Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/02/2017

Xu thế chính trị trong ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay

Lê Anh Hùng

Thỏa hip cơ hi ca ông Trương Tn Sang

Trong bài "Phe cấp tiến trong Đảng Cộng sản Việt Nam tng tri dy ngon mc như thế nào ?", tôi đã trình bày về vic phe cp tiến trong đng tng hai ln tri dy rt mnh m, thm chí ln át phe bo th. Ln th nht là từ gia năm 2008 đến cui năm 2009, và ln th hai là t tháng 4/2011 đến tháng 6/2013.

xuthe1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cụng ly cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ ký kết ở Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, ngày 19/6/2013.

Tình hình bắt đu thay đi ngay trước chuyến thăm Trung Quc đt ngt ca Ch tch Vit Nam t ngày 19 đến 21/6/2013. Ngày 13/6/2013, blogger/nhà văn Phm Viết Đào, mt tiếng nói chng Trung Quc mnh m quc ni, b bt khn cp. V bt b này din ra hp logic vi tư thế ca ông Trương Tn Sang trong chuyến thăm cũng như nhng ni dung tai hi trong bn Tuyên b chung Vit - Trung ngày 21/6/2013 : Trương Tn Sang đã quy phục Trung Quc, ông ta đã l rõ là mt nhân vt cơ hi, hu mong được Bc Kinh "chun thun" cho tiếp qun chiếc ghế Tổng bí thư ti Đi hi XII.

Sau khi ông Trương Tn Sang thỏa hip với phe bo th, phong trào đu tranh, k c các cuc biu tình chng Trung Quc, bt đu b trn áp khc lit. Nhng nhân vt nổi trội như nhà hot đng Bùi Th Minh Hng, blogger Anh Ba Sàm… ln lượt b bt giam và kết án tù, vi nhng cáo buc mơ h, l bch.

Bối cnh phc tp sau chuyến thăm Trung Quc ca ông Trương Tn Sang

Việc ông Trương Tn Sang quy thun Trung Quc, tr thành ứng c viên s 1 đ thay thế ông Nguyn Phú Trng ti Đi hi XII, đng nghĩa vi vic mt ng c viên hàng đu khác là B trưởng Công an Trn Đi Quang b gt ra ngoài. Thông qua b máy an ninh dưới quyn, ông Trn Đi Quang nm được bng chng phm ti (phn quc) ca ông Nguyn Phú Trng và ông Trương Tn Sang đ kim soát h, nhưng ông ta li không th làm điu tương t vi ông Nguyn Tn Dũng, nhân vt mà sau khi ông Trương Tn Sang "sp by" và b "lt kèo", vi s hu thun hết mình ca Bc Kinh, dần dn tr thành ng c viên sáng giá nht cho ngôi v Tổng bí thư. Trước tình thế đó, tôi (cùng v là Lê Th Phương Anh) tiếp tc t cáo ti ác của liên minh Hoàng Trung Hải - Nguyn Tn Dũng - Nông Đc Mnh và c hai thế lc che chn cho h là Nguyn Phú Trng - Trương Tn Sang. V t cáo y là vũ khí duy nht đ ông Trn Đi Quang ngăn chn ông Nguyn Tn Dũng cnh tranh vi mình vào chiếc ghế Tổng bí thư. (Tôi đã gửi đơn thư t cáo mi cho Đại biểu quốc hội Dương Trung Quc t ngày 16/9/2013).

Khi bị Công an Đng Nai bt gi trái phép ngày 15/5/2014, cô Lê Thị Phương Anh, nhân chng sng ca v t cáo, người tng nm trong đường dây ma túy ca ông Hoàng Trung Hi, đã khai ra vai trò ca ông Trn Đi Quang ri b ép buc ph nhn v t cáo. Dù vậy, đến nay Đại biểu quốc hội Dương Trung Quc vn chưa hi âm cho tôi v đơn thư ngày 16/9/2013, bi nhà chức trách vn chưa tr li ông. (Tất c nhng li khai ca cô Lê Th Phương Anh liên quan đến tôi, dưới sự đe dọa ca công an, đu mi ch là li khai mt chiu, điu mà ngay sau khi ra tù cô đã công khai lên tiếng trên truyền thông quc tế). Nh v t cáo đó cùng lot bài vch trn cp bài trùng Hoàng Trung Hi - Nguyn Tn Dũng ca tôi trên trang mng ca Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) và Bauxite Việt Nam, ông Trần Đi Quang đã thuyết phc được phn ln các v u viên B Chính tr ngăn chn thành công hiểm họa bc thuc mang tên Nguyn Tn Dũng. Tuy nhiên, do chưa đ uy tín trong khi vn còn khoác trên người b sc phc công an nên ông Trn Đi Quang buc phi chp nhn "gii pháp quá đ" Nguyn Phú Trng đ loi b ông Nguyn Tn Dũng.

