Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/08/2018

Kịch bản nào với Trần Huỳnh Duy Thức ?

Phạm Chí Dũng

Khác với thái đ kênh kiu cường quyn trước đây, dường như trong ni b gii chóp bu và công an tr Vit Nam t cui tháng By năm 2018 đến nay đã din biến mt cuc đu tranh tư tưởng 50/50 : Th hay không th Trn Huỳnh Duy Thc ?

duythuc1

Ông Trần Huỳnh Duy Thc.

Vì sao công an thúc ép ‘nhận ti’ ?

Trần Huỳnh Duy Thc được nhiu người biết như mt nhà đu tranh dân ch kiên cường, đã tù cng sn được 9 năm trong cái án tù giam khng khiếp 16 năm mà chế đ không h chp nhn đa nguyên đa đng đã dành cho anh vi lý c ‘lt đ chính quyn’.

"Có đặc xá anh cũng không chp nhn bi vì đơn gin anh không có ti. Anh không bao gi chp nhn đc xá, không bao gi. Không ch đi hay xin x gì hết. hết án, rc xương cũng được, nhưng dt khoát không cn đc xá" - Trn Huỳnh Duy Thc nói vi v anh và người em là Trn Huỳnh Duy Tân trong ln gia đình thăm gp anh gn đây nht nhà tù Ngh An, được nhà hot đng nhân quyn Lê Công Đnh thông tin cho cng đng mng.

Một ln na trong nhiu ln, gia đình Trn Huỳnh Duy Thc chng kiến anh rt mt và yếu do đã tuyt thc 5 ngày, k t 14/8/2018. Lý do tuyt thc là phía an ninh đang mun gây áp lc buc anh Thc nhn ti đ được đc xá.

Chỉ còn ít hôm na là đến ngày 2/9 - quc khánh Vit Nam…

Vì sao công an lại c ép Trn Huỳnh Duy Thc ‘nhn ti’ đ được đc xá, khi vào đu tháng Tám năm 2018 Tng cc 8 (Tng cc Thi hành án hình s và h tr tư pháp) ca B Công an đã có văn bn tr li lut sư Ngô Ngc Trai - người thường xuyên lên tiếng đ ngh chính quyn đc xá và tr t do cho Thc : "Hin nay Nhà nước ta chưa có ch trương đc xá năm 2018 nên không có căn c đ xem xét, đ ngh đc xá cho phm nhân Trn Huỳnh Duy Thc" ?

Và vì sao công an vẫn c ép Trn Huỳnh Duy Thc ‘nhn ti’ khi h tha biết Thc ngoan cường đến thế nào khi t nhiu năm qua đã không những không chu nhn ti mà còn t chi mi đ ngh ca Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu đ đi t nn chính tr nước ngoài ?

Kinh nghiệm b ‘tng xut’

Theo kinh nghiệm ca nhng tù nhân lương tâm đã b chính quyn Vit Nam tng xut ra nước ngoài như blogger Điếu Cày Nguyn Văn Hi (năm 2014), blogger T Phong Tn (năm 2015) và gn đây nht vào tháng Sáu năm 2018 là lut sư nhân quyn Nguyn Văn Đài, nhà cm quyn Vit Nam rt thường mang nhng nhà hot đng nhân quyn đang phi th án tù giam lâu năm ra để mc c và đi chác vi M và c Đc sau này ly nhng li ích v thương mi và vin tr (Hip đnh Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hip đnh Thương mi t do Vit Nam - Châu Âu (EVFTA)). C vài ba tháng, nhng quan chc an ninh ca B Công an lại vào tri giam ‘thăm’ tù chính tr và gi ý đ h chp nhn nhn ti và được đi nước ngoài dưới dng ‘cha bnh’.

Thậm chí mt chính quyn được xem là ‘chính danh’ Vit Nam rt cuc đã chng cn quan tâm đến vic đi tượng tù nhân dùng đ mc c thương mại không chu nhn ti và cũng chng chu đi t nn chính tr nước ngoài, mà thi hành luôn chế đ cưỡng bc h phi đi.

Vậy là vào mt đêm ti tri tháng Mười năm 2014, tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyn Văn Hi bt thn b công an dng dy nhà tù Nghệ An, vi hành trang ch là đôi dép t ong mòn vt ni tiếng ca các tri tù Vit Nam, b áp gii ti sân bay quc tế Ni Bài và b tng xut thng sang Hoa Kỳ.

Và một đêm 7 tháng Sáu năm 2018, tù nhân lương tâm được cng đng quc tế và các t chc nhân quyền đc bit quan tâm là lut sư Nguyn Văn Đài, cùng n cng s ca ông là Lê Th Thu Hà, cũng đã b nhà cm quyn và công an Vit Nam tng xut ra nước ngoài, nhưng không phi đi M mà là đi Đc.

Tuy nhiên vào tháng Sáu trên đã không có tin tức gì v Trần Huỳnh Duy Thc được đc xá, dù lut sư Ngô Ngc Trai đã lp h sơ đ ngh đc xác cho Trn Huỳnh Duy Thc gi hu hết cơ quan chính quyn t sau tết nguyên đán năm 2018.

Mãi đến gn đây, sau mt s ln gi thư đ ngh và yêu cu được hi âm, lut sư Trai mới nhn được văn bn tr li ca Vin kim sát ti cao, Văn phòng Chính ph và gn đây nht là B Công an - tt c đu ‘nhà nước ta chưa có ch trương đc xá…’.

Tuy trả li theo cách trên, nhưng mt nghi ng không th b qua là thái đ nng nc ca an ninh Việt Nam ép Trn Huỳnh Duy Thc phi nhn ti, như th phía công an đang phi tiến hành mt đng tác cp bách, chu sc ép v thi gian và nhm ti mt mc đích n giu nào đó.

