Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/12/2017

Đằng sau vụ La Thăng

Lê Anh Hùng

Chính trường cng sn Vit Nam xưa nay vn hết sc phc tp và khó lường. Đó là thc tế mà có l người Vit nào cũng nhn ra.

tin1

Tin về Đinh La Thăng trên báo trong nước.

Phức tp là bi các màn so đu gia các võ s quyn lc đu din ra trên nhng vũ đài b nhiu lp màn đen che chn, công chúng bên ngoài không th nhìn thy gì. Khó lường là bi bàn tay lông lá ca Bc Kinh đã thò vào mi ngóc ngách ca thượng tng chính tr Vit Nam, không phi mi gn đây mà ngay từ thp niên 1950.

Rốt cuc thì quyn lc chính tr dưới "thi đi H Chí Minh" cũng ch được các phe nhóm thỏa hip vi nhau trong bóng ti. Người dân chỉ còn mi nghĩa v cao c là đi b phiếu (mà nếu không đi thì cũng chng sao), đi biu quc hi hay đi biu hi đng nhân dân ch còn mi trách nhim thiêng liêng là hoc nht t giơ tay hoc đng lot "nhn nút" đ đóng cái du "dân ch xã hi ch nghĩa" vào sự phân chia ngôi th vn đã xong t lâu.

Trong bối cnh đó, v cu Ủy viên B Chính tr Đinh La Thăng b bt qu thc là bt ng đi vi dân chúng, không ch bi đây là s kin chưa tng có, mà còn bi nhng gì din ra trên sân khu chính tr Việt Nam kể t Hi ngh trung ương 6 thượng tun tháng 10 đến nay.

Vậy đng sau s kin chn đng dư lun y là gì ?

Nguyễn Phú Trng ly li uy thế

Trên thế gian này hiếm có mt nhà lãnh đo quc gia nào mà quyn lc c hết tri li st như đương kim Tổng bí thư Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Điu này gii thích cho lý do ti sao khi thì ông ta tuyên b hùng hn như mt nhà đc tài quyn uy tuyt đi, khi thì phát ngôn như mt din viên mi tp tnh bước vào ngh tu hài chính tr.

Suốgần 5 năm hết loay hoay "nhóm" li đến hì hc "thi", cái "lò" chng tham nhũng ca ngài Tổng bí thư c h hơi âm m mt chút là li rơi vào cnh ngui ngt không lâu sau đó. Lý do ư ? Chng phi chính ông ta đã "tự thú trước bình minh" là "Cán bộ làm công tác chng tham nhũng mà tay đã nhúng chàm thì không th chng được tham nhũng" hay sao ?

Và mãi đến ngày 31/7, ti cuc hp Ban Ch đo trung ương v Phòng chng Tham nhũng, khi ngài vung tay qu quyết "Lò nóng lên ri thì ci tươi vào cũng phi cháy", ln đu tiên người ta mi nhn thy sc nóng t cái "lò" ca ngài đã bắt đu tỏa ra bên ngoài.

Trước thm Hi ngh trung ương 6, "lò" chng tham nhũng ca ngài Tổng bí thư đã khiến bu không khí chính tr Vit Nam nóng lên tng ngày. Điu đó khiến nhiu người chc mm là trong và sau hi ngh, th nào cũng được chng kiến nhng "khúc củi" b b ngài thng tay ném vào "lò".

Khí thế đi lên ca nhân vt đng đu "cung vua" th hin rõ qua bài din văn khai mc Hi ngh, khi ông ta ‘dìm hàng’ "ph chúa" dưới s điu hành ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc, đi th đáng k nht ca ông ta trong bối cnh Ch tch nước Trn Đi Quang chỉ còn sm vai "ông phng" trên sân khấu chính tr : "Đc bit là cn ch rõ nguyên nhân vì sao mt s vic chưa làm được, mt s ch tiêu đt thp hoc chưa đt trong 6 tháng đu năm so vi cùng kỳ năm trước, mc dù tình hình trong nước và quc tế năm 2017 nhìn chung thun li hơn so vi năm 2016".

Vậy nhưng đó cũng là ch du duy nht cho thy mt Nguyn Phú Trng quyn uy tột đnh trong sut hơn 1 tun hi ngh.

