Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

QUAN ĐIỂM

01/03/2018

Ai mới là "phản động" ?

Việt Thủy

Có một từ mà ban tuyên giáo Đảng cộng sản, cũng như các cơ quan thuộc cấp của họ, rất hay dùng, đó là từ "phản động".

phandong1

Trong mắt Đảng cộng sản Việt Nam, những người đấu tranh vì những giá trị tiến bộ như tự do, dân chủ, hòa giải và hòa hợp dân tộc đều bị kết tội "phản động"

đây, với giới hạn kiến thức của bản thân và bằng những gì đã tìm hiểu sau một quá trình, tôi xin đưa ra những dẫn chứng các ngôn ngữ khác, đã có định nghĩa về từ này.

Từ "phản động" trong tiếng Việt bắt nguồn từ tiếng Trung. Người Trung Hoa vay mượn từ đó từ tiếng Nhật. Phản động trong tiếng Nhật được gọi là "handō", từ người Nhật dùng để dịch từ tiếng Anh "reactionary". Từ phản động trong tiếng Anh "reactionary" bắt nguồn từ từ tiếng Pháp "réactionnaire". Vậy ta thử xem trong tiếng Pháp, là "quê hương" của từ "phản động", người ta diễn giải nó như thế nào ?

Từ "phản động" lần đầu tiên xuất hiện từ sau cách mạng Pháp (1789) đ ám chỉ chính sách ca ngợi hoặc thực hiện một sự đảo ngược nhằm hướng đất nước, xã hội... quay trở về tình trạng trước kia trong quá khứ. Đối lập với từ này là từ "cách mạng", là thay đổi cả chế đ lẫn chính quyền, thay đổi cách đặt và giải quyết các vấn đ, thay đổi văn hóa chính trị. Một cuộc cách mạng bao giờ cũng hướng đến những giá trị mới tiến bộ với cứu cánh là thay đổi xã hội theo chiều hướng tích cực. Nhìn từ đây, ta có thể thấy nghĩa của từ "phản động" rất giản dị : là h