Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/08/2018

Du lịch, viễn kiến và đại họa đã ngay trước mặt

Trân Văn

Tuần trước, báo chí Vit Nam đng lot chn câu chuyn mà bà Hà Bích Liên, mt tiến sĩ làm vic ti Đi hc Sư phm Thành phố Hồ Chí Minh, k ti ta đàm "Công tác qun lý nhà nước v du lch ca Thành phố Hồ Chí Minh - 25 năm thành công và thách thc", do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh t chc, làm "đim nhn".

dulich1

Ta đàm "Công tác qun lý nhà nước v du lch ca Thành phố Hồ Chí Minh - 25 năm thành công và thách thc" sáng 16/08/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đó, hồi trung tun tháng 4 va qua, tàu Ovation of The Seas vi thy th đoàn 1.600 người, ch theo 4.000 du khách ngoi quc đến Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chng ai lên được b vì lúc đó các tàu ch hàng đu kín cng Phú M, tàu Ovation of The Seas không có ch th neo.

Bà Liên kể thêm rng, tình trng không có bến đ các tàu du lch loi cc ln (cruise) đưa du khách đến thăm thú Sài Gòn cũng là nguyên nhân khiến tàu Voyager of the Seas, ch 2.800 du khách gt Sài Gòn ra khỏi hi trình vào đu tháng 9 ti. Tương t, tàu Ovation of The Seas, ch theo 4.800 du khách khác cũng đã hy kế hoch ghé Sài Gòn vào đu tháng 10 ti. Bà Liên nhn mnh, đó là lý do nhiu công ty l hành mt khách, các cơ s cung cp đ loi dch v Thành phố Hồ Chí Minh, kể c chính quyn thành ph này b l nhng ngun thu ln.

Bà Liên dẫn Ngh quyết 08 ca B Chính tr Đng cộng sản Việt Nam - ưu tiên phát trin du lch, trong đó có du lch đường bin – như mt công c h tr đ nhn mnh, đó là chuyn "không th chp nhn được". Các cruise thường ch t 3.000 đến 5.000 du khách, ch yếu là du khách t Châu Âu, mc chi tiêu trung bình khong 100 M kim/người chng khác gì cơ hi hái ra tin, thành ra không th ngi ch ti khi xây dng xong cng chuyên dng cho cruise, h thng công quyền ti Thành phố Hồ Chí Minh phi hành đng ngay lp tc, trước khi các hãng kinh doanh du lch đường bin b đi.

Tiếp li bà Liên, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đc S Du lch Thành phố Hồ Chí Minh, gii thích, s dĩ ch các cng hin có thành ph này không mn mà vi cruise vì phí thu được t các cruise (30.000 M kim/ln neo đu) ch chng 1/7 phí thu t các tàu ch hàng (230.000 M kim/ln neo đu). Ông Vũ tiết l, bi cng chuyên dng cho các cruise là mt "vn đ cn gii quyết" nên Thành phố Hồ Chí Minh s xây dng "đô th ln bin Cn Gi" vi nhng cng đ kh năng đón các tàu siêu trường, siêu trng (1).

Tọa đàm "Công tác qun lý nhà nước v du lch ca Thành phố Hồ Chí Minh - 25 năm thành công và thách thc", vi câu chuyn hàng chc ngàn du khách ngoi quc không có ch lên b chc chn s còn được lp đi, lp li nhiu ln đ minh ha cho ch trương xây dng "đô th ln bin Cn Gi" ca Thành y Thành phố Hồ Chí Minh hồi cui năm trước, được ví von như "siêu d án du lch – ngh dưỡng". Đến gi, người ta ch biết din tích "đô th ln bin Cn Gi" khong 2.870 héc ta, trong đó khong 1.140 héc ta là ln bin. Tng chi phí cho "đô th ln bin Cn Gi" chưa được công bố nhưng chc chn s là hàng trăm ngàn t (2). Trước mt, ch tính riêng chi phí xây dng cu Cn Gi (mt trong nhng cây cu thuc d án "đô th ln bin Cn Gi"), chi phí đã là 5.300 t (3).

Rõ ràng du lịch là mt lĩnh vc đóng góp đáng k cho tăng trưởng nhưng có cn "ưu tiên phát trin du lch" trên khp Vit Nam bng mi giá như B Chính tr Đng cộng sản Việt Nam đnh hướng qua Ngh quyết 08 ? Đôi cánh ca các cruise có quan trng ti mc dt khoát phi kiếm… mt cp, không có là… "không th chp nhn được" ?...

***

Cách nay bốn tháng, các doanh nghip hot đng trong lĩnh vc du lch trên thế gii rúng đng trước phn ng d di ca nhng cư dân Venice.

