Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

17/01/2021

Chợt nghe mùa Thu bay trên trời không

Đinh Yên Thảo

Âm nhc Vit Nam có nhng s kết hp đôi đc bit khi mt s ca sĩ gn lin vi mt nhc sĩ hay bn nhc nào đó. Nhc đến người nhc sĩ hay bn nhc nào đó là nhc đến ca sĩ và ngược li. Như Thái Thanh vi Phm Duy, Khánh Ly vi Trnh Công Sơn, Sơn Ca, Ha Mi cùng Hoàng Thi Thơ, Lê Uyên trong Lê Uyên Phương...

Nhc phm 'Xin còn gi tên nhau' ca Trường Sa.

Còn các ca sĩ khác thì hu hết cũng đnh hình danh tiếng và gn vào mt hay đôi bn nhc nào đó. Như Chế Linh vi Thành Ph Bun ca Lam Phương, Phương Dung vi Ni Bun Gác Tr ca Hoài Linh-Mnh Phát hay Elvis Phương vi Vết Thù Trên Lưng Nga Hoang ca Ngc Chánh-Phm Duy... Có th k thêm nhiu tên tui và bn nhc như vy.

lethu01

Ca sĩ Lệ Thu trong một lần trình diễn ở Việt Nam - Ảnh báo Lao Động online (16/01/2021)

Ch có danh ca L Thu là mt trong nhng ngoi l hiếm hoi. Đy ưu ái. Bi nhc đến Nước Mt Mùa Thu, Mùa Thu Chết ca Phm Duy là nhc đến bà. Nhc đến Hoài Cm ca Cung Tiến không th quên bà. Nhc đến Thu Hát Cho Người ca Vũ Đc Sao Bin thì còn ai khác bà. Nhc đến L Đá ca Trn Trnh-Hà Huyn Chi cũng là tên bà. Ca sĩ L Thu.

Không ch vy, L Thu thm chí còn "cnh tranh" c vi không ít nhng ca sĩ khác khi h đã trình bày thành công và "cu chng" tên mình vào bn nhc trước đó. Như H Trng qua tiếng hát Khánh Ly trong nhc Trnh Công Sơn, như "D Khúc cho tình nhân" vi Lê Uyên trong nhc Lê Uyên Phương. Ging ca riêng bit ca bà đã cho chúng mt cái hn, mt hơi th khác thường đ gn tên mình thêm vào nhng bn nhc này. Hay nhiu bn nhc khác.

Nhưng chc chn, và không phi cui cùng, phi k đến tình khúc "Xin Còn gi tên nhau" và nhng ca khúc khác ca nhc sĩ Trường Sa. Điu mà nhc sĩ Ngô Thy Miên tng nhn xét rằng, tiếng hát ca L Thu vào đu thp niên 70 ti Sài Gòn đã giúp cho tên tui cùng nhng bn nhc ca nhc sĩ Trường Sa bay xa theo tiếng hát ca bà. Bi không ai khác hơn, bà là ca sĩ đã trình bày trn vn các tình khúc ca nhc sĩ Trường Sa. Mt điu hiếm hoi nghch, vì hu hết các ca sĩ thành danh t mt bài hát nào đó ca những nhc sĩ hơn là giúp h được ni tiếng.

Không d có my ca sĩ được như L Thu. H thành danh, ni tiếng, ca nhiu bài hát, mt hay nhiu th loi ca nhiu nhc sĩ. Nhưng không phi ai cũng có mt bài hát "iconic" mang tính biu tượng và đnh hình tên tui ca mình như bà. Người đã có nhiu bài hát "iconic" như k trên, nhiều hơn các đu ngón tay nếu cn k ra thêm.

Dăm người trong ngh thường khiêm cung bo là "t đãi" khi cm t s thành công ca mình. Người thưởng ngon như tôi xem đó là tài năng, là s cng hiến cho ngh thut. Đ cm ơn nhng người như bà, đem tiếng hát dâng tng cho đi, cho người. Há không phi ngh thut, hay âm nhc nói riêng là điu cn thiết vô b đ nhc mi chúng ta rng, trong tâm hn mi người luôn có một góc nh đ lưu gi nhng hoài nim v dăm câu thơ, tn văn hay nhng bn nhc đc biệt đở lại cùng mình theo năm tháng.

Xin còn gọi tên nhau - Lệ Thu (thu âm trước 1975)

Trong vô v nhng thương tiếc, quý mến mà người thưởng ngon bày t trước s ra đi ca danh ca L Thu, tôi cm nhn đc bit li chia s ca mt người bn trên trang Facebook cá nhân ca anh. Ha sĩ Đinh Trường Chinh, th nam ca ha sĩ Đinh Cường viết rng, "Nếu được chn năm ca sĩ Vit Nam thích nht, chc chn tôi s chn L Thu. Nếu được chn ba, tôi s chn L Thu. Nếu ch được chn mt người, tôi cũng s chn L Thu. Vì tiếng hát y là tiếng hát ca hoài nim, ca dĩ vãng, là hơi th ca nhiu thế h, trong đó có thế h ca tôi".

Vâng, tiếng hát ca hoài nim, ca dĩ vãng và hơi th ca nhiu thế h. Nhưng tôi còn tin rng, nó s còn đó trong nhiu năm na ch không ch đi vào quá kh và lãng quên. Bi như nhng bn nhc ca các nhc sĩ tài hoa trong nn âm nhc Vit Nam, như nhng tiếng hát chuyên ch tâm tình thế h như ca sĩ L Thu, h không th mt đi theo cái mt ca th phách, ca vt th.

"Tiếng hát bay trên hàng ph bâng khuâng

Chiu đong đưa nhng bước chân đau mòn

Cht nghe mùa Thu bay trên tri không

Còn ai gia mênh mông đi mình..."

(Xin còn gi tên nhau -Trường Sa)

Sáng nay bm vào nhng clip nhc bn bè đã đ lên, tiếng hát L Thu như có th đã nói giùm ai đó mt điu gì. Đ bt cht "cht nghe mùa Thu bay trên tri không". Tiếng hát bà như đang phát ra t giàn máy Akai lm khi b ri băng. Ca nhng bi hi và k nim nhng ngày còn c qun. Mà tôi đã tri qua.

Đinh Yên Thảo

Nguồn : VOA, 17/01/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Đinh Yên Thảo
Read 326 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)