Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/12/2017

Chẳng lẽ thiên hạ ngu hết cả ?

Trân Văn

Những đ ngh, quyết đnh k lut, thm chí tng giam đ điu tra - truy cứu trách nhim hình s mt cu y viên B Chính tr Đng cộng sản Việt Nam như ông Đinh La Thăng cho thy, B Chính tr, Ban Bí thư và Ban Chp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam (Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam) vn tiếp tc xem hàng trăm triu người Vit như mt lũ đn !

ngu1

Biệt ph Yên Bái ca Phm S Quý.

***

Tuần ri, y ban Kiểm tra ca Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam công b rng rãi hàng lot đ ngh k lut đng viên cao cp, chng hn ông Lê Phước Thanh (cu Bí thư Tnh y Qung Nam), ông Đinh Văn Thu (Ch tch kiêm Phó Bí thư Tnh y Qung Nam), ông Nguyn Khánh Toàn (Phó Ch tch kiêm Tỉnh y viên tnh Qung Nam)…

Đầu tun này, t đ ngh ca y ban Kim tra, Ban Bí thư ca Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam đã quyết đnh tước b chc v Bí thư Tnh y Vĩnh Phúc mà ông Phm Văn Vng đã… tng mang trước khi ngh hưu. Tước b tt c chc v trong Đng cộng sản Việt Nam của ông Ngô Văn Tun (Phó Ch tch tnh Thanh Hóa).

Ông Thanh, ông Thu, ông Toàn, bị đ ngh k lut, ông Vng, ông Tun va b k lut đu vì la chn, b nhim nhng (ch không phi mt) cá nhân mà bây gi được xem là bt xng. Ông Lê Phước Hoài Bo (con ông Thanh, Giám đc S Kế hoch – Đu tư) hoc bà Trn Vũ Quỳnh Anh (cu Trưởng phòng Qun lý nhà và Th trường bt đng sn ca S Xây dng tnh Thanh Hóa, đã được "qui hach" làm Phó Giám đc S Xây dng tnh Thanh Hóa) ch là các ví d.

Những câu hỏi kiu như :

- Tại sao li dùng ngân kh trang tri cho ông Bo du hc ngoi quc ri ly lý do ông Bo có hc v thc sĩ đ b nhim ông làm Giám đc S Kế hoch – Đu tư ( ?), dù t bé đến ln, ông Bo ch đi hc và tuy ch là công chc trong mt thi gian rt ngn nhưng ông Bo vn đ kh năng làm ch mt trong nhng bit th sang trng nht thành ph Tam Kỳ ?..

- Hay tại sao bà Trn Vũ Quỳnh Anh có thể "tiến nhanh, tiến mnh, tiến vng chc" t v trí mt tp v đến v trí lãnh đo mt trong nhng b phn quan trng nht ca S Xây dng tnh Thanh Hóa, thm chí đã được sp xếp đ tr thành mt trong nhng lãnh đo ca s này ( ?), ri nguồn tin nào giúp bà Quỳnh Anh s hu hàng lot bit th, căn h sang trng Thanh Hóa, Hà Ni, chưa k nhng chiếc xe hơi tr giá hàng chc t đng ( ?), ai sp xếp cho bà Quỳnh Anh ngh vic đ h thng công quyn không th truy cu v ngun gc tài sn của bà Anh, ai tác đng đ S Xây dng tnh Thanh Hóa tr li toàn b h sơ công chc cho bà Quỳnh Anh, ai t chc đ bà Quỳnh Anh ra ngoi quc đnh cư đ cui cùng, ch có th xác đnh trách nhim – k lut mt mình ông Tun ?...

… giờ không cn phi trả lời na. Các đ ngh k lut và các quyết đnh k lut đã xóa toàn b nhng ván c gay cn ! Thc thi công lý mà ch na chng thì nên gi là gì ?

***

Có những du hiu rt rõ ràng cho thy, đ ngh k lut nhng Thanh, Thu, Toàn, Bo,… hoc quyết đnh kỷ luật nhng Vng, Tun,… hay tng giam đ điu tra, truy cu trách nhim mt s cá nhân như Đinh La Thăng và thuc h… ch có mt mc tiêu : M dân !

Sau khi Ủy ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam công b đ ngh k lut ông Thanh, ông Thu, ông Toàn vì la chọn, bổ nhim ông Bo – con ông Toàn – làm Giám đc S Kế hoch Đu tư tnh Qung Nam vi phm nghiêm trng các qui đnh hin hành, ông Nguyn S, cu Bí thư Thành y Hi An, bo vi báo gii rng, "t chc Đng cũng như tng cá nhân liên quan đến vic đ bt ông Bảo không th trn tránh trách nhim" nên ông S - cu Tnh y viên tnh Qung Nam, người đã tng b phiếu đ bt ông Bo, "sn sàng nhn hình thc k lut theo quy đnh ca Đng". Ông S nhn mnh, sự liên đi v trách nhim là th "không th chi b được".

