Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

18/11/2023

Mục đích chuyến đi của Võ Văn Thưởng tại APEC 2023 là gì ?

VOA tổng hợp

Thy gì t n lc ca Vit Nam thúc gic M công nhn nn kinh tế th trường ?

VOA, 18/11/2023

Vit Nam đang ra sc kêu gi M công nhn nn kinh tế ca mình là kinh tế th trường bng "quyết sách chính tr" hơn là da trên nhng quy đnh ca M mà Vit Nam cho là cng nhc trong bi cnh hai nước tăng cường hp tác sau khi chính thc nâng cp quan h.

vietmy1

Tng thng Joe Biden bt tay Ch tch nước Vit Nam Võ Văn Thương khi ông đến d đi thoi thân mt và ăn trưa làm vic ti hi ngh thượng đnh Hp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương thường niên, ngày 16/11/2023, ti San Francisco.

N lc ca Vit Nam được thúc đy mi đây nht vi nhng phát biu ca Ch tch nước Võ Văn Thưởng bên l hi ngh thượng đnh APEC San Francisco, nơi ông đưa ra nhng bình lun v trin vng ca mi quan h Vit-M và trao đi v nhng chính sách giúp thăng tiến quan h ca hai nước.

Tai mt cuc hi lun hôm 15/11 ti Hi đng Quan h Đi ngoi, khi được hi v vic tăng cường hp tác gia Vit Nam và M trong phát trin sn xut cht bán dn, ông Thưởng nói vic này s hu hiu hơn nếu M công nhn cơ chế kinh tế th trường đi vi Vit Nam.

"Và vic này cn thc hin bng quyết sách chính tr ; không nên theo quy đnh mt cách cng nhc", ông nói thêm, theotường trình ca Thông tn Xã Vit Nam.

Li đ ngh này trước đó đã được các nhà lãnh đo cao cp khác ca Vit Nam đưa ra vi các quan chc M đến thăm, c vi Tng thng Joe Biden khi ông đến Hà Ni vào tháng 9 đ nâng cp quan h hai nước lên đi tác chiến lược toàn din.

Vic ông Thưởng gi ý rng M nên thay đi cách đnh danh da trên nhng cân nhc chính tr thay vì căn c theo nhng quy đnh ca chính mình là ch du cho thy tm quan trng ca mt vn đ mà các quan chc Vit Nam xem là "hết sc khn trương và cn thiết".

"Cái li cho Vit Nam là thuế s thp hơn, thuế nhp cng, quan thuế", ông Đinh Xuân Quân, tiến sĩ kinh tế California tng có kinh nghim làm c vn Vit Nam, nhn đnh. "Nhng nước không được đnh danh là kinh tế th trường thì b xem xét k hơn".

Vit Nam, nước nm dưới s kim soát đc quyn ca Đảng cộng sản, mô t nn kinh tế ca mình là "kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa". Điu này có nghĩa là v căn bn nn kinh tế vn hành theo nhng quy lut ca ch nghĩa tư bn nhưng có s qun lý và điu chnh ca nhà nước, vi các doanh nghip nhà nước nm vai trò ch đo.

Các quan chc thương mi Vit Nam đã than phin v vic Vit Nam b B Thương mi M đnh danh là "nn kinh tế phi th trường", đưa ti h qu là hàng xut khu ca Vit Nam b M áp đt các bin pháp phòng v thương mi.

Gii chuyên gianhn đnh rng thc trng kinh tế Vit Nam khó đáp ng được các tiêu chun ca M đ được công nhn là mt nn kinh tế th trường. Đi vi tiến sĩ Đinh Xuân Quân, vic Vit Nam thúc gic M đưa ra "quyết sách chính tr" đ thay đi cách đnh danh là mt s "hiu lm".

"Dù là kinh tế th trường thì nhà đu tư mi là người có quyn đu tư ch chính ph không th bt buc h đu tư được", ông nhn xét.

Tiến sĩ Khương Hu Lc, giáo sư ging dy chương trình thc sĩ qun tr kinh doanh ti Keller Graduate School of Management, nói đnh nghĩa "kinh tế th trường" không phi là mt thước đo c đnh mà có nhng mc đ khác nhau tùy theo tng quc gia. M có l là mt trong nhng nước có nn kinh tế th trường mc đ cao nht trên thế gii, ông nói.

"Theo đnh nghĩa thun túy v kinh tế th trường ca M thì Vit Nam không được coi là mt nn kinh tế th trường. Nhưng điu đó không có nghĩa rng s đnh danh này nh hưởng đến mc đu tư nước ngoài FDI vào Vit Nam, min sao Vit Nam chng t được là không có vi phm lut ca T chc Thương mi Thế gii WTO", ông nhn đnh.

"Mà chúng ta nên nh rng B Thương mi đnh nghĩa như thế nào, ông Võ Văn Thưởng nói thế nào không thành vn đ. Cái vn đ ln hơn là [quyết đnh] ca nhng CEO ca các công ty. H nghĩ rng h đu tư vào Vit Nam thì hàng hóa h được bán ra như thế nào theo th trường, có b nhúng tay bi chính quyn hay không. Đó mi là đim chính yếu".

Reuters hôm 7/11 cho biết hãng công ngh Intel đã quyết đnh gác li khon đu tư Vit Nam vilý do rng Vit Nam b thiếu đin và th tc hành chính rườm rà. Vic này được xem là mt đòn giáng mnh vào tham vng ngày càng ln ca Vit Nam trong ngành công nghip chip.

