Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

05/01/2021

Việt Nam khởi công xây dựng sân bay ‘quan trọng đặc biệt cấp quốc gia’

VOA tiếng Việt

Vit Nam hôm 5/1 khi công xây dng sân bay quc tế ln nht quc gia, cách Thành phố Hồ Chí Minh không xa, vi mc tiêu thu hút phát trin kinh tế và du lch cũng như "nâng tm Vit Nam trên khu vc" gia bi cnh đi dch.

longthanh1

Mô hình sân bay Long Thành. Vi tng vn đu tư 16 t USD, Long Thành s là sân bay ln nht Vit Nam và thay thế sân bay Tân Sơn Nht Thành phố Hồ Chí Minh đ tr thành trung tâm hàng không ca khu vc phía nam vào năm 2025 và nơi trung chuyn ca khu vc Đông Nam Á và Châu Á sau năm 2030.

Th tướng Nguyn Xuân Phúc "bm nút" khi công xây dng Cng hàng không quc tế Long Thành giai đon 1 Đng Nai, mt công trình được cho là "quan trng đc bit cp quc gia" và "có ý nghĩa to ln đi vi s phát trin kinh tế - xã hi" cũng như "quc phòng an ninh ca đt nước", theo báo đin t Chính phVGP News.

Giai đon 1 ca sân bay có tng mc đu tư hơn 109 nghìn t đng (hơn 4,6 t USD) và s đi vào hot đng năm 2025.

Sân bay Long Thành s gm mt đường ct h cánh dài 4km, mt nhà ga hành khách cùng các hng mc ph tr đng b vi công sut 25 triu khách/năm và 1,2 triu tn hàng hoá/năm khi giai đon 1 kết thúc.

D án sân bay Long Thành được chia thành 3 giai đon vi tng mc đu tư hơn 16 t USD, theo Ch tch HĐQT Tng Công ty Cng hàng không Vit Nam (ACV) Li Xuân Thanh đượcTin Phong trích li cho biết. Sau khi hoàn thành, sân bay ln nht Vit Nam s có 4 đường băng, 4 nhà ga hành khách, đt công sut 100 triu hành khách/năm và 5 triu tn hàng hoá/năm.

ACV là ch đu tư d án sân bay Long Thành giai đon 1 do Chính ph ch đnh.

Vit Nam được xem là mt trong nhng nn kinh tế phát trin nhanh nht thế gii vi GDP bình quân trong 10 năm qua đt 6,5% và T chc Hàng không dân dng quc tế (ICAO) đánh giá Vit Nam t nay đến năm 2030 là mt trong 10 quc gia có tc đ phát trin hàng không cao nht khu vc Châu Á-Thái Bình Dương.

Chính ph Vit Nam cho biết, nhu cu hàng không ca vùng kinh tế trng đim phía nam đt hơn 65 triu hành khách vào năm 2025 và s đt khong 85 triu hành khách vào năm 2030. Trong khi đó, các cng hàng không ln ca Vit Nam như Tân Sơn Nht và Ni Bài đu khai thác vượt công sut nên luôn trong tình trng quá ti, theo VGP News.

"Ch khi h tng phát trin đng b, hin đi mi có nn kinh tế phát trin mnh m, khi đó mi đ điu kin đón các i bàng" ln, nhng "sếu đu đàn" ti làm t và làm ăn lâu dài", Th tướng Phúc nói ti l khi công Long Thành hôm 5/1.

Theo đánh giá ca mt t chc quc tế ca Australia, sân bay Long Thành, khi đi vào s dng, có th đóng góp cho tăng trưởng GDP ca Vit Nam t 3-5%.

Ông Phúc cho biết đây cũng là d án h tng vi tng vng đu tư ln nht t trước ti nay và nm trong "Top 16 d án sân bay được mong ch nht thế gii".

D kiến sân bay Long Thành sau năm 2030 s tr thành sân bay trung chuyn ca khu vc Đông Nam Á và Châu Á vì lý do chính tr đa lý vi 3 gi bay có th đến tt c các nước trong khu vc, kết ni Trung Quc, Hàn Quc và Nht Bn. Theo VGP News, điu này s thu hút đu tư, du lch, nâng tm Vit Nam trong khu vc và thế gii không ch kinh tế mà c an ninh quc phòng.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 18 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)