Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

24/10/2022

Một dịp để diện chẩn Đảng Cộng Sản

Nguyễn Gia Kiểng

Dù Đảng Cộng Sản cố che đậy bằng những mỹ từ, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vừa qua đã chỉ là một ghi nhận thất bại và bế tắc. Thất bại trong việc điều hành quốc gia và lành mạnh hóa sinh hoạt của Đảng, bế tắc trong việc tìm kiếm những giải đáp mới để đương đầu với những thử thách mới.

hoinghi1

Gần 200 người quyền lực nhất nước họp liên tục trong suốt một tuần để không đưa ra được một kết luận có giá trị nào thì đáng chán thực.

Cuối tháng 9 các bạn tôi cho biết là Đảng Cộng Sản Việt Nam sắp họp Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào tháng 10 sắp tới nhưng chưa thông báo ngày họp. Thế rồi ngày 03/10/2022 các báo trong nước loan tin là hội nghị đã bắt đầu. Sau ngày 09/10 khi hội nghị bế mạc gần như mọi người đều nhất trí đây là một hội nghị trung ương nhạt nhẽo và vô tích sự, chẳng có gì đáng nói. Một số nhỏ, trong đó có tôi, nghĩ hơi khác. Theo chúng tôi, hội nghị này tiết lộ nhiều điều quan trọng.

Một nhìn nhận thất bại và bế tắc

Dĩ nhiên là các bạn tôi có lý do để đánh giá thấp hội nghị này. Gần 200 người quyền lực nhất nước họp liên tục trong suốt một tuần để không đưa ra được một kết luận có giá trị nào thì đáng chán thực. Các thông báo chính thức cho mỗi ngày họp đều chỉ vỏn vẹn có vài dòng.

Thí dụ như thông báo về ngày họp thứ 5 trên báo điện tử của Đảng Cộng Sản (trích nguyên văn) :

Trong ngày làm việc thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025.

Buổi sáng : Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều : Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau đó, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương thảo luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới ; Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị ; Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng cộng 266 chữ, với các dấu chấm (.), phẩy (,) và chấm phẩy (;) cũng như các chữ hoa và chữ thường được sử dụng một cách tùy tiện. Nó đã có thể viết ngắn gọn và sáng sủa hơn nhiều. Tất cả mọi thông báo về các ngày họp đều như thế.

Sau khi hội nghị bế mạc, ngày 09/10, báo điện tử của Đảng thông báo như sau :

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng 9/10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án : Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 ; Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 ; Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ; Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, làm rõ, nhấn mạnh thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng mà Hội nghị đã đạt được.

Bản tổng kết của Ban Tuyên giáo Trung ương dài hơn, trên 2000 chữ, nhưng cũng không thông báo được một kết luận đáng lưu ý nào. Người ta có thể nghĩ là Đảng Cộng Sản chỉ thông báo chi tiết kết quả hội nghị cho các đảng viên. Như thế thì coi thường nhân dân quá. Nhưng không, các báo cáo của các tỉnh bộ đảng với các đảng viên cũng sơ sài như vậy thôi.

hoinghi2

Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị - Ảnh : VGP/Nhật Bắc

Qua ba tài liệu chi tiết nhất –bản tổng kết của Ban Tuyên Giáo và hai bài diễn văn khai mạc và bế mạc của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng- người ta có thể thấy hội nghị chủ yếu thảo luận hai nhóm đề tài chính :

1. Kiểm điểm tình hình đất nước và dự phóng những giải đáp cho tương lai : ngân sách năm 2022 và dự kiến cho năm 2023, kế hoạch cho giai đoạn 2023-2025, quy hoạch chung cho giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn 2050. Hai ưu tư được nhấn mạnh là hiện đại hóa công nghiệp và củng cố chính quyền cộng sản qua khẩu hiệu "tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới".

2. Tổng kết lại tình trạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam sau 15 năm thực hành nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa X năm 2007 về phương thức cầm quyền của đảng. Mục tiêu được xác nhận là ban hành một nghị quyết mới cho phù hợp với tình huống mới.

Cũng qua ba tài liệu này người ta có thể ghi nhận một vài sự kiện.

Trước hết là Đảng Cộng Sản thừa nhận đã thất bại trong mục tiêu đề ra và theo đuổi từ 15 năm qua là đưa đất nước "ra khỏi tình trạng kém phát triển trước năm 2010 và đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Thất bại thê thảm vì hiện nay, cuối năm 2022, Việt Nam vẫn còn là một nước kém phát triển, công nghiệp vẫn chủ yếu là gia công và lắp ráp. Nhưng sao phải đợi đến bây giờ mới nhận ra ? Đâu có gì đáng ngạc nhiên vì đây chỉ là những mục tiêu duy ý chí của những người thiếu ngay cả những kiến thức cơ bản nhất của việc điều hành một quốc gia. Vào năm 2007, khi Đảng Cộng Sản ra nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 Khóa X, GDP trên mỗi đầu người của Việt Nam chưa tới 1000 USD/năm, nghĩa là rất nghèo, làm sao có thể trở thành một nước phát triển sau 3 năm ? Làm sao có thể trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại sau 13 năm ? Điều thực sự đáng ngạc nhiên là vào năm 2007 Đảng Cộng Sản không biết xấu hổ và rút kinh nghiệm của Đại hội IV năm 1976 trong đó, trong cơn say men chiến thắng, họ đã tưng bừng đưa ra những mục tiêu thần thoại cho năm 1980 để rồi đến hẹn chỉ có một nước Việt Nam cực kỳ nghèo khổ, ngày nào cũng có người chết đói.

Trong chương trình nghị sự của hội nghị lần này cũng có việc làm lại một nghị quyết mới thay thế cho nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa X nhưng không thấy công bố, có lẽ vì chưa xong. Tuy vậy với những gì có thể thấy được qua ba tài liệu này người ta có thể quả quyết rằng tư duy của các cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn chưa thay đổi bao nhiêu. Tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa X (thực ra gồm bốn nghị quyết) -coi ảnh hưởng của việc mở ra với thế giới dân chủ như là một cuộc "xâm lăng văn hóa", coi những người dân chủ như những "thế lực thù địch", chủ trương kiên trì "chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh", chống lại "diễn biến hòa bình"- vẫn còn nguyên vẹn. Không những thế, hội nghị trung ương lần này còn chủ trương tăng cường thêm vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhưng còn tăng cường tới mức độ nào nữa ? Hiện nay trong các cơ quan nhà nước, mọi cấp bậc từ phó phòng trở lên đều chỉ dành cho đảng viên cộng sản, trong quân đội và công an các hạ sĩ quan và sĩ quan đều phải là đảng viên. Các ách ngoại thuộc trước đây, dù là Bắc thuộc hay Pháp thuộc, cũng không đến nỗi thô bạo như vậy, vẫn có những người Việt Nam được lên tới những chức vụ cao. Đảng Cộng Sản đã cư xử như một lực lượng chiếm đóng hung bạo quá rồi. Chưa đủ sao, họ còn muốn gì nữa ?