Cho dù rất quan tâm hay chng màng đến chuyn đi đó, đi đây, ít có ai thuc nhóm chưa bao gi nghe nhc đến Venice. Quần đo vi 118 đo to, nh, ni vi nhau bng 409 cây cu nm Đông Bc nước Ý thu hút khách thp phương không ch vì s c kính mà còn vì nét đc đáo được to ra t h thng kênh rch chng cht ca nó. Du lch gn vi Venice t thế k 18 đến gi nhưng cư dân Venice không nhng không vui mà còn căm thù du lch, oán gin du khách.

Hồi cui tháng 4 va qua, dân chúng Venice đ ra đường, git tung, phá sp h thng hàng rào mà cnh sát Venice s dng đ kim soát – hn chế du khách vào khu vc trung tâm. Sở dĩ dân chúng Venice tr thành cung n vì gii pháp mà ông Luigi Brugnaro - Th trưởng Venice - đ ra b h cho là… ba ri, không th cu được Venice đang hp hi. H đòi Venice phi là ch dành riêng cho cư dân Venice, h không mun Venice thành túi chứa du khách t khp nơi đ v na (4).

Với cư dân Venice, du lch là đi ha. Năm ngoái, mi ngày, khong 60.000 du khách đ vào khu vc ch có 55.000 dân này và mười năm va qua, chính du lch đã ln ngược mi th t trong ra ngoài. Du lch không ch gây ra đủ loi tác hi nghiêm trng cho c môi trường t nhiên ln sinh hot xã hi mà còn đy vt giá Venice tăng vt, càng ngày vượt càng xa tm vi ca cư dân Venice thành ra đã có rt nhiu người ngm ngùi lìa b nơi h sinh ra, trưởng thành, tng tưởng có th gn bó đến hết đi.

Tuy có tới 30 triu du khách/năm nhưng t 2016 đến nay Venice mp mé bên b vc phá sn do chi tiêu quá mc, đu tiên là đ thu hút du lch, kế đó là khc phc nhng hu qu do chính du lch to ra mà ngun thu t du lch không thể nào bù đp được. Tng t ra hết sc t hào vì luôn được các công ty kinh doanh du lch đường bin tô v như mt vết son nhưng năm 2013, chính quyn Venice cm tt c các cruise có trng ti t 40.000 tn tr lên đến Venice. Sau đó, mt Tòa án ca Ý tuyên bố hy lnh cm này vì vi phm lut pháp hin hành nhưng nhiu công ty kinh doanh du lch đường bin loan báo s ngưng đưa các cruise "siêu trường, siêu trng" đến Venice đ bày t s đng cm vi nhng bt tin mà cư dân Venice phi gánh chu do du lịch nói chung và các cruise nói riêng, cho đến khi Venice tìm được gii pháp hu hiu đ có th t bo v chính nó t nhng tác đng bt li ca du lch (5).

UNESCO từng xác đnh Venice là "di sn văn hóa thế gii". Năm ngoái, cũng UNESCO đưa Venice vào danh sách những "di sn văn hóa thế gii" đang đi din vi nguy cơ b hy dit. Cn lưu ý rng, trước kia, trong danh sách va k ch có tên nhng "di sn văn hóa thế gii" ta lc ti các quc gia đang b chiến tranh tàn phá !

Du lịch phát trin kéo theo nhiều vn nn và nhng vn nn y càng ngày càng nghiêm trng. Không phi t nhiên mà gii nghiên cu khoa hc xã hi cnh báo v đến "by du lch". Không phi t nhiên mà Châu Âu, hết Hy Lp ri ti Croatia n đnh s lượng du khách được phép đến đo Santorini và Dubrovnik hàng năm. Hy Lạp hay Croatia cùng gii thích, đó là phương thc duy nht đ bo v nhng danh lam thng cnh, di sn văn hóa ca h không b du lch hy dit (6).

***

Nếu đt cnh báo ca Tiến sĩ Hà Bích Liên, ha hn ca ông Bùi Tá Hoàng Vũ, kế hoch phát trin "đô th ln bin Cn Gi" ca Thành y, chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh bên cnh nhng vn nn nan gii ca Venice hn s thy nhng bc xúc, trăn tr, đòi hi phi có ngay gii pháp đ sm rước nhng cruise "siêu trường, siêu trng" t khp i trên thế gii vào Sài Gòn vì chúng mang theo vài ba ngàn du khách/chuyến, mi du khách có th chi tiêu ti… 100 M kim là mt dng "có mt như mù", "điếc không s súng".

