Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

01/11/2017

‘Chạy nhất thể hóa’ và cận cảnh ‘nội chiến’

Phạm Chí Dũng

"Nhất th hóa b máy và chc danh gia Đng và Nhà nước" đang ngày càng tr thành thi cơ bt ng sáng r dành cho nhng quan chc nào đó, nhưng cũng biến thành ni nguy him "k dao vào c" đi vi nhiu quan chc khác, nht là s đầu tỉnh thành.

nhatthe1

Nhất th hóa b máy và chc danh gia Đng và Nhà nước

Hội ngh trung ương 6 "cơm áo go tin" và "nht th hóa" vào đu tháng 10/2017 !

"Nhất th hóa" : Mt người làm vic bng hai (!?)

Sau đề án "tinh gn các đơn v s nghip công lp" đúng nghĩa ct gt biên chế, đến lượt "tinh gn b máy các cơ quan đảng và chính quyn" không ch biên chế mà c "công tác nhân s". Sau mt s thông tin mang tính ngh quyết và "quyết tâm", bt đu l ra nhng tin tc c th hơn v gii pháp chi tiết đ tinh gn b máy chính tr. Đu tiên là cu tng bí thư Lê Kh Phiêu "tái xuất" trên mt công lun vi tinh thn ng h hoàn toàn công cuc "chng tham nhũng" ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng, đng thi tiết l v kh năng "dp" ba ban ch đo thiên v chính tr nhưng b người đi xem là "ăn hi" là Ban ch đo Tây Bắc, Ban chỉ đo Tây Nguyên và Ban ch đo Tây Nam B.

Tiếp đến là s xut hin ca mt s quan chc mà có th đã tham gia vào b khung son tho đ án tinh gn b máy chính tr như Nguyn Thế K - cu phó trưởng ban tuyên giáo và hin thi là Tng giám đc Đài Tiếng nói Vit Nam (VOV), Nguyn Quc Dũng - y viên Hi đng lý lun Trung ương, Giám đc Hc vin Chính tr khu vc IV, Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh…

Những quan chc trên đã "đnh hướng" mt s gii pháp như : phi sp xếp li theo hướng sáp nhập nhng b phn có cùng chc năng li vi nhau. Ví d như y ban Kim tra Trung ương có th sáp nhp vi Thanh tra Chính ph ; Ban T chc Trung ương có th nhp vi B Ni v ; B Kế hoch Đu tư có th gn vi B Tài chính. Hay các đng y khi t trung ương đến tnh, thành, các đng y khi doanh nghip, khi cơ quan, khi Dân chính đng, Đng y khi doanh nhip tư nhân cũng là tng nc trung gian, nếu không có t chc này, hot đng ca Đng vn tn ti và phát trin. Hoc Bí thư gi chc Ch tch mt đa phương ; người đng đu mt đơn v ca Nhà nước phi là Bí thư Đng y ca cơ quan y. Nht th hóa như vy, mt người làm vic ca hai người, quyn lc s tp trung hơn và s thc hin tt nhim v ca Đng, Nhà nước…

Cuối cùng là sau Hi ngh trung ương 6 vào tháng 10/2017, B Chính tr ca Tng bí thư Trng chính thc phát hành ngh quyết v "nht th hóa".

Có thể cho rng đây là ln đu tiên đng cộng sản Việt Nam d kiến và có th thc hin mc đ tương đi ln mt chiến dch xáo trn b máy đng và chính quyền trên din rng đến như vy. Khác vi nhng chiến dch "tái sp xếp b máy đng" trước đây nhưng ch nhm vào vài ba ban đng như Ban Kinh tế trung ương, Ban Tài chính qun tr trung ương, Ban Ni chính trung ương, chiến dch ln này nhm đến toàn b h thng chính tr, t các ban đng trong khi Văn phòng trung ương đng đến các b ngành khi chính ph, các văn phòng tnh/thành y, văn phòng y ban nhân dân cp tnh/thành, qun huyn, xã phường và các cơ quan mt trn t quc, hi đoàn c 63 đa phương.

Chiến dch trên cũng được lng trong mt mc tiêu rt ln ca đng là gim đến 10% trong tng s 2,5 triu công chc viên chc t đây đến năm 2021, "thu hi" cho ngân sách khong 20 ngàn t đng/năm.

Và chiến dch trên cũng được h tr đc lc bi mt quy định v "luân chuyn cán b" do Tng bí thư Nguyn Phú Trng ký ban hành vào ngày 7/10/2017, mà theo đó có th được người đi hiu như "không làm được vic thì luân chuyn", "không chu đi thì luân chuyn", "không ăn cánh cũng đương nhiên b luân chuyển".

"Chính ủy trong chính quyn"

"Luân chuyển cán b" có lch s gn nht vào năm 2015, vi 3 đt luân chuyn tng cng 80 nhân s ca "kiến trúc sư" khi đó là Trưởng ban T chc trung ương Tô Huy Ra mà đã giúp cuc chiến Trng - Dũng phá v thế mt chiu đi lên của Nguyn Tn Dũng. Đến sát đi hi 12 vào cui năm 2015, vào lúc Nguyn Phú Trng đã gn như nm chc chiến thng, ch đ "nht th hóa" bt đu được "gii tinh hoa" ca đng nêu ra. Nh Lê - Phó tng biên tp Tp chí Cng Sn và là thuc cp thân tín của ông Trng - là mt trong nhng mũi tiên phong như thế.

Bẵng qua năm 2016 im ng, đến gia năm 2017, "nht th hóa" được khơi li. Nhưng vào lúc đó, có nhng du hiu cho thy cánh ca ông Nguyn Phú Trng đã có hn mt kế hoch không còn tru tượng về "tiêu chí đc bit" cho nhng nhân s đáp ng "nht th hóa", cùng nhng tnh thành va nm trong din b đng kim tra, va có th được cho "thí đim nht th hóa".

