Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

04/10/2020

Lý do nào khiến Anh Quốc và Việt Nam sáp lại gần nhau ?

VOA tiếng Việt

Vit Nam-Anh đàm phán hàng hi, ký Tuyên b chung đi tác chiến lược

VOA, 03/10/2020

Vit Nam và Anh ký "Tuyên b chung v quan h đi tác chiến lược Vit Nam-Vương quc Anh : Đnh hướng phát trin trong 10 năm ti" hôm 30/9. Tuyên b được công b sau cuc hi đàm gia Phó Th tướng, B trưởng B Ngoi giao Vit Nam Phm Bình Minh và B trưởng Ngoi giao Dominic Raab ti Hà Ni, VOV cho biết.

anhviet1

Phó Th tướng Phm Bình Minh và B trưởng Ngoi giao và Phát trin, B trưởng Th nht Vương quc Anh Dominic Raab. nh : VGP/Hi Minh B trưở ng Th nh t Vươ ng qu c Anh Dominic Raab. nh : VGP/Hi Minh

Tuyên b chung viết :

"Chúng tôi nhn mnh Công ước Liên Hip Quc v Lut Bin (UNCLOS) s là cơ s đ xác đnh phm vi ca các vùng bin, ch quyn, quyn tài phán và li ích hp pháp ca các vùng bin ; và UNCLOS là khuôn kh pháp lý toàn din mà mi hot đng trên các vùng bin và đi dương phi tuân th".

Ông Rabb thăm chính thc Vit Nam trong hai ngày 29-30/9 nhân dp hai nước k nim 10 năm thiết lp quan h đi tác chiến lược.

Vit Nam và Anh tái khng đnh tm quan trng ca vic duy trì và thúc đy hòa bình, n đnh, an ninh, an toàn, t do hàng hi và hàng không, gii quyết các tranh chp trong hòa bình, không đe da dùng vũ lc, tôn trng ngoi giao và các quy trình pháp lý da trên lut pháp quc tế, đc bit là UNCLOS.

Hai bên bày t quan ngi sâu sc v nhng din biến Bin Đông, nhn mnh tm quan trng ca vic phi quân s hóa và kim chế vũ lc khi tiến hành các hot đng trên bin, tránh các hành đng có th làm phc tp thêm tình hình hoc leo thang tranh chp, phương hi đến hòa bình và n đnh.

V hp tác song phương, Vit Nam và Anh quyết tâm sm hoàn tt hip đnh thương mi t do, sau khi nước Anh ri Liên minh Châu Âu vào tháng 1 năm ngoái.

Kim ngch thương mi hai chiu Vit Nam và Anh đt 6,6 t USD năm ngoái so vi 6,7 t USD năm trước, 2018. Thương mi song phương Vit-Anh trong giai đon 2010 - 2018, tăng trung bình 17,8% mi năm, theo VNExpress.

Ông Raab hôm th Tư viết trên Twitter rng Vương quc Anh " đã bo đm được s ng h ca Vit Nam đ tham gia Hip đnh Đi tác Toàn din và Tiến b xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)".

"Đây là mt bước quan trng trong vic đưa mi quan h kinh tế Anh-Vit lên mt tm cao mi và th hin cam kết và giá tr ca Vương quc Anh đi vi khu vc", ông viết.

Reuters dn li Th tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc nói vi B Ngoi giao Anh Dominic Raab ti Hà Ni rng Vit Nam coi nước Anh là mt đi tác thương mi quan trng Châu Âu.

Ông Phúc nói mt hip đnh thương mi t do vi nước Anh, mt khi có hiu lc s "giúp hai nước đy mnh hi phc kinh tế trong thi k hu đi dch Covid-19".

Vit Nam, là mt trong nhng nn kinh tế phát trin nhanh nht Châu Á. Nước này đã ký hơn 12 hip đnh thương mi t do, k c vi Liên hip Châu Âu và 11 nước tham gia Hip đnh Đi tác Toàn din và Tiến b xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Vn theo Reuters, nước Anh và Vit Nam đng ý đt ưu tiên cao cho cuc chiến chng nn buôn bán người và các hot đng nhp cư bt hp pháp đã dn ti mt s trường hp thương tâm trong thi gian gn đây.

Thông cáo chung viết : "Trong 10 năm ti, quan h đi tác chiến lược Vit Nam-Vương quc Anh s đóng vai trò như mt khuôn kh đ tăng cường quan h song phương và gii quyết các vn đ mà hai bên phi đi mt trong cng đng quc tế".

******************

Vit Nam ln đu c sĩ quan công an sang Anh chng buôn người

VOA, 04/10/2020

Hai sĩ quan công an Vit Nam ln đu tiên s được bit phái sang làm vic ti Scotland, Vương quc Anh, đ hp tác, phòng chng nn buôn người, theo thông tin t cơ quan ngoi giao "x s sương mù" Hà Ni.

anhviet2

Ng ườ i nhà th p h ươ ng cho B ù i Th Nhung, m t trong s 39 ng ườ i ch ế t trong thùng xe t i Anh.