Ngăn chặn được him họa Nguyn Tn Dũng nhưng ông Trn Đi Quang vn phi thỏa hip vi Phó Thủ tướng gc Tàu Hoàng Trung Hi, người nm trong tay bng chng phm ti ca mt lot lãnh đo chóp bu (nhng qu bom đ mnh khiến chế đ sp đ) : cu Tổng bí thư Nông Đc Mnh và cựu Th tướng Nguyn Tn Dũng (như tôi đã tố cáo từ ngày 21/4/2008) cùng Tổng bí thư Nguyn Phú Trng và cu Chủ tịch nước Trương Tn Sang (như tôi đã công b trong "Tài liệu t cáo Nguyn Phú Trng và Trương Tn Sang bán nước" ngày 1/7/2015). Trước thm Đi hi XII, B trưởng Công an Trần Đi Quang đã nhiu ln "công cán" cùng Hoàng Trung Hải trong bi cnh v t cáo nhm vào ông ta vn chưa được gii quyết đúng pháp luật. Điu này đã góp phn quan trng đ Hoàng Trung Hi đường hoàng vào B Chính tr ti Đi hi XII.

Do ông Trần Đi Quang thỏa hip vi Hoàng Trung Hi nên th "bo bi" mà trước kia ông tng dùng đ kim tỏa ông Nguyn Phú Trng (dn đến chuyến công du Mỹ ln đu tiên ca mt Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam) không còn "công hiu" như thi ông còn là B trưởng Công an, nht là khi ông đã an tọa trên chiếc ghế "dưới mt người trên muôn người". Điu này gii thích ti sao ngày 17/8/2016, Ban Bí thư mi ra thông báo về vic không xem xét điu chnh tui đng viên mà ch căn c h sơ gc, thay vì thi đim trước Đi hi XII. Đây được cho là "đòn him" nhm vào ông Trn Đi Quang. Cơ hi thay thế ông Nguyn Phú Trng ca ông Trn Đi Quang, vn hết sc sáng sa ngay sau Đại hi XII, thc s b đt du hi.

Lập trường chính tr ca các lãnh đo chóp bu hin nay

Bây giờ chúng ta s đánh giá lp trường chính tr ca nhng nhà lãnh đo đang đt du n ln nht lên tiến trình đt nước.

Hkg10250059

Ông Đinh Thê Huynh (thứ nhất từ trái) đứng cùng "tứ trụ" lãnh đạo Việt Nam trong ngày kết thúc Đại hội đảng lần thứ 12 (28/01/2016)

1. Tổng bí thư Nguyn Phú Trng

Ngoài "điểm sáng" duy nht là bài phát biểu ngày 19/10/2011 (dưới s thúc bách ca phe nhóm Trương Tn Sang), ông Nguyn Phú Trng là mt nhân vt luôn nht quán vi lp trường bo th, thân Tàu, đng thời là vt cn ln nht cho khát vng "thoát Trung" và ci cách th chế ca đt nước. Qua chuyến thăm Bc Kinh t ngày 12 đến 15/1/2017, quyết tâm biến Vit Nam thành "mt b phn không th tranh cãi của Trung Quc" của ông ta xem ra li càng mnh m hơn bao gi hết. Thm chí, sau chuyến công du này, trong dư lun còn có tin là Bắc Kinh đã ch đo ông Nguyễn Phú Trng đưa Hoàng Trung Hi lên ngôi v Tổng bí thư.

2. Chủ tch nước Trn Đi Quang

Bắt đu t cui năm 2014, sân khu chính tr Vit Nam chng kiến s xut hin ni bt ca mt nhân vt đc bit – B trưởng Công an Trn Đi Quang. Điu này càng thể hin rõ sau chuyến thăm M ca ông vào tháng 3/2015, mà dư lun coi là chuyến đi khai thông cho chuyến thăm M ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng vào tháng 7/2015. Sau chuyến công du dài ngày và tiếp xúc vi nhiu gii chc M, ông Trn Đi Quang ni lên như mt ng c viên hàng đu cho chc v Tổng bí thư khóa XII. Mc dù ông Nguyn Phú Trng vn tiếp tc ti v, nhưng vi "hành trang" k trên, không ít người vn kỳ vng ông Trn Đi Quang s là th lĩnh ca phe cp tiến, thân M trong b máy, thúc đy công cuộc "thoát Trung" và ci cách, như nhng gì mà hai v Ch tch nước tin nhim đã tng làm. Song đáng tiếc là ông vn chưa th hin được gì nhiu. Và càng đt hy vng vào ông sau chuyến thăm M bao nhiêu thì người ta li càng tht vng by nhiêu khi chng kiến Bí thư Hà Ni Hoàng Trung Hi (mt người Hán trá hình chui sâu leo cao trong b máy và gây ra không biết bao nhiêu thm họa cho đt nước, mà Formosa Hà Tĩnh mới ch là phn ni ca tng băng) đi cùng Ch tch nước trong chuyến thăm Cuba, ri sang Peru d hi ngh thượng đnh APEC t ngày 15 đến 20/11/2016. Ngoài ra, vi tm nhìn ca mt nhà lãnh đạo xut thân t ngành công an, người ta có lý do đ nghi ng kh năng ca ông khi dn dt cuc chơi "hai trong mt" mang tên "thoát Trung" và "ci cách th chế". Dù vy, vic sm vai mt "Thein Sein Vit Nam" khi đt nước chuyn tiếp sang chính thể dân chủ xem ra không vượt quá kh năng ca ông. Quan trng hơn, đây là điu mà dường như không ai khác làm được trong giai đon quyết đnh hin nay.

