Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

11/11/2021

Hủy buổi ra mắt sách của cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

RFA - VOA

Sự kiện giới thiệu sách của cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam bị đột ngột hủy

RFA, 11/11/2021

S kin gii thiu cun sách ca cu Đi s Hoa K ti Vit Nam- Ted Osius, d kiến được t chc cách đây đúng mt tun vào ngày 4/11đã b hy đt ngt mà lý do hy không được thông báo.

sach1

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius phát biểu tại họp báo ở Hà Nội hôm 1/11/2017 - Reuters

Vào ngày 30 tháng 10 va qua, trang mng và trang Facebook ca Đi hc Fulbright ti Vit Nam đăng thông tin v s kin gp g, trao đi trc tuyến vi cu Đi s Ted Osius v cun sách cùa ông có ta tm dch "Không có gì là không th : Tiến trình hòa gii gia M vi Vit Nam".

Tuy nhiên s kin đã không din ra. BBC News tiếng Vit vào ngày 4/11 đã liên h vi ông Ted Osius và được ông cho biết dường như ai đó không thích ni dung cun sách. Trong sách, tác gi nhc đến mt s lãnh đo Đng và Chính ph Vit Nam mà ông tng có dp tiếp xúc trong thi gian làm Đi s M ti Vit Nam trong khong thi gian t năm 2014- 2017.

Trong cuc tr li phng vn Ban tiếng Anh Đài Á Châu T Do vào tháng 10 va qua, ông Ted Osius nêu mt chi tiết trước cuc gp gia Tng thng Donald Trump và Th tướng Nguyn Xuân Phúc Nhà Trng vào cui tháng năm năm 2017 là ông Trump đã có câu đùa k cc v tên ca v khách mà ông sp tiếp và ông Trump không được chun b cho cuc gp đó.

Đi vi vic hy s kin gii thiu cun sách ca cu Đi s Hoa K Ted Osius, nhà quan sát Đinh Kim Phúc t trong nước có nhn đnh :

"Nếu mt ai đó dùng quyn lc ca mình trong vic qun lý truyn thông, qun lý sinh hot báo chí ti Vit Nam thì nói lên điu này : trong x s ca cp dưới và quan đim ca cp trên trong quan h Vit- M không bao gi gp nhau. Đôi khi hành đng ca cp dưới làm thit hi hình nh ca Việt Nam dưới mt các quan chc M. Chính vì vy mà người ta trình bày ti nhiu hi tho, hi ngh v quan h Vit- M là gì ; điu gì làm cn tr cho quan h Vit- M ; điu gì làm cn tr cho vic đi đến quan h đi tác chiến lược toàn din ? Đó là lòng tin gia hai bên : lòng tin ca M đi vi Việt Nam và lòng tin ca Việt Nam đi vi M. Tôi thy rng hin nay tình hình ca Việt Nam, tình hình ca an ninh trong khu vc Đông Nam Á, lòng tin ca Việt Nam và lòng tin có th gp nhau đim tích c c là bo v đc lp, lãnh th cho Việt Nam, ngoài ra Việt Nam không mt gì c".

Nguồn : RFA, 11/11/2021

*********************

Đi hc Fulbright hủy s kin gii thiu sách ca cu đi s M ti Vit Nam

VOA, 11/11/2021

Đi hc Fulbright Vit Nam lng l hủy b s kin bàn lun vi cu Đi s M Ted Osius v cun hi ký mi ra mt ca ông trong lúc báo chí trong nước không được phép viết v cun sách được cho là có th "gây rc ri" cho mt s quan chc chính ph.

sach2

Cu Đi s M ti Vit Nam Ted Osius và cun sách hi ký mi ra mt ca ông v nhng n lc hu trường cho s hòa giãi gia hai cu thù. Mt bui nói chuyn vi đi s v cun sách ca ông ti Đi hc Fulbright Vit Nam va b hủy b.

S kin trc tuyến được Đi hc Fulbright Vit Nam (FUV) d kiến t chc vào ngày 4/11 nhưng trường đã hủy b bui bàn lun được lên kế hoch là m đu cho mt chui các bui trò chuyn vi nhiu din gi được mi.

Chia s thông tin v s kin này hôm 30/10 trên trang Facebook cá nhân, Tiến sĩ Vũ Minh Hoàng, hin đang ging dy ti FUV,viết rng "rt hân hnh được cùng Đi s Ted Osius bàn lun v cun sách mi ca ông !" nhưng phn thông tin v bui trò chuyn này đã không còn truy cp được na.

Tr li yêu cu bình lun ca VOA qua email, FUV cho biết lý do hủy bui nói chuyn vi cu ĐS Osius, người tng là phó ch tch ca đi hc này sau khi t chc đi s vào cui năm 2017, là "vì mt s lí do kĩ thut không lường trước". Trường cho biết h đã thông báo gi din gi và nhng người đăng ký tham d s kin cũng như "cân nhc thi đim phù hp trong tương lai".