Quyết đnh này được đưa ra trong bi cnh Vit Nam và chính quyn London tăng cường hp tác ngăn chn tình trng đưa lu người Vit vào Anh sau v 39 công dân được phát hin t vong trong thùng xe ti hi cui năm 2019.

Đi s quán Anh cho biết, hai sĩ quan công an Vit Nam s ti Glasgow làm vic cùng các sĩ quan ca S Cnh sát Scotland trong khong thi gian t ngày 2/10/2020 ti 2/4/2021.

"Chuyến bit phái là kết qu ca s hp tác không ngng ngh sut 18 tháng qua gia Vương Quc Anh và B Công An Vit Nam nhm phòng, chng ti phm mua bán người", cơ quan đi din ngoi giao Anh viết trên Facebook, đăng kèm hình nh Đi s Gareth Ward chp chung vi hai sĩ quan được c đi công tác.

Đi s quán Anh viết thêm rng "mua bán người là mt vn nn mang tính toàn cu yêu cu s phi hp cht ch gia các quc gia nhm tiến đến xóa b tình trng này".

Cơ quan ngoi giao này cho biết thêm rng "chính ph Anh nhn thc được tm quan trng ca hp tác quc tế và tiếp tc hp tác cht ch vi Vit Nam đu tranh chng li loi hình ti phm nghiêm trng này".

Trong mt din biến mi nht liên quan ti v 39 người t vong, theo báo chí Vit Nam, hi gia tháng Chín, mt tòa án tnh Hà Tĩnh đã pht tù nhiu b cáo v ti "T chc, môi gii cho người khác trn đi nước ngoài hoc li nước ngoài trái phép" liên quan ti cô Phm Th Trà My, mt trong s các nn nhân chết trong thùng container Anh.

Hi tháng Ba năm nay, mt nhóm cnh sát Anh ca Ht Essex, nơi các thi th được tìm thy trong thùng xe ti, ti sáu tnh thành ca Vit Nam đ "trc tiếp chia bun" vi người nhà các nn nhân cũng như sn sang "gii đáp các thc mc".

Trong chuyến đi kéo dài khong hai tun, mt nhóm cnh sát ca Essex đã ti Hà Tĩnh, Ngh An, Qung Bình, Tha Thiên Huế, Hi Phòng và Hi Dương. Đây là nhng nơi xut phát ca 39 công dân Vit Nam tìm đường vào Anh trái phép và đã t vong trong thùng xe ti.

"Các chuyến thăm này đã được các đi tác ca chúng tôi thu xếp và cho phép nhóm ti chia bun trc tiếp vi các gia đình và gii đáp bt k thc mc nào ca h", cnh sát Essex nói trong mt thông cáo, cho biết thêm rng nhóm cũng đã "thu thp li k ca các thân nhân v hoàn cnh khiến người thân ca h phi ti Anh".

Đi s quán Anh Vit Nam cho biết, t tháng Ba năm nay, cơ quan ngoi giao này đã phi hp vi các ban ngành liên quan thc hin chui hot đng truyn thông nâng cao nhn thc người dân v phòng, chng mua bán người vi s đng hành ca Hoa hu Hoàn vũ Vit Nam 2017 Hhen Niê.

"Vi thông đip‘Đng đánh cược tương lai ca bn di cư trái phép có th khiến bn tr thành nn nhân mua bán người,chúng tôi mong mun người dân tìm hiu k con đường di cư lao đng. Người dân cn hiu được nhng ri ro h có th gp phi, cân nhc la chn di cư hp pháp vì li ích ca bn thân và tương lai ca gia đình", Đi s quán Anh cho biết trong mt thông cáo.

Các "nô l thi hin đi" Anh xut phát t 130 nước, trong đó Vit Nam thuc nhóm đu, theo báo cáo công b năm ngoái ca B Ni v Anh. Tin cho hay, Vit Nam đng th hai sau Albania v nơi xut phát ca các "nô l thi hin đi". Trung Quc đng th ba trong danh sách.

Báo cáo ca B Ni v Anh cho biết rng chính ph nước này "tiếp tc hp tác vi các nước xut phát, nơi có con s ln nhng người d b tn thương b đưa lu vào Anh", trong đó có vic trin khai Qu chng Nô l Hin đi vi giá tr hơn 33 triu bng ba nước gm Vit Nam.

Ngoài ra, Vit Nam cũng nhn được h tr t Qu Bo v Buôn bán Tr em vi giá tr khong hơn 2 triu bng trong giai đon t năm 2017 ti 2019.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 405 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)