3. Thủ tướng Nguyn Xuân Phúc

Ông Nguyễn Xuân Phúc tng là đi tượng đ kích s 1 ca Chân Dung Quyền Lc, một blog được cho là do ông Nguyn Tn Dũng lp ra đ đánh bóng bn thân và tn công đi th. Vì thế, có th khng đnh ông chưa b Bc Kinh khng chế và thao túng như người tin nhim. Điu này phn nào th hin qua kết qu 9 tháng điu hành nn kinh tế ca tân Th tướng, trong bối cnh chuyến thăm Trung Quc của ông t ngày 10 đến 15/9/2016 vn gây nhiu quan ngi, cũng như hình nh ông l mọ đến Qung Ninh đ tiếp Bí thư Khu y Khu t tr dân tc Choang tnh Qung Tây sang "giao lưu" vi 4 tnh biên gii ca Vit Nam ngày 10/2 va qua.

Mặc dù là người đang kêu gi tiến hành ci cách khá mnh m, nhưng vi mt nhân vt tng chỉ đo xử lý blogger Nguyn Xuân Din hi năm 2012, người ta có lý do chính đáng đ hoài nghi mc đ trit đ ca nhng ci cách đó, và càng khó có th coi ông là th lĩnh mới của phe cp tiến, tr phi ông đ bn lĩnh và thc s có tâm vi đt nước.

4. Chủ tch quốc hội Nguyn Th Kim Ngân

Trong số 4 v "t tr triu đình", bà Chủ tịch quốc hội là người đ li ít n tượng nht. Người ta bàn tán nhiu nht v bà là hình nh bà hướng dẫn Tng thng M Obama đến thăm "Ao cá Bác Hồ" và câu phát ngôn "Bảo v hòa bình không phi hô hào cho thật to, kích đng thế này thế khác là có được ch quyn, không có đâu. Mt s t chc, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế n nhưng h đã làm gì cho đt nước ?". Chiếc áo Chủ tịch quốc hội xem ra đã quá rng đi vi bà thì dĩ nhiên bà s tìm mi cách để duy trì cái h thng đã đưa bà lên đa v hin ti.

5. Thường trc Ban Bí thư Đinh Thế Huynh

Dường như tt c nhng "phm cht" bo th, giáo điu và thân Tàu ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đu chy trong huyết qun ca cu Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, người tng lnh lùng tuyên b "Vit Nam không có nhu cu đa nguyên đa đng và dt khoát không đa nguyên đa đng" ngay trước thm Đi hi XI. Ông Nguyn Phú Trng vì vy đang tìm cách đ đưa ông ta vào v trí lèo lái con thuyn đt nước hòng kế tc "sự nghip Hán hóa Vit Nam" của mình.

Tóm lại, sau chuyến thăm Trung Quc ca ông Trương Tn Sang tháng 6/2013, chính trường Vit Nam đã gn như không còn tn ti phe cp tiến, lc lượng thúc đy tiến trình "thoát Trung" và cải cách th chế. Tuy vn tn ti nhng nhân vt có xu hướng ci cách song h li thiếu mt th lĩnh xng tm, đ được coi là mt phe nhóm đi trng vi phe bo th, thân Tàu trong h thng, thúc đy công cuc dân ch hóa xã hi và hậu thuẫn cho phong trào đu tranh dân ch.

Ngoài ra, cần lưu ý là c ông Nguyn Minh Triết và ông Trương Tn Sang đu ch trương "thoát Trung" và thúc đy ci cách khi h là Ch tch nước, v trí ít quyn hành thc tế nht trong "t tr". Đ đt được v thế quyền lc ln hơn, h sn sàng thỏa hip vi phe bo th, thm chí vi Trung Quc, hu kéo dài s tn ti ca chế đ buôn dân bán nước trên di đt hình ch S. Thi gian s tr li là liu kch bn này có lp li vi v Ch tch nước đương nhim hay không. Đặc bit, vic ông Trn Đi Quang thỏa hip vi Hoàng Trung Hi cho thy "con nga thành Troy" này vn tiếp tc chi phi hu trường chính tr Vit Nam.

Để đưa nước nhà thoát khi cuc khng hong v chính tr - kinh tế - xã hi ln nht sut 30 năm qua trong bối cnh Bc Kinh ngày càng bc l cung vng bá quyn, thách thc ngôi v bá ch ca M Châu Á - Thái Bình Dương, ci t h thng là đòi hi tt yếu và vô cùng cp thiết. Nhng gì trên đây, do vy, đang thc s ph bóng đen lên tương lai đt nước.

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA, 21/01/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Anh Hùng
Read 476 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)