Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/12/2017

Hoan hỉ hay ngậm ngùi ?

Trân Văn

Cuối cùng, ông Đinh La Thăng, cu y viên B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam cũng b khi t và b tm giam vì "c ý làm trái quy đnh ca nhà nước v qun lý kinh tế gây hu qu nghiêm trng".

hoanhi1

Rồi sao na ? Đó là câu hi dư lun quan tâm.

Trước mt, ông Thăng được xác đnh là có liên đi v trách nhim trong ba v đi án : Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN) mt 800 t đã góp vào Ngân hàng Đi Dương (Ocean Bank). Tng Công ty Xây lp Du khí (PVC) thua l 3.300 t. D án Nhà máy Nhit đin Thái Bình 2 - khởi công năm 2011, Ban Qun lý d án đã xài khong 1.500 t đng cho đ th chuyn không dính dáng gì ti vic xây dng nhà máy nên đến nay, công trình vn còn d dang.

Những người rành r chính trường Vit Nam bo rng, trong năm năm làm Ch tch Hội đồng quản trị PVN (t tháng 10 năm 2005 đến tháng 8 năm 2011), ông Thăng không ch làm mt 5.600 t đng qua ba v đi án va k. Hi 2005, tng giá tr tài sn ca PVN được ước đoán vào khong 5 t M kim. Sau 2011 đến nay, PVN tr thành mt trong những tp đoàn nhà nước mà chính ph Vit Nam thường xuyên phi tho lun làm sao đ cu và đó chính là "di sn" ca ông Đinh La Thăng.

Đáng nói là không những "vô s", ông Thăng còn tr thành "người hùng" khi thôi làm Ch tch Hội đồng quản trị ca PVN đ chuyển qua làm B trưởng Giao thông vận tải. B trưởng Đinh La Thăng được báo chí ví von là "Tư lnh" và làm công chúng hi lòng, hi d khi hôm nay "trm" tướng này, ngày mai "trm" tướng khác, "đu" dây thng xung vc, ch đo tìm kiếm, cu nhng người lâm nạn trong mt v xe đò b lt Lào Cai… Đu năm 2016, ông Thăng ri khi B Giao thông vận tải, bước vào B Chính tr và v Sài Gòn làm Bí thư Thành y. Báo chí tiếp tc bám sát gót ông, nhng tuyên b ca Bí thư Đinh La Thăng tr thành "li vàng, ý ngọc", chng hn : Phi ch đng chng tham nhũng, đng nghĩ đó là vic ca hàng xóm ! S không có ch cho cán b cy quyn lc, gii nói suông !... Ri nhng hành đng kiu như : Cùng dân vt lc bình, vt rác. Nghe nông dân than kh, lp tc rút đin thoi gọi cho Tng Giám đc Vinamilk ra lnh phi mua sa ca nông dân,… làm thiên h ro rc vi mơ ước "có nhiu lãnh đo như đng chí Đinh La Thăng" ! Trên mng xã hi, ai đó còn lp riêng mt trang facebook đ tp hp nhng người ngưỡng m Đinh La Thăng. S người thích trang này khong… 230.000 người !

Thiện cm và nim tin mà công chúng dành cho ông Thăng ch bt đu suy gim khi Trnh Xuân Thanh – mt trong nhng thuc h thân tín ca ông Thăng tr thành scandal, nhiu tình tiết liên quan đến vai trò và trách nhiệm ca ông Thăng được bch hóa. Kết qu kim tra, thanh tra ca Kim toán Nhà nước, Thanh tra Chính ph đi vi nhng d án phát trin h tng giao thông bng hình thc BOT ch ra tình thế tiến – thoái lưỡng nan đi vi vn nn này (tiếp tc duy trì thì dân chúng không kham nổi tình trng vt giá gia tăng, còn làm ti nơi, ti chn thì các ch đu tư không th thanh toán khi n lên ti 84.000 t đng, h thng ngân hàng s nghiêng ng) là mt "di sn" khác ca Đinh La Thăng.

***

Tống giam đ điu tra, truy cứu trách nhim hình s mt cu y viên B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam vn là chuyn chưa tng có. Đó cũng là lý do có rt nhiu nhn đnh, d đoán v s kin công an tra còng vào tay ông Đinh La Thăng…

Một s người khng đnh, chuyn ông Thăng b bt là bng chng không th chi cãi v quyết tâm chng tham nhũng ca gii lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam.

