Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/02/2018

Liên Hợp Quốc, tòa nhà mang tính hình thức ?

Nguyễn Quang Hồng Nhân

Liên Hợp Quc va lên tiếng vn đ liên quan đến Vit Nam, nn nhân trong v án Formosa, nhng người dân vì hot đng hp pháp "nâng cao nhn thc cng đng v môi trường và sc khe, là không chp nhn được". Baskut Tuncak, Đc y nhân quyn phát biu.

lhq1

Phòng hội Trusteeship Council ca Liên Hip Quc ti New York City. (Photo : MusikAnimal via Wikimedia Commons)

Người dân Vit Nam t lâu vn trông đi s công bình, văn minh t Liên Hiệp Quốc. Trong vô s các Hip Đnh có s ch trì ca Liên Hiệp Quốc, Hip đnh Paris vn còn đó và vai trò, trách nhim tht to ln trong s thc hin quyn dân tc t quyết cho các dân tc. Nếu Liên Hiệp Quốc không giương cy gy dn đường, các dân tc cũng theo ch Thi, ri đến lúc "vt cùng tt biến", nhưng chc chn mi s s không xy ra trong hòa bình trt t.

Từ Hi Quc Liên đến Liên Hip Quc nơi th hin nim hy vng ca nhân loi hay vn chước mơ t tác phẩm v Mt Nn Hòa Bình Vĩnh Cu ca Immanuel Kant, triết gia Đc. Gic mơ ca bao người chân cht trên hành tinh mun s tht, công lý, hòa bình được th hin dưới đt hay nơi đây mãi còn làm din đàn ca nhng nhà m dân ngy bin trong mt thế gii với những nn tng khoa hc thay đi nhanh chóng t căn đ như nhng b phóng đưa nhân loi ra khi hành tinh này nếu có nhu cu.

Thế nhưng v mt nhân văn hu hết các nhà lãnh đo v thế quyn đc đoán và thn quyn cc đoan đu mun git lùi con người li về mt tiến hóa, còn hơn thế na vi nhng phương cách xu xa nht đ tn ti ca nhóm bè đng ‘mi phương tin đ đt mc đích nm chính quyn thay vì là mt nhà nước phc v dân, h tr thành các tp đoàn mafia tham nhũng, hi mi quyn thế cướp ca, giết người mt cách tinh vi cũng nhân danh tôn giáo, nhân bn, triết hc tiến b nhưng tht ra ch là ngy thuyết. Và chuyn tha hóa v mt nhà nước này chng may rơi vào các nước trong đó có Vit Nam, Miến Đin, Bc Triu Tiên…

Rõ ràng nhà cầm quyn quân phit Miến Đin đã đàn áp dân chúng, bt giam sư sãi, các nhà đu tranh dân ch, nhưng nghit ngã thay khi phe dân ch thng thế xy ra khng hong… khiến c na triu người phi b nhà ca rung vườn, chưa k hết nhng v hãm hiếp ph n, sát hi tr em, và bệnh tt trên đường t nn.

Rõ ràng nhà cầm quyn Bc Triu tiên trong s tha hóa try lc ca gii cm quyn trong lúc dân chúng đói kh, thm chí dn tin đ c chế cho được trái bom nguyên t, còn v mt quân phit đã tng b Hoa Kỳ xếp vào trc liên minh ma quỷ h tr khng b.

Rõ ràng người dân Vit Nam trong nước không có cái quyn cơ bn nào c theo l ca thân phn mt hu th khi sinh ra làm người, hin ti ch ngoài cái quyn được ăn như mt con ln, nhưng con heo còn có ch vì s l lã nên được canh chừng không cho ăn by. Còn con người tha h được t do ngn thuc đc vào thân đến ha ung thư nht là đường rut đã báo đng ti Vit Nam và nn ghin sex trong mi gii ca Vit Nam ngày nay do chính quyn ch kim duyt, dùng bc tường la ngăn chn đi vi các quyn t do tư tưởng ngôn lun, còn th ca nhng trang dâm ô. Trong khi đó k cm quyn cũng t do ăn bn t thượng tng đến h tng ca mt cơ chế thi nát.

