Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/12/2017

‘Tử huyệt’ của Nguyễn Phú Trọng ở đâu ?

Lê Anh Hùng

Vụ Phó ban Kinh tế trung ương Đinh La Thăng b bt ngày 8/12 là mt s kin chn đng dư lun. Ln đu tiên, k t khi cng sn lên nm quyn ti Vit Nam năm 1945 đến nay, mt (cu) ủy viên B Chính tr b khi t và tng giam.

tuhuyet1

Nguyễn Phú Trng (phi) và 't huyt' ca mình : Hoàng Trung Hi.

Chính trường Vit Nam a nay vn vô cùng phc tp. Vậy nên, dù b ngoài thì v vic này được xem như bng chng cho thy "quyết tâm" ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng trong chiến dch "đ h dit rui" "made in Vit Nam" do chính ông ta phát đng, nhưng đng sau đy có l không nhiu người nghĩ đơn gin như thế.

Vit Nam, tham nhũng là vn đ mang tính h thng, hay theo cách gi ca cu Ch tch Quc hi Nguyn Văn An, đó là "li h thng". Nghĩa là, nếu không ci cách h thng thì vic chng tham nhũng chng khác nào "bt cóc b dĩa". B máy càng phòng chng, tham nhũng càng sinh sôi ny n.

Thực tế Vit Nam by năm qua dưới thi Tổng bí thư Nguyn Phú Trng chính là minh chng rõ ràng nht cho chân lý đó. Cảm nhn "tinh thn" ca nhng câu phát ngôn như "K lut mà không tính k, mai kia li ân oán, thù oán, đi phó thành phe phái, làm ri ni b, có nên không" hay "Không phi k lut nhiu là thành công, ct là đánh thc người ta dy, đng vi phm pháp luật, m đường cho người ta tiến ti mi là thành công", người ta li càng khó tin là đương kim Tổng bí thư Đng cộng sản Việt Nam thc tâm chng tham nhũng, khi mà ci cách vn là mt khái nim vô cùng l lm đi vi ông ta.

Câu hỏi đt ra đây là : Nếu không vì mc đích chng tham nhũng thì vì sao Nguyn Phú Trng li bt Đinh La Thăng, điu mà ông ta đã mun thc hin ngay ti Hi ngh trung ương 6 thượng tun tháng 10/2017, qua mt s ngun tin cũng như bu không khí chính tr trước thm hi ngh ?

"Khúc củi" b d "bt la"

Khi được các phe nhóm quyn lc trong đng thng nht la chnhư là gii pháp kh dĩ nht để gt b ng c viên s 1 lúc by gi là Nguyn Tn Dũng, Nguyn Phú Trng đã cam kết là ch ti v trong na nhim kỳ Đi hi XII.

Tuy nhiên, tham vọng ca ngài Tổng bí thư không dng li ở đó mà, với s hu thun hết mình ca Bc Kinh, ông ta mun tiếp tc ng trên "ngôi báu" chí ít là đến hết nhim kỳ. Kết qu là hai ng c viên sáng giá nht Đinh Thế Huynh và Trn Đi Quang ln lượt b loi ra khi cuc chơi, khi k thì phi đi "cha bnh", người thì dính vào vụ Trnh Xuân Thanh.

"Noi gương" ông ch Trung Nam Hi Tp Cn Bình, Nguyn Phú Trng mun s dng chiêu bài "chng tham nhũng" đ các đi thủ còn lại ch lo gi cái ghế hin ti ca mình cũng đã khó, ch đng nói đến chuyn "tranh đu" vi ông ta đ tr thành ch nhân khu nhà 1A Hùng Vương. Nghĩa là, nếu cm chch được cuc chơi, ngay c khi buc phi ri khi ngôi v Tổng bí thư, ông ta cũng rng đường la chn người kế nhim theo ý ch ca quan thy Bc Kinh.

Trong khi đó, Đinh La Thăng lại là k "ăn tàn phá hi" bc nht trong b máy, khó ai sánh ni, vi nhng sai phm phi nói là rõ rành rành, t thi còn làm Ch tch Tp đoàn Sông Đà, trước khi tr thành Ch tch Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN) ri B trưởng Giao thông - Vận ti. Thế nên, sau khi b gt ra khi B Chính tr, Đinh La Thăng đã tr thành mt "khúc ci" b không ch d bt la, mà còn đánh trúng tâm lý ca mt công chúng vn xưa nay vn nghi ng quyết tâm chng tham nhũng ca người đng đu b máy phòng chống tham nhũng Vit Nam.

Đầu mi cc kỳ quan trng

Đinh La Thăng là kẻ tng mt thi gian dài nm gi nhng hu bao rng rng nht trong b máy, t vai trò Ch tch Tp đoàn Sông Đà, Ch tch Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN) cho đến B trưởng Giao thông - Vận ti.

Sông Đà là tập đoàn xây dng ln nht Vit Nam ; PVN thì được ví như "con bò sa" ca nn kinh tế ; còn B Giao thông vận tải li là bngốn nhiu vốn đu tư t ngân sách nht.

