lăk cũng k mt câu chuyn bi hài xen k : bng đi mt thi gian không thy "đuôi" - mt nhân viên an ninh tr thường theo dõi mình, bng mt hôm anh gp tay an ninh này trong bộ đ cnh sát trt t. Cu an ninh có v ngượng nghu th l rng cu ta phi "chuyn ngh" t an ninh sang trt t vì thu nhp ca an ninh nghèo quá, li không có thu nhp thêm, trong khi làm cnh sát trt t thì ít nhiu còn có "màu".

Nhà hoạt đng nhân quyn trên còn cho biết không ch công an viên cp xã mà c công an thành ph Ban Mê Thut cũng có hin tượng b sa thi và ngh vic nhiu, tng cng có th lên ti 30%.

Không biết vô tình hay hu ý, làn sóng quan chc và công an xin nghỉ việc bt đu t đu năm 2016 li xy ra sau phát ngôn "ngân sách trung ương ch còn 45 ngàn t đng mà không biết chi cho cái gì" ca b trưởng kế hoch đu tư khi đó là ông Bùi Quang Vinh.

Cuối 2015 li là thi đim chuyn giao quyn lc gia th tướng b xem là "phá chưa tng có" và là tác gi ca vô s chính sách "kiến to" nn tham nhũng Vit Nam - Nguyn Tn Dũng - cho người tha hưởng cái ghế th tướng nhưng cũng phi nhn lãnh trách nhim "đ v cho đi trước" là Nguyn Xuân Phúc.

Sang năm 2016. Kể t thi đim Th tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc bt cht phát ra tán thán chưa tng có v "sp đ tài khóa quc gia" vào đu năm 2017, t đó đến nay nhiu người hot đng nhân quyn đã phn ánh chuyn h bt hn b công an canh theo. Thm chí đã xy ra hai động thái khá trái ngược nhau : trong khi s người hot đng nhân quyn b công an tng giam t đu năm 2017 đến tháng 10/2017 lên đến con s 23, gii an ninh nhng thành ph ln như Hà Ni, Sài Gòn li không "du đ bìm leo" - tc li dng tình hình bắt b đ tăng cường canh theo, sách nhiu nhng người hot đng nhân quyn chưa b bt - như nhng năm trước, mà vn "lng như t".

Vào những năm trước, mt s người hot đng nhân quyn cho biết mc "mt phí" dành cho an ninh theo dõi là 500.000 đng/người/ngày đi vi công an cp thành ph, 300.000 đng/người/ngày vi công an cp qun, và 100.000 đng/người/ngày đi vi công an cp phường xã. Tuy nhiên t năm 2016 đến nay, mc "thù lao bo v đng" này đã tt hn : ch còn 300.000 đng/người/ngày đi vi công an cấp thành ph, 100.000 đng/người/ngày cho công an cp qun, còn công an cp phường xã… không có gì.

"Có thực mi vc được đo". "Đo" li là tin. Tin ít nên chng có gì l khi gii an ninh vô công ri ngh chuyên canh theo người hot đng nhân quyn bng "hin" hn đi.

Một con s t công an Bà Ra - Vũng tàu đã chng thc cho tình trng khn khó ca công an xã : mức ph cp ca gii này đã rt xung ch còn 1,6 - 1,7 triu đng/người/tháng, tc gim đến phân na so vi nhng năm trước.

Mặc dù công an, cùng vi quân đi, là lc lượng có h s lương cng thuc loi cao nht quc gia, nhưng thu nhp ca những giới này ngày cang teo tóp trong cơn bão giá c và lm phát Vit Nam. Hàng năm, trong khi Chính ph và Tng cc Thng kê ch đưa ra ch s lm phát dưới 5%, mc trượt giá thc tế cao hơn rt nhiu - có th lên ti 20-30%. Mt trong nhng ngun cơn chính gây ra lạm phát là in tin.

Vào tết nguyên đán năm 2017, mt s nhân viên an ninh chuyên canh theo than vãn : tết năm trước còn được 180 ngàn đng và mt cp bánh chung, nhưng năm nay ch có 180 ngàn đng mà không có bánh chưng !

Một tính toán gn đây ca ông Tiến sĩ Vũ Quang Vit - cu chuyên viên tài chính ca Liên hip quc - đã cho biết phn chi thường xuyên cho đi ngũ công an Vit Nam lên ti 12% trong tng chi ngân sách hàng năm, tc còn cao hơn c phn kinh phí gn 5 t USD dành cho gii quân s.

