Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

14/09/2021

Dự án Cát Linh - Hà Đông cần công khai hợp đồng để qui trách nhiệm đội phí !

RFA tiếng Việt

D án đường st đô th Cát Linh - Hà Đông do b kéo dài đã làm tăng chi phí hp đng tư vn giám sát lên thêm 7,8 triu USD.Chi phí tăng thêm va nói được B Giao thông vận tải (nêu lên ti văn bn tr li B Tài chính v vic sa đi chi tiết trong hip đnh vay b sung cho d án đường st đô th Cát Linh - Hà Đông Hà Ni.

catlinh1

Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông tại thủ đô Hà Nội. RFA Edited

Trước đó, B Giao thông vận tải đã có văn bn đ ngh Ngân hàng Xut nhp khu Trung Quc chp thun b sung hp đng tư vn giám sát vào hip đnh vay b sung, đ thanh toán khon chi phí đi thêm 7,8 triu USD. Dù hip đnh vay b sung còn dư 26,4 triu USD, nhưng Ngân hàng Xut nhp khu Trung Quc không đng ý dùng vn dư đ chi tr, vi lý do hp đng tư vn giám sát không th được tài tr bi khon vay.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đinh Trng Thnh, thuc Hc vin Kinh tế Tài chính Vit Nam, vào ngày 14 tháng 9 gii thích vi RFA :

"Đây là mt bài toán đã tn ti rt lâu ri, đã có nhiu bin pháp gii quyết nhưng cui cùng vn chưa thc hin được. D án này tn đng do hot đng nghim thu bàn giao chưa hoàn tt, vì thế vn phát sinh các chi phí. V phía cơ quan qun lý nhà nước đã có khoanh vùng đ gim chi phí đến mc ti đa các khâu có th phát sinh. Nhưng có chi phí không gim được đó là nghim thu d án. Chi phí này phi đi vi d án đến tn cui cùng, khi nào nghim thu bàn giao đưa vào s dng thì mi kết thúc".

Nhưng rõ ràng theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đinh Trng Thnh, giai đon nghim thu vn mãi không được nghim thu, nên không th bàn giao và đưa vào kinh doanh. Ông nói tiếp :

ến bây gi vn chưa nghim thu thì ban nghim thu vn phi hot đng, vn cn chi phí, và vn c tiếp tc gia tăng chi phí này. Cho nên đây là mt trong nhng bài hc rt là đau xót cho vic chúng ta tính toán, s dng vn đu tư không dt đim và các hp đng không đy đ trn vn đ d án c dây dưa kéo dài hết năm này sang năm khác, và chi phí c tăng dn theo thi gian".

Vì vn đi ng ca d án đường st đô th Cát Linh - Hà Đông còn li rt ít, nên B Giao thông vận tải yêu cu được b trí vn ngân sách đ tr phn chi phí tăng thêm. Điu này có nghĩa tin thuế ca dân s được chi tr vì lý do chm tr d án, nhưng không bên nào chu trách nhim v vic này ? Cũng không rõ hp đng được ký kết gia B Giao thông vận tải Vit Nam và nhà thu Trung Quc như thế nào ? Ai chu trách nhim ký kết ? Cơ quan nào tư vn ?

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Vin trưởng Vin Qun lý Kinh tế Trung ương, khi tr li RFA hôm 14/9 cho rng, cn công khai hp đng ký kết d án Cát Linh - Hà Đông, cũng như quy trách nhim nhng ai làm không đúng :

"Tôi rt ly làm ngc nhiên và đau xót v vic li phi chi thêm tin cho d án va kém hiu qu, va đt đ này. Vn đ đây là không công b hp đng khung và các điu kin như thế nào ? Ai đã chp nhn hp đng đó ? T chc giám đnh nào đã có ý kiến và ai đã chu trách nhim xét duyt d án này ? Tôi nghĩ đó là các câu hi mà mi người dân Vit Nam đu mun biết, rt mong s được công khai, vì d án này rt kém hiu qu và li thêm mt khi tin rt ln trong tình hình dch bnh Covid-19, ngoi t cũng như ngun thi ngân sách rt khó khăn".

