Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

18/12/2020

Nhà báo Phạm Chí Dũng sẽ bị xét xử vào ngày 5/1/2021

VOA tiếng Việt

Ba thành viên ca Hi Nhà báo Đc lp Vit Nam bao gm Phm Chí Dũng, Nguyn Tường Thy và Lê Hu Minh Tun s b mt tòa án Thành phố H Chí Minh xét x vào ngày 5/1/2021.

pcd1 (2)

Ông Ph m Chí Dũng phát bi u trong video trình chi ế u t i m t h i ngh nhân quy n Châu Âu hôm 3/12/2019. Ch p t YouTube Quê M .

 

Trong mt quyết đnh ca Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 15/12/2020 mà VOA xem được, ba thành viên trên ca Hi Nhà báo Đc lp Vit Nam (IJAVN) d kiến s ra tòa lúc 8 gi sáng ngày 5/1/2021.

pcd2 (2)

Quyết đnh ca Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ba nhà báo Phm Chí Dũng, Nguyn Tường Thy và Lê Hu Minh Tun b truy t theo khon 2 Điu 117 B Lut hình s 2015 "Làm, tàng tr, phát tán, hoc tuyên truyn thông tin, tài liu, vt phm chng Nhà nước".

Vào tháng trước, Vin Kim sát thành ph H Chí Minh chính thc đưa ra cáo trng đi vi nhà báo đc lp Phm Chí Dũng khiến ông có th b hình pht tù t 10 đến 20 năm, nhưng ông vn khng đnh rng ông "không vi phm pháp lut", lut sư bào cha Nguyn Văn Miếng cho VOA biết.

Lut sư Nguyn Văn Miếng cho biết ông ln đu tiên tiếp xúc vi ông Dũng 10/11 ti tri giam s 4 Phan Đăng Lưu, qun Bình Thnh.

"Ông Phm Chí Dũng nhn cáo trng và ghi vào giy nhn cáo trng rng : "Tôi không vi phm pháp lut Vit Nam" và ông ký tên", Lut sư Miếng cho VOA biết.

K t khi b bt vào tháng 11/2019 cho đến nay, đây là ln đu tiên ông Phm Chí Dũng được tiếp xúc vi lut sư, và gia đình ông cũng không được thăm gp.

Lut sư Nguyn Văn Miếng cho VOA biết qua ln tiếp xúc vi thân ch va ri cho thy ông Dũng s không nhn ti.

Ông Phm Chí Dũng, Ch tch Hi nhà báo Đc lp Vit Nam (IJAV), đng thi là mt cng tác viên thường xuyên ca VOA, b bt ngày 21/11/2019, vi cáo buc "tuyên truyn chng nhà nước".

pcd0

Cùng chung cáo trng vi ông Phm Chí Dũng, còn có Phó Ch tch Hi là Nguyn Tường Thy, b bt vào tháng 5/2020, và nhà báo đc lp Lê Hu Minh Tun, b bt vào tháng 6/2020.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 64 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)