Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

01/03/2017

Thấy gì từ việc nhà báo chất vấn tài sản quan chức ?

Cao Huy Huân

Gần đây dân cư mng tranh cãi v mt công văn được cho là ca báo Đời Sng và Pháp Lutgửi cho ông Đoàn Ngọc Hi, Phó Ch tch y ban Nhân dân Qun 1 thành ph H Chí Minh, yêu cu được tiếp xúc vi ông Hi đ làm rõ "nghi vn" mà t báo này gi là "chiếc đin thoi Vertu hng sang" và "chiếc đng h cũng hng sang" ca ông Hi trong mt bc nh đăng trên báo khi ông này đang tiến hành chiến dch "dn va hè, dành đường li cho người đi b". đây, không bàn v chuyện ông Hi có "vn đ" vi nhng món tài sn ca ông y hay không mà ch nói v cách cht vn quan chc ca báo Pháp luật và Đi Sng cũng như gi ý về nhng bin pháp hành x trong bi cnh ch s minh bch ti Vit Nam còn rất thấp trên bng xếp hng thế gii.

baochi1

Trước hết, phi tha nhn rằng vic người dân thc mc về tài sn quý ca quan chc là điu chính đáng, và quan chc bt buộc phi gii trình về tài sn đó. Tuy nhiên công văn ca báo Pháp luật và Đi sng không nằm trong trường hp này. Vic lm dng danh xưng "bn đc" đ truy vn quan chc là điu không chun mc. Điu này s không nghiêm trng nếu phía t báo có th ch ra một căn c đ làm nn tng đòi tiếp xúc và yêu cu ông Hi gii trình v tài sn, điu mà chc chn ông y phi làm theo quy đnh ca lut pháp Vit Nam hàng năm (dù bng kê khai đó có đúng hay chưa). Đng này phía báo ch dùng cm t "đin thoi Vertu hạng sang" hay "đng h hng sang" thì xét v lut pháp, nó không ch ra mt nghi vn nào c th và nng ký, đ đ người ta tin rng cn phi xét hi ông Hi đ truy ngun. Mc khác, khi mun biết ngun gc tài sn quan chc phi có mc đích rõ ràng, ví dụ để bu c, bu tín nhim, kim tra công tác làm cán b, điu tra tham nhũng. Công văn ca báo cũng không ch ra mt vn đ nào c th, ngoài vic "bn đc thc mc". Ngoài ra, gi s công văn này là chính đáng thì nó cũng được gi đi "sai đa ch". Người có thẩm quyn kim tra và công khai (trong mt phm vi nht đnh) tài sn quan chc là đơn v qun lý quan chc và thanh tra đơn v qun lý quan chc được quy đnh ti Thông tư s 8 năm 2013 v minh bch tài sn công chc. Nếu báo mun làm rõ th mà báo gọi là "nghi vấn", và ngay c khi nghi vn đó là có lý, thì phi gi cơ quan có thm quyn. Vic gi đến ông Hi, tt nhiên không vi phm pháp lut, nhưng ông Hi có quyn không tr li vì đó là mt hành vi truy xét thông tin cá nhân không chính đáng, dù ông Hải là quan chc lãnh đo.

Thứ hai, tôi thy trên mng xã hi, nhiu người cho rng t báo này làm đúng, rng dân thc mc thì quan phi gii đáp. Tuy nhiên tôi cho rng điu đó xut phát t đnh kiến vi quan chc Vit Nam nói chung (trong đó có ông Hi) vì những v bê bi trong lch s và mc đ minh bch hin ti, ch không có ai ch rõ các cơ s v lut. Dù đa phn ý kiến đang tn công ông Hi có xut phát t thành kiến hay không, thì việc ng x vi trường hp này cn phi có tính chuyên nghip. Tính chuyên nghiệp đòi hỏi ông Hi và cơ quan của ông cn lên tiếng gii đáp thc mc hay quan tâm ca dư lun. Tt nhiên khác vi vic kê khai ngun gc tài sn (mang tính cá nhân), cn lên tiếng khng đnh quan đim trước sự nghi ngờ của báo Pháp luật và Đi sng. Ngoài ra, cần có nhng cơ quan giám sát có uy tín khác lên tiếng đ chng minh rng tài sn ca ông Hi đã được kê khai theo đúng lut quy đnh. Vic công khai ngun gc trong mt phm vi nht đnh, bao gm mt s cơ quan giám sát đi din của dân, s là bin pháp hu hiu đ trấn an lòng dân.

Như vy, t v nhà báo đòi truy xét tài sn của quan chc Vit Nam, có hai vn đ cn được ci thin dù mun hay không. Th nht là vai trò, chc năng, quyn hn ca bên th ba (báo chí, người dân) trong vic giám sát tài sn quan chc cn được làm rõ đ mi người cùng nm. Không ch nghĩ đúng, mà phi làm đúng ch không làm theo kiu thiếu chuyên nghiệp như báo Pháp luật và Đi sng. Thứ hai là cn phi gia tăng tính minh bch, trit tiêu mnh nn tham nhũng đ tăng s đng thun trong lòng dân. Đ dân không hoang mang khi thấy quan chc đeo mt chiếc đng h xn, dùng mt chiếc đin thoi sang trng, du rng đó là tài sn chính đáng ca h làm ra bng cách này hay cách khác.

Cao Huy Huân

Nguồn : VOA, 01/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Cao Huy Huân
Read 524 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)