Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

02/03/2017

Chòm sao sáng dẫn đường Phong trào Dân chủ

Bùi Tín

Trong bài ''Ước nguyn thiêng liêng đu năm'' tôi nói lên mong ước ca khá nhiu người trong và ngoài nước quan tâm đến tình hình chính tr đt nước ta, đó là t phong trào Dân ch vi hơn 30 t chc xã hi dân s, vi hàng vn thành viên năng đng, s sm xuất hin mt s người đng ra nhn lãnh trách nhim lp nên mt t chc chính tr đ tp hp thêm lc lượng và hướng dn cuc đu tranh mt cách cht ch có hiu qu.

chomsao0

Chòm sao sáng dẫn đường

Tình hình hiện đã chín mui cho s xut hin mt t chc như thế. Vì nếu chúng ta ch đu tranh bng nhng nhóm nh phân tán các đa phương, lc lượng s mng và yếu, d b đàn áp, đe da, khó gây nên thanh thế, hiu qu. Chúng ta không th ch cu mong trong Đng Cng sn Vit Nam s xut hin mt nhóm hay mt vài nhân vt như Yeltsin và Gorbachev ở Liên Xô trong nhng năm 1990-1991, phi b đng ch đi người khác. Đ ch đng, mt nhóm trí thc tinh hoa có tm nhìn chiến lược, am hiu v khoa hc t chc, có uy tín xã hi, công tâm trong sáng, yêu nước tht lòng, rt nên sm xut hiện - như Mahatma Gandhi, Nelson Mandela n Đ và Nam Phi ; như Vaclav Havel và Lech Walesa Tip Khc và Ba Lan ; như bà Aung San Syu Kyi Miến Đin ; bà Thái Anh Văn Đài Loan ; hoc như anh thanh niên sinh viên Hoàng Chí Phong Hng Kông - đng ra chung sức xây dng t chc đ cùng toàn dân làm nên lch s.

Đứng riêng, mi con người ch là mt ht cát yếu t b đng, đng chung trong mt t chc mi người s là mt thành viên ca tp th, t chc càng rng ln, có uy tín cao, có thanh thế ln trong xã hội, mi con người s là mt phn ca ngàn vn sc lc mũi nhn có sc mnh vô biên. Trong t chc rng ln, các thành viên s to nên mt vng sao sáng chói có th dn đường ch li cho các cuc đu tranh quyết lit và tt thng ca đông đo qun chúng thức tnh theo mình.

Tôi rất hiu là anh ch em ta trong phong trào Dân ch đu không có li ích phe nhóm cá nhân, ích k, không my may tham quyn lc đa v, nhiu người sng t trng, gin d khiêm tn, không mun đng ra lãnh đo người khác, như phn lớn các quan chức cng sn hin nay đã b hư hng vì ham mê chc quyn và danh li.

Do đó tôi khẩn khon mong các anh ch có kh năng và trình đ lãnh đo hãy mnh dn vượt lên s e ngi khiêm tn đ t nguyn nhn lãnh trách nhim nng n, khó khăn và v vang lúc này, cùng nhau liên lạc, trao đi, chung lòng chung sc to nên mt hoc vài t chc chính tr nòng ct, bao gm rng rãi các thành phn dân tc, nam, n, ngh nghip, tôn giáo, tui tác, đa phương - k c các đng viên đoàn viên cng sn cũ đã thức tỉnh, sn sàng đ sc cnh tranh công khai vi Đảng Cộng sản Việt Nam, ly các cuc bu c, thăm dò dư lun làm trng tài, như trong mi nước dân ch trưởng thành.

Sự ra đi ca t chc chính tr mi này là hp hiến, do đó là hp pháp, bi vì đng Đảng Cộng sản Việt Nam đã c tình trì hoãn việc pháp lut hóa nhng quy đnh ca Hiến pháp đ cướp riêng chính quyn cho mình, không chia s cho ai khác. Đng cng sn phi chu trách nhim trước lch s v s chm tr quá lâu và khiếm khuyết nghiêm trng này.

Để to thêm thun li cho vic hình thành một hoc vài t chc mi, tôi xin được phép mi gi các anh ch em tôi tng quen biết hoc tng hiu biết ít nhiu và k tên dưới đây, đ nói lên nim tin cy ca mt người t do xa đã đon tuyt vi đng cng sn và gia nhp phong trào dân chủ hơn 20 năm nay, coi như li tha thiết kêu gi các bn hành đng đ sm cho ra mt mt t chc mà tình thế đòi hi và nhân dân mi mt mong ch.

