Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

09/07/2020

Việt Mỹ tìm mọi cách để tiến lại gần với nhau

VOA tổng hợp

Mỹ giúp Việt Nam nâng cao năng lực xác định hài cốt vô danh (VOA, 09/07/2020)

Đại s quán M cho biết, Cơ quan Phát trin Quc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cơ quan Vit Nam tìm kiếm người mt tích (VNOSMP) ký bn ghi nh ý đnh đ h tr phân tích ADN nhm xác đnh danh tính hài ct vô danh t Chiến tranh Vit Nam.

vietmy1

Một buổi lễ hồi hươ ng hài c ốt quân nhân Mỹ.

Theo thỏa thun này, USAID sẽ cung cp cho Vit Nam "công ngh hin đi và tt nht" đ phân tích và tách chiết ADN cũng như hp tác vi Vit Nam đ tăng cường hiu qu và hiu sut ca các phòng xét nghim vi mc tiêu cui cùng là tăng s lượng hài ct được đoàn t chính xác vi các gia đình.

Tin cho hay, USAID sẽ phi hp vi VNOSMP đ tài tr mt d án mi kéo dài t 3 đến 5 năm vi ngân sách 2,4 triu đôla.

Dự án này s b sung cho n lc rng ln hơn ca B Quc phòng Hoa Kỳ nhm h tr các n lc ca Vit Nam v tìm kiếm và xác đnh danh tính ca hơn 200 nghìn quân nhân Vit Nam mt tích trong chiến tranh.

Đại s Hoa Kỳ ti Vit Nam Daniel Kritenbrink nói ti l ký : "Hoa Kỳ trân trọng tt c nhng h tr mà Vit Nam đã dành cho chúng tôi sut 35 năm qua trong công tác tìm kiếm quân nhân M mt tích trong chiến tranh và cam kết h tr người dân Vit Nam trong vic đnh danh và cui cùng là đoàn t hài ct ca binh sĩ Vit Nam vi gia đình thân yêu ca h".

Theo cơ quan đi din ngoi giao M Hà Ni, vic tìm kiếm, khai qut và đnh danh hài ct t chiến tranh được coi là có vai trò quan trng c v văn hóa và tinh thn đi vi c hai nước.

*****************

Việt Nam 'tiếp tục hợp tác', 'làm sâu sắc hơn nữa' quan hệ với Mỹ (VOA, 09/07/2020)

Bộ Ngoi giao Vit Nam mi lên tiếng v kh năng nâng cp mi bang giao vi M lên đi tác chiến lược, sau 25 năm bình thường hóa quan h và 6 năm thiết lp đi tác toàn din.

vietmy2

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink (giữa) trao đổi với báo chí tại buổi thảo luận ngày 2/7/2020

Khẳng đnh "sn sàng làm bn và đi tác tin cy ca tt c các quc gia trên thế gii", phát ngôn viên Lê Th Thu Hng nói rng "quan h Vit Nam - Hoa Kỳ chng kiến những bước phát trin tích cc, thc cht trên tt c các lĩnh vc và trên c bình din song phương, đa phương trên cơ s nguyên tc tôn trng đc lp, ch quyn, toàn vn lãnh th và th chế chính tr ca nhau".

"Hai bên duy trì thường xuyên các cuc tiếp xúc song phương và trao đi đoàn các cp, duy trì các cơ chế đi thoi, tăng cường thúc đy quan h trên các lĩnh vc kinh tế - thương mi, khc phc hu qu chiến tranh, an ninh - quc phòng, khoa hc - công ngh, giáo dc - đào to, hp tác trên các vn đ khu vc và quc tế", bà Hng nói trong cuc hp báo thường kỳ hôm 2/7.

"Thời gian ti, hai bên s tiếp tc hp tác nhm làm sâu sc hơn na quan h Vit Nam - Hoa Kỳ, góp phn duy trì hòa bình, n đnh, hp tác và phát trin ca khu vc và trên thế gii".

Tin cho hay, 2020 đánh dấu 25 năm Vit Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan h ngoi giao và 6 năm hai nước thiết lp đi tác toàn din.

Bà Hằng cho biết rng đi dch Covid-19 mà n phát ngôn viên nói là "din biến phc tp và lan rng toàn cu" đã "tác động" ti các hot đng đánh du ct mc trong mi bang giao Vit - Mỹ.

Đại s M ti Vit Nam Daniel Kritenbrink được t Thanh Niên dn li nói vi báo gii rng ông "không có thông tin c th v vic bao gi quan h ngoi giao gia hai nước s có mt cái tên mới", nhưng "nhn mnh quan h thc cht không ph thuc vào tên gi".

Trang Facebook của Đi s quán M hôm 6/7 cho biết rng ông Kritenbrink "đã gp gn 30 nhà báo đ tho lun v mi quan h đi tác song phương mnh m gia Hoa Kỳ và Vit Nam".

Nhà ngoại giao này được dn li nói : "Khi hai nước đánh du 25 năm tình bn trong năm nay, rõ ràng hai dân tc vĩ đi ca chúng ta có nhiu th đ k nim !"

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tổng hợp
Read 185 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)