Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

08/03/2018

Lễ tang cho những đồng chí đã "mắc những lỗi lầm nghiêm trọng"

Trân Văn

Tuy tin đồn ông Lê Đc Anh, cu B trưởng Quc phòng (1987 – 1991), cu Chủ tch Nhà nước Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam (1992 – 1997), cu y viên B Chính tr Đảng cộng sản Việt Nam (1982 – 1997), đã qua đi hôm 23 tháng 2 không chính xác nhưng vài ngun tho tin (trong đó có c con trai ông Nguyn Tn Dũng, cu Th tướng Vit Nam) đã đưa ra mt s chng c, cho thy ông Anh đang trong tình trng "thp t, nht sinh".

lda1

Nhắc ti ông Lê Đc Anh, người ta liên tưởng đến vic Vit Nam mt hàng lot bãi đá qun đo Trường Sa và v thảm sát ti bãi đá Gc Ma.

Liệu h thng công quyn Vit Nam có t chc quc tang cho ông Anh, người đã được nhiu đng chí ca mình loan báo công khai đã phm mt s sai lm nghiêm trng ?

***

Nhắc ti ông Lê Đc Anh, người ta liên tưởng đến vic Vit Nam mt hàng lot bãi đá qun đo Trường Sa và v thm sát ti bãi đá Gc Ma.

Năm 1988, lần đu tiên Trung Quc đ quân chiếm các bãi đá qun đo Trường Sa. Ngày 31 tháng 1 năm 1988, Vit Nam mt bãi đá Chữ Thp. Ngày 18 tháng 2 năm 1988, Vit Nam mt thêm bãi đá Châu Viên. Ngày 26 tháng 2 năm 1988, Trung Quc tiếp tc chiếm bãi đá Ga Ven. Ngày 28 tháng 2 năm 1988, ti lượt bãi đá Tư Nghĩa lt vào tay Trung Quc...

Để ngăn chn Trung Quc chiếm toàn bộ các bãi đá, cô lp nhng hòn đo mà Vit Nam đang kim soát ti qun đo Trường Sa, Hi quân Nhân dân Vit Nam đ người và phương tin xung mt s bãi đá còn li và ngày 14 tháng 3 năm 1988, xung đt Vit – Trung bùng phát ti bãi đá Gc Ma, 64 người lính của Hi quân Nhân dân Vit Nam mt mng, ba tàu vn ti b bn chìm.

Lúc đầu, người ta gi Gc Ma là trn hi chiến th hai gia Vit Nam và Trung Quc trên bin Đông (trn hi chiến đu tiên xy ra ngày 19 tháng 1 năm 1974 ti qun đo Hoàng Sa giữa Hải quân Vit Nam Cng hòa và Trung Quc), tuy nhiên theo thi gian, mt s binh sĩ, sĩ quan ca Hi quân Nhân dân Vit Nam may mn sng sót, tiết l, hai bên không h giao tranh. Bi nhng người lính ca Hi quân Nhân dân Vit Nam b cm dùng súng, k c bn tr, thành ra h đã tr thành bia sng cho Trung Quc tác x.

Nói cách khác, sự kin Gc Ma hi 14 tháng 3 năm 1988 ch là mt cuc đ b nhm khng đnh ch quyn quc gia trên bin nhưng Vit Nam đã không vũ trang cho nhng người lính li còn cm h kháng c, thành ra ch trong vài phút, k thù giết gn như sch s mt na đi đi.

Năm 2011, tại mt cuc hi tho v s kin Gc Ma 1988 do Trung tâm Minh Triết t chc, tướng Lê Mã Lương, Anh hùng các Lc lượng Vũ trang nhân dân, cu Giám đc Bo tàng Lịch s Quân s Vit Nam, chính thc tha nhn có lnh cm kháng c ngoi xâm Gc Ma. Tuy nhiên tướng Lương ch không nêu tên người ra lnh mà ch nói đó là mt "lãnh đo cao cp". Năm 2012, tướng Nguyn Trng Vĩnh cung cp thêm, "lãnh đo cao cp" đó là ông Lê Đức Anh (1).

