Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

25/02/2021

Mỹ kêu gọi Trung Quốc minh bạch về dữ liệu nước sông Mekong như đã cam kết

VOA tiếng Việt

Nêu lên nhng quan ngi v mc nước sông Mekong gim mt cách đáng lo ngi, Hoa K hôm th Ba 23/2 kêu gi Trung Quc hãy gi cam kết đã đưa ra rng Bc Kinh s minh bch v d liu nước sông Mekong.

mekong1

Th trưởng Ngoi giao Hoa K Stephen Biegun và các đi tác h ngun sông Mekong phát biu trc tuyến ti hi ngh cp b trưởng đu tiên hôm 11/09/2020. Photo Twitter ASEAN Vietnam 2020.

B Ngoi giao Hoa K cho biết trong mt thông cáo báo chí:

"Hoa Kỳ chia s mi quan ngi ca các chính ph khu vc Mekong và y hi sông Mekong v nhng biến đng nhanh chóng gn đây và vic mc nước sông Mekong đã gim mt cách đáng lo ngi. Chúng tôi góp tiếng kêu gi Trung Quc chia s d liu nước thiết yếu và kp thi, k c các thông tin v hot đng ca các đp thượng ngun. Điu cp thiết là CHND Trung Hoa phi tuân th các cam kết ca mình và tham kho ý kiến ca các nước h ngun".

Phát ngôn viên B Ngoi giao Hoa K Ned Price ti lên Twitter thông đip sau đây :

"Hoa Kỳ ng h mt dòng sông Mekong lành mnh, bn vng. Chúng tôi chia s nhng li kêu gi trong khu vc gi đến Cng hòa Nhân dân Trung Hoa, kêu gi nước này hãy thc thi các cam kết v minh bch d liu nước".

Hoa Kỳ nói rng trong nhiu thp niên, Hoa K vn kêu gi các nước thượng ngun sông Mekong phi minh bch và có tinh thn trách nhim trong vic qun lý các tài nguyên xuyên quc gia. Vì vy, Hoa K c vũ cho s lành mnh ca con sông và mun bo v kế sinh nhai ca gn 70 triu người ph thuc vào dòng sông này các nước h ngun như Vit Nam và Campuchia, và bày t quan tâm trong khi các nước thượng ngun tiếp tc thu li t các d án thy đin.

B Ngoi giao nói Hoa K s tiếp tc h tr các chính ph và các cng đng trong khu vc sông Mekong, thông qua Đi tác Mekong-Hoa K, Sáng kiến D liu Nước sông Mekong, Cơ quan Giám sát Đp Mekong và các công c khác đ cung cp các d liu xác thc cho nhng người cn ti các d liu này nht".

Hôm 18/2/2021, y hi sông Mekong cho hay mc nước trên sông đã gim mnh t đu năm 2021 do lượng mưa thp hơn trung bình, dòng chy thay đi thượng ngun, hot đng ca các đp thy đin trên các nhánh sông Mekong.

Vào đu năm nay, B Thy li Trung Quc thông báo cho 4 nước h lưu sông Mekong rng dòng chy t đp Cnh Hng tnh Vân Nam, Trung Quc, s b hn chế t ngày 5 đến 24/1 do vic bo trì các đường dây ti đin.

Năm 2020, Trung Quc đng ý chia s d liu v nước vi y ban sông Mekong (MRC) - cơ quan tư vn cho Thái Lan, Lào, Campuchia và Vit Nam.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 128 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)