Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

30/04/2018

Những ý nghĩ vụn về quê hương

Phạm Đỗ Chí

Thế ri 43 năm cũng trôi qua như mt gic mơ t ngày chia ly đó. tui này, như nhiu người Vit khác hải ngoi, tôi không tin ni đã qua hơn 2/3 đi mình x ngoài.

ynghi0

Cộng đồng người Việt tại thành phố Edmonton, bang Alberta Canada cũng thường tổ chức Tết Trung thu với các tiết mục múa lân, ca hát cùng trò chơi và ẩm thực - Hình minh họa.

Đã định chui vào nếp sng bn rn thường l hàng ngày đ quên đi tháng tư này, nhưng cái Ti vi oái ăm và đài CNN ra r sut vài ngày qua v chuyến thăm khu phi quân s ca hai nhà lãnh đo Bc và Nam Hàn đ có cuc gp g lch s ln na, mưu cu đt đến hiệp ước hòa bình, chính thc chm dt tình trng chiến tranh t 1953, và mưu cu bán đo Triu Tiên phi ht nhân hóa, nht là mong cam kết ca Bc Hàn ngưng th các ha tin ht nhân và liên lc đa. Nhưng cái bt tay đu tiên di bê tông đơn gin ngăn cách hai xứ ca hai ông Moon và Kim, đã gây cho tôi nhng xúc đng mãnh lit và xúc cm trào dâng ca mt người xa x gc Vit mong mt giây phút tương t cho Vit Nam !

Xem tiếp nhng cnh khác sau đó trong sut ngày 27/4, t cuc thương ngh chính thc trong phòng họp ca hai bên đến nhng phút hai ông đi do tâm s, ôm chm nhau sau khi ký thông cáo chung, hay cnh hai bà v nm tay nhau tung tăng, đến bui tic ti do bên Nam đãi vi các món ngon vt l t nhiu min, nht là ông Kim cu kỳ bt đoàn mình nấu riêng món mỳ lnh min Bc đem đến bui tic. Chi tiết nh thôi nhưng cho thy h cu kỳ sa son cho ln hp mt và mun t thin chí cho bên kia thy d chu hơn.

Thông cáo chung chỉ cho thy thin chí mun thương tho tiếp, còn các kết qu hòa đàm ln hơn hay tế nh hơn vn còn được gi kín bên trong, và nht là còn tùy thuc cuc gp g vào tháng 5-6 gia Tổng thống Trump và ông Kim nếu còn được gi, cũng như các cuc tiếp xúc chc chn có gia Bc Hàn và Trung Quc trong vài tun ti. Tóm li là vn đ bt tay giữa hai nước Hàn cũng ch mi bt đu và còn tùy thuc nhiu biến chuyn có th nh hưởng đến chính tr và hòa bình toàn cu trong nhng năm tháng ti.

Trở v gic mơ thm kín ca mt ngày bt tay gia hai bên thng cuc và thua cuc nước mình (theo cách gọi mi thi thượng, khá ph biến ca tác gi Huy Đc trong quyn sách "Bên Thng Cuc"), qu thy tht xa vi dù ch trong tưởng tượng.

"Bên Thắng Cuc" gm hơn 3 triu đng viên k c gung máy quân s và an ninh ln mnh và toàn tr, li thêm đông đảo nhóm hu thun nm đc quyn và đc li kinh tế, t sc mnh chung ý thc h ngày trước chuyn sang quyn li chính tr và nht là quyn li kinh tế chung bây gi phi bo v, không d gì mun đi thoi (và có l không có lý do gì đ đi thoi) vi nhóm "bên kia" Phe Thua Cuộc.

Trong đất nước có gn 90 triu người do Bên Thng Cuc kim soát cht ch, cũng khó biết có bao nhiêu người chia x tht s ch nghĩa và chế đ cai tr ca gii cm quyn. Qua các sách báo và tiếp xúc hàng ngày, nht là nhng lúc tâm sự tht lòng, nhiu quan sát viên có th nhn ra nhiu tng lp dân chúng trong min Nam vn mơ v nhng ngày cũ vi "Bên Thua Cuc" hay ít nht là lý tưởng ca h. Ngay ra ngoài Bc, nơi ct lõi ca Bên Thng Cuc, không ít thanh niên bây gi hay ngay cả bô lão còn khen tng thăm hi v nhng cái hay cũ ca Việt Nam Cộng Hòa, nht là thi vàng son ca min Nam 1956-62 dưới nn Đ nht Cng hòa !

