Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

11/11/2021

Tô Lâm chỉa mũi dùi vào giới nghệ sĩ nhận tiền làm công tác từ thiện

RFA - VOA

Bộ trưởng Tô Lâm nói sẽ rà soát xác định những tài khoản đã huy động từ thiện

RFA, 11/11/2021

B Công an đang giao cho Cc Cnh sát Hình s xác minh các ngun tin v hot đng quyên góp, nhn t thin, cu tr trong đt mưa lũ xy ra ti min Trung năm 2020 ca mt s ngh sĩ.

tuthien1

Bão lũ miền Trung năm 2020 - AFP

Báo Nhà nước loan tin hôm 10 tháng 11, dn li ông Tô Lâm rng : "Hin nay, Cc Cnh sát Hình s đang phi hp vi ngân hàng tiến hành rà soát xác đnh nhng tài khon đã huy đng t thin đ làm rõ vic tiếp nhn, đóng góp, quá trình gii ngân ; phi hp vi UBND, Mặt trận Tổ quốc Vit Nam các cp ca các tnh Ngh An, Hà Tĩnh, Qung Bình, Qung Tr, Qung Ngãi xác minh, làm rõ s tin, hàng các nghđã tiến hành cu tr ti các đa phương. Bên cnh đó, cũng đã mi các cá nhân, t chc có liên quan làm vic, cung cp các thông tin có liên quan đ kết sm kết lun v vic theo quy đnh ca pháp lut".

Hôm 15/10, Cc C02 (B Công an) đã milàm vic ca sĩ Thy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, danh hàiTrn Thành, Đi Nghĩa. Trước đó, B Công an đã đ ngh cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàngthuc Ngân hàng Nhà nước rà soát tài khon ca các ca sĩ, ngh sĩ ti các tài khon trong và ngoài nước. Cơ quan Cnh sát điu tracũng đã yêu cu các cơ quan, t chc, cá nhân cung cp chng c, đ vt, tài liu và d liu đin t liên quan đến hot đng t thin ca ca sĩ Thy Tiên trong năm 2020.

Ca sĩ Thy Tiên đã vn đng quyên góp được khong 100 t ng h người dân min Trung khc phc thit hi vì thiên tai năm 2020.

Bà Nguyn Phương Hng (Tng Giám đc và Phó Ch tch Hi đng qun tr Công ty c phn Đi Nam) t cáocác ngh sĩ ăn qut tin mnh thường quân đóng góp h tr người dân bão lũ Min Trung.

********************

Vit Nam : Công an ‘điu tra vic quyên tin cu tr ca các ngh sĩ’

VOA, 11/11/2021

Cc Cnh sát hình s, B Công an, đang xác minh các cáo buc trong thi gian qua v nhng khut tut trong vic làm t thin ca mt s ngh sĩ trong đt bão lt min Trung vào năm 2020, B trưởng Công an Tô Lâm nói trước Quc hi hôm 10/11.

tuthien2

Đt mưa lũ hi cui năm 2020 đã gây nhiu thit hi người và ca. Hình nh được chp ti xã Qung An, tnh Tha Thiên-Huế

Ông Lâm cho biết là công an đang phi hp vi các ngân hàng rà soát các tài khon dùng đ quyên tin t thin. Bên cnh đó, y ban nhân dân và y ban Mt trn T quc hàng lot các tnh min Trung cũng được yêu cu xác minh s tin và hot đng t thin ca các ngh sĩ ti đa phương hi năm ngoái, theo cng thông tin đin t Chính ph.

Cũng đã có cá nhân, t chc được công an mi lên làm vic, ly li khai, ông Lâm nói thêm nhưng không nói rõ là nhng ai.

Cuc điu tra được tiến hành sau khi Công an Thành ph H Chí Minh nhn được 6 đơn t cáo ca công dân v vic huy đng tin t thin ca các ngh sĩ’, cũng theo ông b trưởng Công an.

Cũng ti din đàn Quc hi, mt đi biu là ông Dương Văn Phước (tnh Qung Nam) đã than phin công tác qun lý vic làm t thin chưa cht ch dn đến vic s dng tin quyên góp đôi khi chưa đúng mc đích làm mt đi nim tin ca các nhà ho tâm và người dân, theo báo Người lao đng.

Vic mt s ngh sĩ, người ni tiếng cu tr lũ lt min Trung hi năm ngoái đã làm dy sóng mng xã hi trong thi gian qua sau khi mt n doanh nhân liên tc đưa ra cáo buc v nhng ‘điu m ám trong vic s dng tin quyên góp ca các nhà ho tâm.

Trước đó, hi gia tháng 10, B Công an đã có công văn yêu cu Ngân hàng Nhà nước xác minh vic tiếp nhn, gii ngân các khon tin quyên góp và cung cp bn sao kê, báo Người lao đng tường thut.

Nhm siết cht hơn hot đng cu tr t thin ca các cá nhân, mi đây Chính ph cũng đã ban hành Ngh đnh 93 trong đó quy đnh cá nhân làm t thin ‘phi m tài khon riêng, ch không được s dng tài khon cá nhân đ nhn tin ; phi thông báo công khai v thi gian cam kết s gii ngân s tin ; không được nhn thêm tin sau khi hết thi gian quyên góp như đã thông báo t trước ; phi thông báo vi chính quyn đa phương v vic phân phi tin t thin như thế nào ; y ban nhân dân phường/xã phi theo dõi và lưu tr thông tin v vic phát tin t thin đ báo cáo sau này

Ông Đào Ngc Dung, B trưởng Lao đng-Thương binh-Xã hi, nói trước Quc hi là ông ‘khuyến khích cá nhân làm t thin nhưng phi trên cơ s có nguyên tc, theo quy đnh ca pháp lut.

"Trong quá trình va qua, cá nhân và t chc nào sai thì phi x lý theo pháp lut, dù chúng ta không mun", ông Dung được Người lao đng dn li nói.

VOA đã liên lc mt s ngh sĩ trong nước đ hi phn ng v vic chính quyn siết cht vic quyên góp t thin nhưng tt c đu t chi tr li.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt, VOA tiếng Việt
Read 308 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)