Hội nghị trung ương lần này cũng chứng tỏ các cấp lãnh đạo cộng sản chưa tiến bộ bao nhiêu so với 15 năm trước khi họ họp Hội nghị Trung ương 5 Khóa X. Lúc đó, năm 2007, họ đặt mục tiêu đưa đất nước "ra khỏi tình trạng kém phát triển trước năm 2010 và đến năm 2020, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Bây giờ, tháng 10/2022, họ cam kết "đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao" (diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Phú Trọng). Vẫn chủ quan và duy ý chí một cách dễ sợ.

Thế nào là mức "thu nhập trung bình cao" và thế nào là một mức "thu nhập cao" ? Tiêu chuẩn của Ngân Hàng Thế Giới đã bị rất nhiều chuyên gia phản bác. Nó định nghĩa một cách quá lỏng lẻo -đến độ vô nghĩa- là "thu nhập trung gian cao" những nước có GDP trên đầu người từ 4.100 đến 13.000 USD/năm và "thu nhập cao" những nước có GDP/đầu người trên 13.000 USD/năm. Phần lớn các chuyên gia coi mức thu nhập trung bình cao là từ 10.000 USD đến 15.000 USD/năm và mức thu nhập cao là trên 15.000 USD/năm. Cũng có những chuyên gia chỉ coi là có mức thu nhập cao những nước có thu nhập đầu người trên 30.000 USD/năm. Một thí dụ cụ thể là Tây Ban Nha với GDP trên đầu người 30.000 USD/năm được coi là có thu nhập cao trong khi Ba Lan, 18.000 USD/năm, chưa được coi là có thu nhập cao dù có GDP trên đầu người gần 40.000 USD/năm nếu tính theo mãi lực.

GDP trên đầu người của Việt Nam hiện nay chưa tới 2.500 USD/năm nếu ước tính một cách nghiêm chỉnh. Như thế, nếu làm một con tính nhẩm, ngay cả nếu may mắn giữ được mức tăng trưởng đều đặn 5% mỗi năm, một tỷ lệ tăng trưởng rất khó đạt được trong bối cảnh thế giới mới, chúng ta cũng cần 34 năm nữa, nghĩa là phải đợi đến năm 2056 chứ không phải 2045, mới bắt đầu được coi là có thu nhập cao theo tiêu chuẩn rất lỏng lẻo của Ngân Hàng Thế Giới. Còn nếu lấy tiêu chuẩn 30.000 USD/năm (nghiêm chỉnh hơn nhiều) của các chuyên gia thì phải đợi 47 năm nữa, đến năm 2070.

Những người lãnh đạo cộng sản đã cố tình tự đánh lừa mình để khoe khoang thành tích. Năm ngoái họ tư nhiên "điều chỉnh" một cách tùy tiện GDP của Việt Nam từ 200 tỷ USD thành 360 tỷ USD, nghĩa là gần gấp đôi, như vậy GDP bình quân trên mỗi đầu người của Việt Nam bỗng dưng nhẩy vọt lên tới gần 4000 USD/năm, sát giới hạn dưới của mức mà Ngân Hàng Thế Giới, trong cách xếp loại rất cẩu thả, gọi là thu nhập trung gian cao. Cách "điều chỉnh" này chẳng có giá trị gì, hơn thế nữa còn là một sự xúc phạm khi gần 70% dân Việt Nam vẫn còn sống ở nông thôn với thu nhập không tới 100 USD/tháng mỗi gia đình.

Tâm lý tự sướng của các cấp lãnh đạo Đảng Cộng Sản cũng thể hiện rõ rệt qua mọi phát biểu. Họ tự ca tụng bằng những tính từ mà bình thường phải tránh dùng khi nói về mình như, "sáng tạo", "tâm huyết", "trí tuệ", "sâu sắc", v.v. Cụ thể như câu đã được trích dẫn ở trên : "Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc".

Một vấn đề lớn cũng đã được bàn đến trong hội nghị trung ương này là tham nhũng và cũng không có giải pháp mới nào. Đảng Cộng Sản đã báo động về quốc nạn tham nhũng từ hơn mười năm nay nhưng tham nhũng chỉ nghiêm trọng hơn chứ không hề giảm đi. Lý do chỉ giản dị là không thể có giải đáp cho tham nhũng dưới chế độ này, dù đó là căn bênh phải chữa cho bằng được để đất nước có thể sống. Kinh nghiệm của mọi quốc gia đã chứng minh rằng khi tham nhũng đã đạt tới một mức độ nào đó thì chỉ có một giải pháp duy nhất là thay thế chính quyền tham nhũng bằng một chính quyền khác. Tại sao ? Lý do là vì tham nhũng là một vi phạm đạo đức bằng cách lợi dụng công quyền cho lợi ích cá nhân, bằng cách cướp của chung làm của riêng. Nhưng đạo đức là điều người ta có hoặc không có chứ không thể học tập để có, là điều người ta không thể thuyết phục hay ra lệnh mà chỉ có thể làm gương. Nền tảng của tham nhũng là sự thiếu vắng ý thức quốc gia và lòng yêu nước, nhưng một chính quyền chuyên chính đã hành xử như một lực lượng chiếm đóng tước đoạt hết những quyền căn bản nhất của người dân, đã dành độc quyền cho đảng viên của mình những chức vụ từ phó phòng và hạ sỹ quan trở lên còn tư cách nào để kêu gọi lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia ? Một đảng đã chiếm đoạt cả một đất nước có tư cách nào để trừng phạt những kẻ gian lận một vài hợp đồng ?

Tóm lại, dù Đảng Cộng Sản cố che đậy bằng những mỹ từ, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vừa qua đã chỉ là một ghi nhận thất bại và bế tắc. Thất bại trong việc điều hành quốc gia và lành mạnh hóa sinh hoạt của Đảng, bế tắc trong việc tìm kiếm những giải đáp mới để đương đầu với những thử thách mới. Ông Nguyễn Phú Trọng đã tóm tắt thành tích 15 năm qua của Đảng Cộng Sản trong một câu rất buồn cười : "do nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta vẫn chưa thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Các đột phá chiến lược chưa có sự bứt phá". Đã không có bứt phá thì làm sao có đột phá, nói gì đột phá chiến lược ? Hành hạ tiếng Việt vừa thôi chứ !

