Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

23/11/2022

Nhạc kịch ‘Miss Saigon’ bị hủy diễn ở Anh…

VOA tiếng Việt

Nhc kch ‘Miss Saigon’ b hủy din Anh vì ‘l lăng’ và ‘phân bit chng tc’ vi người Vit

V nhc kch "Miss Saigon" ("Cô gái Sài Gòn") tng gây tiếng vang ca hai biên kch người Pháp là Claude-Michel Schönberg và Alain Boublil va b hủy din ti nhà hát Crucible trung tâm thành ph Sheffield ca Anh vì b ch trích có "nhng trò l lăng và phân bit chng tc" nhm vào người Vit Nam, hàng lot hãng tin Anh cho biết hôm 23/11.

miss1

Din viên Alistair Brammer và Eva Noblezada đóng vai Chris và Kim trong v nhc kch "Miss Saigon" được trình din ti nhà hát Prince Edward London vào ngày 19/5/2014.

Công ty New Earth Theatre, bao gm mt nhóm các ngh sĩ người Anh gc Đông và Đông Nam Á, ra thông báo nói rng v nhc kch "Miss Saigon" có cha "nhng n d tai hi, nhng trò l lăng và phân bit chng tc" nhm vào người Vit Nam.

Sheffield Theaters, công ty vn hành nhà hát Crucible 980 ch ngi, nói h "tôn trng" quyết đnh rút li v nhc kch.

Các giám đc sáng to ca nhà hát tha nhn v "lch s biu din gây chia r" và "s tc gin đã gây ra" ca v nhc kch "Miss Saigon".

Trong mt tuyên b, nhà hát ca Anh nói : "Chúng tôi đã tiếp cn sn phm mi này mt cách dè dt và tin rng đây là cơ hi đ chúng tôi tham gia theo cách mi vi công ty mà phn ln là người gc Đông và Đông Nam Á đang dàn dng li câu chuyn".

Trong mt tuyên b dài được đưa ra hôm th Hai, hai giám đc sáng to ca rp là Robert Hastie và Anthony Lau đã đưa ra li gii thích đy đ hơn v lý do ti sao h li dàn dng v kch "Miss Saigon" mi vào mùa hè năm 2023.

H nói rng h hiu v kch này "k mt câu chuyn v Vit Nam, trong đó có nhng miêu t v ph n và đàn ông Vit Nam đã khiến mi người khó chu và được xem là cng c cho nhng đnh kiến tai hi".

Các giám đc nhà hát nói h hy vng có th dng li tác phm c đin "thông qua lăng kính mi, phn ánh thế gii ngày nay".

Phiên bn gc ca Miss Saigon ra mt ti West End, London vào năm 1989. Mc dù nhn được s hoan nghênh ca gii phê bình, bao gm hai gii Laurence Olivier và ba gii Tony, bn gc ca v nhc kch đã gây ra tranh cãi khi các din viên da trng đeo mt gi đ thay đi v ngoài ca h.

Ly cm hng t v opera "Madama Butterfly" năm 1904 ca Puccini, v nhc kch ly bi cnh Vit Nam vào cui chiến tranh, k v câu chuyn ca mt ph n tr người Vit và mi quan h ca cô vi mt người lính M.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 71 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)