Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

21/06/2022

Việt-Nga bàn về khí đốt, VinFast bung sang Châu Âu

VOA tiếng Việt

Nga, Vit Nam tho lun các d án khí đt mi gia chế tài ca phương Tâ

VOA, 21/06/2022

Nga tuyên b Vit Nam có th tham gia vào các d án sn xut khí đt nước này và có th cung cp du cho quc gia Đông Nam Á trong lúc Moscow đang chu các chế tài ca phương Tây do tiến hành cuc xâm lược Ukraine trong gn 4 tháng qua.

vietnga1

Logo ca tp đoàn năng lượng Gazprom ca Nga ti Saint Petersburg. Gazprom là mt trong nhng công ty ch cht ca Nga thc hin các d án hp tác tim năng mi v khí đt gia Nga và Vit Nam.

K t khi Nga b M và các nước phương Tây cô lp v c kinh tế và ngoi giao do khi đng cuc chiến tranh Ukraine t cui tháng 2 đến nay, Vit Nam là mt trong s ít quc gia vn tiếp tc có mi quan h thân thiết và hp tác vi Nga.

"Trong cuc gp vi phía Vit Nam, chúng tôi đã tho lun các d án hp tác tim năng do các công ty ca chúng tôi trin khai" Phó Th tướng Nga Alexander Novak đượcInterfax trích li nói vi các phóng viên bên l Din đàn Kinh tế Quc tế St. Petersburg hôm 17/6.

Cùng đưa tin v vic này,TASS, hãng tin ln nht ca nhà nước Nga, trích li ông Novak nói rng phía Nga và Vit Nam đã tho lun v các d án hp tác sn xut mi Nga.

Còn theo Interfax, hãng tin đc lp ca Nga, ông Novak cho biết rng Nga "cũng đã tho lun các d án mi đ phát trin các m khí đt Vit Nam" và các công ty ch cht ca Nga tham gia hp tác gm Zarubezhneft và Gazprom.

Zarubezhneft, tp đoàn du khí nhà nước Nga, hin đang có 49% vn s hu trong liên doanh VietsoPetro, hin đang cung cp khong 1/3 sn lượng du thô ca Vit Nam. Trong khi đó, Gazprom, tp đoàn năng lượng khng l ca Nga, cũng có nhiu d án khai thác du khí Vit Nam, trong đó có d án hp tác vi VietsoPetro được ký cách đây 3 năm.

Truyn thông Vit Nam không đưa tin v phát biu ca Phó Th tướng Novak v các d án tim năng mi gia Nga và Vit Nam. Ch có trang tin Sputnik ca Nga phiên bn tiếng Vit trích dn ông Novak nói rng Vit Nam quan tâm đến vic tham gia các d án sn xut du ti Liên bang Nga.

Vn theo Sputnik, ông Novak còn cho biết rng Nga đã trao đi v vic cung cp du và các sn phm du đến Vit Nam.

Ông Novak không đưa ra chi tiết v các d án hp tác gia hai nước nhưng cho biết "mi th đu tt, đu tích cc" và rng hai bên "s làm vic cùng nhau" theo Interfax.

Trong tuyên b chung v tm nhìn quan h Đi tác Chiến lược Toàn din gia Vit Nam và Liên bang Nga đến năm 2030 được đưa ra hi cui năm ngoái, Vit Nam nói s ng h trin khai các d án hin có hoc mi vi s tham gia ca PetroVietnam và các công ty Nga như Zarubezhneft và Gazprom.

Dù kim ngch thương mi gia Vit Nam và Nga không nhiu, kém xa so vi gn 100 t USD gia Vit Nam và M, nhưng hp tác vi Nga chiếm khong 85% tng sn lượng khai thác du khí ca Vit Nam. Liên doanh VietsoPetro, sau 40 năm hp tác, vn là tr ct ca ngành thăm dò và khai thác du khí ca Vit Nam.

Vit Nam, mt đi tác chiến lược thân cn ca Nga, nm trong s các quc gia b phiếu trng đế tránh lên án cuc xâm lược ca Nga ti Đi hi đng Liên Hp Quc trước khi b phiếu chng li mt n lc khác do M dn đu nhm đình ch Nga, nhà cung cp vũ khí ln nht cho Vit Nam, khi Hi đng Nhân quyn LHQ.