Chọn lựa của con đà điểu

Một câu hỏi phải được đặt ra là tại sao hội nghị này không hề đề cập đến những biến chuyển đang làm chao đảo thế giới và có ảnh hưởng trực tiếp và đặc biệt nghiêm trọng đối với nước ta ? Chắc chắn là có bàn nhưng không nói ra được vì không đạt tới một kết luận chung nào.

Cuộc chiến Ukraine đang làm rung động cả thế giới. Nó đã và sẽ còn gây nhiều thiệt hại kinh khủng về vật chất và nhân mạng. Tất cả chỉ vì Vladimir Putin đã trắng trợn xua quân xâm lăng và tàn phá Ukraine, một thành viên của Liên Hiệp Quốc mà chủ quyền và lãnh thổ đã được cả thế giới, kể cả Nga, chính thức nhìn nhận từ hơn một nửa thế kỷ qua. Cuộc chiến này sẽ thay đổi hẳn bối cảnh chính trị và trật tự thế giới. Nó sẽ chấm dứt chế độ độc tài mafia của Putin, khiến Liên Bang Nga suy sụp và rất có thể tan vỡ. Làn sóng dân chủ sẽ tràn tới vùng đất Nga, một vùng trong suốt lịch sử thế giới vẫn được coi là thành trì không thể chinh phục của độc tài và bạo lực. Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ mất một quan thầy và một đồng minh chiến lược. Cần nhận định Putin không chỉ phạm tội ác mà còn sai hoàn toàn trong các dự tính cho nên chỉ có thể thảm bại. Chọn lựa bình thường hiển nhiên là phải lên án mạnh mẽ và tức khắc như tuyệt đại đa số các nước trên thế giới đã làm. Hơn nữa điều Putin đang làm đối với Ukraine cũng rất có thể là điều Trung Quốc sẽ làm đối với Việt Nam. Chính quyền cộng sản Việt Nam đã ứng xử một cách kỳ cục. Họ tuyên bố chọn lẽ phải chứ không chọn phe nhưng lại chọn phe thay vì lẽ phải. Lý do là vì họ vẫn còn là tù nhân của quá khứ. Đảng Cộng Sản Việt Nam do Liên Xô thành lập và nhờ Liên Xô mà chiến thắng. Họ mang ơn sinh thành với Liên Xô mà chế độ Putin đang cố gắng lập lại, do đó không chịu lên án Nga. Thái độ này đã gây thất vọng cho các nước dân chủ và chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tai hại cho quan hệ hợp tác ưu đãi mà cho tới nay các nước này vẫn dành cho Việt Nam. Tuy vậy tuyên bố "chọn lẽ phải chứ không chọn phe" chứng tỏ ngay trong ban lãnh đạo cộng sản cũng đã có những người nhìn thấy tội ác và thế tuyệt vọng của Putin nhưng Đảng Cộng Sản đã quá chia rẽ để có thể lấy một quyết định đúng. Và thảo luận đã bế tắc.

Vấn đề lớn thứ hai là Trung Quốc. Hội nghị này họp vào lúc Đảng Cộng Sản Trung Quốc sắp họp Đại Hội 20, biến cố lớn nhất của Trung Quốc trong mỗi 5 năm và lần này diễn ra vào một thời điểm đặc biệt nghiêm trọng. Kinh tế Trung Quốc đang khủng hoảng rất nặng và vẫn còn chưa có lối thoát vì chính sách Zero Covid. Tập Cận Bình đã thất bại trên mọi địa hạt. Sáng kiến Vành Đai Con Đường đã phá sản, các công ty xây dựng, địa ốc, đóng tầu và du lịch đang hấp hối ; Trung Quốc chồng chất nợ nần và ngày càng bị cô lập vì bị nhìn như một đe dọa cho thế giới. Tuy vậy Tập Cận Bình vẫn được bầu làm tổng bí thư bởi vì không có ai thay thế. Tình hình Trung Quốc có ảnh hưởng lớn lên Việt Nam vì Trung Quốc vừa là một đe dọa cho đất nước Việt Nam lại vừa là một quan thầy của chế độ cộng sản Việt Nam. Ngoài ơn sinh thành đối với Liên Xô còn một lý do khiến Việt Nam luôn luôn biểu quyết bênh Nga tại Liên Hiệp Quốc. Đó là vì Việt Nam phải biểu quyết theo Trung Quốc. Việt Nam đã cam kết tham khảo ý kiến, đúng ra là nhận lệnh, của Trung Quốc trong các quyết định đối ngoại, kể cả tại Liên Hiệp Quốc và trong khối ASEAN, như đã xác nhận trong thông cáo chung nhân chuyến thăm Trung Quốc của Trương Tấn Sang năm 2013. Trong tình trạng khủng hoảng này Trung Quốc, vì là một đế quốc chứ không phải một quốc gia, có mọi triển vọng sẽ co cụm lại và không còn là một đe dọa lớn cho Mỹ và các nước dân chủ nữa, do đó các nước này cũng không còn nhu cầu chiều chuộng để lôi kéo Việt Nam như trước nữa, nhất là sau sau khi họ đã thất vọng vì thái độ bênh Nga của Hà Nội. Tóm lại tình hình Trung Quốc quá quan trọng để các cấp lãnh đạo cộng sản có thể không bàn đến trong hội nghị này. Chắc chắn là đã có thảo luận sôi nổi nhưng không đạt được một đồng thuận nào.

Câu hỏi lớn thứ ba là bối cảnh và trật tự thế giới sẽ ra sao sau chiến tranh Ukraine, tình trạng mới tại Trung Quốc và dịch Covid-19 ? Một điều chắc chắn và đã được công khai khẳng định là phong trào toàn cầu hóa xô bồ duy lợi nhuận từ ba thập niên qua sẽ chấm dứt. Chủ trương hiện nay của các nước phát triển là phải đem sản xuất lại gần với tiêu thụ. "Gần" chủ yếu có nghĩa là gần về ý thức hệ và chế độ chính trị. Một cách cụ thể các nước dân chủ phát triển sẽ dành ưu tiên hợp tác cho các nước dân chủ, về đầu tư cũng như về ngoại thương.

