Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

15/10/2021

Lập lờ trong quy định xử lý ‘đưa tin chống phá công tác chống dịch Covid-19’

RFA

Chính ph Vit Nam hôm 14/10/2021 va yêu cu B Công an và B Thông tin và Truyn thông phi x lý nghiêm nhng người đưa tin lên mng xã hi b cho là xuyên tc, tin gi, tin xu, chng phá công tác phòng chng dch, gây nghi ng, mt đoàn kết, nh hưởng đến tâm lý ca các lc lượng tham gia phòng, chng dch...

laplo1

Công an đứng chặn tại một chốt ở TPHCM đêm 30/9/2021 khi người lao động bắt đầu dời thành phố trước khi lệnh phong toả được dỡ bỏ vào sáng ngày 1/10/2021 Reuters

Như thế nào là đưa tin chng phá công tác phòng, chng dch Covid-19 ? Liu đã có nhng quy đnh rõ ràng v vn đế này?

Nhà báo Võ Văn To, khi tr li RFA t Nha Trang hôm 15/10, nhn đnh:

“Ngh quyết ca Chính ph yêu cu ngành công an phi x lý thông tin liên quan dch mà h cho là không đúng, không tt... Thì tôi thy không đúng đi mt nghĩa khác và không tt đi mt nghĩa khác. Thông tin không đúng thì tôi nghĩ cn phi x lý, tt nhiên x lý có nhiu cách. Th nht có th pht hành chính, th hai thông tin ba đt mà gây hu qu nng thì phi x lý hình s là tt nhiên... ai cũng đng ý c.

Riêng khái nim phi x lý thông tin không tt, thì theo nhà báo Võ Văn To rt là mông lung, không rõ ràng. Bi vì đi vi người này có th cho là tt, nhưng đi vi người khác li quan nim là không tt. Ông To đưa ra dn chng:

“Cái đy rt khó, nó ging như trường hp trong đt dch này mà Chính ph và các b ngành trung ương quy đnh hàng hóa phi là thiết yếu mi được lưu thông.... hay người mun đi li thì phi có mc đích cn thiết hay ti cn thiết... Đó là nhng khái nim đnh tính mà không đnh lượng, không c th. Cho nên tôi e rng nhng cái cái quy đnh x lý thông tin mà nói là không tt đó không phù hp vi nguyên tt son tho các văn bn pháp lut.

T khi đt dch Covid-19 tái bùng phát vào tháng tư năm 2021, chính quyn Vit Nam tăng cường x lý, thm chí truy t nhng người b cho là đã vi phm quy đnh chng dch...

Đơn c là vào đu tháng tám, có 12 ch tài khon Facebook đã b chính quyn Vit Nam x pht vi cáo buc cung cp, chia s và đăng ti thông tin sai, gây hoang mang trong nhân dân v công tác phòng chng dch ti thành ph H Chí Minh và thành ph Vinh tnh Ngh An. 12 người va nêu b cho là vi phm Ngh đnh 15, tuy nhiên Ngh đnh này li b các t chc nhân quyn ch trích vì cho rng là công c đàn áp tiếng nói ca người dân, đe do t do bày t ý kiến trên mng xã hi.

Hay v ba người dùng mng xã hi ti th trn Liên Nghĩa huyn Đc Trng, Lâm Đng vào ngày 2/7 đã b Thanh tra S Thông tin và Truyn thông tnh này pht hành chính 30 triu đng vi nguyên nhân được nói do tung tin sai s tht v dch Covid-19 trên mng xã hi. Báo nhà nước khi đưa tin v nhng v x pht lan truyn thông tin sai s tht phn ln cũng không cho biết ni dung đã vi phm quy đnh chng dch mà người dùng mng xã hi đã đăng ti là gì.