Sau đây tôi chỉ xin nêu tên mt s v và các bn tiêu biu mà tôi tín nhim và ân cn mi ra nhn lãnh trách nhiệm xây dng t chc dân ch nói trên, vì nếu k tên hết thì danh sách s quá dài : Thiếu tướng Nguyn Trng Vĩnh, Đi tá Nguyn Đăng Quang, các anh Nguyn Quang A, Lê Đăng Doanh, Nguyn Trung, Tương Lai, Nguyn Khc Mai, Lê Công Đnh, Nguyên Ngc, Nguyn Huệ Chi, Phm Toàn, Hoàng Ty, Hoàng Xuân Phú, Phm Đình Trng, Phm Quế Dương, Bùi Minh Quc, Trn Quc Thun, Vũ Mnh Hùng, các bn Lê Chí Quang, Đ Nam Hi, Nguyn Vũ Bình, Nguyn Tiến Trung, Lê Công Đnh, Vi Đc Hi, các cô Bùi Minh Hng, Nguyn Nguyên Bình, Đỗ Thúy Hng, Nguyn Thế Thanh, Nguyn Th Hu, Cn Th Thêu, Phm Thanh Nghiên, Đ Th Minh Hnh, Lê Th Công Nhân, Nguyn Ngc Như Quỳnh, H Th Bích Khương, Vũ Kim Hnh, Phm Chi Lan, Nguyn Th Kim Chi, Đoan Trang, Trang H, các bn Nguyn Duy, Đ Trung Quân, Tô Hi, Trn Mnh Ho, các Linh mc Nguyn Văn Lý, Phan Văn Li, Đng Hu Nam, Nguyn Kim Đin, Nguyn Hu Gii, Đi đc Thích Qung Đ, Đi din Pht giáo Hoà Ho Lê Quang Hin, các nhà báo Phm Chí Dũng, Nguyn Tường Thy, Trn Tiến Đc, Lê Anh Hùng...

Mong rằng li kêu gi tâm huyết này ca mt nhà báo đã có 45 năm vô duyên ''b'' là đng viên cng sn, hơn 50 năm tui ngh viết, 27 năm là nhà báo t do, 91 năm tròn tui đi đy phiêu bt trc tr, ch có mt ước vng thiêng liêng lúc này là các vị và các bn va nêu tên được lương tâm mách bo, t giác nhn lãnh trách nhim cu dân cu nước, vy gi nhau, ni vòng tay ln, truyn cho nhau nim tin, đu tranh chng mi biu hin bo th giáo điu, lp nên mt t chc dân ch tr và khe làm trụ ct cho sc mnh vô đch ca toàn dân khi thc tnh. T chc dân ch văn minh này s lng l t b 16 ch vàng ô uế, b sang mt bên cái ch nghĩa Mác Lê đã bc mùi thi ra.

Đó là một t chc ca chính mình, ca tư duy Vit, truyn thng Vit, túi khôn Việt, lp trường cng ci mà phương pháp uyn chuyn rt Vit, tinh khôn dân dã Vit gn cùng minh triết cao siêu Vit. Đây s là mt tp th rt đông đo, rt k lut, va đa dng va thng nht, thng nht trong đa dng, s có th huy đng hàng vn, hàng chục vn, hàng triu nhân dân xung đường mt lúc khi cn đ làm nên lch s.

Đứng riêng mi chúng ta ch là mt ht cát b người ta dm lên. Đng chung trong mt t chc như va mô t, chúng ta s là hàng vn, hàng triu ngôi sao, thành nhng chòm sao hiệu triu soi đường trên mt bu tri Vit Nam rc sáng, đ đt đến mt nước Vit Nam đc lp trn vn, dân ch đy đ, phát trin mnh m, hài hòa gia thi đi văn minh. Được vy là chúng ta không b đng, da dm ai, s được c thế gii văn minh quý trng ng h nhit tình.

Con gà Đinh Dậu đã gáy sáng, mi bà con ta tnh gic, t nh lòng mình, nên chung sc, kết đoàn, hành đng, đu tranh cho đt nước ta, dân tc ta, nhân dân ta bước vào mt mùa Xuân đp nht.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 02/03/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Bùi Tín
Read 787 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)