Như vậy Việt Nam sẽ ra sao ? Vào năm 2019 -trước dịch Covid-19, trước khi xảy ra cuộc chiến Ukraine và trước khi Trung Quốc phơi bày sự yếu mệt- Việt Nam là nước có cơ hội thuận lợi nhất, là điểm đến tự nhiên của các công ty rời Trung Quốc. Cơ hội đó đang bị đe dọa nặng nề. Việt Nam dưới chế độ chuyên chính cộng sản không được coi là gần gũi với các nước dân chủ, hơn thế nữa còn đã gây thất vọng cho họ qua thái độ bênh Nga, trong khi họ cũng không còn sợ Trung Quốc đến độ phải tranh thủ Việt Nam bằng mọi giá. Đảng Cộng Sản rất có thể lại đang làm đất nước mất đi một cơ hội lớn. Trong phần trên, khi nhận định về những mục tiêu tăng trưởng của chính quyền cộng sản, tôi đã đưa ra con số 5%. Nhiều độc giả có thể nghĩ là tôi bi quan. Thực ra trong bối cảnh thế giới mới, tỷ lệ tăng trưởng này phải được coi là là một giả thuyết rất lạc quan, trừ khi Việt Nam chứng tỏ đã quả quyết chọn lựa dân chủ. Hội nghị Trung ương 6 vừa qua của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã không thảo luận đề tài này. Hoặc có thảo luận nhưng cũng không đi đến kết luận nào.

Giữa một tương lai phải đến và một quá khứ phải qua đi

Nói chung, trên những vấn đề lớn và cấp bách Đảng Cộng Sản đã chọn giải pháp của con đà điểu, nghĩa là chúi đầu vào đống cát để đừng nhìn thấy thực tại đầy thử thách. Họ không dám nhìn thực tại nữa. Sau một thời gian quá dài cố tình không chịu thích nghi với bối cảnh đất nước và thế giới, họ không còn thích nghi được nữa. Các vấn đề phải giải quyết bị trì hoãn quá lâu đã trở thành không thể giải quyết.

Hội nghị trung ương vừa qua của Đảng Cộng Sản cũng đã chứng tỏ một điều. Đó là đất nước đang đứng trước một khúc quanh lịch sử đòi hỏi những chọn lựa sống còn và Đảng Cộng Sản không những không phải là giải đáp mà còn là chướng ngại.

Các đảng viên cộng sản vì thế phải chọn lựa giữa một đất nước Việt Nam dân chủ đa nguyên và Đảng Cộng Sản. Giữa một tương lai đáng mong ước bắt buộc phải đến và một tàn dư của một quá khứ đau buồn bắt buộc phải qua đi và đang chấm dứt.

Nguyễn Gia Kiểng

(24/10/2022)

Quay lại trang chủ

Additional Info

 • Author: Nguyễn Gia Kiểng
Read 1436 times

4 comments

 • Comment Link Nguyễn Gia Kiểng mercredi, 26 octobre 2022 10:13 posted by Nguyễn Gia Kiểng

  Cảm ơn anh Hoàng Trường Sa. Tôi rất thích những bài của anh.

 • Comment Link Nguyễn Gia Kiểng mercredi, 26 octobre 2022 08:39 posted by Nguyễn Gia Kiểng

  Cảm ơn anh Âu Dương Thệ.
  Từ lâu rồi anh em mình không gặp nhau. Rất đồng ý với bài viết của anh.
  Kiểng

 • Comment Link âu dương thệ mardi, 25 octobre 2022 08:29 posted by âu dương thệ

  Thân gửi anh Nguyễn Gia Kiểng
  Tôi vừa đọc bài về HNTU 6 của Anh. Vài ngày trước tôi cũng vừa xong HNTU 6. Hai bài của anh và tôi rất bố túc lẫn nhau, nó sẽ giúp những ai -nhất là những người đấu tranh cho dân chủ- quan tâm về các thủ đoạn và âm mưu độc quyền của Nguyễn Phú Trọng. Tôi gởi lại A nh để thông tin. Nếu bài gởi đính kèm không đầy đủ, A nh cho tôi Email để gởi lại.
  Thân chúc Anh-Chị vui khỏe.
  ADT

  Kết quả HNTU 6: Nhóm cầm đầu toàn trị muốn dẫn đất nước đi về đâu?
  Nguyễn Phú Trọng vẫn giở trò treo đầu dê để bán thịt chó ươn – Trương cờ loa lét đánh lừa người nhẹ dạ
  • Treo đầu dê: Tô hồng hiện tại để ru ngủ đảng viên và đánh lừa nhân dân !
  • Bắt dân phải tiếp tục ăn thịt chó ươn !
  • Con bệnh đã tới giai đoạn cuối !

  Âu Dương Thệ

  Sau khi vừa xong các màn trình diễn về các „thành quả“ của 77 năm Cách mạng Tháng 8 và đốt lò một loạt quan tham nhũng động trời có hệ thống nhằm khóa miệng và khóa sổ trong vụ Việt Á để tránh cho chính mình khỏi bị mang tiếng đã vẫn kí Quyết định số 264/QĐ-CTN (10.03.2021) „tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ti Việt Á có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19“ , Nguyễn Phú Trọng đã lại giương oai ngay trước triều đình đỏ tại Hội nghị Trung ương (HNTU) 6. Ngay trong phút đầu của Diễn văn Bế mạc sáng 10.10 ông Trọng đã kiêu ngạo bảo là, „ tất cả 100% các đồng chí giơ tay tán thành các văn bản mà Bộ chính trị trình với Ban chấp hành Trung ương“
  Suốt một tuần, từ 3-9.10.2022 HNTU 6 đã họp với 5 đề tài chính: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.
  Với các chủ đề trên cho thấy, đây là HNTU rất quan trọng. Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm nuôi tham vọng định hình và quyết định số phận của đất nước liên quan tới gần 100 triệu dân VN suốt trên 30 năm tới. Vì thế phân tích và nhận định về ý đồ và mục tiêu thực sự của Nguyễn Phú Trọng và phe cánh đang tìm cách tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhân dân và dìm sâu đất nước ta trong độc tài, đàn áp, lạc hậu và lệ thuộc đế quốc để vạch ra những âm mưu và thủ đoạn cố tình đánh lừa nhân dân là một công việc hết sức hệ trọng đối với những ai quan tâm tới tương lai đất nước!
  HNTU 6 đưa ra mục tiêu cao và kế hoạch rộng lớn trong dài hạn để phục vụa ai? Cho chính Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm? Hay cho nhân dân? Họ vận dụng tư duy nào, ý thức hệ nào để chỉ hướng cách hành động? Họ chọn mô hình phát triển nào cho VN trong kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và ngoại giao ? Các mô hình này đã được thử thách ở đâu và kết quả ra sao?
  Để dự đoán kết quả một cách khách quan và chính xác về mô hình phát triển và các kế hoạch thực hiện của Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm trong thời gian tới, người viết sẽ đối chiếu, so sánh với các kết quả của trên 30 năm gọi là „đổi mới“ từ Đại hội (ĐH) 6 (12. 1986) tới ĐH 13 (1. 2021), do những người cầm đầu CSVN đã thực hiện, trong đó có vai trò rất quan trọng của Nguyễn Phú Trọng, nhất là từ khi ông giữ ghế Tổng bí thư (TBT) từ 1. 2011. Đây là kết quả phân tích, nghiên cứu của người viết gần hai thập niên vừa qua.

