Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/12/2017

Làm gì làm, phải ‘nắm’ cho được Công An

Phạm Chí Dũng

Từ cnh "nước mt rơi vào lch s" đy não nut trước Nguyn Tn Dũng ti Hi ngh trung ương 6 vào cui năm 2012 đến lnh bt chn đng đi vi Đinh La Thăng vào cuối năm 2017, quyn lc thc tế ca Nguyn Phú Trng đã si mt bước đ dài đ khiến ông không có đi th chính tr, ít ra cho ti khi kết thúc năm 2017.

nam1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bảo đảm an ninh kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ, bảo vệ đảng viên, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

3 lần thăng hoa sau 5 năm nhòa nht

Nhưng cái bước si dài y li tr nên ngn ngn nếu so sánh vi "Vn Lý Trường Thành" Trung Quc : tr thành tng bí thư đng vào năm 2012 và còn sau Nguyn Phú Trng mt năm, nhưng ngay trong năm đó Tp Cn Bình đã h gc mt y viên b chính tr là Bc Hy Lai. Còn Nguyễn Phú Trng phi mt đến hơn 6 năm mi quyết đnh được s phn mt đàn em ca "anh Ba Dũng".

Trong 6 năm đó, Nguyễn Phú Trng đã có ba ln thăng hoa.

Sau 5 năm hoàn toàn mờ nht trong lch s chính tr và thm chí còn tr nên khn đn vào Hội ngh trung ương 10 đu năm 2015 ti s kin "b phiếu tín nhim tng bí thư", Nguyn Phú Trng đã ch tht s vươn lên mnh m bng chiến thng ngon mc trước đi th Nguyn Tn Dũng ti đi hi 12 ca đng cm quyn vào đu năm 2016.

Tuy nhiên, chiến thắng trên là không th trn vn, bi dù Nguyn Tn Dũng rt cuc đã chp nhn rút lui đ tr v làm "người t tế", vn còn ít ra ba nhân vt còn lâu mi được dư lun xem là t tế - cu thng đc Ngân hàng nhà nước Nguyn Văn Bình, cu phó th tướng Hoàng Trung Hải và cu b trưởng giao thông Đinh La Thăng, đu được xem là tay mt tay trái ca "Anh Ba Dũng" - lt vào tn đu não B Chính tr.

Trước bc tranh l l "k v, người lên" như thế, không thiếu dư lun đã cho rng gia Nguyn Phú Trng và Nguyn Tn Dũng đã có mt tha thun ngm nào đó đ Nguyn Tn Dũng chu rút, rút trong an toàn và đc bit còn rút trong thế vn "cài cm" người ca mình trong B Chính tr.

Di chứng đ li tht phin toái. Loay hoay phi mt đến gn mt năm rưỡi sau ln thăng hoa đu tiên, vào tháng 5/2017, Nguyn Phú Trng mi h được Đinh La Thăng và đưa Thăng v Ban Kinh tế trung ương đ "nht chung quyn lc vào lng" cùng vi kẻ phụ trách ban này là Nguyn Văn Bình. Tuy thế, cho ti khi đó Đinh La Thăng mi ch b loi khi B Chính tr và ghế bí thư thành y Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vn gi được chc trung ương y viên.

Nếu ti s kin "Dũng rút", người ta có th tm lý gii theo hướng mt thỏa thun ngm gia các chóp bu vi nhau, thì vi trường hp Đinh La Thăng mt ghế B Chính tr, người ta có th t hi vì sao Nguyn Phú Trng li không nhân đà kết lun ca y ban Kim tra trung ương v trách nhim ca Đinh La Thăng thi còn là ch tch Tập đoàn Du khí quc gia là "rt nghiêm trng", cùng Hi ngh trung ương 5 vào tháng 5/2017 đ chm dt luôn ghế y viên trung ương đng ca Thăng và bt Thăng, mà phi ch dến cui năm 2017, thm chí sau c Hi ngh trung ương 6, mi làm được điu đó.

Đã có một cái gì đó, như mt trc trc hay sc cn đ ln, đi vi Nguyn Phú Trng trong khong thi gian t tháng Năm đến tháng Mười Hai năm 2017 mà khiến ông Trng không đ sc bt Thăng.

Bắt đu "nm" được B Công an

Khác với ý mun k lut đng s được thc thi tc thì bi các cơ quan đng như y ban Kim tra trung ương và đng y khi, ban cán s đng, ý đ bt b trong ni b li phi tuân th theo cơ chế hành pháp và tư pháp, ch không phi cơ quan đng Vit Nam có quyn bt người ngang xương và tống vào nhà tù riêng ca đng như Trung Quc.

Muốn bt người thì phi có người đi bt.

Người đi bt chính là B Công an.

Để làm cho chiến dch "chng tham nhũng" ca Tng bí thư Trng đt đến hiu qu không phi khu hiu hay báo cáo mà có th đo đếm được, cơ quan quan trng nht là B Công an.