Bởi ông S đã nhc đến "quy đnh ca Đng" thành ra nên nhc li mt chút v các qui đnh này. Năm 1992, B Chính tr ca Đng cộng sản Việt Nam tng ban hành Quyết đnh 44/QĐ-TW v qun lý cán b. Theo quyết đnh này thì những cá nhân như Đinh La Thăng (cu Bí thư Thành y Thành phố Hồ Chí Minh), Vũ Huy Hoàng (cu B trưởng công thương), Phm Văn Vng (cu Bí thư Tnh y Vĩnh Phúc) Lê Phước Thanh (cu Bí thư Tnh y Qung Nam),… do B Chính tr ca Đng cộng sản Việt Nam qun lý. Nhng cá nhân như Nguyn Khánh Toàn (Phó Ch tch kiêm Tnh y viên tnh Qung Nam), Ngô Văn Tun (Phó Ch tch kiêm Tnh y viên tnh Thanh Hóa),… do Ban Bí thư ca Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam qun lý. Tuy nhiên cho đến gi này, các cá nhân là y viên B Chính tr, thành viên Ban Bí thư vn t xem là h vô can.

Năm 2011, khi phát biểu khai mc Hi ngh ln th 4 ca Ban chấp hành trung ương Đng khóa 11, ông Nguyn Phú Trng, lúc đó đã là Tổng bí thư Đng cộng sản Việt Nam, nhn mnh "xác đnh rõ thm quyn, trách nhim cá nhân người đng đu cp y, chính quyn và mi quan h vi tp th cp y, cơ quan, đơn v" là một trong ba "vn đ cp bách, cn làm ngay".

Tuy nhiên chưa bao gi, ông Trng – nhân vt đm nhim vai trò Tổng bí thư Đng cộng sản Việt Nam t năm 2011 và trước nay, vn được ca ngi như cá nhân dn đu công cuc "chng tham nhũng, chnh đn Đng" - lên tiếng tha nhn, đ loi sai phm nghiêm trng mà nhng thành viên cao cấp ca t chc chính tr do ông đng đu gây ra đi vi chính tr, kinh tế, xã hi là trách nhim ca cá nhân ông.

22222222222222222

Scandal Trần Vũ Quỳnh Anh trên báo Đt Vit.

Chẳng l ông Trng hoàn toàn vô can trong vic ông Thăng ung dung bước vào B Chính tr sau khi phá banh Tp đoàn Du khí Vit Nam tr giá 5 t M kim, ri biến các d án phát trin h tng bằng hình thc BOT tr thành mt nan đ chưa tìm ra li gii ? Chng l ông Trng không h liên đi v trách nhim du ông Vng có hàng lot sai phm nghiêm trng lúc làm Bí thư tnh Vĩnh Phúc nhưng vn được B Chính tr điu đng v Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam làm Phó Chủ nhim y ban Kim tra – chuyên giám sát, thm tra vic thc thi các "qui đnh ca Đng" ?

Đâu chỉ có ông Trng và các thành viên khác trong B Chính tr, Ban Bí thư, nhng "ông" như Trnh Văn Chiến (Bí thư Tnh y Thanh Hóa), nhng "bà" như Phm Th Thanh Trà (bí thư Tnh y Yên Bái),… cũng vô s. C cho là công chúng "lch lc" khi nhn đnh ông Chiến mi là "nhân vt chính", to ra scandal Trn Vũ Quỳnh Anh và bà Trà hoàn toàn "công tâm" khi b nhim em trai – k tng b bt qu tang đánh bc – làm Giám đốc S Tài nguyên Môi trường tnh Yên Bái, to điu kin cho em trai tr thành t phú mt cách bt minh, gi có th hp pháp hóa hàng chc ngàn mét vuông đt đã th đc bt hp pháp,… song chng l ông Chiến, bà Trà – nhng người đng đu h thng chính trị, điu khin h thng công quyn Thanh Hóa, Yên Bái không b chi phi bi "qui đnh ca Đng" ?

***

Rõ ràng là chưa bao gi đng viên cao cp b k lut nhiu như hai năm gn đây. Du tn sut k lut ln mc đ "minh bch" (liên tc phát hành "thông cáo báo chí") đều cao hơn hn so vi trước nhưng con đường t nhng s kin đó đến… nghiêm minh còn xa.

Vậy thì vic đ ngh k lut, k lut hàng lot đng viên cao cp, k c ln đu tiên truy cu trách nhim hình s mt cu y viên B Chính tr ri công bố rng rãi nhm mc đích gì ? Cách nay hai tháng, ông Trng tng tiết l lý do lúc phát biu bế mc Hi ngh ln th 6 ca Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam khóa 12, tt c nhm làm "dân tin", có như vy thì "chế đ ta", "đng ta" mi… còn.

Cho rằng ch chng đó mà đ làm "dân tin" thì rõ ràng "chế đ ta", "đng ta" vn xem dân như mt đám nh d, d gt !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 20/12/2017

Quay lại trang chủ
Read 937 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)