Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

29/03/2018

Nếu Tổng Bí thư anh minh thì ông Trọng thành tro

Trân Văn

Đợt công du "cp nhà nước" ca ông Nguyn Phú Trng, Tng Bí thư Đng cộng sản Việt Nam Pháp, Cuba va kết thúc và dư âm ca đt công du này vn đang làm dư lun Vit Nam rúng đng.

quangcao3

Trang 11 của báo Le Monde là trang qung cáo. C chân dung ông Trng ln bài viết ca ông v "Trin vng tt đp ca quan h Vit - Pháp" thuc dng "cy đăng" và t nguyn tr phí.

Diễn Đàn – website do nhng người Vit cư trú ti Pháp sáng lp và điu hành – k rng, chng có cơ quan truyn thông nào ca Pháp đ cp đến s kin ông Trng sang thăm Pháp "theo li mi ca tng thng Cng hòa Pháp Emmanuel Macron" như h thng truyền thông Vit Nam đã qung bá.

Tổng Bí thư Đng cộng sản Việt Nam đến Pháp vào chiu 25 tháng 3, chiu 26 tháng 3, nht báo Le Monde dành trn trang 11 đăng chân dung ông Trng, kèm bài viết vi chú thích "Mt din đàn ca Ông Nguyn Phú Trng, Tng bí thư Đng cộng sản Vit Nam, nhân chuyến thăm Pháp".

Vì không rành, người Vit sng bên ngoài nước Pháp thy thế thì biết thế nhưng xui cho ông Trng là nhng người Vit cư trú ti Pháp như các v điu hành website Din Đàn thì biết rt rõ : Trang 11 là trang qung cáo. Cả chân dung ông Trng ln bài viết ca ông v "Trin vng tt đp ca quan h Vit - Pháp" thuc dng "cy đăng" và t nguyn tr phí. Chi phí cho vic qung bá tên tui ca Tng Bí thư Đng cộng sản Việt Nam được Din Đàn ước tính khong 4 t đng Vit Nam !

Một đc giả ca Din Đàn có nick name là D.M không đng tình vi cách ước tính ca Din Đàn vì Din Đàn mi ch tính giá bán qung cáo trang 11 ca Le Monde (147.900 Euros), trong khi trên thc tế, phía đăng qung cáo không th trn 20% thuế VAT (29.580 Euros) đi với qung cáo này. Thành ra nếu tính đúng, tính đ, chi phí mà ngân sách Vit Nam phi chi cho vic qung bá tên tui ca ông Trng lên ti 177.480 Euros. Quy đi theo hi sut hin hành thì khon này chng 5 t đng Vit Nam (1).

Phát hiện ca Din Đàn khiến hàng chc triu dân đen xuýt xoa, tiếc r. H đem 5 t đng chi cho chuyn qung cáo tên tui ca Tng Bí thư Đng cộng sản Việt Nam so vi chi phí xây trường, bc cu, dng nhà đ tính xem chúng tương đương vi bao nhiêu ngôi trường, cây cu vùng sâu, vùng xa và những căn nhà tình thương mà vô s người nghèo đang ch được h tr.

Tổng Bí thư Đng cộng sản Việt Nam – nhân vt đang được ca ngi như mt lãnh t anh minh - tng tuyên b rt dõng dc t lâu, nhiu nơi, vi nhiu người rng "chnh đn Đng" không đơn thun ch chống tham nhũng mà phi chng c lãng phí, ln "t din biến, t chuyn hóa". Ai cũng hiu tham nhũng, lãng phí là gì song ng nghĩa ca "t din biến, t chuyn hóa" theo cách mà Tng Bí thư và gii lãnh đo Đng cộng sản Việt Nam lên án thì hết sc phc tp, dài dòng. Nói một cách tng quát, "t din biến, t chuyn hóa" là thay vì phi "đ" thì cán b, đng viên "t đi màu" vì "t biến đi v tư tưởng, chính tr, đo đc, li sng,… do suy thoái t bên trong". Tng Bí thư và gii lãnh đo Đng cộng sản Việt Nam cũng đã tng xác định nhng du hiu ca "t din biến, t chuyn hóa". Trong s nhng du hiu này có "v k", "đ cao tư li", "t mãn", "nói nhiu, làm ít".