n s ln nht là thành phn 15-40 tui bây gi chiếm 40% trong dân s, không ai hiu nhóm người tr đó đang tht s nghĩ gì và vào tuổi lãnh đo đt nước Vit Nam trong 10-20 năm ti, h s hành đng chn la ra sao ? Ngoài ra, thành phn trung lưu đang ln mnh theo cp s nhân vi nhng quyn li và tài năng kinh tế đáng k, thêm vào kiến thc toàn cu rng rãi qua mng Internet mê say đời sng tân tiến và dân ch ca các xã hi Tây phương, liu có chp nhn mãi s km kp tư tưởng và hành đng ca h ? Đây là hai thành phn không giáo điu s quyết đnh tương lai ca đt nước và xã hi Vit Nam trong 3 - 4 thp niên ti ? Nếu có cơ hi, nhóm này kết hp vi nhóm tinh hoa cùng tui hi ngoi s to dng ct tr phát trin cho mt Vit Nam phú cường trong tương lai !

"Bên Thua Cuộc" cũng gm gn 3 triu người gc Vit hi ngoi, đang có mt trên 120 quc gia, là mt khi đông nhiều tài năng và tinh hoa, nhưng tương đi "thm lng" vì hoàn cnh phi tn mác và đa s bn rn vi cuc mưu sinh hàng ngày, không có thì gi đ theo dõi ngay c tin tc nhng biến c trong nước, đng nói gì đến vic kết ni t chc thành mt lc lượng có tiếng nói đ mong đi thoi vi trong nước. Ngoài ra phi nhn thc, s chia r xâu xa ca cng đng hi ngoi ! Nhiu thành ph ln đông người Vit có 2-3 hi đi din, ngay c các tôn giáo d đoàn kết cũng chia làm nhiu nhóm lãnh đo, ngay ci hội cu hc sinh ca vài trường ln cũ min Nam cũng chng kiến s hin din ca vài nhóm "ly khai" mun tranh quyn là tiếng nói đi din. Tình trng này cho thy mt nhóm nh đi din cho khu Bolsa bên California, Eden Center Virginia, hay Bellaire Houston Texas, khó có tư cách hay kh năng đi thoi nếu có mt ngày "bên trong nước mi v" !

Những lãnh đo ngoài có tinh thn "quc gia" do các năm 1975-80 tui 30-55 còn tràn đy tài năng và lý tưởng mong ngay tr v, gi đây sau 43 năm đã phn đông nằm xung hay trong các nhà dưỡng lão. Nhiu thanh niên 18-30 thu đó tràn đy nhit huyết và hiu biết v quê hương nay đã v hưu và mun sng cuc đi trm lng bên cnh con cháu và vui hưởng an nhàn. Thế h tr 1-15 tui do đó thì bây gi trưởng thành và nhiều người thành công trong các xã hi mi nhưng li không hiu tiếng Vit và vi h, Vit Nam cũ ch như t giy trng vì phn ln đã không biết gì v quê hương cũ ca cha ông ?! Nhng chuyến ngn v thăm quê hương ca gia đình hay vi bn bè cho họ cm giác ca mt xã hi Vit Nam tân tiến hơn vi nhiu cnh du lch đp hay các món ăn ngon !

Bên Thua Cuộc cũng có th mong mi nơi cm tình xưa cũ ca nhiu tng lp dân chúng min Nam và tng lp tr min Bc bây gi, như nói trên, nhưng làm sao để các giới đó có t chc và tiếng nói mnh m hơn trong bi cnh chính tr như hin nay, ngoài mong mi theo thi gian, gii có tui bo th s chui vào sau sân khu chính tr, nhường ch cho các thế h tr hin ti. Và li còn s xung đt khc lit vi thế hệ các "Thái t Đng" bây gi s tiếp ni ôm cht quyn bính và đc quyn đc li kinh tế, nht là các tài sn nhà đt đã ly được tha hưởng t cha ông trong 40-50 năm qua ?

Câu trả li, nếu có, đúng là Vit Nam tôi ơi, tt c tùy vào vn nước vn nhà do hồng phúc tiên t đ li, sau my chc năm chinh chiến hn thù làm rách nát đt nước, và đang đ li mt gia tài tt hu bây gi và trong vài chc năm na ?! Nim hy vng còn li ch mong s kết hp ca hai thế h tr rường ct trong và ngoài nước, như đã nói ở trên. Có ai nghĩ đến điu đó trong ngày 30/4 năm nay, c hai bên thng và thua cuc ?!

Phạm Đỗ Chí

Nguồn : VOA, 30/04/2018

Quay lại trang chủ
Read 1032 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)