Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

06/01/2021

Hà Nội liệt ‘Triều đại Việt’ là ‘tổ chức khủng bố’

VOA tiếng Việt

B Công an Vit Nam hôm 5/1 chính thc đưa ra thông báo v t chc "Triu Đi Vit" và gi nhóm có tr s Canada này là "t chc khng b".

trieudai11

Thành viên Nguyn Khanh ca t chc Triu Đi Vit b tuyên án 24 năm tù v ti danh "Khng b nhm chng chính quyn nhân dân" và ti "Chế to, tàng tr, mua bán trái phép vt liu n" vào tháng 9/2020.

Theo thông báo ca B Công an Vit Nam, Triu đi Vit là mt t chc do các cu thành viên ca t chc "Chính ph Quc gia Vit Nam Lâm thi" thành lp t tháng 1/2018.

T tr s Canada, Triu Đi Vit được cho là đã gi hàng chc ngàn đô la cho nhng người trong nước đ "mua sm vũ khí, chế to bom mìn, in truyn đơn và khu hiu phn đng".

Ngoài ra, t chc này còn có các trang web và các kênh truyn thông như "Triu đi Vit", "Free Bibet", "Hoàng Kỳ", "Gii đc chính tr", "Vit Nam today", "Vit t do", "Radio tiếng nói quc dân", "Phung Nguyen", "Scott Huynh", "Jeffrey Thai", "Tin tc hàng ngày TV24".

Bênh cnh thông tin chung v t chc Triu Đi Vit, B Công an Vit Nam còn đưa thông tin c th v lý lch cá nhân, lnh truy nã và nơi cư trú ca 4 người đng đu t chc, bao gm ông Ngô Văn Hoàng Hùng, quc tch Canada, vi chc danh t xưng là "Tng tư lnh Triu đi Vit" ; ông Trn Thanh Đình, quc tch Đc, t xưng là "Phó Th tướng" ; Ngô Mnh Cương, quc tch Pháp, t xưng là "Tng cc trưởng Tng cc đc nhim" ; ông Hunh Thanh Hoàng, quc tch M, gi chc "phát ngôn viên Triu đi Vit".

Vào tháng 9 năm ngoái, mt tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án tng cng 196 năm tù đi vi 20 thành viên ca Triu Đi Vit b cáo buc tham gia gây ra v n khiến cho 2 người b thương ti tr s công an phường 12, qun Tân Bình, vào tháng 6/2018. Trong đó, ông Nguyn Khanh, người b cho là ch đo nhng người khác gây án, b tuyên 24 năm tù v ti danh "Khng b nhm chng chính quyn nhân dân" và ti "Chế to, tàng tr, mua bán trái phép vt liu n". Các thành viên khác b tuyên án t 2 18 năm tù vi các ti danh tương t.

Triu Đi Vit b cáo buc đã thành lp ra mt lot các "quân khu" t Nam ra Bc đ tìm cách móc ni, phát trin lc lượng, kho sát, lên kế hoch "tn công khng b" nhm vào tr s các cơ quan nhà nước, đơn v vũ trang, mc tiêu bo v và đa đim công cng ti Vit Nam. Ngoài ra, nhóm này cũng b B Công an nói "kích đng người dân xung đường biu tình, bo lon cướp chính quyn" trong nước.

Tin cho hay người đng đu t chc Triu Đi Vit, ông Ngô Văn Hoàng Hùng, tng b tòa án M Tho tuyên án t hình, sau đó gim xung chung thân v ti m mưu lt đ chính quyn", vào năm 1979.

Hin VOA vn chưa th liên lc được vi đi din ca Triu Đi Vit đ xác minh và đưa ra bình lun v nhng cáo buc ca công an Vit Nam.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 30 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)