Nếu quyết tâm đó là có tht thì ti sao mt nhân vt khác, ông Phm S Quý, cu Giám đc S Tài nguyên và môi trường tnh Yên Bái li "bình an, vô s" ? Vì l gì mà "lò" do ông Nguyễn Phú Trng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã "nhóm" không nhn "ci" Phm S Quý, bt k Thanh tra chính ph đã xác đnh ông Quý man trá khi kê khai tài sn ? Ti sao chuyn ông Quý thâu tóm 13.500 mét vuông đt thành ph Yên Bái, biến đt nông nghiệp thành đất th cư, xây dng dinh th đã được xác đnh là vi phm hàng lot qui đnh pháp lut hin hành mà công an không khi t, thm chí mi đây, chính quyn tnh Yên Bái chính thc loan báo đã ban hành quyết đnh pht ông Quý khong 500 triu và nh vậy, ông Quý có thể hp pháp hóa toàn b tài sn đã th đc nh phm pháp ? Ti sao cho rng ông Quý bt xng vi vai trò Giám đc S Tài nguyên và môi trường tnh Yên Bái nhưng li tín nhim đ b nhim mt người như ông Quý làm Phó Văn phòng Hi đng nhân dân tỉnh Yên Bái ? Ly gì bo đm mt người như ông Quý s phc thin và h thng chính tr Vit Nam đ lành mnh đ có th ngăn chn nhng viên chc như ông Quý không gây ra thêm nhiu hu qu tai hi khác ? Năm 2005, ông Quý tng b bt qu tang vì đánh bc nhưng vn "tiến nhanh, tiến mnh, tiến vng chc" trên quan trường. Mt ngày trước khi thôi làm Ch tch tnh Yên Bái đ bước lên làm Bí thư tnh này, bà Phm Th Thanh Trà đã ký quyết đnh b nhim ông Quý – em trai ca mình làm Giám đc S Tài nguyên và môi trường (cơ quan qun lý toàn b đt đai, tài nguyên) ca tnh Yên Bái...

Một s người khác khng đnh, chuyn ông Thăng b bt là bng chng không th chi cãi v vic s dng chiêu bài chng tham nhũng đ gii lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam "thanh trng ni b".

Ai cũng biết Đảng cộng sản Việt Nam là t chc chính tr duy nht nm gi quyn lãnh đo toàn din và tuyt đi h thng công quyn Vit Nam. Có rt nhiu du hiu cho thy t chc chính tr tuy là duy nht này li có rt nhiu băng nhóm. Nhng băng nhóm đó va tha hiệp với nhau đ chia chác c quyn lc ln li ích, va tìm cách loi tr nhau.

Đó là lý do giúp ông Thăng không những "vô s" khi làm rung PVN mà còn có th bước vào ni các làm B trưởng Giao thông vận tải và hu ha nhãn tin ca BOT không ngăn được ông Thăng bước vào B Chính tr, v Sài Gòn làm Bí thư Thành y, tiếp tc sm vai "người hùng" trong mt công chúng. Đó cũng là lý do sai phm ca ông Thăng được bch hóa dù chm mà… chc. Vic x lý ông Thăng cũng hết sc nhn nha : Loi ra khi B Chính trị, cách chức Bí thư Thành y Sài Gòn nhưng vn gi li làm y viên Ban Chp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và đi biu Quc hi...

Cho dù sự kin ông Đinh La Thăng b bt cung cp thêm bng chng kh tín v mt cuc "tương tàn" nhưng chng l s kin này chmột điu đ bn tâm : Phe ông Nguyn Phú Trng s tàn sát băng ông Nguyn Tn Dũng ra sao ? L nào công bng, dân ch, văn minh, vn mnh quc gia, tương lai dân tc nên được đt đnh thế nào vn ch là điu th yếu, các băng nhóm trong t chc chính tr duy nhất lãnh đo toàn din, tuyt đi h thng công quyn Vit Nam trao đi, giành git quyn lc, li ích vi nhau như thế nào mi là chuyn chính yếu ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 12/12/2017

Quay lại trang chủ
Read 556 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)