Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

10/10/2017

Lời cam kết thân thiết sau cuộc chiến

Bùi Tín

Tình thế dn đến tôi có nhng người bn M. Trong chiến tranh tôi đã kết thân vi nhà nghiên cu Murray Hiebert, nhà báo Nayan Chanda, nhà s hc Stanley Karnow… qua mt s cuc hp Bangkok / Thái lan, Kuala Lampur / Malaysia, tr s Liên Hp Quc / New York và Hà Nội.

war1

Poster phim tài liệu The Vietnam War.

Sau chiến tranh, tôi li có thêm nhiu bn M na, bn thân và rt thân. Luôn gi thư cho nhau, gi thư thiếp chúc Tết đu cho nhau. Trong đó có 2 thượng ngh s John McCain và John Kerry. Đây là 2 chính khách ni tiếng, ông J. Kerry thuộc đảng Dân ch, tng chiến đu b thương min Nam, v sau là người chng chiến tranh, tng là ngoi trưởng dưới tng thng Barack Obama. Ông J. McCain vn là phi công Hoa Kỳ b bn rơi và b bt làm tù binh Ha lò Hà Ni mt thi gian. Hi đó tôi có gặp và nhiều ln phng vn ông. Ông McCain tng là ng c viên Tng thng ca đng Cng hòa, nay là Ch tch y ban quốc phòng Thượng vin Hoa Kỳ.

Năm 1992 khi tôi sang thăm Hoa Kỳ, các bạn M dn tôi đến tr s Quc Hi trên đi Capitol, tham quan d thính các cuộc hp, sau đó gp các Ngh sĩ. Tôi gp li 2 ông Kerry và McCain. Cuc gp kéo dài, thân tình, thích thú. Hai ông yêu cu tôi ra điu trn ti mt y ban ca Quc Hi v vn đ tù binh Hoa Kỳ, tôi chun b k, chân tht, biết gì nói ny, còn biếu tặng 6 cun s tay riêng ghi các cuc phng vn hơn 60 phi công M tng b tù, đ h làm k nim và nghiên cu.

Sau đó chúng tôi lại gp nhau ti gia đình nhà s hc Stanley Karnow, có th trưởng ngoi giao H. Salomon tham d. Lúc này Liên Xô đã tan v, phe XHCN đã tự gii th. Mt cuc gp thân mt m cúng. Cô con gái Catherine Karnow, mt nhà nhiếp nh chuyên nghip chp nhiu nh k nim. Hôm sau cô đưa tôi ra Bc tường k nim ghi tên ca hơn 50.000 quân nhân M t trn ti Vit Nam đ chp bc nh quý làm bìa cho cuốn sách "From Enemy to Friend" ca tôi được Naval Institute – Hc vin Hi quân Hoa Kỳ nhn in và phát hành.

Tôi còn nhớ mãi sau khi ăn tic thnh son chúng tôi ra ung càphê phòng khách, tôi nêu lên vn đ Vit Nam hin nay chúng tôi đấu tranh tập trung đòi dân ch và nhân quyn, chính là nhng gi tr then cht ca nước M mà hơn 50.000 quân nhân M đã hy sinh chiến trường Vit Nam cũng vì các giá tr y.

Ông McCain cao hứng nói : Vy ti đây chúng ta cùng nhau cam kết chung sc đu tranh cho dân chủ hóa Vit Nam cho đến khi thng li, chính là đ vinh danh tt c các quân nhân ca các bên đã hy sinh trong cuc chiến, làm cho các s hy sinh đó thêm ý nghĩa và không ung phí. Tôi ghi nhanh, đi th là "We joint all efforts in our common struggle for the whole democratization in Viet Nam, so we will glorify the sacrifice of our soldiers of all sides, that make greater sense to those heroes of the war".

Thế ri chúng tôi chia tay trong nim vui cam kết và cùng nhau ha hn, các bàn tay Mỹ - Việt úp chng lên nhau : "Hòa chung sc đ đu tranh cho Vit Nam có dân ch hóa hoàn toàn, tht s, thì lúc y mi coi như chiến tranh tht s kết thúc, thng thua rõ ràng. Lúc y Hoa Kỳ toàn thng, ngăn chn, th tiêu Ch nghĩa cng sn hoang di, nhân dân Việt Nam - c min Bc cùng min Nam – cùng toàn thng, có đc lp, dân ch, hòa hp thng nht trn vn, ba bên cùng toàn thng, ch có ch nghĩa và đng Cng sn là thua, và đi đa s đng viên ri s tr nên nhng công dân yêu nước, lương thin, như Cộng hòa liên bang Đc, Ba Lan … hin nay. H cũng thng vì h cũng được gii phóng".

Tôi hiểu hai ông bn ca tôi không quên li cam kết thân thiết trên đây. Hai ông đu là nhng nhân vt quan trng rt quý mến nhân dân Vit Nam và mong tht cht quan h chiến lược toàn diện. Gn đây ông McCain còn đến thăm cng Cam Ranh và báo tin hàng không mu hm Hoa Kỳ s cp bến thăm hi cng quân s quan trng và đp đ này. Rt tiêu biu cho hòa gii M - Vit sau cuc chiến.

Một điu quan trng là ông đi s Hoa Kỳ mi được c sp sang nhn nhim v Hà Ni, Daniel J. Kreitenbrink đã phát biu ti quc hi Hoa Kỳ rng mt trong nhng ưu tiên hàng đu ca ông "s là vn đ tôn trng nhân quyn và t do tôn giáo Vit Nam" và còn nói rõ rằng "xu hướng gia tăng các v bt gi, xét x vi nhng bn án hà khc đi vi các nhà hot đng trong 18 tháng qua là rt đáng lo ngi". Đây cũng là mt nét minh ha cho s cam kết M - Vit chung sc phn đu cho dân ch hóa tht s Vit Nam.

Nhân bàn tán về b phim Hoa Kỳ "The Vietnam War" ca Ken Burns và Lynn Novick tôi nh li li cam kết thân thiết M - Vit 25 năm trước và trình làng như mt li nhn nh chung hãy kết nghĩa M - Vit thêm cht đ hành đng mnh m theo như li cam kết bạn bè ti Washington năm 1992.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 11/10/2017

Quay lại trang chủ
Read 891 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)