Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

16/05/2017

'Vành đai, Con đường' : dấu ấn Trung Quốc trên thương mại quốc tế

VOA tiếng Việt

Trung Quốc nói gn 30 nguyên th quc gia đến d din đàn "Mt vòng đai, Mt con đường" đã cùng Bc Kinh ký mt thông cáo chung, cam kết chng chính sách bo h kinh tế và bo đm t do thương mi toàn din. Trung Quc cũng nhân dp này tìm cách trn an các nước khác v quy mô cũng như mc tiêu ca sáng kiến đy tham vng ca h. Thông tín viên Bill Ide ca VOA gi v bài tường trình chi tiết sau đây t Bc Kinh.

dai1

Các nhà lãnh đạo quc gia d din đàn "Mt vòng đai, Mt con đường" Bc Kinh, ngày 15/5/2017.

Khi Chủ tch nước Trung Quc Tp Cn Bình phát đng sáng kiến "Mt vành dai, Mt con đường" cách đây hơn 3 năm, trng tâm ca sáng kiến này v phn ln xoay quanh thương mi và s ni kết.

Mặc dù thương mi và ni kết vn được đặt ở trng tâm ca d án, tuy nhiên ti din đàn hai ngày va din ra Bc Kinh, d án này có quy mô ln hơn như vy rt nhiu.

Chủ tch nước Trung Quc Tp Cn Bình nói :

"Chúng ta đang ra sức ni kết nhng trc l trên b vi các bến cng và thiết lp những hệ thng h tng cơ s cho các tuyến đường b và hàng hi. Chúng ta cũng s tăng cường nhng ni kết mm, chng hn như chia s thông tin, công nhn các quy đnh h tương, và tương tr nhau trong vic thc thi pháp lut… hp tác trong các lĩnh vc như phát triển bn vng, đu tranh chng nn tham nhũng, nghèo đói và gim thiu hu qu thiên tai".

Thông qua sáng kiến "Mt vành dai, Mt con đường", Trung Quc mun ghi đm du n đc nht vô nhì ca h trên tiến trình toàn cu hóa và thương mi quc tế.

Thế nhưng không phi là tt c các nước, đu đng ý tham gia sáng kiến. B trưởng Kinh tế và Năng lượng Đc Brigitte Zypries phát biu :

"Trong tư cách mt quc gia, nước Đc không yêu cu tham gia sáng kiến "Mt vành dai, Mt con đường", tuy nhiên các công ty Đức cũng mun tham gia. Rõ ràng điu hp lý là phi biết nhng gì s được xây dng, và liu nhng th tc đ tham gia có đng đu cho tt c mi công ty và mi nước hay không ?".

Cam kết ca Trung Quc s đu tranh chng chính sách bo h kinh tế, c vũ cho thương mi t do, tương phn hn vi nhng s hn chế mà nước này đã áp đt lên nhiu công ty nước ngoài. Và vì thế rt nhiu người vn t ra hoài nghi v kế hoch ca nước này.

n 100 quc gia và t chc tham gia các bui hp này, k c mt phái đoàn t Hoa Kỳ và mt phái đoàn đến t Bc Hàn.

Tổng Thng Nga Vladimir Putin có mt trong s người tham d được nhiu người chú ý ti hi ngh.

Trong một đng thái khác thường, ông Putin chơi dương cm trong khi ch ti lúc gp ông Tp, trong cùng ngày Bc Hàn thc hin v phóng phi đn mi nht.

Trung Quốc nói các nước tham gia hi ngh "Mt vành dai, Mt con đường" đã tha thun v mt kế hoch hành đng, lit kê 270 mc tiêu, và bui họp kế tiếp đã được n đnh vào năm 2019.

Quay lại trang chủ
Read 590 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)