Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/12/2017

Chiếc lò ông Trọng

Nguyễn Hùng

Với vic bt cu ủy viên B Chính tr Đinh La Thăng, thanh ci tươi, theo cách nói ca chính v tng bí thư (1), đầu tiên đã cháy trong chiếc lò ông Nguyn Phú Trng nhóm t nhiu năm nay.

lo1

Ông Nguyễn Phú Trng.

Để hiểu cuc rượt đui kéo dài ít nht năm năm này, người ta cn xem li (2) ông đã nghẹn ngào như thế nào khi không k lut ni th tướng lúc bấy gi, ông Nguyn Tn Dũng, ti hi ngh trung ương 6 hi cui năm 2012.

Khi đó dường như ông Trng đã có được s ng h trong B Chính tr đ k lut ông Dũng vì sai lm trong điu hành kinh tế, nhưng khi ra ti Ban chp hành trung ương, đi th mà ông gọi là đng chí, đã lt ngược thế c.

Ông Trọng ch còn biết nghn ngào nói v k lut ‘mt đng chí’ nhưng cũng không nêu tên đng chí nào.

Đó là thời mà ông Trng b coi là không đ mnh đ đương đu vi ông Dũng (3) người cũng được xem là "ngo mn và quá t tin vào bn thân".

Củi khô, ci tươi

Nay sau một hi ngh trung ương 6 khác va din ra không lâu thi đim năm năm sau, mt trong nhng "đ đ" ca ông Dũng trong thi mà người ta nói "nht tin t, nhì hu du, ba đ đ [hay quan h], bn trí tu" (4) đã rớt vào lò ông Trng.

Vị tng bí thư 73 tui được trích dẫn phát biu cùng thi đim vi cu quan chc Trnh Xuân Thanh, người có l ch được coi là "ci khô" hay "ci va" xut hin Vit Nam : "Khi tiếp xúc c tri, tôi hay nói : Cái lò đã nóng lên ri thì ci tươi vào đây cũng phi cháy.

"Củi khô, ci vừa vừa cháy trước, ri c lò nóng lên, tt c các cơ quan vào cuc, có ai đng ngoài đâu.

"Và không thể đng ngoài được. Cá nhân nào mun không làm cũng không th được, thế mi là thành công" ông Trng được trang web ca Đài Tiếng nói Vit Nam dn li. (5).

Ông Thăng là chính trị gia hiu tm quan trng ca quan h công chúng và có lượng fan hâm m khá đông đo.

Trên Facebook có những trang ng h ông vi hàng trăm ngàn người tham gia trong khi báo sân sau ca ông hi đu năm 2016 tng chy bài ‘Vì sao Bí thư Thăng được nhân dân ng h’ (6).

Tuy nhiên ông Thăng đã không có được s ng h ca các đng chí của ông mà tín hiu đu tiên đến t gia năm 2016 khi bài ông viết ng h Ch tch hi đng tín thác Đi hc Fulbright b g bỏ (7).

Cây viết Phm Đoan Trang bình lun trên Facebook : "Đinh La Thăng có ti. Ti ln nht ca Thăng chính là đã chn nhm phe".

Có còn củi tươi

Câu hỏi đt ra hin nay là liu thanh "ci tươi" Đinh La Thăng s có khai thêm nhng "ci tươi" nào khác và liu có thc không có gii hn trong cuc chiến hin nay ca ông Trng.

Cách đây năm năm ông đã nhắm ti thanh ci tươi rói lúc đó Nguyn Tn Dũng và thất bi.

Liệu cuc rượt đui năm xưa có đang tiếp din ? Liu có điu gì s xy đến vi "hu du" ca ông cu th tướng hay thm chí chính bn thân ông ?

Đây dĩ nhiên là những câu hi triu đô và tt c còn tùy thuc vào vic đích cui cùng ca ông Trng đâu và liu chiếc lò ca ông có đ nóng đ đt ti đích đó.

Ông đã bỏ ra nhiu năm đ đánh m lưới ln và ông đã đt được nhng mc tiêu ban đu.

Nhưng lãnh đo Vit Nam cũng tha nhn tình trng tham nhũng và chy chc, chy quyn rt ph biến Vit Nam.

Những thanh ci khô và ci va chc chn rt nhiu và chiếc lò ca ông Trng có l không đ to đ đt cháy tt c.

Và nếu ông làm vy có th s ng h đi vi ông cũng s b nh hưởng đáng k.

Nhưng vào thi đim này nhiu "đng chí chưa b l" có l đêm ngày lo sẽ rt vào lò ông Trng.

Chỉ có điu chng tham nhũng không bao gi nên coi là mt phong trào. Người ta cn nhìn vào c h thng và sa cái gc ca tham nhũng ch không đi tham nhũng ri mi x.

Với mt h thng tư pháp b chính tr hóa, nn chính trị không có s canh tranh, xã hi dân s b chèn ép và ngn đèn truyn thông còn quá tù mù đ ri đèn vào các góc khut d xy ra tham nhũng, điu được gi là cuc chiến chng tham nhũng xem ra chưa có ánh sáng cui đường hm.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 12/12/2017

(1) http://vov.vn/chinh-tri/dang/tong-bi-thu-lo-nong-len-roi-thi-cui-tuoi-vao-cung-phai-chay-653960.vov

(2)https://www.youtube.com/watch?v=K0Zvjog75Mk)

(3)https://www.voatiengviet.com/a/vietnam-congress-carl-thayer-inv-114203014/893309.html

(4) http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Dai-bieu-lo-ngai-Tien-te-hau-due-quan-he-roi-moi-den-tri-tue-post152402.gd 

(5) http://vov.vn/chinh-tri/dang/tong-bi-thu-lo-nong-len-roi-thi-cui-tuoi-vao-cung-phai-chay-653960.vov

(6) http://petrotimes.vn/vi-sao-bi-thu-thang-duoc-nhan-dan-ung-ho-400841.html

(7) https://www.voatiengviet.com/a/tu-khung-hoang-bob-kerry-den-tinh-huong-cua-bi-thu-thang/3377387.html

Quay lại trang chủ
Read 641 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)