Chí ít cũng phải là Cơ quan cnh sát điu tra ca b này, nếu không mun nói c Cơ quan an ninh điu tra.

y ban Kim tra trung ương ca Trn Quc Vượng - mc dù đã được Tng bí thư Trng khen "làm vic gì ra vic đó" và còn cho ông Vượng đc cách tr thành "thành viên thường trc ban bí thư", nhưng chc chn b dày ca cơ quan này cũng như cá nhân Trần Quc Vượng còn quá mng so vi y ban Kim tra k lut trung ương ca Vương Kỳ Sơn trước đây và Triu Lc Tế hin thi Trung Quc - cơ quan mà không ít ln Tng bí thư Trng đã dn đoàn Vit Nam sang "hc tp kinh nghim" và còn có th đã thỏa thun bí mt vi nhau v nhng công vic nào đó đ "tr đng" ln "tr quân".

Một cách đương nhiên, y ban Kim tra trung ương, Ban ni chính trung ương và c Tng cc 2 quc phòng không th thay thế được B Công an.

Không phải ngu nhiên mà vào tháng 10/2016, Tổng bí thư Trng đã "t cơ cu" vào Thường v đng y công an trung ương, t nguyn làm cp dưới ca Bí thư đng y công an trung ương là Tô Lâm.

Tuy nhiên phải mt đến mt năm sau t thi đim trên, mi có du hiu Nguyn Phú Trng "nm" được Bộ Công an, mà minh chứng rõ ràng nht là vic B Công an "nht trí" thi hành lnh bt Đinh La Thăng ca tng bí thư.

nam2

Đã đến lúc Nguyn Phú Trng xem mình là một Tp Cn Bình ca Vit Nam ?

Vụ bt Đinh La Thăng không ch phá v tin l "y viên b chính tr không th b tng giam" trước đây, không ch m màn cho chiến dch "chng tham nhũng giai đon 2" ca Tng bí thư Trng, không ch khiến mt s văn ngh sĩ mt ln na ca tng ông Trng ngút tri như "Bc nhân kit thế thiên hành đo", "Minh quân"…, mà còn đánh du ln đu tiên trong cuc đi hơn 6 năm làm tng bí thư ca mình, Nguyn Phú Trng bt đu "nm" được B Công an.

Đến lúc này, Nguyn Phú Trng đã có thể t so sánh v thế ca mình vi Tp Cn Bình.


"Bả
n lĩnh Nguyn Phú Trng" ?


Sứ
c mnh trong cuc chiến va chng tham nhũng va thanh trng phe phái ca Tp Cn Bình không ch th hin bng y ban Kim tra K lut trung ương mà còn nm B Công an Trung Quc - nơi nm rt nhiu h sơ ca gii quan chc nhn hi l.

Đến lúc này, Nguyễn Phú Trọng đã có thể tự so sánh vị thế của mình với Tập Cận Bình.

Nguyễn Phú Trng liu có làm được như Tp Cn Bình ? Hoc chí ít cũng được mt góc ca Tp ? Liu có din ra mt "cuc chiến chng tham nhũng long tri l đt" như Trung Quc t năm 2012 đến nay ?

Đó vẫn là mt du hi ln đi vi điu được xem là "bn lĩnh Nguyn Phú Trng".

Tập Cn Bình đã đy hơn 80 quan chc trung cao Trung Quc vào kết cc buc phi t sát - nhy lu, tht c, ung thuc đc… Trong khi đó Vit Nam vn ch có rt ít quan chức tham nhũng - cp thp ch chưa h có cp cao - buc phi "quyên sinh" trong nhng năm qua.

Trong trường hp Nguyn Phú Trng chinh phc hoàn toàn được B Công an và to được mt gch ni hoàn ho gia b này vi y ban Kim tra trung ương cùng Ban chỉ đo Phòng chng tham nhũng trung ương, ch trương "chng tham nhũng" ca ông Trng, cho dù ch "chng tham nhũng mt bên" hay nhm ti mc tiêu tp quyn cao đ, s không gp phi nhng lc cn đáng k t "nhóm tham nhũng thi kỳ trước" - tc nhóm "Anh Ba X", để sau trn h "thành trì" Đinh La Thăng, s khó còn mt bc thành nào dng lên trước mt Nguyn Phú Trng trên cung đường dn đến ca nhà Nguyn Tn Dũng và các quan chc cao cp khác.

Để sau đó là "đng ch huy súng" - như Tp Cn Bình đã tp quyền đến mc ti thượng Trung Quc.

Nhưng nếu không th "nm" được B Công an mt cách trn vn, đó không ch là mt l hng cc b mà còn có th tr thành mt tht bi chiến lược ca Nguyn Phú Trng, mà rt có th đe da đến tương lai "ngi, ngi na, ngồi mãi" ca ông.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 20/12/2017

Quay lại trang chủ
Read 817 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)