Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

30/05/2021

Giải luận

Lê Hữu Khóa

Giải luận

(giải lý để diễn luận)

giailuan28

Phương pháp luận

Sử dụng phương pháp để tiếp nhận dữ kiện.

Vận dụng phương thức để đón nhận chứng từ.

Tận dụng mô thức để trao mô hình mà giải luận.

Khoa học luận

Sử tính hóa mô thức để soi lại lịch sử.

Bối cảnh hóa mô thức để xét lại thực tế.

Tổng luận hóa mô thức để thấy tương lai.

Mô thức luận

Công thức hóa kiến thức để mô hình hóa tri thức

Mô hình hóa tri thức để mô thức hóa ý thức

Mô thức hóa ý thức để mô phạm hóa nhận thức.

Giải thuyết luận

Lý thuyết hóa mô thức để tổng kết nhân kiếp.

Lập luận hóa mô thức để tổng hợp nhân tri.

Giải luận hóa mô thức để diễn luận nhân vị.

 

giailuan0 (3)

 

Mục

Dân tộc

Đất nước

Xã hội

Niềm tin

Trí thức

Quyền lực

Đảng cộng sản Việt Nam

********************

Giải_Luận.pdf

Phương pháp luận

Sử dụng phương pháp để tiếp nhận dữ kiện.

Vận dụng phương thức để đón nhận chứng từ.

Tận dụng mô thức để trao mô hình mà giải luận.

Khoa học luận

Sử tính hóa mô thức để soi lại lịch sử.

Bối cảnh hóa mô thức để xét lại thực tế.

Tổng luận hóa mô thức để thấy tương lai.

Mô thức luận

Công thức hóa kiến thức để mô hình hóa tri thức

Mô hình hóa tri thức để mô thức hóa ý thức

Mô thức hóa ý thức để mô phạm hóa nhận thức

Lê Hữu Khóa, 20/02/2021

---------------------

lhk0 Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học Lille

Giám đốc Anthropol-Asie

Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á

Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCOLiên Hiệp Quốc

Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris

Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Hội viên danh dự ban Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các công trình nghiên cứu việt nam học của giáo sư Lê Hữu Khóa, bạn đọc có thể đọc và tải qua Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-trang thầy Khóa.

 

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 341 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)