  Treo đầu dê: Tô hồng hiện tại để ru ngủ đảng viên và đánh lừa nhân dân !

  Ngay khi trình bày Điểm 1 „ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023“ , cả trong diễn văn khai mạc lẫn bế mạc, thay vì nghiêm túc trình bày trung thực, khách quan của một nhà lãnh đạo có lương tâm, Nguyễn Phú Trọng lại chỉ tự đề cao thành tích, tự khoe là lãnh vực nào cũng thành công cao hơn cả dự kiến. Tuyệt nhiên ông Trọng hoàn toàn không dám nói tới những hậu quả mà hàng triệu nhân dân, đặc biệt các công nhân trong các thành phố và khu công nghiệp lớn đã phải chịu đựng đói khát, cả đến mất sinh mạng trong đại dịch Covid do bệnh lơ là, thói vô trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ. Đặc biệt riêng Nguyễn Phú Trọng cho tới nay cả trong Quốc hội (QH) lẫn HNTU 6 không dám công khai nhìn nhận sai lầm và xin lỗi đã tiếp tay trong vụ Việt-Á tham nhũng tàn bạo có hệ thống như bọn Mafia dịp bán Kít Test xét nghiệm Covid. Trong đó chính Nguyễn Phú Trọng còn đặt bút kí „tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ti Việt Á có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19“ ngày 10.03.2021.
  Sau khi tô hồng đánh bóng về tình hình hiện nay Nguyễn Phú Trọng chuyển trọng tâm trong diễn văn để giương cờ đánh trống cho các đại kế hoạch lâu dài. Đó là khi ông trình bày về Điểm 2 „Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050“ và Điểm 3 „ Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045“. Nguyễn Phú Trọng cố tình vẽ ra những hình ảnh tuyệt đẹp ông đã từng tô hồng và thề thốt từ ĐH 13 (2021) để đến giữa thế kỉ này „Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.“ Nhưng Nguyễn Phú Trọng đã cố lờ đi là, mục tiêu trên đã từng là nghị quyết (NQ) của ĐH8 (6.1996) , nhưng sau gần 30 năm bất thành nay lại lập lại!!

  Bắt dân phải tiếp tục ăn thịt chó ươn !

