Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

28/07/2018

Về hai lời tuyên bố của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bùi Tín

Do tính chất nghiêm trọng của vấn đề, xin thông báo rộng rãi đến công luận quốc tế và trong nước hai lời tuyên bố của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây :

1. Vào tháng 1/2018, trước Quốc hội và đông đảo nhà báo, ông Trọng phát biểu : “Những đảng viên đòi đa nguyên, đa đảng, từ bỏ chủ nghĩa xã hội, thực hiện tam quyền phân lập là lạc hậu, bị tác động của bọn phản động, cần phải bị khai trừ ra khỏi đảng”.

2. Trong tháng 7/2018, ông Trọng lại tuyên bố : “Những kẻ đòi dân chủ đa nguyên, từ bỏ chủ nghĩa xã hội, tam quyền phân lập… đều là bọn bất hảo”. (Theo định nghĩa là những kẻ gian manh, trộm cướp, lừa bịp, đĩ điếm, lưu manh).

bt3

Những tuyên bố của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đây là hai lời phát biểu nghiêm trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mang tính chất đe dọa, chụp mũ, vu cáo một số lớn đảng viên cao cấp, trí thức, đòi tự do dân chủ, nhân quyền, là những giá trị phổ quát của nền văn minh chính trị của nhân loại. Ông là một con người nổi tiếng về giáo điều, bảo thủ, kiêu ngạo và tự mãn.

Chúng tôi yêu cầu các đảng viên có lập trường dân chủ, đa nguyên, thảo luận rộng rãi về hai lời phát biểu trên, có tính chất khiêu khích, chụp mũ, khi chính đảng cộng sản nêu ra mục tiêu là xây dựng xã hội dân chủ, bình đẳng văn minh và phát triển.

Mong rằng các tổng bí thư, đảng viên cộng sản toàn thế giới lưu ý dến lập trường chính trị của ông Trọng, xúc phạm lương tâm chính trị, danh dự của các đảng viên cộng sản toàn thế giới.

3. Chúng tôi yêu cầu khẩn thiết các đảng viên cộng sản Việt Nam đòi dân chủ, tự do cho toàn dân, lưu ý, Ủy ban Kiểm tra trung ương thanh tra kiểm soát đảng xem xét hai lời phát biểu trên đây, vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và Điều lệ đảng ; yêu cầu chức năng của Tổng bí thư phải không tham quyền, khiêm tốn, có thái độ dân chủ, bình đảng, tôn trọng pháp luật, biết đoàn kết toàn đảng, thực thi dân chủ, nhân quyền, từ đó xem xét chức trách Tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, để bảo vệ uy tín của lãnh đạo ở trong nước, cũng như ở ngoài nước, đưa đất nước ta đến ổn định, bình an và phát triển trong tự do, dân chủ, bình đẳng, hội nhập với thế giới dân chủ, văn minh.

Với một Tổng bí thư, việc này không thể dễ dãi bỏ qua. Ông Trọng thiếu một lời xin lỗi vì đã xúc phạm, hạ nhục hàng triệu đảng viên Cộng sản đòi dân chủ.

Bùi Tín

(28/07/2018)

*******************

bt1

bt2

Ảnh chụp hai trang viết tay của Bùi Tín

Quay lại trang chủ
Read 1336 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)