Tuy nhiên không có bt c mt thông báo công khai nào ca FUV trên trang web cũng như trang Facebook chính thc ca trường v vic hủy b này. Thông báo trên trang web ca trường mc dù vn hin ra khi tìm kiếm trên Google nhưng đường link s dn ti trang ch ca FUV.

TS Hoàng nói vi VOA rng ông ly làm "tiếc" vì bui trò chuyn vi ĐS Osius b hủy b nhưng cho biết FUV "có rt nhiu s kin và vì nhiu lý do không phi s kin nào cũng chy được". Trong khi đó, nói vi BBC, ĐS Osius cho biết ông "tht vng v s vic" và cho rng "có v như ai đó không thích ni dung cun sách".

Cun sách bng tiếng Anh mi ra mt ca ĐS Osius, "Nothing is Impossible : Americas Reconciliation with Vietnam" (Không gì là không th : Quá trình hòa gii ca M vi Vit Nam) là nhng câu chuyn hu trường v các n lc xây dng lòng tin và hòa gii gia hai cu thù M và Vit Nam.

Tuy nhiên, theo mt phóng viên trong nước, các báo Vit Nam "b cm" đưa tin v cun sách này. Phóng viên mun n danh này cho biết rng ch đo được đưa ra t ban tuyên giáo Trung ương, nơi đưa ra quan đim và đường li tuyên truyn ca Đng cho báo chí.

Tương t, mt tng biên tp Vit Nam nói viNht báo Người Vit rng các báo trong nước được lnh "không khai thác sách ca cu ĐS Osius" vì dù có "nhiu đim tích cc như hòa gii Vit-M" nhưng còn có "mt s đim chưa phù hp".

Mt trong nhng câu chuyn được k trong cun sách mi ca ĐS Osius, người có nhim k đi s Hà Ni t 2014/2017, là nhng gì xy ra sau cánh gà ca cuc gp ti Nhà Trng hi tháng 5/2017 gia Tng thng M Donald Trump và Th tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc. Trước khi din ra cuc gp có s tham d ca phóng viên và nhà báo, ông Trump đã không biết mình s gp ai và trêu đùa v tên ca ông Phúc vi mt t có nghĩa thô tc trong tiếng Anh.

Tr li phng vn VOA ngay khi cun sách có mt trên các k sách M hôm 15/10, ĐS Osius, người có gn 30 làm ngoi giao Vit Nam, nói rng "có th có mt s phn trong cun sách gây rc ri cho mt s người nào đó trong chính ph". Tuy nhiên ông cho rng "các quan chc chính ph, nhng người có th không thích mt s phn trong cun sách", s hiu được rng ông viết nó "t tình yêu ca mình vi đt nước". Ông cho biết ông đã "nói ra s tht mt cách đy đ nht có th" vi kh năng và kiến thc tt nht ca ông.

Ngoài ông Phúc, các lãnh đo Đng Cng sn như Tng bí thư Nguyn Phú Trng, Th tướng Nguyn Tn Dũng, B trưởng Quc phòng Phùng Quang Thanh và nhiu quan chc cp cao khác trong chính ph Vit Nam được nhc đến trong cun hi ký này. Tuy nhiên, ĐS Osius cho rng ông "không thy s nhy cm ln nào t phía chính ph Vit Nam" đi vi vic ông nói ra s tht, và rng ông "không giương cú đm nhm vào ai" và "không nhm vào nhân quyn".

Cu ĐS Osius tngcó bui thuyết ging vi các sinh viên cao hc ti FUV vào cui tháng 9 va qua, trong đó ông k li mt ni dung ca cun sách mi và tr li các câu hi t sinh viên v "phong cách lãnh đo thích ng, chp nhn ri ro, vn đ Trung Quc và thương mi".

FUV, thành lp năm 2016 vi phn ln vn nước ngoài, được xây dng theo mô hình da trên nn tng truyn thng giáo dc đi hc ca M v tranh lun ci m, nghiên cu v phân tích phn bin, nhưng đng thi vn da trên nhng di sn và truyn thng văn hóa phong phú ca Vit Nam.

Mt trong nhng mc tiêu ca FUV là "minh bch và công bng", theo Cơ quan phát trin Quc tế Hoa K USAID nơi tài tr cho trường gn 12 triu USD t năm 2017. Theo B Ngoi giao M, FUV được k vng như là mt nn tng tuyt ho cho vic phát trin vn nhân lc mnh m trong khu vc.

ĐS Osius, người được trao huân chương hu ngh ca Ch tch nước Vit Nam vào năm 2018, cho biết rng ông s ra mt cun sách bng tiếng Vit vào năm ti và hy vng không có s kim duyt nào t chính quyn đi vi phiên bn này.

Nguồn : VOA, 11/11/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt, VOA tiếng Việt
Read 68 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)