Nếu trước đây đng ch "lãnh đo đường li" thì trong thi gian ti, hàng lot nhân s ca đng s được cho kiêm chc bên chính quyn đa phương và c chính quyn trung ương, ly đó làm cơ s đ "người ca đng" kiêm vic điu hành chính quyn, và t đó sẽ xuất hin mt cơ chế "chính y trong chính quyn".

Theo đó, sẽ có nhiu nhân vt ch tch tnh/thành s phi hoc t giác, hoc b bt buc nhường ghế chính quyn cho các "chính y". Đc bit nhng đa phương nm trong "tm ngm" ca cánh đng đương nhiên sẽ được cho "thí đim nht th hóa" đu tiên. V xáo xào Nguyn Xuân Anh ti Đà Nng vào tháng 9 - 10 năm 2017 là mt trong ví d mang tính khi đng.

Có thể xem Hi ngh trung ương 6 là cuc hp m màn chính thc cho chiến dch "nht th hóa" cùng nhng xáo trộn chưa tng có v nhân s đu tnh và k c nhân s "t tr" trong ít nht 2 năm ti.

Chưa biết chiến dch tinh gn b máy chính tr và "nht th hóa chc danh đng và nhà nước" s đi đến đâu, ch biết rng ngay trước mt, mt s cơ quan đng vì lý do hợp nht, sáp nhp hoc gii th s dôi dư mt s "cán b lãnh đo" cùng nhiu chuyên viên. Vy làm thế nào đ gii quyết tình trng bán tht nghip ca s quan chc này ?

"Đảng tràn sang chính quyn"

"Đảng tràn sang chính quyn" là mt cm t mà dân gian ví von với chiến dch "nht th hóa". S chng có "cán b lãnh đo" nào cam chu b mt ghế và mt vic. Bng chng rt rõ ràng là mc dù ch trương "tinh gn b máy" và "tinh gin biên chế" đã ra đi t nhiu năm trước, nhưng cho đến gn đây b máy chính quyền vn phình thêm đến 11 ngàn người.

Tất c đu "chy". "Chy" bt c nơi đâu, bt c ch nào có th "chy" được đ gi cho mình mt cái ghế đ tiếp tc được "ăn", tiếp tc hưởng lương t ngân sách và cũng là t tin đóng thuế ca dân,

Bởi thế, sp tới đây chắc chn s din ra mt phong trào "chy nht th hóa" : nhiu quan chc khi đng b "tái sp xếp" hoc có nguy cơ by ra đường" s tìm cách chy v các tnh và thành ph, thm chí còn tình nguyn đi v "vùng sâu vùng xa", li dng ch trương "nhất th hóa chc danh đng và chính quyn" đ tranh giành vi các quan chc khi chính quyn nhng cái ghế còn sót li, đc bit là nhng cái ghế có điu kin "gn doanh nghip và gn dân" mà đ "màu m" đm đà hơn hn.

Lẽ dĩ nhiên, ngay c gii quan chc đảng đã chc chân và chc ghế các cơ quan trung ương nhưng ngi lâu ngày nên "chán" và cũng mun kiếm chác mt chút bng lc, s nhân đà "nht th hóa" đ xung phong "v cơ s", vi hy vng s tr thành nhng ông vua không ngai.

"Nội chiến"

Nhưng đi không phải c mun là được, nht là vào thi ham mun đã tr thành mt tiêu chí đo hnh ca quan gii quan chc cùng sàn din "ghế ít đít nhiu".

Cánh bên khối chính quyn, vn là nhng quan chc có ít nhiu chuyên môn, đã luôn coi thường "đám bên đng" ch biết "lãnh đo toàn din" và "đnh hướng" mà chng biết làm gì c th…, chc chn s phn ng t mc đ ngm ngm đến công khai quyết lit đi vi nhng nhân s dôi dư t đng mun nhy vào "ăn sn" nhng cái ghế màu m ca chính quyn đa phương. Mt cuc "kháng chiến chng xâm lược" đến mc t tung và bn lon s bùng lên trên din rng.

Cũng sẽ din ra mt phong trào "tái cơ cu nhóm quyn lc" t cp trung ương đến cp đa phương. Nếu đi hi 12 vào đu năm 2016 ca đng cm quyn ch nhm gii quyết chủ đ "bt c ai tr Dũng", các hi ngh trung ương 5 và 6 trong năm 2017 ch nhm "x" vài "dây" thi cũ, thì nhng tháng ti s là mt trn tng công kích ca các tp đoàn quyn lc dành cho nhau, gia nhóm quyn lc mi đi vi nhóm quyn lc cũ, và gia các nhóm quyn lc mi vi nhau. Đà Nng ca Sungroup, Sài Gòn ca Vn Thnh Phát, Kiên Giang ca Nguyn Thanh Ngh… có th là nhng cái tên đu tiên được "thí đim hi t".

Và một khi đang tn ti mt thc tế "hàng trăm s quân" trên toàn cõi Vit Nam, cuộc tng công kích ln nhau ca các nhóm quyn lc s din ra không ch trung ương mà còn ti nhiu đa phương, đc bit là nhng tnh thành có v trí "chiến lược".

t, lnh lùng và tàn nhn ca nhng con cá ln nut chng nhng con cá bé. Mt cuc "nội chiến" mà ông Nguyn Phú Trng, dù có mun "nht th hóa" và trung ương tp quyn đến đâu, cũng không cách nào kim soát được.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : RFA, 01/11/2017

Quay lại trang chủ
Read 889 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)