  Vừa mới làm xong công việc ru ngủ đảng viên và đánh lừa nhân dân nhẹ dạ, bước sang phần thực hiện làm sao để đạt được những mục tiêu cao đẹp này cho các đại kế hoạch lâu dài này, Nguyễn Phú Trọng đã thổ toẹt: „Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải trên cơ sở nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.“ Có nghĩa là, Nguyễn Phú Trọng ép VN từ nay tới 30 năm tới phải tiếp tục theo mộ hình phát triển trong đó Đảng Cộng sản (ĐCS) nắm độc quyền kinh tế và giao cho các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), tức các Tập đoàn và Tổng công ti Nhà nước, nắm độc quyền các huyết mạch kinh tế, giành những ưu đãi cho nó thả cửa tiêu sài ngân sách Nhà nước (NSNN), tháo khoán đất đai. Kết quả đến nay ai cũng thấy được là, sau trên 30 năm gọi là „đổi mới“ các ban quản trị các DNNN tập hợp những cán bộ đầy quyền lực, chỉ thích quyền và ham tiền, nhưng không có khả năng chuyên môn. Nên các tập đoàn và tổng ti nhà nước đã trở thành hang ổ tham nhũng, lộng quyền, biến nó trở thành sân sau của các nhóm tham nhũng. Các vụ tham nhũng và bất lực khủng khiếp như Vinashin, PMU 18, Petro VN… Mặt khác phần lớn các DNNN này chỉ làm ăn thua lỗ hàng trăm ngàn tỉ đồng mỗi năm, phung phí NSNN, tài nguyên quốc gia và sức lực của nhân dân.
  Chính vì thế so với nhiều nước ngay trong khu vực như Đài loan, Nam Hàn…đã dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa độc tài cá nhân và độc tài quân phiệt và quyết tâm theo mô hình Kinh tế thị trường thực sự và Dân chủ Đa nguyên, nên ngày nay họ đã trở thành các nước công nghiệp hiện đại, mức sống nhân dân rất cao, nhân quyền và các quyền dân chủ tự do được tôn trọng. Lợi tức đầu người hiện nay của Đài loan là 35.510 USA/năm, của Hàn quốc là 33.590 USD/năm. Giữa khi đó vì áp dụng mô hình Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa (KTTTĐHXHCN) của ĐCSVN nên đa số nhân dân VN vẫn phải sống trong cảnh đói nghèo, chẳng những thế còn bị đàn áp, theo dõi, bịt miệng! Hiện nay lợi tức đầu người của VN chỉ có 4.160 USD/năm, tức là chỉ xấp xỉ bằng 1/8 của họ. Lợi tức đầu người thực sự ở VN có lẽ còn thấp hơn nhiều. Vì các công ti nước ngoài (FDI) hoạt động tại VN đã chiếm tới 74% tổng giá trị xuất khẩu của VN. Họ được hưởng đặc ân thuế và bất động sản, lại được tư do chuyển lợi tức về công ti mẹ ở mẫu quốc, cho nên số lợi tức đóng góp thực sự vào ngân sách quốc gia của VN sẽ rất thấp. Nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn mở miệng không biết ngượng, „chưa bao giờ đất nước tươi đẹp như hiện nay“ và „dân chủ đến thế là cùng“!!
  Chẳng những thế tại HNTU 6 Nguyễn Phú Trọng lại cố tình thòng cổ nhân dân ta trên ba thập niên tới tiếp tục trong vòng dây theo mô hình phát triển kinh tế vẫn như cũ và sai lầm là KTTTĐHXHCN! Còn mô hình chính trị nào, ý thức hệ nào để canh tân và chuyển đổi xã hội VN một cách vững chắc cho phù hợp với thời đại? Họ có dám dứt khoát để các tầng lớp nhân dân cùng nhau tham gia gánh vác trách nhiệm, hay vẫn chỉ ngang ngạnh để một đảng độc quyền và vài nhóm lợi ích tự do thao túng luẩn quẩn theo tư duy sai lầm? Đây là trọng tâm và mấu chốt trong diễn văn bế mạc của Nguyễn Phú Trọng. Trong cách diễn tả phần này của Nguyễn Phú Trọng chúng ta phải lưu ý nội dụng và ngôn ngữ để hiểu rõ các ý đồ của người cầm đầu chế độ.
  Đó là trọng tâm Điểm 4 „Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam“. Tựa đề chính như vậy cho thấy, Nguyễn Phú Trọng đã chủ trương tiếp tục giữ VN trong mô hình chính trị của chế độ tộc đảng, dù nó đã tàn dụi ở các nước Đông Âu và tan dã ở Liên xô trên 3 thập kỉ. Tuy nhiên ông Trọng lại hứa là „hoàn thiện“ nó trong trong mọi lãnh vực. Nhưng hoàn thiện nó như thế nào? Và trên 3 thập niên qua kết quả các chính sách „hoàn thiện“ đó ra làm sao? Ông Trọng coi thường đảng viên và khinh miệt dân nên đã không ngại ngùng trả lời thẳng, nêu ra 5 điểm then chốt để thực hiện tiếp mô hình chính trị này trong thời gian tới : „Một là, Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ;“ „Hai là, Thực hiện nhất quán nguyên tắc: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam… dưới sự lãnh đạo của Đảng.“ „Ba là, Bảo đảm yêu cầu: Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật;… Con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.“ „Bốn là, Bám sát thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, kế thừa những thành tựu đã đạt được, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia - dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa.“ „Năm là, Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa đổi mới lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; tiến hành khẩn trương, nhất quán, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình và bước đi vững chắc. Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã đủ rõ, chín muồi, được thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết thực hiện; những vấn đề chưa đủ rõ, chưa chín, còn nhiều ý kiến khác nhau thì khẩn trương nghiên cứu, thực hiện thí điểm, tổng kết thực tiễn để làm rõ, từng bước hoàn thiện, mở rộng“
  Khi đọc kĩ 5 điểm trên thì ai cũng thấy, chỉ toàn là những hứa hẹn cũ rích, mà nhân dân thường chế diễu là „nguyễn như vân!“ Nay trước gần 200 Ủy viên Trung ương và quan khách Nguyễn Phú Trọng vẫn coi thường, lại lảm nhảm nói là „tiếp tục hoàn thiện“ bộ máy đảng, bộ máy công quyền; „tiếp tục hoàn thiện“ luật pháp và quan hệ với nhân dân trong khuôn khổ XHCN! Ông Trọng nên đọc lại các NQ của các ĐH và các HNTU trên 30 chục năm vừa qua, và đặc biệt các diễn văn của chính Nguyễn Phú Trọng trên 12 năm qua để so sánh những lời nói, lời thề cũa những người lãnh đạo trước và chính ông với kết quả thực tiễn mà nhân dân phải chịu đựng suốt trên 30 thập kỉ qua ra làm sao!!!
  Không chỉ hứa hẹn „hoàn thiện“, Nguyễn Phú Trọng còn không biết ngượng nhấn mạnh thêm, đây là chính sách đổi mới cả trong chính trị: „xây dựng và kiện toàn bộ máy Nhà nước theo những phương hướng nói trên là một quá trình, với những bước đi tích cực, vững chắc, đặt trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị, gắn với đổi mới và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.“ Nguyễn Phú Trọng như người lên đồng bóng, vẫn như người đi trên mây giải thích về đổi mới trong các lãnh vực các hoạt động của QH, đổi mới trong cơ cấu hành chánh, đổi mới trong các hoạt động tòa án và tư pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, và để thực hiện các mục tiêu đổi mới trên phải „tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước“, nhờ đó sẽ làm cho „ Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.“ Nguyên văn: „1) Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội; nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác lập pháp; 2) Cải cách nền hành chính Nhà nước; 3) Đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án và các cơ quan Tư pháp; 4) Phát huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân; 5) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Trong đó đặt trọng tâm vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật; cải cách nền hành chính Nhà nước, nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực và từng bước được hiện đại hoá để thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; sự quản lý có hiệu lực và hiệu quả cao công việc của Nhà nước; phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thúc đẩy tiến trình đổi mới, phát triển, thực hiện bằng được mục tiêu: Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.“
  Nói tóm lại, những lời hứa hẹn gọi là „hoàn thiện“ và „đổi mới“ trên trong diễn văn bế mạc HNTU 6 vừa qua của Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không có gì mới, nó đã cũ từ suốt trên 30 năm qua, như thị ươn, thịt thối. Nay ông Trọng bắt nhân dân phải ăn tiếp! Dối trá như thế mà vẫn nói là trọng dân, thành thực với dân!!! Nếu ông Trọng còn biết tự trọng, thành thực với chính mình, thì sẽ thấy ngay, những điều ông nêu ra ở trên đều đã nằm chình ình trong các văn kiện của các ĐH, HNTU từ mấy chục năm qua, đặc biệt cả trong tập sách của ông vừa xuất bản và bắt đảng viên phải tụng niệm như Kinh thánh „Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam“. Hoàn toàn không có gì mới. Nay ông lại đặt lên bàn và hô hoán sẽ đổi mới thực sự, đặc biệt nữa là ông hứa đổi mới cả trong chính trị! !!! Như vậy chứng tỏ Nguyễn Phú Trọng khinh thường đảng viên và nhân dân, như thế là đã tự đánh mất tư cách lãnh đạo!!! Thật vậy, nguyên Ủy viên Trung ương và Bộ trưởng kế hoạch & đầu tư Bùi Quang Vinh đã tố cáo sự lừa dối của Nguyễn Phú Trọng ngay trước diễn đàn của ĐH 12 (1.2016): „Cũng tại hội trường này, cách đây năm năm, ĐH XI đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong đó nêu rõ phải kiên trì, quyết liệt thực hiện đổi mới, đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế….Nhưng đổi mới hệ thống chính trị thì hầu như chưa làm. Chính vì vậy, công cuộc đổi mới năm năm qua chưa đem lại hiệu quả như mong muốn.“