Thế nhưng gii lãnh đo ca các nước này cũng ra trước Liên Hiệp Quốc, cũng áo mão, cũng hp báo cũng nói nhân quyền, có khi còn hay hơn nhiu chính tr gia trong s lãnh hi Công Ước Quc Tế v nhng Quyn Dân S và Chính Tr thuc nhân quyn, vy đâu là phương cách thc hin ca t chc này. Hay tòa nhà kia nay ch còn là văn phòng ca các y ban mang tính hình thức ?

Người viết chng kiến các tù nhân lương tâm trước cái chết đã tng đánh đi vi li nói cui cùng hô vang các câu khu hiu, hoc kêu gi đến Liên Hiệp Quốc hãy xem xét s vi phm nhân quyn ca chính quyn cộng sản Vit Nam, trong hy vng ‘ca tin còn mt chút này’ cho dù đó là chỗ tuyt vng ca con người. Tt nhiên li kêu gi t li nói cui cùng trước tòa không mang o tưởng mi s s được cu vt t Liên Hiệp Quốc, nhưng đây t vc sâu con người vn kỳ vng : bao lâu nhân loi còn tn ti đu có th ngi li vi nhau và trong tinh thần đi thoi – Đó là đc đim ca con người.

Theo Aristote triết gia Hy Lp mt nhà nước phi quân bình gia lý trí như cây gy dn đường cho dân tc đó gm nhng tư tưởng, hc thuyết minh triết. Hai là trái tim qu cm tc lòng nhit thành nếu không biết kim chế s sinh ra bao cuc chiến tranh đến ch nghĩa quân phit. Ba là nhng dc vng kh giác, nếu không có s quân bình nht là giáo dc s to ra mt xã hi try lc tha hóa trong tính nhân văn vi đng loi. Và đây là hình nh ca Vit Nam hiện ti dưới s cai tr ca cộng sản : cây gy dn đường đến cái que cũng không có, lòng nhit huyết ca thanh niên khi lãnh hi, lãnh th mt dn vào tay Trung Quc nhưng bao s phn kháng ca thanh niên, sinh viên, hc sinh đu b nhà cm quyn ngăn chn. Món quà mà Đảng cộng sản Việt Nam tng cho thanh niên nam n đó là sex tha mái, try lc ăn chơi sa đa hay nói khác đi đây là chiến lược lâu dài ca nhà cm quyn Đi Hán qua các Lê Chiêu Thng thi hin đi.

Nhưng ca may còn mt chút này theo Tôn Dt Tiên đnh nghĩa Trung Quc ch là ‘mt thau cát vĩ đi’. Cho nên ‘mèo trng mèo đen min là bt được chut’ qua tư tưởng ca Đng Tiu Bình, nay chúng ta có th yên tâm vì hiu rng : dù vĩ đi đến đâu Trung Quc cũng ch là mt thau cát. Nên có th nói được rng vn là cơ may ca các các dân tc trong ha Đi Hán này. Các dân tc Ngoi Mông, Tân Cương, Tây Tng, Qung Đông, Qung Tây… đu có quyn đòi li t do cho dân tc mình và đây là điu tt yếu xoay vn theo s biến dch ca thi gian mà lch s Trung Hoa đã chứng minh.

Con đường tt yếu mang li thm quyn cho người dân Trung Hoa, con đường ca T Do, Dân Ch như mt h lun tt yếu và ch còn là vn đ thi gian. Tôi không tin là các nhà chiến lược Phương Tây nht là Hoa Kỳ không th không nhn ra vấn đ này nhưng phương cách thc hin đ người dân Trung Hoa có được T Do dân ch thi có th nói được rng Phương Tây chưa có nhng nhà chiến lược tm c đ đ to nên s biến đi lch s mang tính nhân loi này. Hay có quá nhiu b óc vượt tm c, nhưng không chọn ra được tính tri ca mt phương cách kh thi.

Người Vit Nam trong nước cũng như bên ngoài không th ch mong có s giúp đ ca người M đ có T Do, Dân Ch cho dù theo sát kiu M đi na, ch có th t trong ra ngoài hãy cùng nhau nghĩ v cội r ca mình mà thương đến thân phn làm người b ngược đãi trên quê hương hu dc sc góp tay vào nhm biến đi đt nước, biến đi chính mình. Hãy làm li tt c ngay vi chính mi người như không t viết sách hay nh thuê người khác viết mà khen tng chính mình như Trn Dân Tiên, không hc gi đ ly danh, hãy thc hin nhân quyn, lòng t trng nơi chính bn thân mình trước.

