Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

18/11/2021

Sách ông Trọng có gì mới ?

RFA tiếng Việt

Sách ông Trọng viết có thể truyền cảm hứng, niềm tin vào Chủ nghĩa xã hội ?

Cun sách ‘Mt s vn đ lý lun và thc tin v ch nghĩa xã hi và con đường đi lên ch nghĩa xã hi Vit Nam do Tổng bí thư Nguyn Phú Trng viết đã nhn được s quan tâm đc bit ca nhân dân. Đây là nhn đnh đăng hôm 17/11 trên báoNhân Dân, cơ quan ngôn lun ca Đng cộng sản Vit Nam.

sach1

Sách viết về Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Theo t báo này, cun sách ca ông Trng đã góp phn làm sâu sc thêm nhng quan đim, tư tưởng ca Tổng bí thư, truyn cm hng, vng tin vào Ch nghĩa xã hi và con đường đi lên Ch nghĩa xã hi Vit Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng, mt nhà nghiên cu ngôn ng lâu năm cho rng, vic ca ngi sách ca lãnh đo là l li tuyên truyn xưa nay mà Đng cộng sản Vit Nam áp dng :

i vi trí thc, thì ngày nay tôi tin là không có mt trí thc nào b tin ra mua sách đó c. Đó là ch báo tt nht cho thy nhng li tuyên truyn kiu đó có hiu qu hay không ? Và người ta có cn không ? Có nhu cu tìm hiu không ? Nhưng mà mt b phn người dân nào đó, sâu xa chng hn, thì cái đó có th vn còn tác dng. Nhưng người làm chính tr không phi làm trong thi gian ngn hn, nếu người ta mun tht s đi vào lòng dân tc, thì người ta phi nhìn xa hơn rt nhiu. Cho nên nhìn theo hướng đó, có th nói nhng loi sách như vy, va không hp thi, va không tt gì cho dân trí c, nó ch phc v thun túy chính tr ngn hn mà thôi".

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng, tt c nhng tuyên truyn mun vào lòng dân thì đu tiên phi là tht, người ta thy làm tht, có tác dng tht. Còn hin nay nếu nhìn theo khía cnh đó thì có quá nhiu hn chế, ngay c người trong Đng cũng đã cho rng Nói mt đng làm mt no, chuyn đó rt bình thường.

Còn theo ông Nguyn Khc Mai, nguyên V trưởng V Nghiên cu, Ban Dân vn Trung ương, khi tr li RFA t Hà Ni hôm 18/11 thì cho rng, nim tin vào chủ nghĩa xã hội Vit Nam t lâu đã không còn :

"Tht ra bây gi nói nim tin vào chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội thì nó không còn na, vì đa s nhân loi trong đó có gii trí thc đã khng đnh tư tưởng ca Mác ch không phi ch nghĩa Mác. Mà ông Mác cũng khng đnh tôi không có ch nghĩa, cho nên Trng nói ch nghĩa là v vn, nói sai, không ai tin được. Th hai, lý thuyết chủ nghĩa cộng sản hay tư tưởng Mác v chủ nghĩa cộng sản đã thay đi nhiu ln, và nhng lun đim ln nht ca Mác là v trí giai cp công nhân, là người đào m chôn ch nghĩa tư bn. Nhưng đây là nhóm người thp kém trong xã hi thì làm sao có th thay đi thế gii".

Theo ông Nguyn Khc Mai, đó là lun đim ông Mác nhm ln, ông Mai đưa ra dn chng :

"Vì ông Mác nói nhm như thế, vào cui đi, khong 30 năm sau khi ông viết Tuyên ngôn cộng sản thì ông đã nói rng, mt khi giai cp vô sn cướp được chính quyn, thì h s thúc đy mt chế đ y tr, đ cho mt nhóm nh thay mt h và cai tr h, và ngay lp tc h rơi vào s la di, la bp và l thuc... Sau mt hi hưng phn cách mng trong mt kiu nhà nước mi, tc kiu Việt Nam, Trung Quốc, Liên xô... thì h tnh dy thy mình là nô l, là con ri... con mi hay nn nhân ca nhng tham vng mi".

Ông Nguyn Khc Mai cho rng, lun đim ca Mác v giai cp công nhân cho đến nay là chính xác. Theo ông Mai, không mt chế đ cộng sản nào trên thế gii đã có mt chính sách thành công đi vi giai cp công nhân, ông Mai nói tiếp :

"Hin giai cp công nhân các nước công sn là gia cp bn cùng nht, ti tình nht, kh s nht... Đó là thc tế và Vit Nam đã đi theo con đường ti ác này thì làm sao có nim tin. Báo Nhân dân là nnh nt, không đáng tin, cho nên nói nim tin vào ch nghĩa xã hi là nhm nhí... và ti li".

Đây không phi là ln đu tiên bài viết, sách báo ca ngi Tổng bí thư, Nguyn Phú Trng được báo chí Nhà nước đăng ti, xut bn. Đu tiên, khi ông Trng kiêm luôn chc Ch tch nước... là sách có nhan đ : Tổng bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng vi tình cm ca nhân dân trong nước và bn bè quc tế, do Báo Nhân Dân phi hp vi Nhà xut bn Chính tr quc gia và S tht, xut bn...

Sau đó là nhiu bài báo đng lot đăng bài ca ngi ông Nguyn Phú Trng... Đơn c là bài đăng cho rng : Suy nghĩ ca tng bí thư là suy nghĩ ca toàn đng, toàn dân... khi cho rng sau Hi ngh cán b toàn quc do B Chính tr t chc ti tr s Trung ương Đng... thì toàn dân đng lòng vi Tổng bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng... Trong khi không h có cuc kho sát hay thng kê nào cho thy, nhng điu ông Nguyn Phú Trng đưa ra, cùng vi suy nghĩ ca

Nhà văn Phm Đình Trng, khi tr li Đài Á Châu T Do cho rng :

"H vn tư duy theo li cũ, rõ ràng đây là mt cách tư duy có t nhng năm 60 thế k trước, mà h vn làm, không có gì thay đi. Bây gi là thi đi ca internet, công ngh thông tin, thì làm sao nó phù hp được, trong khi hin nay thông tin luôn luôn mi trong mt thế gii đy biến đng. Bây gi vn c nhìn nhn theo mt cách áp đt như thế thì không th được".

Không ch viết sách, viết báo đ tuyên truyn, ca ngi lãnh đo cng sn... đôi khi ch mt câu nói được cho là nnh b ca cp dưới cũng được Ban Tuyên giáo ch đo báo chí đăng hàng lot đ tuyên truyn... Đây cũng là mt minh chng cho thy, sách viết v người đng đu Nhà nước Vit Nam hin nay ch s mang tính tuyên truyn, ca ngi Đng cộng sản và ca ngi lãnh t ch không phn ánh đúng ý nhân dân.

Cách tuyên truyn ca Đng cộng sản hin nay là buc người dân phi chp nhn, cái mà người ta đã chn sn cho dân. Tuy nhiên theo Nhà văn Phm Đình Trng, người dân bây gi đã thc tnh, mi người đu có quan nim, chính kiến riêng, và người dân t chn thông tin cho h, ch không th tiếp tc áp đt được.

Nguồn : RFA, 18/11/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 356 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)