  Con bệnh đã tới giai đoạn cuối

  Tất cả những việc này Nguyễn Phú Trọng gọi là „hoàn thiện“ và „đổi mới“ đã được các người cầm đầu toàn trị, trong đó có Nguyễn Phú Trọng, đã làm trong giai đoạn gần 40 năm gọi là "đổi mới“ từ ĐH 6 tới nay. Nhưng thực tế ai cũng thấy là, đây không phài là „hoàn thiện“ hay „đổi mới“ theo cách ngày một dân chủ tự do hơn, mà chỉ thấy ngày Đảng càng độc quyền hơn, các phe nhóm càng lũng đoạn hơn, cán bộ ngày càng tham nhũng hơn và đàn áp tàn bạo dân lành càng khủng khiếp hơn!
  Thực tế chứng minh rằng, chế độ độc đảng đang dẫn tới chế độ độc tài cá nhân và những hậu quả cực kì tai hại cho nhân dân và đất nước. Tình hình này càng bi đát hơn từ khi Nguyễn Phú Trọng kiểm soát toàn bộ quyền lực trong Đảng, Nhà nước suốt trên 12 năm làm TBT. Để bảo vệ đặc quyền tuyệt đối cho mình Nguyễn Phú Trọng đã thống soái cả quân đội và công an dưới quyền trực tiếp. Từ đó các cơ quan pháp luật, tòa án, kiểm tra, xét xử các vụ án chính trị, an ninh, tài chính phải tuân theo ý muốn độc đoán của Nguyễn Phú Trọng. Cách làm ăn theo lối Mafia của cán bộ các cấp, các ngành từ trung ương tới cơ sở ngày càng bùng nổ, dẫn tới xã hội ngay càng vô kỉ cương. Những kẻ có quyền lực và tiền bạc đang móc nối với nhau lập thành những phe nhóm để bảo vệ quyền lợi ích kỉ, lũng đoạn chính trị, kinh tế, lệ thuộc đế quốc. Sự mục nát của Đảng và Nhà nước và sự bất tài, vô đức của bọn tham quan từ trung ương tới cơ sở ngày càng bùng nổ.
  Vụ tham nhũng động trời có hệ thống Việt Á chưa yên, nay đang bung ra các vụ tham nhũng trong chứng khoán, ngân hàng, đất đai, bất động sản, bắt giữ lãnh đạo của các tập đoàn lớn như FLC, Tân Hoàng Minh hay mới đây là Vạn Thịnh Phát… Tình hình làm ăn phi pháp của nhiều ngân hàng, trong đó cả Ngân hàng Nhà nước, đang rối bời, khiến nhân dân đang rất hoang mang. Phạm Minh Chính đã phải triệu tập Hội nghị các Ngân hàng này 16.10. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã phải báo động, „việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức từ bên ngoài; thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản bộc lộ những bất cập, ảnh hưởng đến nhiều tổ chức tín dụng.“ Còn Phạm Minh Chính lại lên tiếng răn đe: „Chúng ta không hoang mang, lo sợ, cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác mà luôn giữ vững bình tĩnh, bản lĩnh, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức“. Trong dịp kỉ niệm Cách mạng Tháng 8 ngay báo chí của Đảng cũng đã nhận được lệnh của cấp cao phải rút bài viết về tài sản đang bốc khói của đại gia đỏ giầu nhất VN Phạm Nhật Vượng. Sự tham nhũng quyền lực và tiền bạc đang chui cả vào Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Hội đồng lí luận Trung ương. Nơi đào tạo tầng lớp cán bộ chiến lược lãnh đạo chế độ toàn trị -Chính ở đây Nguyễn Phú Trọng đã từng cầm đầu trong nhiều năm- đã biến thành trung tâm mua bán bằng cấp tiến sĩ giả để nhẩy lên nắm giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng và Nhà nước, Quân đội và Công ng an.
  Trong khi ấy đối với bên ngoài Nguyễn Phú Trọng vẫn chỉ thần phục các bạo chúa Tập Cận Bình và Putin, mặc dầu những nhà độc tài này đang thực hiện những tham vọng đế quốc và bị cả thế giới kết án. Mới đây Nguyễn Phú Trọng đã cử Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sang gặp Putin ngày 13.10 đã vẫn thề thốt “Việt Nam rất “coi trọng” quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga“. Còn Putin hoan hỉ nói “ Nga luôn coi Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại“ . Mặc dù dưới thời Tập Cận Bình càng gia tăng lấn biển và chiểm đảo của VN trên biển Đông, đe dọa trực tiếp an ninh quốc phòng của VN, nhưng cần sự ủng hộ của họ Tập để nắm ghế TBT lần thứ hai tại ĐH 12 (1.2016) nên Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời ông „Bạn“ Tập Cận Bình sang thăm VN và đọc diễn văn trước QH ngày 6.11.2015. Ông Trọng và 500 đại biểu QH đã phải vểnh tai lắng nghe lời „dạy dỗ“ của họ Tập là, „người Hán không có cái „Gen“ xâm lấn các dân tộc khác“. Nhưng chỉ một ngày sau khi tới Singapore Tập Cận Bình đã nói thẳng „những hòn đảo trên biển Đông là thuộc lãnh thổ Trung quốc kể từ thời xa xưa!“ Như thế họ Tập đã bạt tai Nguyễn Phú Trọng. Nay tại ĐH 20 Tập Cận Bình đang tìm cách giữ ghế TBT ĐCS Trung quốc lần thứ ba để thực hiện tham vọng „giấc mơ vĩ đại của Trung quốc“, không chỉ tái lập đế quốc ở Á châu mà còn muốn trở thành siêu cường và mô hình độc đảng Trung quốc CS trở thành mẫu mực của thế giới! Tham vọng đế quốc này sẽ càng đe dọa trực tiếp VN và Á châu-Thái bình dương.
  Đó là những chứng cớ rõ ràng về sự băng hoại của chế độc độc đảng toàn trị và độc tài cá nhân hiện nay của Nguyễn Phú Trọng cả về nội trị, quốc phòng, ngoại giao và kinh tế. Vì thế sự bất mãn, bất kính của nhân dân ngày càng gia tăng. Sự phản kháng ngày càng mãnh liệt của nhiều giới thanh niên, chuyên viên, trí thức và cả những đảng viên tiến bộ còn biết quí lòng tự trọng. Trong đó vai trò tích cực của các tổ chức Xã hội dân sự trong thời đại Internet ngày càng thể hiện sức mạnh và hiệu năng chống độc tài đảng trị và độc tài cá nhân!