Tuy vậy, tình trng "ch biết ăn không biết làm" đã luôn dn đến "ngi ăn đến núi cũng l" - ng vi không ch ngân sách chung mà còn vi ngân sách ca tng ngành chính tr, kinh tế - xã hi.

Sẽ t "ra đi tìm đường cu thân"

Hệ ly ca ngân sách ti t rõ ràng đang gây tác đng tiêu cc ngay vi gii công chc, gii công an tr và khiến xy ra xu hướng khó cưỡng li là mt b phn trong gii này phi "ra đi tìm đường cu thân", đng thi phác ra trin vng không ch công chc, công an cp xã, mà sp tới còn cả công chc, công an cp qun huyn và cp tnh thành có th rơi vào tình trng "bán tht nghip", "thu không đ chi" và do đó có th kéo nhau xin ngh vic.

Trong khi đó, lại có thêm mt ngun cơn đ mnh và đ kích thích đ khiến con sóng "t nguyn ngh vic" s ngày càng dâng trào : Hi ngh trung ương 6 ca đng cm quyn vào tháng 10/2017 va nêu ra quyết tâm "tinh gn b máy" c khi s nghip công lp ln các cơ quan đng và chính quyn, mt trn, hi đoàn t cp trung ương xung các đa phương. Nếu đt được mc tiêu trong 4 năm 2017 - 2021 gim 10% trong tng s 2,5 triu công chc viên chc, s có khong 244 ngàn người phi "ra đường".

Tuy thế, mt tương lai không my mong đi dành cho gii công an tr là tìm vic s không my d dàng. Trong lúc tỷ l tht nghip thc tế Vit Nam lên đến ít ra 20% - gp hàng chc ln con s báo cáo ca B Lao đng, Thương binh và Xã hi, nhiu c nhân đi hc còn phi chy xe ôm hoc làm công nhân…, nhng người có xut thân công an ít chuyên môn, k năng, lại là giới b người dân và doanh nghip ít ưa nht, s rt khó đ tìm được nhn công vic "màu m" hay có mc thù lao cao. May ra ch có th đi làm bo v như mt s công an xã sau khi xin ngh công vic "bo v đng".

Song vẫn còn mt ít trường hp th hiện tính liêm sỉ như Nguyn Như Hoàng - người va xin ngh vic Đăk Lăk. Trên facebook ca mình, anh giãi bày : "Ăn bám nhà nước mà không làm được gì cho nhà nước thì ngh đi cho khe ch c làm sàng sàng đi lên ngi bt máy tính, máy lnh cho tn đin nhà nước thì v làm vic khác cho ri. Không cn thiết đi làm kiu tha thãi đó, chán lm !".

Quả thc, nhiu dư lun cho rng có đến 30% trong tng s gn 3 triu công chc viên chc nhà nước thuc loi "không làm gì c nhưng vn đu đu lãnh lương".

Bên cạnh những công chc ch đng ngh vic, nhiu người khác li phi ri b v trí công tác trong tình trng hoàn toàn th đng do nm trong din b gim biên chế. Tn ti quá lâu năm trong mt môi trường va được bao cp va quen thói hch sách nhũng nhiu dân và doanh nghiệp, mt s công chc hoàn toàn không có c "chiến lược" ln k năng bươn tri ngoài đi mt khi b mt vic nhà nước.

Ngân sách năm 2017 lại càng ti t hơn so vi nhng năm trước. Vi tc đ thu ngày càng ít và chi ngày càng nhiu như hin thời, tỷ đ ht thu so vi d toán ca năm 2017 có th st xung 11% hoc thp hơn, trong khi mc bi chi ngân sách có th vt đến 9% GDP, tc còn cao hơn c k lc 6,6% GDP vào năm 2013 dưới thi "phá chưa tng có Nguyn Tn Dũng".

Từ năm 2015 đến nay, nhiu hội đoàn nhà nước, k c nhng "cánh tay ni dài ca đng" đã b ct gim "bu sa" đến 50% hoc hơn. Ti nhiu cơ quan nhà nước, công chc ch còn được phát tin lương mà không còn ph cp hay tin "khoán".

Sẽ chng có gì ngc nhiên nếu trong thi gian ti s hin ra mt phong trào t công chc ngh vic nhà nước đ "ra đi tìm đường cu thân".

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 11/10/2017

Quay lại trang chủ
Read 1533 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)