Chứng kiến "khúc ci" duy nht mang tên Nguyn Xuân Anh b tng vào "lò", cùng câu cht h "T nay tr đi, bt c trường hp nào mà vi phm k lut, chúng ta phi x lý nghiêm, làm nghiêm" trong bài din văn bế mc hi ngh, người ta không khi có cm giác là v tung "Đt Lò" do ngài Tổng bí thư đo din đã sm h màn. Đc bit, phn đánh giá v tình hình kinh tế - xã hi dưới s điu hành ca chính ph là mt bng thành tích hiếm hoi mà có l ln đu tiên "cung vua" ban tặng cho "ph chúa", hoàn toàn tương phn vi âm hưởng ca bài din văn khai mc. Rõ ràng, song song vi chiu hướng đi xung ca "cung vua" là v thế đi lên của "ph chúa".

Sau Hội ngh trung ương 6, khu khí ca Trưởng ban Ch đo trung ương v phòng chống tham nhũng Nguyn Phú Trng tiếp tc chùng xung, khác hn vi khí thế mà ông ta đã th hin t ngày 31/7 cho đến ngày khai mc hi ngh. Thiên h thì c đoán già đoán non vì sao cái "lò" của ngài Trưởng ban đang hng hc đt nhiên li tt ngóm.

Trong bối cnh đó, ngày 15/11, Thanh tra Chính ph t chc hp báo công b vic Hà Ni đ tht thu s tin lên ti 6.000 t VNĐ t hàng lot sai phm trong các d án nhà giai đon 2002-2014. Nên nhớ, ông Trng tng làm Bí thư Hà Ni t năm 2000 đến 2006, và lâu nay trong dư lun vn râm ran chuyn ông ta tng nhn 2 căn bit th trong khu đô th Nam Thăng Long đ giúp ch đu tư Ciputra trn thuế. Đng thái này vì thế được xem là của các đối th nhm "dn mt" ngài Tổng bí thư.

Tiếp theo, ngày 19/11, msự kin hy hu đã diễn ra trong chương trình thi s 19g ca VTV : tin Th tướng Chính ph tham d Hi ngh xúc tiến đu tư ti Bc Kạn được phát trước tin Tổng bí thư kim tra công tác hun luyn, sn sàng chiến đu ca quân đi. Đây là ch du đ nhng ai am hiu ni tình Ba Đình nhn ra rng Nguyn Phú Trng đã tht thế.

Và sau cuộc tiếp xúc c tri ti Hà Ni ngày 29/11, ngài Tổng bí thư đt nhiên "im hơi lng tiếng" sut 8 ngày tiếp theo. Hin tượng bt thường ca người đng đu chính th cng sn ti Vit Nam khiến nhiu người phi đt câu hi : "Ông Trng đang đâu ?"

Sự kin ông Trng bt ng xut hin tr li trong cuc hp B Chính trị ngày 8/12 và vụ Đinh La Thăng b bt sau đy không che du được thc tế là sut hai tháng trước đó, quyn lc ca ngài Tổng bí thư liên tc đi xung và rơi xung mc thp nht k t khi ông ta tiếp qun ngôi v s 1 đu năm 2011. (Chúng tôi s phân tích v "s biến 8/12" này trong mt dp thích hp). Và v thế ca ông ta cũng ch mi "tri" lên được hơn mt ngày thì đã "st" tr li : Trong mt din biến chưa tng có, ti mng 9 tháng 12, TTXVN cùng mt lot cơ quan truyn thông nhà nước đã đăng bài "cáo li" vì đưa tin sai v v hai cu Tng Giám đc PVN Phùng Đình Thc và Đ Văn Hu b khi t và bt giam ch vài gi trước đó.

Mọi kh năng còn đ ng

Tuy Đinh La Thăng đã bị bt nhưng nếu cho rng s phn viên cu Bí thư Sài Gòn coi như đã an bài thì e là vội vã. Nhận đnh này xut phát t ít nht 3 lý do dưới đây.