  ***

  Sự kiến tạo một xã hội dựa trên những yếu tố căn bản là ý thức hệ (tư tưởng), đạo đức, giáo dục, quyền lực (cơ cấu tổ chức nhà nước) và tiền bạc (hệ thống kinh tế, tài chính). Nếu ý thức hệ thích hợp với thời đại, phù hợp với quyền lợi của nhân dân và các thành phần tham gia trong xã hội thì sẽ đưa đất nước phú cường, giữ vững độc lập và chủ quyền, người dân được sống trong hạnh phúc và nhân phẩm được tôn trọng. Trái lại, nếu cố tình mù quáng áp dụng ý thức hệ sai lầm, dựng lên chính quyền độc tài, áp dụng mô hình kinh tế đi ngược lại với quyền lợi của nhân dân thì trước sau sẽ dẫn đất nước tới tụt hậu kinh tế, băng hoại đạo đức, giáo dục và xã hội trở thành vô pháp luật.
  Ý thức hệ Marx-Lenin dựa trên bạo lực và giai cấp đấu tranh, dựng lên chế độ toàn trị của một đảng; nó nắm độc quyền trong chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và pháp luật. Đây là những chủ trương cực đoan, cực kì sai lầm, vô đạo đức và đi ngược lại các quyền lợi chính đáng của nhân dân. Vì thế sau hơn 70 năm chế độ CS ở Liên xô đã sụp đổ, kéo theo sự tan dã của các nước CS chư hầu ở Đông Âu.
  Theo qui luật chính trị từ trước tới nay và từ Đông sang Tây, nơi nào có độc quyền quyền lực và tiền bạc thì những kẻ cầm quyền sẽ lợi dụng quyền-tiền để tham nhũng quyền-tiền, biến các cơ quan Đảng và Nhà nước, các tòa án, quân đội và công an trở thành công cụ phục vụ những tham vọng ích kỉ cá nhân và các nhóm lợi ích. Xã hội sẽ trở thành vô kỉ cương, vô đạo đức, cá lớn nuốt cá bé. Chế độ độc tài đảng trị sẽ dẫn tới chế độ độc tài cá nhân. Ở đó kẻ nào nắm quyền lâu sẽ trở thành độc tài cá nhân, gia đình trị hay phe nhóm. Tại Trung quốc CS thời Mao đã biến ĐCS Trung quốc thành công cụ riêng của Mao. Nay Tập Cận Bình cũng đang lập lại. Tại Bắc Hàn ĐCS cũng đã trở thành công cụ của gia đình trị từ Kim Nhật Thành đến Kim Jong-un. Ở Liên xô cũ sau khi cầm quyền lâu bạo chúa Stalin cũng biến ĐCS thành công cụ phục vụ cá nhân. Tại Cuba thủ lãnh Fidel Castro đã biến ĐCS thành gia đình trị. Hiện nay VN cũng biến dạng như vậy. Sau khi chiếm được ghế TBT lần thức ba Nguyễn Phú Trọng đang lộng quyền biến ĐCS trở thành công cụ phục vụ những tham vọng cá nhân và các nhóm lợi ích! Trong thực tế có nghĩa là, chỉ một vài người có quyền lực áp đảo trong Bộ chính trị (BCT) sẽ thao túng để đưa người của phe cánh vào BCT, đặc biệt là các ghế Tứ trụ. Như thế từ QH gật, nay cả Trung ương đảng và ĐH đảng cũng chỉ biết gật. Âm mưu này đã được thể hiện rõ trong Qui định số 80-QĐ/TW ngày 18.8.2022 về phân cấp quản lí cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Điều này có nghĩa là, Nguyễn Phú Trọng và vây cánh đang chuẩn bị loại những người chống đối và đưa người của mình vào BCT, Ban bí thư và đặc biệt Tứ trụ trong ĐH 14 sắp tới! Chính vì thế gần 200 Ủy viên Trung ương đã bị thuần thục như đàn cừu của chủ chăn cừu là Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy trong diễn văn bế mạc tại HNTU 6 Nguyễn Phú Trọng đã cao ngạo cho biết: „Tất cả 100% các đồng chí giơ tay tán thành các văn bản mà Bộ chính trị trình với Ban chấp hành Trung ương“ Và chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã vội vã tuân lệnh. Trong diễn văn khai mạc kì họp thứ 4 của QH khóa 15 ngày 20.10 ông Huệ đã ra lệnh cho gần 500 đại biểu QH phải vâng lời Nguyễn Phú Trọng: „Tiếp nối và phát huy những thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XIII với những quyết sách quan trọng, cụ thể hóa nhiều nội dung cốt lõi và vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kỳ họp lần này phải thể hiện đậm nét, mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng - như phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. „

  Tóm lược lại, HNTU 6 vừa qua được coi là cao điểm mới của Nguyễn Phú Trọng trong việc giành giật quyền lực cho cá nhân và vây cánh để tiếp tục biến chế độ độc đảng thành chế độ độc tài cá nhân của Nguyễn Phú Trọng và phe cánh. Suốt trên thập kỉ qua Nguyễn Phú Trọng đã bộc lộ tính khí và tư cách là người tham quyền vô hạn, lại cực kì ngang bướng, thích độc diễn, thẳng tay loại các đồng liêu chống đối ngay trong Đảng; vì thế như kẻ mù trong chính trị, chỉ biết bám víu vào dĩ vãng, không dám nhìn thẳng vào sự thực, sống trong hoang tưởng. Ông vẫn nhắm mắt tôn sùng chủ nghĩa Marx-Lenin cực kì sai lầm, tàn bạo dù đã phá sản trên 30 năm qua. Mọi lời nói và hành động của ông hoàn toàn mâu thuẫn, ngược chiều nhau!
  Nay nhân dân VN - đi đầu là những người dân chủ, trí thức, chuyên viên, thanh niên và cả những đảng viên tiến bộ - không thích ăn bánh vẽ, không muốn ăn thịt ươn, không muốn thấy đổi mới giả hiệu và dân chủ cuội! Thề thốt nhốt quyền lực trong lồng chẳng còn ai tin! Nếu Nguyễn Phú Trọng vẫn ngang bướng và vô lương tâm tiếp tục con đường gian dối này, chắc chắn sẽ dẫn tới ngõ cụt không còn xa!

  20.10.2022

 • Comment Link Hoàng Trường Sa mardi, 25 octobre 2022 00:55 posted by Hoàng Trường Sa

  Một bài viết rất hay và chính xác. Xin chân thành cám ơn tác giả Nguyễn Gia Kiểng.

  Tôi rất tâm đắc hai nhận định sau đây của tác giả:

  1) “Nền tảng của tham nhũng là sự thiếu vắng ý thức quốc gia và lòng yêu nước, nhưng một chính quyền chuyên chính đã hành xử như một lực lượng chiếm đóng tước đoạt hết những quyền căn bản nhất của người dân, đã dành độc quyền cho đảng viên của mình những chức vụ từ phó phòng và hạ sỹ quan trở lên còn tư cách nào để kêu gọi lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia ? Một đảng đã chiếm đoạt cả một đất nước có tư cách nào để trừng phạt những kẻ gian lận một vài hợp đồng ?” (Nguyễn Gia Kiểng)

  2) “Tình hình Trung Quốc có ảnh hưởng lớn lên Việt Nam vì Trung Quốc vừa là một đe dọa cho đất nước Việt Nam lại vừa là một quan thầy của chế độ cộng sản Việt Nam. Ngoài ơn sinh thành đối với Liên Xô còn một lý do khiến Việt Nam luôn luôn biểu quyết bênh Nga tại Liên Hiệp Quốc. Đó là vì Việt Nam phải biểu quyết theo Trung Quốc. Việt Nam đã cam kết tham khảo ý kiến, đúng ra là nhận lệnh, của Trung Quốc trong các quyết định đối ngoại, kể cả tại Liên Hiệp Quốc và trong khối ASEAN, như đã xác nhận trong thông cáo chung nhân chuyến thăm Trung Quốc của Trương Tấn Sang năm 2013.” (Nguyễn Gia Kiểng)

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)