Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

01/11/2017

Cạn tiền, giảm biên chế, mở ra xáo trộn gay gắt

Bùi Tín

Dân ta có câu châm ngôn "khỏe vì go, bạo vì tin". Khi hết tin, mi khó khăn s đến, không còn sng bình thường được na .

can1

Cạn tin, gim biên chế, m ra xáo trn gay gt, ai đi ai ?

Đất nước Vit Nam hin ngân sách cui năm đã cn tin. Nhiu huyn, tnh, thành ph n lương ca cán b, viên chc 2, 3 tháng ròng. Th tướng Nguyn Xuân Phúc kéo còi báo động v nguy cơ "sp đ tài chính quc gia". Do qun lý lng lo, các nhóm li ích chia chác ngân sách, tin ca ca xã hi, các cp quan chc đua nhau tham nhũng hàng nghìn, chc nghìn đng, b truy t không ít, nhưng tin thu hi không đáng k, tu tán hết ri, thu li ch chng 3% !

Thế là vic gim biên chế tr nên cp bách, khi s viên chc Nhà nước ăn lương t trung ương xung cp phường xã lên đến 12 triu người, chưa k quân đi và công an.

Riêng ngành Công an, thời chiến tranh, hu như không có tướng, các B trưởng Trn Quc Hoàn, Phm Hùng đu không mang quân hàm. Cc trưởng s 1 là ông Dương Thông lúc ti chc ch là đi tá. C B Công an hi đó ch có chng 10 tng cc và v. Nay có đến 230 viên tướng, 120 tng cc, cc, v, vin. Ngân sách hành chính bộ Công an cao hơn ngân sách hành chính ca b Quc phòng, nhm mc tiêu s 1 là bo v đng.

Trước đây mi nhân viên công an, an ninh, du côn được thuê làm ch đim, 1 ngày theo dõi nghi phm, ti phm, được ph cp thêm 500.000 đng/ngày cp tnh thành, 300.000 đng cp qun huyn, 100.000 đng cp phường xã, nhưng t gia năm 2017, ph cp này hu như bãi b, vì cn tin. Thế là h b vic, đi kiếm vic khác. Anh ch em đu tranh cho dân ch, nhân quyn cm thy d th hơn.

Tiền cn, vn đ gim biên chế, chuyn dn mt s chc v bên đng nhp sang chc v tương đương bên chính ph, gim bt cp phó mi nơi, mi cp, sm thc hin nht th hóa cp phường xã, qun huyn đang là công vic phi làm ngay trong thi gian ti, không th chm trễ. Vì túi tiền lương đã cn. Thế là có Ngh quyết 18 v tinh gim biên chế, hp nht mt s chc v, gii th mt s cơ quan.

Tiền đã cn, túi đã rng, ông bn vàng phương Bc ch có th biếu tng, thưởng công vài trăm triu nhân dân t, đâu có th cho vài tỷ, vài chc t đ cu ngân sách thâm thng nng, vì tình hình tài chính ca h cũng gay go, d tr ngoi t teo dn nhanh. Càng giàu h càng keo kit, hung h tài chính h cũng đang lâm nguy !

Điều gì s xy ra trước mt ?

Sẽ là mt cuc tranh dành ghế, ai đi ai ở, bao nhiêu v "phó" s b thi loi ? h là ai ? t th trưởng các b, phó ban các ban (có đến hàng trăm v), và hàng nghìn phó ch tch các y ban nhân dân, hi đng nhân dân tnh, huyn, xã, và hàng vn tng cc phó, cc phó, v phó, vin phó, hàng chục vn phó giám đc, phó phòng các cơ quan các cp b dôi ra, coi như tha, cn đưa đi nơi khác hoc v ngh.

Sẽ có mt s xáo trn mi nơi, mi cp, không tr mt nơi nào, cp nào. Các cơ quan t chc chuyên ban phát ghế tha h được li theo thói quen mua bán ghế. Các phe nhóm tha h tranh dành ghế, so đo, kèn ca, kin cáo, k ti nhau, vu cáo nhau, thù oán s lan tràn. Ri h hàng anh em, chú bác, con cháu bênh che nhau, không sao g ni, không ai làm trng tài vô tư. Và s là ri to, là lon to, là rối lon trong c nước như mt khi bòng bong, càng g càng ri thêm.

Nếu hp nht 2 chc v Bí thư và ch tch huyn, xã thì ai đi ai ? ai chn ?

Nếu gii th các Ban ch đo vùng Tây Bc, Tây Nguyên, Tây Nam b vi hàng vài trăm cán b thì chuyn h v cơ quan nào đây, vi chc v gì ?

Nếu hp nht Ban đi ngoi trung ương vào b Ngoi giao thì ai đi ai li ?

Nếu hp nht ban Kinh tế trung ương đng vào bộ Công thương thì các chc v b trí ra sao đây ? ai làm trng tài ?

Và hợp nht ban T chc trung ương vào B Ni v thì sp xếp ra sao ? cc kỳ phc tp, khó khăn gay gt, có th sng mái vi nhau, vì các v trí này quá béo b.

Số cán b, viên chc mt vic, chờ vic, s có th lên đến hàng triu trong công cuc tinh gim biên chế chưa tng có này. Mà không làm thì không th được, khi chính b ni v cho rng có đến 30% cán b viên chc ăn lương mà không làm vic, có văn phòng tnh y chi hàng t đng đ ung bia đãi khách, có nơi v chng, anh em, con cháu mt dòng h chiếm trn các chc v trong mt huyn, mt tnh.

Đã có một quyết đnh luân lưu cán b theo quy mô ln s làm cho s ri rm, hn đn lên đến tt đnh. Ai đi ? ai ? ai b điu luân lưu v đa phương nào ? bao lâu ? s có s xáo trn, đo ln, ra vào, lên xung, xa gn không sao k xiết. Và thi gian đ kin cáo, t giác nhau, suy bì t nnh s không còn gii hn. Mt mình ông tng bí thư làm sao đnh đot, g ri cho hết ? mt mình b chính tr làm sao giải ta tha mãn mi yêu cu đ ngh v t chc cán b ?

Và rồi cui năm năng xut công vic s gim đi trông thy, vì tình hình biến đng, không sao n đnh, tâm lý xáo trn, lo âu, cuc đu tranh ni b s tràn lan, gay gt, kéo dài, xã hi càng thêm bất n khi cuc sng khó khăn, đng tin mt giá, xã hi hong lon, bt an, nim tin thng đáy, đng nghĩ mt đng, nhân dân mong mt no khác. Đng ch lo gi ghế thng tr, nhân dân khao khát dân ch, t do, bình đng, nhân quyn, thành qu phát trin được phân chia công bng hp pháp, phn vinh an ninh cho toàn xã hi được chung hưởng.

Ngân sách cạn tn đáy, gim biên chế quy mô ln, xã hi xáo trn, tt c do chế đ đc đng to nên, t thú nhn tht bi ca c đường li, chính sách đến hc thuyết và mô hình cai trị mt gc dân tc, quay lưng li vi nhân dân.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 01/11/2017

Quay lại trang chủ
Read 877 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)