Thứ nht, như chúng tôi đã trình bày đu bài viết, chính trường Vit Nam vô cùng phc tp và khó lường, trong khi ngài Tổng bí thư kh kính ca chúng ta li là nhà lãnh đo quc gia hiếm hoi trên thế gii mà quyền lc c liên tc hết thăng li giáng. (Đó là xét trên bình din thế gii, ch còn trong lch s Vit Nam thì ông ta là nhân vt "đc nht vô nh").

Thứ hai, ngài Giáo sư Tiến sĩ chuyên ngành "xây dng đng" có mt "t huyt" không nhng đ khiến ông ta b hất khỏi chiếc ghế Tổng bí thư mà còn giúp ông ta sánh ngang vi nhng Lê Chiêu Thng, Trn Ích Tc trong lch s. Đó là vic ông ta, trên cương v Ch tch Quc hi, đã phê chuẩn "con nga thành Troy" Hoàng Trung Hi làm Phó Thủ tướng ph trách kinh tế t ngày 2/8/2007 ri đưa nhân vt cm đu "nhóm li ích Tàu" ti Vit Nam này vào chm ch trong B Chính tr và làm Bí thư Thành ủy Hà Ni, Bí thư Đng ủy B Tư lnh Th đô t sau Đi hi XII đến nay. (Vn đ đi vi các đi th ca ngài Tổng bí thư đơn gin là vì "t huyt" này quá ư "nhy cm", "nhy cm" hơn bt c chuyn gì Vit Nam nhiu năm qua).

Thứ ba, mc dù đã b khi t và bt giam, nhưng Đinh La Thăng mi ch b "tm đình chỉ vic thc hin nhim v, quyn hn ca đi biu Quc hi" và "đình ch sinh hot đng". Quyết đnh s 63-QĐNS/trung ương về vic "đình chỉ sinh hot đng đi vi đng chí Đinh La Thăng" do Trưởng ban T chc trung ương Phm Minh Chính ký ghi rõ : "Thi hn đình ch được tính theo thi hn quy đnh ca pháp lut (k c gia hn, nếu có)". Nghĩa là, Đinh La Thăng hoàn toàn có th "trng án" trước khi được khôi phc tư cách đng viên, tư cách Đại biểu quốc hội ln các chc v trong b máy, bi ông ta chưa b "khai tr" hay "cách" bt c chc v nào. (Điu này đã tng xy ra với cựu Th trưởng B Giao thông vận tải Nguyễn Vit Tiến năm 2008 trong vụ bê bi PMU18, sau khi b giam 18 tháng. Vic Nguyn Vit Tiến cui cùng vn b lt hết chc v ch là vì Nông Đc Mnh sau khi "thoát him" v PMU18 lại tr thành đi tượng trong mt t cáo đc bit nghiêm trng nên chỉ còn biết giương mt nhìn đ t rut b đi th "làm tht").

Tóm lại, s kin Đinh La Thăng b bt ngày 8/12 và v mt lot cơ quan truyn thông nhà nước đăng bài "cáo li" ch mt ngày sau đó báo hiu t nay đến Hi ngh trung ương 7 s còn nhng din biến hết sc khó lường. Cán cân quyn lc gia các phe nhóm có th thay đi mau l ch trong mt sm mt chiu.

Dù vậy cũng không quá khó đ hình dung ra ba kịch bn kh dĩ cho Nguyn Phú Trng ti kỳ hi ngh trung ương đc bit quan trng sp ti.

Ông ta hoặc s to được v thế ca mt Tp Cn Bình "made in Vietnam" trước và trong hi ngh hu bo toàn ngôi v s 1 ca mình đến hết nhim kỳ, hoc s buc phải chia tay khu nhà 1A Hùng Vương song vn có tiếng nói quyết đnh trong vilựa chn người kế v theo ý ch ca Trung Nam Hi, hoặc s b tht thế và buc phải bàn giao chiếc ghế quyn lc nht Vit Nam cho đi th ri tr v "làm người t tế".

Và cả ba kch bn nêu trên đphụ thuc quyết đnh vào vic ngài Tổng bí thư múa may thế nào với thanh "bo kiếm" mang tên Trưởng ban Ch đo trung ương v Phòng chng Tham nhũng trung ương.

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA, 12/12/2017

Quay lại trang chủ
Read 609 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)