Xuất thân là mt kế toán viên, hơn ai hết Đinh La Thăng nm rõ "đường đi nước bước" ca nhng đng tin tham nhũng, vi quy mô lên đến hàng t USD. Và rõ ràng là khó ai trong cái h thng "tham nhũng từ trong trng nước" này đủ sc cưỡng li được nhng "t xanh" đy "ma lc" đó. (Mt h thng vn hành da trên tham nhũng thì bt c ai không tham nhũng sớm mun gì cũng b gt ra khi gung máy).

"Truyền nhân" ca "đng chí X"

Trong bài "Cuộc đu Nguyn Phú Trng - Đinh La Thăng : chiêu trò mới ca Bc Kinh ?", chúng tôi đã chỉ ra rng, Đinh La Thăng chính là "con bài" kh dĩ nht ca Bc Kinh đ thay thế cho Nguyn Tn Dũng, nhân vt được luật sư Cù Huy Hà Vũ ví là "điệp viên hoàn ho" của Trung Quc.

Thiết tưởng điu này không có gì quá khó hiểu. Đinh La Thăng tng được coi như t rut" ca "đng chí X". Đó là thc tế mà có l không my ai không biết. Đc bit, Đinh La Thăng còn nằm dưới trướng Hoàng Trung Hi sut hơn 10 năm (t ngày 5/10/2005 đến ngày 5/2/2016), khi ông ta làm Ch tch PVN ri B trưởng Giao thông vận tải, còn đương kim Bí thư Thành ủy Hà Ni thì làm B trưởng Công nghip (b ch qun PVN) ri Phó Th tướng ph trách kinh tế ngành kiêm Trưởng ban Ch đo Nhà nước các d án trng đim v du khí và Trưởng ban Ch đo Nhà nước các công trình, d án trng đim ngành giao thông - vn ti t năm 2007 đến 2016. Ngn y năm phc tùng hai "con bài" quan trng nht ca Bc Kinh Việt Nam mà mt k "ăn tàn phá hi" như Đinh La Thăng không b các ông ch Trung Nam Hi "nm gáy" thì mi là chuyn khó tin. ("Đng chí X" – k tng bị Hoàng Trung Hi gài by ri khng chế và thao túng – chính là người đã gii thiu Đinh La Thăng đã vào B Chính tr. Và cũng ging như "quan anh" chuyên "nói mt đàng làm mt no" ca ông ta, thi gian Đinh La Thăng làm Bí thư Thành u, tình hình dân ch - nhân quyn Sài Gòn thm chí còn ti tn c dưới thi Lê Thanh Hi, một nhân vt vn đã cc kỳ st máu).

Không khó hình dung, để có th loại b Trn Đi Quang, thủ lĩnh nhóm chng Trung Quc trong b máy, Bắc Kinh đành chp nhn ri ro vi con bài Đinh La Thăng. Kết cc là sau khi Trnh Xuân Thanh chun khi Vit Nam, dưới áp lc ca các đi th, Nguyn Phú Trng buc phi k lut Đinh La Thăng mc đ va đ đ vô hiu hoá "con bài" nguy him này ca Bc Kinh, va không đy v vic đi xa đến mc "cháy lan" sang các đi th ca ngài Tổng bí thư. (Sau Đại hi XII, không phi Nguyn Phú Trng mà chính Trn Đi Quang mi được coi là nhân vt quyn lc nht Vit Nam). Ngoài ra, la chn này cũng cho phép ông ta tiếp tc hy vng s dng thanh "bo kim" mang tên Trưởng ban Ch đo trung ương v phòng chống tham nhũng để phc v cho tham vng quyn lc cá nhân.

tuhuyet2

Đinh La Thăng (phải) tng là "ngôi sao đang lên" ca chế đ.

Bàn cờ thế trên chính trường Vit Nam lúc này xem ra đã tr nên d đoán đnh hơn : Chng nào Nguyn Phú Trng còn làm ch cuc chơi quyn lc, chng đó Đinh La Thăng còn phi biết "khai" nhng gì mà ngài Tổng bí thư mong mun, bi điu y không ch giúp cp bài trùng Hoàng Trung Hải – Nguyn Phú Trng khng chế các đi th, mà còn giúp ngài cu Bí thư Sài Gòn t bo v mình. (Nói "chng nào" là bi Nguyn Phú Trng không phi không có "t huyt" mà ch là do "tử huyt" ca ông ta quá ư nhy cm, nhạy cm đến mc đ sc xô đ c h thng : đó là Hoàng Trung Hi, k quá thân vi Bc Kinh).

Phải chăng là nh vy mà v thế cp bài trùng này bng nhiên "ni" hn lên. Ngài Tổng bí thư được Chính ph mi tham d hi ngh trc tuyến vi các đa phương vào ngày 28/12, s kin chưa tng có t trước ti nay. Trong khi đó, sau mt thi gian khá chìm lng, "con nga thành Troy" Hoàng Trung Hi li bt ngxuất hin trong Đoàn Chủ tch Đi hi Hi Cu Chiến binh Vit Nam ln th VI hôm 14/12, mt v trí va không phù hp vi cương v ca ông ta, va là s lăng nhc đến mc không còn từ ng nào đ mô t đi vi hàng triu người đã đ xương máu vì non sông đt nước.

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA, 20/12/2017

Quay lại trang chủ
Read 964 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)