Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

23/03/2017

Chấm dứt 'chống lưng' nợ doanh nghiệp nhà nước ?

VOA tiếng Việt

Chính phủ Vit Nam va quyết đnh s ngng chng lưng các khon n ca các doanh nghip nhà nước đ gim n công và tim cn hơn vi quy lut ca nn kinh tế th trường.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nói vi các đi biu quc hi Vit Nam điu l này được đưa vào trong d tho lut sa đi v qun lý n công đã được trình lên y ban thường v quc hi xem xét hôm 21/3. Truyn thông trong nước dn li b trưởng Dũng nói rng chính ph s không bo lãnh cho các doanh nghip nhà nước không tr được nchỉ nhng khon n do chính ph bo lãnh mi được coi là n công.

Theo nhận đnh ca nhiu chuyên gia kinh tế, nhng khon n này đã làm cho n công ca Vit Nam tăng cao. B tài chính ước tính n công ca Vit Nam chiếm 64.73% GDP vào cui năm ngoái – gn chạm ngưỡng cho phép 65%. Nhưng th tướng Nguyn Xuân Phúc hi tháng 1 tha nhn n công ca Vit Nam đã vượt trn và cnh báo v nguy cơ sp đ nn ca tài khóa quc gia nếu tình trng này không được chm dt.

Phó chủ nhim y ban Kinh tế Quc hi Nguyn Đc Kiên khng đnh vic sa đổi trong lut v n công s giúp chính ph minh bch hóa và to ra cnh tranh công bng gia các doanh nghip. "Chính ph Vit Nam đang có nhng thay đi v mt qun lý nhà nước đ nó tip cn vi nhng tha thun mà chính ph Vit Nam đã tha thun vi các tổ chc quc tế. Ví d như xem trong hip đnh TPP mà chính ph Vit Nam đã ký vi 11 đi tác trong đó thì Vit Nam cam kết minh bch hóa quá trình qun tr doanh nghip nhà nước và không có nhng ưu đãi đi vi doanh nghip nhà nước thì vic chính phủ không bảo lãnh doanh nghip nhà nước đã nm trong l trình cam kết ca Vit Nam".

Bộ trưởng Dũng nói nếu các công ty nhà nước không tr được n ca chính h thì phi tuyên b phá sn. TuoiTreNews trích li b trưởng nói "s không có cái gi là n ca các công ty nhà nước tr thành n quc gia".

Trước đây Tp đoàn Công nghip Vinashin đã tr thành doanh nghip nhà nước có khon n ln nht không tr được, 4.5 t đô la và vic kinh doanh thua l ca doanh nghip nhà nước này đã làm các nhà đu tư vào Vit Nam lo lắng.

ganhno1

Vinashin là doanh nghiệp được nhà nước "chống lưng" nhưng đã làm thất thoát 4.5 tỷ đô la.

Nguyên thống đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam Cao S Khiêm được báo Doanh Nhân trích li nói rng thường có 3 cơ quan là B Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hoc Chính phủ trc tiếp bo lãnh n doanh nghip và trong trường hp doanh nghip không tr được n thì nhng cơ quan đó phi có trách nhim tr n. Điu đó lý gii ti sao n bo lãnh chính ph hin đang mc 10.2% GDP.

Tiến sĩ Nguyn Đc Kiên ca y ban Kinh tế Quc hi cho biết "Trước đây vì Vit Nam quan nim doanh nghip nhà nước là theo ch s hu thì khi doanh nghip nhà nước đi vay vn mà không tr được thì nhà nước – ch s hu – phi tr khon n đy".

Một chuyên gia kinh tế ca trường đi hc Texas không muốn được nêu tên đng ý vi nhn đnh đó. "Nhà nước đã ký vào trong hp đng cho vay đy là tôi đng ra bo lãnh thì khi doanh nghip mt kh năng tr n thì nhà nước s tr thành bên liên đi phi đng ra tr n thì khon n đy s chuyn thành nợ của nhà nước".

Theo các chuyên gia kinh tế này, vic không có chính ph chng lưng s buc các doanh nghip nhà nước phi thn trng hơn trong vic tiếp cn vn vay.

Tiến sĩ kinh tế ca trường Đi hc Texas cho VOA Vit Ng biết các doanh nghip nhà nước phải có h sơ vay và kế hoch kinh doanh tt mi có cơ hi. "Người đi cho vay s thn trng hơn và vì thế khi cho vay h s phi tìm d án cht lượng hơn đ cho vay. Câu chuyn thm đnh các khon vay s din ra cht ch hơn và ít doanh nghip nhà nước được vay hơn. Thế còn không bo lãnh na hoc có bo lãnh thì có làm cho cá chuyn nhng người lãnh đo doanh nghip nhà nước h có trách nhim hơn hay không thì tôi nghĩ là vn thế".

Chuyên gia kinh tế này nói rng các doanh nghip nhà nước dù có được chính phủ bo lãnh hay không thì nhiu nhng người đng đu các doanh nghip vn gp nhng bê bi tham nhũng vì h thng pháp lut và cơ chế giám sát còn chưa dn đến doanh nghip s thua l và phá sn.

Chủ nhim y ban Tài chính và Ngân sách ca Quc hi Nguyn Đc Hi cnh báo vic doanh nghip nhà nước không tr được n nước ngoài khi không có nhà nước chng lưng s làm cho xếp hng tín nhim và đ tin cy v tài chính ca Vit Nam vi các đi tác nước ngoài xuống thp. Nhưng ông Kiên nói điu đó không phi là mt mi lo vì vic đánh giá ca các cơ quan nhà nước đi vay s thc cht hơn trước đây khi các công ty này phi n lc đ được đánh giá cao v kh năng hoàn tr n và xếp hng tài chính.

Người đng đầu y ban Tài chính và Ngân sách Quc hi đ xut ti bui hp hôm 21/3 ti Hà Ni, theo ghi nhn ca báo chí trong nước, rng chính ph cn tht cht hơn vic giám sát đi vi vic vay vn ca các doanh nghip nhà nước đ gim ri ro các doanh nghip này mất kh năng tr n và đi đến phá sn.

Phó chủ nhim y ban Kinh tế Quc hi Nguyn Đc Kiên cho biết d tho lut qun lý n công đang được quc hi tho lun và nếu được thông qua s có hiu lc vào 1/7/2018.

Quay lại trang chủ
Read 597 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)