Gia lúc phương Tây và mt s quc gia Châu Á khác áp đt các chế tài nng n nht t trước ti nay đi vi Nga thì Nga hi đu tháng 3 công b trin vng hp tác vi Vit Nam, mà Nga coi là mt trong nhng đi tác quan trng ca h khu vc Châu Á-Thái Bình Dương, trong thi gian ti.

Hi tháng 4, truyn thông Nga trích dn thông báo ca quân khu min Đông Nga nói rng nước này và Vit Nam đang lp kế hoch tiến hành tp trn chung. Vit Nam không ph nhn hay khng đnh thông tin đó nhưng cho biết s tham d Hi thao quân s quc tế do Nga t chc trong năm nay.

************************

VinFast s m hơn 50 đi lý bán ô tô Châu Âu 

VOA, 21/06/2022

VinFast tuyên b s m h thng trung tâm bán hàng và hu mãi vi hơn 50 ca hàng Châu Âu khi ln đu tiên ra mt hai mu xe ô tô chy bng đin ti mt trin lãm quc tế Na Uy vào tun trước.

vietnga2

VinFast gii thiu các mãu xe đin thông minh ti Hi ngh và Trin lãm xe đin quc tế Oslo, Na Uy, t 11-15 tháng này.

Hãng xe ô tô quy mô ln đu tiên ca người Vit, thuc tp đoàn Vingroup, công b ti Hi ngh và Trin lãm Xe đin Quc tế EVS 35 Oslo hôm 13/6 rng VinFast có kế hoch m ít nht 25 ca hàng ti Đc, 20 ti Pháp và 5 ti Hà Lan.

VinFast, hin đang có kế hoch xây dng mt nhà máy sn xut xe đin vi khon đu tư lên đến 4 t USD M, gn đây đã công b chi tiết giá bán hai loi xe VF8 và VF9 cùng vi chương trình cho thuê pin ti th trường Hà Lan, Đc và Pháp.

Hãng ô tô ca t phú Phm Nht Vượng đã ra mt hai mu xe thông minh VF8 và VF9 ti Trin lãm Ô tô Los Angeles vào năm ngoái và sau đó là Las Vegas hi tháng 1 năm nay. Hai mu này va được VinFast trưng bày và gii thiu ti Oslo t 11 đến 15 tháng này.

Trong tuyên b v vic thiết lp các ca hàng ca VinFast ti Châu Âu, Phó Ch tch Vingroup đng thi là CEO toàn cu ca VinFast, bà Lê Th Thu Thy, nói rng VinFast "không ch đến đây đ bán ô tô" mà còn đ "truyn cm hng cho s thay đi và đy nhanh quá trình chuyn đi sang xe đin vì li ích ca môi trường".

3333333333333333333

Bn đ phát trin mng lưới đi lý ca VinFast Châu Âu.

Theo bn đ h thng ca hàng mà VinFast d kiến trin khai ti Châu Âu, các ca hàng đu tiên ca hãng s được đt ti các thành ph ln như Franfurt, Berlin, hay Hamburg ca Đc ; Paris, Marseille, hay Nice ca Pháp ; và Amsterdam ca Hà Lan.

Ngoài các th trường Châu Âu, VinFast cònnhm vào th trường Israel vi kế hoch tr thành "thương hiu toàn cu". Hi cui tháng 4 va qua, hãng ô tô Vit cho biết h đã chn B-EV Motors làm nhà phân phi đc quyn cho xe ca h ti th trường Israel, nơi nhm mc tiêu có được 100% xe đin tham gia giao thông vào năm 2030.

Tuy nhiên, th trường M mi là nơi VinFast, bt đu sn xut xe vào năm 2019, đang đt cược ln vi hy vng s cnh tranh vi các nhà sn xut ô tô lâu đi và các hãng khi nghip bng hai mu SUV chy hoàn toàn bng đin và mô hình cho thuê pin s gim giá bán.

VinFast ha hn s to ra 7.500 vic làm ti nhà máy North Carolina, nơi h s sn xut VF8 chy pin và mu VF9 ln hơn và đt tin hơn. Hãng d tính xut khu hai mu xe đin này sang M vào cui năm nay t nhà máy hin ti Vit Nam.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 287 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)