Từ khi Ngh quyết 08 ca B Chính tr Đng cộng sản Việt Nam ra đi, du lch tr thành lĩnh vc được dành cho đ th ưu tiên đ phát trin bng mi giá, có bao nhiêu khu vc Vit Nam đã và s tan hoang ? Nếu so sánh tht sòng phng li - hi, được – mt gia kinh tế - văn hóa – xã hi, k c chính tr quá kh - hin ti - tương lai, ri cng, trừ, nhân, chia thật rõ ràng, chính xác thì các kế hoch thúc đy du lch, nhng đi thay Phú Quc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Qung Nam, Đà Nng, Thanh Hóa, Qung Ninh, d tính thành lp ba đc khu… là yên tâm hay đáng lo ?

Đến nay, tin thu v t chủ trương phát trin du lch bng mi giá có đ đ bù cho nhng cnh quan t nhiên b hy dit, b bin b bao chiếm, hết chc ngàn gia đình ngư dân này đến trăm ngàn gia đình nông dân khác b bng khi nơi chôn nhau, ct rn, vài ba thế h hoang mang, bất bình vì mất sinh kế ?... Nhng cá nhân vch ra đường li, công b ch trương, hoch đnh chính sách dường như ch nhìn thy s lp lánh ca kim ngân, không nhn ra và cũng chng hc được gì b ích t thiên h nên ch bươn b xúm vào "phát trin du lch".

Giữa năm ngoái, t Ph N Thành phố Hồ Chí Minh đăng tâm s ca ông Trn Đc Tài – cư dân Đà Lt. Ông Tài k mt câu chuyn liên quan ti du lch Barcelona – Tây Ban Nha (7) và đem câu chuyn y so vi Đà Lt ca ông.

Tuy Đà Lạt cũng có nhiu cư dân không sng nh du lch và chính h to ra hn, ct riêng đ thành ph này phát trin du lch, song phát trin du lch theo kiu bng mi giá đã trit tiêu bản sắc văn hoá bn đa đc đáo – vn to ra sc quyến rũ ca Đà Lt. Ông Tài than, dân Đà Lt đã b loi tr ngay ti thành ph nơi h sng. Chng hn nhng quán cà phê hay quán phc v đim tâm gi không còn ch cho cư dân nào ngi vì du khách đã chiếm hết. Đi chơi, du khách có tha thi gian nhưng cư dân không th đi ch vì h còn phi đi làm, đi hc cho đúng gi. Kt xe gi tr thành chuyn bình thường khu vc trung tâm Đà Lt vì đường quá hp và lượng xe hơi, xe buýt ch khách du lch quá đông. Đà Lt vẫn mát lnh nhưng đã hết bình yên (8).

Du lịch đã được B Chính tr Đng cộng sản Việt Nam xác đnh là mt trong nhng "mũi nhn" ca nn kinh tế. "Mũi nhn" đó đang đâm thng "phát trin bn vng" và vết tóac càng ngày càng rng.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 22/08/2018

Chú thích :

(1)  https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/hang-ngan-du-khach-khong-the-toi-tphcm-vi-khong-ai-tiep-don-993776.html

(2) http://cafef.vn/tphcm-dau-tu-sieu-du-an-du-lich-nghi-duong-lan-bien-bien-can-gio-20180625102251139.chn

(3) http://cafef.vn/tphcm-nghien-cuu-lap-quy-hoach-khu-do-thi-du-lich-bien-can-gio-bo-sung-cau-va-duong-tren-cao-20171230121019604.chn

(4) https://www.express.co.uk/news/world/952796/Tourism-tourists-Venice-travel-segegration-checkpoints-protest

(5) https://en.wikipedia.org/wiki/Venice

(6) https://www.express.co.uk/news/world/952435/italy-news-venice-tourism-visit-bank-holiday-may-metal-barriers

(7) Năm 2015, sau khi tr thành Th trưởng Barcelona, ông Ada Colau ra lnh ngưng cp giy phép xây dựng khách sạn trung tâm thành ph. Đến đu năm 2017, dù du lch chiếm 12% GDP, chính quyn Barcelona vn đóng ca tt c các cơ s lưu trú khu vc trung tâm, nâng phí các bãi đu xe dành cho xe ch khách du lch đ hn chế du khách. Ti sao vy ? Ti vì du lịch đã to ra mt gánh quá nng mà dân chúng đa phương không kham ni và chính quyn thành ph này hiu rng, đu tiên, Barcelona phi là nơi giúp cư dân ca nó sng, làm vic n đnh. Barcelona không th vt b điu đó đ tr thành khu gii trí phục vụ du khách quc tế.

(8) https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/goc-nhin/nguoi-dan-da-lat-la-nhung-ai-102705/

Quay lại trang chủ
Read 345 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)