Từ Liên Hiệp Quốc tr v cái tiu vũ tr trong mi cá nhân người Vit, không th trong tâm còn là ‘mt b dao găm’ mà bo đi cu người, đó chính là cái họa thêm cho dân tc. Cho nên cuc chiến đ giành li quyn làm người cho dân Vit – đây là mt cuc chiến làm li chính mi người đ chiến thng cái xu xa s ác. Tôi không th giao hoan vi toàn gái mười lăm, mười sáu, đánh v hành h con, song cũng tìm tới nhân danh nhân quyn và ngay c nhng người gi là đi din cho nhân quyn cũng cn xét li tư cách nghiêm túc trong công vic ca mình.

Quả vy, cuc đi thay này s không như các cuc cách mng trước đây, ni oan khiêng ca mi người dân đó là ngòi nổ s là nhng ngn đuc dn đt cháy chế đ cng sn này. Nhưng đ đến thành công bn vng mi người dân Vit ít nhiu phi làm li chính mình đ làm li toàn xã hi, ch không th như hin nay ‘nhà nhà gian di, người người gian di, gian di từ ngay hc đường vi các thy cô giáo làm chuyn đi bi ri bày v cho các em hc sinh chuyn hư đn. Có như vy chúng ta mi có mt b mt nhân văn tht s trong cng đng nhân loi mai hu.

Chúng ta cùng nhớ li lá thư lch s t các nhà lãnh đo đi diện mi lc đa và kêu gi tng thư ký Liên Hiệp Quốc hãy có hành đng can thip vào Miến Đin theo li ca ch tch Freedom Now, Jared Genser cho báo chí được biết thông tin này.

Những người ký tên vào bc thư gi cho Tng Thư Ký Liên Hip Quc Ban Ki-moon trước đây để kêu gi ông hãy đến Miến Đin đ kêu gi chính quyn quân s nơi đây tr t do cho nhà lãnh đo đi lp Aung San Suu Kyi và các tù nhân chính tr khác và hin nay Bà đang được tr t do.

Họ gm c hai cu Tổng thống Hoa Kỳ George H.W. Bush và Jimmy Carter, cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, cu Thủ tướng Úc John Howard, cu Thủ tướng Pháp Lionel Jospin, cu Thủ tướng Nht Junichiro Koizumi và các cu tng thng Phi Lut Tân Fidel Ramos cùng Corazone Aquino.

"Đây là một n lc chưa tng có ca cả thế gii đi vi người dân Burma, và tôi rt vui sướng là có nhiu người đã cùng vi tôi nêu lên vn đ quan trng này", theo li Kjell Magne Bondevik, cu Thủ tướng Na Uy.

Các nhà cựu lãnh đo t hơn 50 quc gia đã kêu gi ông Ban hãy t mình đến Miến Đin vào thi đim đó đ yêu cu chế đ ti đây tr t do cho 2.100 tù nhân chính tr. Và nay h đã được t do.

Thế gii t do cũng không ngonh mt vi chúng ta vì trong đó có c tiếng kêu than qun qui ca gn na triu người chết trên bin Đông và trong ngục tù dưới chế đ bo tàn cộng sản. Nhân loi t khi hình thành bên dòng lch s luôn là tiếng vng như li cu bên dòng sông Babylon ‘Con cu xin Chúa Chúa ơi…’. Nhưng đây và bây gi vi người dân Vit, ch có th thay đi được cc din man r này khi tôi niệm vi chính mình : tôi đang làm li chính mình đ xã hi tôi được thanh sch, người dân có cùng màu da, anh em ci ngun ca tôi nay được t do, dân ch. Vì theo cách hiu mt người không có lòng ngay li cu s khó được thun theo ý Tri – cuc chiến không binh đao nhưng có sc mnh vô cùng này là mt cuc chiến t li cu nguyn và hãy nim !

Hãy cùng nhau biến Liên Hiệp Quốc thành mt t chc hành đng, tòa nhà kia không còn là nhng tường đá vô tri !

Nguyễn Quang Hồng Nhân

Nguồn : VOA, 28/02/2018

Quay lại trang chủ
Read 654 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)