Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

17/11/2021

Bắc Ninh : Công an lăng mạ và xô luật sư ra khỏi cổng Ủy ban

RFA tiếng Việt

Hôm 16 tháng 11, lut sư Ngô Anh Tun thuĐoàn Lut sư thành ph Hà Ni t cáo viông b lc lượng công an xã Thanh Khương, Bc Ninh lăng m và xua đui khi ti làm vic cùng vi ail ch.

bacninh1

Luật sư Ngô Anh Tuấn bị xô đẩy ra khỏi cổng ủy ban - Ảnh chụp màn hình facebook Tuan Ngo

Trong đon video ngđược lut sư Ngô Anh Tuđăng ti lên trang Facebook cá nhân, quay li cnh mt người mđng phc công an xã liên tiếp ail hai tay đy lut sư Tun mt cách thô bo, người này cui cùng trc xuông Tun ra khi cng cy ban nhân dân xã Thanh Khương vàđóng ca li.

Ông Tun trướđóđi cùng ail ch ti bui làm vic vi công an xã vi tư cách là lut sưđi din vào bui chiu ngày 16 tháng 11, tuy nhiên khi ti nơi như lch hn thì lut sư b mt ngườđàông mc thường phc ngăn cn và xua đui, lý do người nàđưa ra là ch làm vic vđương s ch không tiếp lut sư.

S vic leo thang khi v lut sư thuĐoàn Lut sư thành ph Hà Nđòi gp trưởng công an xã Thanh Khương đ phđi và yêu cđượ li cùng vi ail ch, theo ông Tun thìông đã b nhiu người bao vây, xôđy, và thm chíđã b mt người trong sđó nhc m.

Khi phóng viên cĐàÁ Châu T do liên hđ tìm hiu s vic, ông Tun cho biết hiđang trong quá trình khiếu ni lên phía cơ quan công an ca tnh Bc Ninh, và các hđoàn lut sưông nói :

"Thì hin ti tôđang làm các văn bn lên công an tnh Bc Ninh và công an huyn Thun Thành, và tôi gi cho liêđoàn lut sư vàđoàn lut sư thành ph Hà Ni, đđ ngh các cơ quan đó, th nht là phía công an x lý trách nhim ca nhng người vi phm nếu có, th ail à tôi đ ngh bo v ngh lut sư ca chúng tôi".

Trên trang Facebook Tuan Ngo, ông viết : "Tôi s giđúng bn phn ca người lut sư và phm giá ca mt lut sưđàng hoàng cho ti ngày cui cùng, khi tôi còn gi tm th lut sư trên tay. Mi hành vi sai trái, xâm phm quyn hành hp pháp ca tôi vàđng nghip, tôi s sn sàng đu tranh không khoan nhượng".

Ông Tun cũng đng thi gđơn tường trình s vic lên Liêđoàn Lut sư Vit Nam đ lãnh đo Liêđoàn nm bt rõ hơn v thc trng hành ngh lut sư vàđưa ra các gii pháp thc tế, hiu qu hơđ bo v quyn hành ngh hp pháp cđng nghip.

V lý do phía công an không mun s có mt ca lut sư bui làm vic vi mt công dân, thông qua bàđăng trên mng xã hi,ông này nhđnh rng đây làim nhđim tô thêm cho thc trng "s" s có mt ca lut sư trong các v vic" ca các cơ quan công an.

Phóng viên cĐàÁ Châu T do đã gđin thoi nhiu ln ty ban Nhân dân huyn Thun Thành và xã Thanh Khương đ xác minh s vic nhưng không ai tr li.

Lut sư Ngô Anh Tun là thành viên cĐoàn Lut sư thành ph Hà Ni, ông được biếđến thông qua vic bào cha trong nhiu ván nhy cm mang tính chính tr Vit Nam, đin hình như vic bào cha cho 29 ngườ xãĐng Tâm b cáo buc giết người.

 

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 338 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)