Sau khi bãi đá Gạc Ma rơi vào tay Trung Quc ngày 14 tháng 3 năm 1988. Ngày 23 tháng 3 năm 1988, Trung Quc làm ch bãi đá Xu Bi...

lda0

Bản đồ quần đảo Trường Sa

Những bãi đá Ch Thp, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa, Gc Ma, Xu Bi mà Trung Quc chiếm gi hi 1988 gi đã được bi đp thành đo nhân to. Chui căn c quân s mà Trung Quc xây dng trên các đo nhân to này đang giúp Trung Quc biến gic mơ kim soát toàn bộ bin Đông thành hin thc.

***

Nhắc ti ông Lê Đc Anh người ta còn liên tưởng ti "Hi c và suy nghĩ" ca ông Trn Quang Cơ, cu Th trưởng Ngoi giao Vit Nam (1986 – 1994) (2).

Trong "Hồi c và suy nghĩ", ông Cơ – nhân vt tng t chi hàm Ngoi trưởng khi được gii lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam "phân công" thay ông Nguyn Cơ Thch (1980 – 1991), có 40 năm làm vic trong lĩnh vc ngoi giao (1954 – 1994) và được nhng viên chc ngoi giao cao cp ca Nhà nước Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam xem là người "bo v tt c nhng kế sách mà ông cho là hiu qu trong cuc đu tranh không cân sc vi Trung Quc đến tn cui đi" (3), rồi vì bt lc, ngán ngm khi quanh ông ch gm toàn nhng "con bc khát nước" nên tuyên b t b cuc chơi (xin ri khi Ban Chp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam – BCH TƯ Đảng cộng sản Việt Nam, ri ngành ngoi giao không h do d(4)– đã khắc ha rt rõ tâm, tm ca ông Lê Đc Anh.

Trong số các nhân vt tham gia hoch đnh và ch đo xúc tiến vic "bình thường hóa quan h vi Trung Quc hi đu thp niên 1990, ông Lê Đức Anh chính là người ch đng sp đt mi th, c công khai ln kín đáo đ cui cùng hướng Vit Nam ti kết qu mà ông Phm Văn Đng, cu Th tướng Vit Nam sut t 1957 đến 1987, phi but ming than trong mt cuc hp B Chính tr din ra trong ba ngày từ 15/05/1991 đến 17/05/1991 : "Đã h, đã di ri mà còn nói đt s nghip cách mng lên trên hết… Người lãnh đo không nên làm như vy. Vi Trung Quc, va qua không phi là chúng ta bình thường hóa, mà là chúng ta đã b ‘ph thuc hóa’ quan hệ" (Trn Quang Cơ - "Hi c và suy nghĩ", Phn "Thành Đô là thành công hay là tht bi ca ta ?") (5).

***

Tháng 8 năm ngoái, ông Trần Hùng – Trưởng nam ca tướng Trn Đ, k v tang l ca cha mình hi 2002.

Lễ tang tướng Trn Đ thuc loi xưa nay chưa tng có. Tướng Trn Đ - mt trong nhng công thn ca Nhà nước Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam – được gi gn ln là "ông". Hàng ch "vô cùng thương tiếc" trên bc trướng được Ban T chc l tang che li. An ninh vây kín Nhà tang l, tm gi các vòng hoa để lt b cho bng hết nhng ch liên quan đến vic bày t s tiếc thương hay xưng tng ông Trn Đ là tướng. Ban T chc l tang còn toan thu S tang mà nhng người quý mến tướng Trn Đ đã chia s suy nghĩ, tình cm ca h v ông. N lc thu gi bất thành thì xé bỏ nhng trang mà ni dung… không thích hp.