Mục đích đó, nếu có, là cái gì ?

Lại ‘đi nhân quyn ly thương mi’

Nếu liên tưởng vi trường hp b tng xut gn đây nht là Nguyn Văn Đài, chng khó đ nhn ra là mt ln na t sau hai năm 2013 và 2014 dùng chiến thut ‘đi tù nhân chính tr ly TPP’, vào năm 2018 này gii chóp bu Vit Nam li mang cái kho đy p người bt đồng chính kiến b tng giam ra đi chác EVFTA.

Trong khoảng thi gian này, li ích và cũng là hy vng tin bc duy nht ca chính th Vit Nam là EVFTA, ngoài ra không có gì khác.

Vào đầu tháng Sáu năm 2018, chính t Nht báo Frankfurt Ph thông (Frankfurter Allgemeine Zeitung - FAZ) của Đc đã tiết l cái chiến thut trên ca chính th đc đng Vit Nam : Trnh Xuân Thanh - người b mt v Vit Nam bt cóc ti Berlin vào tháng By năm 2017 - s được tr t do "trong thi gian ti đây". Da trên nhiu ngun tin, tờ nht báo này nói rng chính ph Hà Hi đã cam kết vi nước Đc s cho phép Trnh Xuân Thanh xut cnh sang nước Cng Hòa Liên bang Đc sau khi v xét x mt người giúp đ bt cóc Berlin đi đến kết thúc. Cũng theo thông tin ca nht báo này, mt phần ca s nhượng b t phía Vit Nam cũng là vic tr t do cho lut sư Nguyn Văn Đài. Vi nhng v tr t do như thế, Hà Ni hy vng s ci thin được quan h kinh tế vi nước Đc và EU, báo FAZ tường thut. Đi din EU cũng nói vi Hà Ni rng vic phê chuẩn Hip đnh Thương mi T do vi Vit Nam vào đu năm 2019 s ph thuc vào s chp thun ca Đc trong Hi đng Châu Âu. Thuc vào trong s nhng nhượng b v ngoi giao ca Vit Nam cũng là vic ci thin nhng điu kin giam gi cho các tù nhân chính trị khác…

Đến gn cui tháng By năm 2018, tình cnh xy đến vi nhng k bt cóc Trnh Xuân Thanh còn khn khó hơn nhiu : phiên tòa ca Tòa Thượng thm Berlin x Nguyn Hi Long - mt nghi can tham gia vào đường dây bt cóc Trnh Xuân Thanh - đã dn đến kết qu Nguyn Hi Long ‘khai sch’ đ được hưởng mc án khoan hng ch có 3 năm 10 tháng tù giam thay vì gp đôi nếu không chu nhn ti làm gián đip và bc cóc.

Sang đầu tháng Tám năm 2018, cơn đa chn mang tên ‘Trnh Xuân Thanh’ đã chính thc lan sang Slovakia và c mt phn Châu Âu theo cách B trưởng công an Vit nam là Tô Lâm b nghi ng trm trng v vic ông ta đã làm ‘bình phong’ đ mượn mt chiếc máy bay của chính ph Slovakia nhm ‘vn chuyn’ Trnh Xuân Thanh t sân bay Bratislava đến th đô Moscow ca Cng hòa liên bang Nga.

n đa chn trên đang khiến tương lai EVFTA bong bóng hơn bao gi hết.

Kịch bn nào vi Trn Huỳnh Duy Thc ?

Cũng vào thời gian sôi sc trên, mt nhóm nhà ngoi giao ca Đc và Phái đoàn Liên minh Châu Âu ti Vit Nam đã vào nhà tù thăm Trn Huỳnh Duy Thc. Mt ln na Trn Huỳnh Duy Thc khng khái tr li ‘không t nn chính tr’.

Còn sắp ti đây, liu kch bn nào sẽ xy ra vi Trn Huỳnh Duy Thc ?

Trong nhiều ‘đc thù xã hi ch nghĩa’ Vit Nam, hành đng công an gp rút thúc ép tù chính tr phi ‘nhn ti’ khá thường là mt tín hiu báo trước s thay đi s phn ca người tù.

Thông thường, s thúc ép nhn ti t phía cơ quan công an và tư pháp ch xy ra trong giai đon điu tra, truy t, xét x sơ thm và phúc thm, ch không phi khi b cáo đã tr thành tù nhân.

Năm 2018, này, Trần Huỳnh Duy Thc đã th án đến 9 năm - quá lâu đ công an ép ‘nhn ti’, nếu không phải nhm mc đích cu may mt li thú ti đ nếu có min cưỡng phi đc xá cho Trn Huỳnh Duy Thc thì ‘nhà nước ta’ cũng không đến ni quá b mt.

Không chịu ‘nhn ti’, s phn ca Trn Huỳnh Duy Thc s không được ‘đc xá’ và vn phi tiếp tc th án nt 7 năm còn li ?

Hay Trần Huỳnh Duy Thc s b lp li kch bn đã xy ra vi Điếu Cày Nguyn Văn Hi - cưỡng bc đưa lên máy bay đ tng xut ra nước ngoài vào mt đêm ti tri nào đó ?

Chỉ còn ít hôm na là đến ngày 2/9. Hy vng cho kch bn Trn Huỳnh Duy Thức nhn ‘đc xá’ theo điu kin ‘yêu cu đi ngoi ca nhà nước Vit Nam’ trong Lut Đc xá, được tr t do và được li Vit Nam mà không b tng xut ra nước ngoài và đ nhng người dân Vit được ôm chm ly anh, có l tht mng manh.

Nhưng vn là hy vng

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 22/08/2018

Quay lại trang chủ
Read 360 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)