Sáu năm trước, hi tháng 10 năm 2012, Tng Bí thư đã nhn mnh s "xót xa" khi lãng phí tràn lan trong bi cnh quốc gia, dân chúng đi din vi đ th khó khăn (2). Đúng năm năm sau, hồi tháng 10 năm ngoái, Tng Bí thư Đng cộng sản Việt Nam khng đnh, "lò" chng tham nhũng, lãng phí đã "nóng" và tt c phi "vào cuc", rng gii lãnh đo Đng cộng sản Việt Nam s mnh tay hơn ch không chỉ "đánh t vai tr xung" (3).

Nếu Tng Bí thư tht s anh minh, tht s "xót xa", xem lãng phí nguy hi như tham nhũng, cương quyết chng "t din biến, t chuyn hóa", không tha thói "v k", "tư li", "t mãn" và "nói sao, làm vy" ch không "nói nhiu, làm ít" thì dứt khoát ông Nguyn Phú Trng s thành… tro vì làm công qu thâm ht 5 t và làm uy tín ca Đng sút gim nghiêm trng.

Nếu Tng Bí thư tn tâm, tn lc "chnh đn Đng" đ khôi phc li nim tin ca toàn dân đi vi Đng cộng sản Việt Nam cho nên s đánh cả phía trên… vai thì chc chn ông Nguyn Phú Trng s b ch làm nhiu mnh đ thy vào "lò" thêm nhiu ln na. Năm 2011, khi phát biu khai mc Hi ngh ln th 4 ca BCH TƯ Đng khóa 11, Tng Bí thư Đng cộng sản Việt Nam tng nhn mnh "xác đnh rõ thm quyn, trách nhiệm cá nhân người đng đu cp y, chính quyn và mi quan h vi tp th cp y, cơ quan, đơn v" là mt trong ba "vn đ cp bách, cn làm ngay" (4) song từ đó đến nay, chưa bao gi ông Nguyn Phú Trng – nhân vt đng đu Đng cộng sản Việt Nam sut by năm vừa qua – b truy cu trách nhim khi đ nhng thành viên cao cp ca t chc chính tr do ông đng đu gây ra đi vi chính tr, kinh tế, xã hi. Tha ông Nguyn Phú Trng, Tng Bí thư – người đt lò – có xng vi hai ch… "vĩ đi" ?

Nếu Tng Bí thư "trượng nghĩa" như mt "hào kit", ông Nguyn Phú Trng t s b thy vào lò vì vi hiến, lăng m th chế "Cng hòa Xã hi ch nghĩa".

Dẫu xác đnh Đng cộng sản Việt Nam là t chc chính tr duy nht lãnh đo toàn din và tuyt đi th chế chính tr ti Vit Nam, song Hiến pháp Việt Nam minh đnh, đây là s lãnh đo v ch trương, đường li, Đng cộng sản Việt Nam không gim đp lên nhà nước, chính ph. Nhng chuyến công du "cp nhà nước" càng ngày càng nhiu ca ông Trng s tot Hiến pháp. Chúng không ch gây tn kém mà còn góp phn chng minh, luật pháp Vit Nam là mt m giy ln. Quc hi, Nhà nước, Chính ph là bù nhìn. Đng cộng sản Việt Nam va đào m chôn th chế quân ch, va dng dy mt dng quân ch chuyên chế khác. Không tế cáo tri đt đ xưng vương nhưng người đng đu Đng cộng sản Việt Nam chính là một loi… vua. Ch là người đng đu mt t chc chính tr, không do dân c nhưng vua vn đim nhiên nhân danh quc gia, dn qun thn chu du khp thiên h.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 29/03/2018

Chú thích :

(1) https://www.diendan.org/giot-muc-giot-doi/phu-trong-quen-thoi-boc-roi

(2) http://vov.vn/chinh-tri/dang-nha-nuoc-quyet-tam-chong-tham-nhung-lang-phi-228717.vov

(3) https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chong-tham-nhung-ca-cai-lo-phai-nong-len-tat-ca-phai-vao-cuoc-682046.vov

(4) http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/vai-tro-bi-thu-trong-cong-tac-can-bo-55220.html

Quay lại trang chủ
Read 818 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)