Kịch tính lên ti đnh khi ông Vũ Mão, lúc đó là Ch nhim Văn phòng Quc hi lên đc điếu văn vi tư cách Trưởng Ban L tang. Du là Điếu văn nhưng ni dung thì rt nghiêm khc, nhn mnh ông Đ "đã mắc nhng li lm nghiêm trng". Khi đáp t, Trưởng nam ca ông Trn Đ tuyên b, gia đình Trn Đ không chp nhn Điếu văn. Hàng ngàn người đến tin đưa tướng Trn Đ đng lot v tay (6).

Năm năm sau (2007), lúc đã nghỉ hưu, ông Vũ Mão mi phân trn rằng, ông được "t chc" ch đo đc Điếu văn trong l tang tướng Trn Đ. Biết ông không đng tình vi ni dung Điếu văn, các "đng chí" trn an, "khi đc v nhng đóng góp ca tướng Trn Đ thì đc to, đon nói v thiếu sót, khuyết đim thì đc nh thôi". Ông Mão đã làm đúng như thế vì không còn la chn nào khác(7).

Tướng Trn Đ - người tng là y viên Ban Chp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, tng là Trưởng Ban Văn hóa Văn ngh Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Phó Ban Tuyên hun Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Phó Ch tch Quc hi, y viên Hội đng Nhà nước – "đã mc nhng li lm nghiêm trng" nào đ h thng công quyn Vit Nam phi t chc phân bit đi x cho tht rõ ràng đến như vy ?

"Những li lm nghiêm trng" ca tướng Trn Đ là vic truyn bá công khai các nhn đnh riêng như : "Nguyên nhân sâu xa của các hin tượng tiêu cc trong Đng và phn nào trong xã hi là cơ chế lãnh đo toàn din tuyt đi ca Đng". Thành ra : "Đng phi t mình t b chế đ đc đng, toàn tr, khôi phc vai trò, v trí vn có ca Quc hi, chính phủ. Phải thc hin đúng Hiến pháp, tc là sa cha các đo lut chưa đúng tinh thn Hiến pháp. Đó là phi có nhng đo lut ban b quyn t do lp hi, lp đng, t do ngôn lun, lut báo chí, xut bn. Sa cha các lut bu c ng c t do, t b quyn quyết định ca cơ quan t chc Đng, tr b ‘hip thương’ mà thc cht là gò ép"…

***

Tháng 3 năm 1974, ông Trần Đ và ông Lê Đc Anh cùng được phong trung tướng. H vn được xem như nhng nhân vt cùng thi. Vì đã "mc nhng li lm nghiêm trng" nên du "nhắm mắt, xuôi tay", tướng Trn Đ cũng chưa được tha.

Vậy tướng Lê Đc Anh có "mc nhng li lm nghiêm trng" nào không ? Gii lãnh đo Đảng cộng sản Việt Nam chưa xác đnh. Chuyn mà nhiu nhân chng như ông Trn Quang Cơ đã bch hóa : "Bình thường hóa quan h vi Trung Quốc" bng mi giá, k c "ph thuc hóa" vào Trung Quc vì c hai đu là cng sn, có th da vào nhau đ cùng tn ti… hình như không phi ch là mơ ước và n lc riêng ca ông Lê Đc Anh.

Xem mơ ước và nhng n lc kiu đó là "mc nhng li lm nghiêm trọng" s gim đáng k s lượng quc tang.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 08/03/2018

Chú thích :

(1) https ://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/who-ord-no-fir-in-garma-03122015052720.html

(2) http://www.truyen-thong.org/so14/so14.html

(3) http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/06/150629_tranquangco_profile

(4) http://www.viet-studies.net/THDung/DocLaiHoiKyTQCo_HongKhiem.htm

(5) http://www.truyen-thong.org/so14/43.html

(6)http://trandotacpham.blogspot.de/2017/08/co-mot-am-tang-rat-buon.html

(7)http://www.hophammientrung.vn/tin-tuc-moi-cap-nhat/17/350/thu-ong-vu-mao-ve-dam-tang-tuong-tran-do-/cong-nghe-so.html

Quay lại trang chủ
Read 508 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)