Trao đi vi RFA hôm 15/10, nhà báo Nguyn Vũ Bình cho biết ý kiến ca mình:

“Tht ra chưa có văn bn đó thì t trước đến gi h vn làm thế. Nghĩa là h vn pht, bt giam, khi t... nhng người nói v chng dch, nhng người phn bin. Bây gi có văn bn chc h s tăng cường x lý mnh hơn na. Nó cũng không phi là gì quá mi m Vit Nam, nhưng nó cũng s có nh hưởng ít nhiu. Theo tôi, nhng người lên tiếng phn bin nhiu ri thì h cũng không lo ngi nhiu chuyn này. Vì tht ra khi người ta dn thân thì người ta đã xác đnh ri. Ch yếu chính quyn nhm đến nhng người mi tham gia phn bin, hay các tnh l... H nhm vào nhng người đó, mi vào là h trit ngay t đu. Tt nhiên vic đàn áp cũng nh hưởng ít nhiu, ch nói không nh hưởng gì cũng không đúng.

Hình minh ho: công an kim tra giy đi đường ca người dân Hà Ni hôm 17/8/2021. AFP.

Trước đó, vào ngày 21/7/2021, Công an thành ph H Chí Minh va khi t và bt giam Facebooker Phan Hu Đip Anh, 60 tui, ng ti qun Bình Thnh, vi cáo buc ti li dng các quyn t do dân ch xâm phm li ích ca Nhà nước, quyn và li ích hp pháp ca t chc, cá nhân theo Điu 331, B Lut Hình s 2015.

Ông Phan Hu Đip Anh trước đó đã đăng tin cho rng: bc xúc trước cách thc chng dch Covid-19 ca chính quyn, mt người dân đã phn ut, ngay gia đường bc bách t thiêu.

Trường hp ông Anh là trường hp đu tiên đưa tin v Covid-19 b khi t theo Điu 331 B Lut Hình s, vn thường được dùng đ kết ti nhng nhà hot đng. Hu hết các trường hp khác b x lý theo Ngh đnh 15 trong lĩnh vc bưu chính, vin thông, tn s vô tuyến đin, công ngh thông tin và giao dch đin t...

T Hà Ni, Lut sư Hà Huy Sơn khi tr li RFA hôm 15/10, nhn đnh:

“Theo tôi đăng tin chng phá thì th nht nó phi là cái tin không đúng s tht, th hai thì cái thông tin đó phi gây hu qu nghiêm trng cho xã hi, hoc nhng tin đó trái vi các quy đnh ca pháp lut hin hành. Chuyn này cũng có hai mt, mt mt cũng làm nh hưởng đến nhng tiếng nói phn bin. Nhưng mt khác thì nó cũng yêu cu nhng người phn bin cn phi có dn chng và căn c pháp lý trước khi lên tiếng. Tôi cho rng ngh đnh này cũng có mt tiêu cc, nhưng cũng có mt tích cc.

Mc dù mnh tay x lý người dân, nhưng vi nhng cán b vi phm chng dch, hay đưa ra nhng chính sách sai thì cũng ch b tm ngưng công tác hay k lut. Đin hình như vào đu tháng tám năm 2021, S Y tế TPHCM, thành ph ln nht c nước, ch trong mt ngày ra ba văn bn, li thu hi hai... C ba văn bn này đu được nói có nhng sai sót nghiêm trng nhưng vn không có thông tin gì v vic x lý, k lut ai.

Lut sư Đng Đình Mnh khi tr li RFA liên quan vn đ này trước đây cho rng:

“Rõ ràng có s bt bình đng gia khu vc chính quyn và khu vc tư nhân. Người dân khi b cho rng có vi phm lp tc b chế tài, b pht nhưng khu vc công, tc chính quyn có nhng vic làm được rút li, có nghĩa có s sai sót nhưng không h được thông báo có chế tài gì. Nhng quy đnh, chính sách mà đ áp dng thường xuyên b thay đi, sa cha. Chính bn thân điu đó cũng gây ra s hoài nghi ca người dân đi vi công tác ca chính quyn. Dường như h rt lúng túng vi vic có nhng chính sách đúng đn.

Theo B Công an Vit Nam, trong năm 2020, công an các đa phương trên toàn quc đã xác minh, làm vic vi hơn 650 trường hp b cho đã ‘đưa tin sai s tht liên quan đến tình hình dch Covid-19 đang din ra Vit Nam. Trong tng s hơn 650 trường hp phi làm vic, có 146 người đã b x pht hành chính.


Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA
Read 57 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)