Vi tình hình hin ti, theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cn xác đnh rõ các mc tiêu cn đt được khi ký hp đng. Ông gii thích thêm :

"Nếu như đến thi đim đã xác đnh trước mà không đt được mc tiêu, thì phi có các quy đnh v vic trng pht. Khi đó bên thc hin công trình và bên giám sát phi chi tr nhng chi phí phát sinh. Tt c nhng điu này cn phi được quy đnh trong hp đng. Nhưng tôi không rõ hp đng như thế nào, nên tôi không biết s có hy vng gì đ t nay tr đi chm dt các chi phí ngày càng đi lên và có nhiu chi phí rt vô lý như vy hay không ?"

D án đường st Cát Linh - Hà Đông có tng mc đu tư ban đu được phê duyt năm 2008 là 8,7 ngàn t đng (tương đương 552,86 triu USD), trong đó vay Trung Quc là hơn 400 triu USD. Ban đu, d kiến năm 2013 vn hành d án. Tám năm sau, vào năm 2016, d án được điu chnh lên hơn 18 ngàn t đng, tăng hơn 9,2 ngàn t đng so vi tng mc đu tư được duyt ban đu. Trong đó, phn vn vay ca Trung Quc cũng lên con s 13,8 ngàn t đng, tương đương trên 669 triu USD.

D án đường st Cát Linh - Hà Đông đã tr hn vn hành thương mi hơn 10 ln. D án này trước đây được chính quyn Hà Ni k vng nhiu nht nhưng li vướng quá nhiu bê bi v điu chnh vn đu tư cũng như trc trc k thut và kéo dài thi gian do tng thu EPC ca Trung Quc không tuân th theo các quy đnh ca nhà đu tư. Sau nhiu ln điu chnh, chm tiến đ, đến nay d án vn chưa th đi vào hot đng thương mi.

Ông Trn Bang, mt k sư xây dng chuyên ngành cu đường, người rt quan tâm đến d án này, khi tr li RFA v d án Cát Linh Hà Đông, cho rng :

"Nó tht ha mãi đến mc nó tr thành bình thường, cũng ging như là cng sn tuyên truyn di trá mãi, đc tài mãi ri dân cũng cm thy là bình thường. Đường st Cát Linh - Hà Đông theo tôi cũng vy thôi, hết ông B trưởng này đến ông khác, hết ln ha này đến ln khác, đy là bài hc v cng tác vi các doanh nghip Trung Quc mà tht s đó là ch đo ca Đảng cộng sản Trung Quc. Theo tôi nó s chưa xong đến bao gi ý chí chính tr ca Đảng cộng sản Bc Kinh cho nó chy. Nếu không theo h thì h còn gây ra khó khăn đ cho nhà cm quyn mt uy tín vi dân".

Vào ngày 14/9/2021, Chánh văn phòng B Giao thông Vn ti - Nguyn Trí Đc ti cuc hp liên quan tiến đ các d án xây dng cơ bn đã thông báo : D án đường st Cát Linh - Hà Đông là mt trong nhng d án trng đim được B Giao thông Vn ti cht thi gian hoàn thành trong năm 2021.’

Trước đó, sau nhiu ln tr tiến đ, d án đường st đô th Cát Linh - Hà Đông vn không được B Giao thông vận tải n đnh thi gian hoàn thành. Khi d án này tr hn vn hành thương mi vào cui tháng 3 năm 2021 như li ha trước đó, B Giao thông vận tải đã nêu lý do ‘vướng th tc giy t. Theo Ban Qun lý d án Đường st thuc B này, nhng giy t đã tn ti hơn 10 năm vi nhiu vn đ phi gii quyết nên không th mt sm, mt chiu là xong.

Tr li RFA khi đó, mt chuyên gia Qun lý Xây dng tên Quang, tng hc ti Nht Bn, cho rng : "Tóm li, tư vn Pháp ACT chưa OK thì chưa đ điu kin đ Hà Ni nhn bàn giao ch chng phi th tc giy t gì !"

Ln gn nht d án này được B trưởng Giao thông vận tải Nguyn Văn Th cho biết s được khai thác thương mi là đu tháng 5 năm 2021. Nhưng cho ti nay, Hi đng kim tra Nhà nước v công tác nghim thu công trình xây dng vn chưa thông qua kết lun nghim thu d án này.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 129 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)