Dù vy Vit Nam nhìn thy nhng ích li rõ ràng trước mt nếu được M đnh danh là nn kinh tế th trường, được nói là có ý nghĩa "rt ln" cho các ngành sn xut và xut khu.

"[Nó] to ra li thế cnh tranh bình đng gia hàng hóa ca ta đi vi hàng hóa xut khu ca các quc gia khác khi mc thuế phòng v thương mi phn ánh đúng thc tin sn xut ti Vit Nam", Trnh Anh Tun, Cc trưởng Cc Phòng v Thương Mi B Công Thương Vit Nam, nói trong mt cucphng vn vi trang tin Vietnamnet hôm 13/11.

B Thương mi M hôm 24/10thông báo s bt đu xem xét tình trng nn kinh tế phi th trường ca Vit Nam, sau khi chính ph Vit Nam vào tháng 9 đã đ trình chính thc yêu cu b coi nước này là nn kinh tế th trường da trên nhng ci cách kinh tế ca Vit Nam trong nhng năm gn đây.

B Thương mi nói s "xem xét cn thn" các thông tin do chính ph Vit Nam đ trình liên quan đến ci cách th trường và s hoàn thành vic xem xét nhanh nht có th, theo lut pháp M. B có 270 ngày đ hoàn thành vic duyt xét này, bao gm c thi gian ly ý kiến công chúng trước khi đưa ra quyết đnh.

Nguồn : VOA, 18/11/2023

*************************

Ch tch Thưởng : M nên xem xét d b hn chế xut khu chip, cht bán dn đi vi Vit Nam

VOA, 17/11/2023

Hôm 16/11, khi tham d din dàn APEC ti M, Ch tch nước Vit Nam Võ Văn Thưởng kêu gi các nước phát trin hãy h tr các nước đang phát trin trong khi này v biến đi khí hu, đng thi đ ngh Hoa K xem xét li vic Vit Nam b lit trong nhóm nước mà Washington đã hn chế xut khu chip, cht bán dn.

vovantuong2

Ch tch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trước diễn đàn Thượng đỉnh APEC ngày 16/11/2023.

Ti thành ph San Francisco, Hoa K, trưa ngày 16/11, gi đa phương, Ch tch nước Võ Văn Thưởng d Đi thoi không chính thc và ăn trưa làm vic gia 20 nhà lãnh đo APEC và các lãnh đo khách mi t Colombia, Fiji, n Đ.

Ông Thưởng nói rng quan đim ca Vit Nam là coi ng phó biến đi khí hu là ưu tiên trong quyết sách phát trin quc gia và cam kết mnh m v đt phát thi ròng bng "0" vào năm 2050, gim phát thi methane, bo v rng và chuyn đi năng lượng, theo Thông Tn Xã Vit Nam.

Bên cnh Tng thng nước ch nhà Joe Biden ti bui đi thoi, Ch tch Thưởng nhn mnh Vit Nam là 1 trong 3 quc gia đang phát trin đu tiên tham gia Quan h đi tác chuyn đi năng lượng công bng (JETP) cùng vi Nhóm các đi tác quc tế. Ông Thưởng kêu gi các nước phát trin, các đi tác quc tế tăng cường chia s thành qu khoa hc - công ngh, đóng góp tài chính, khn trương đưa Qu Tn tht và Thit hi vào hot đng đ h tr các nước đang phát trin, các nước kém phát trin ng phó vi biến đi khí hu.

Phát biu ti đi thoi này, ông Biden nhc li vic Vit Nam "rt mun, rt mun gp tôi và nâng cao mi quan h" như đã din ra hi tháng 9, trong đó ông đ cao vai trò ca Vit Nam trong chui cung ng. Nhà lãnh Hoa K cam kết thúc đy quan h kinh tế vi khi này : "Chúng tôi không đi nơi nào khác", theo thông cáo ca Nhà Trng hôm 16/11. "Chúng tôi s sm tr thành đi tác mnh m và n đnh ca quý v khi chúng ta tiếp tc hp tác đ hin thc hóa khu vc Châu Á - Thái Bình Dương t do và ci m, thnh vượng và an toàn, kiên cường và kết ni".

Trước khi din ra cuc đi thoi này, ông Thưởng đã có các cuc trao đi vi Tng thng Hoa K Joe Biden, Ch tch nước Trung Quc Tp Cn Bình, Tng thng Hàn Quc Yoon Suk Yeol, Th tướng Nht Bn Kishida Fumio nhm tiếp tc thúc đy và làm sâu sc hơn na quan h vi các đi tác và trao đi nhng vn đ cùng quan tâm, vn theo TTXVN.

vovanthuong2

Các nhà lãnh đo APEC d đi thoi ngày 16/11/2023.

Trước đó, hôm 15/11, phát biu ti bui trao đi chính sách ti Hi đng quan h đi ngoi M (CFR), ông Thưởng đ ngh M "cn sm tháo g vic xếp hng Vit Nam trong nhóm nước hn chế h tr hp tác v chip, cht bán dn", đng thi nói thêm rng Vit Nam cũng mong mun M h tr Vit Nam đào to nhân lc cht lượng cao v vn đ này, theo trang VN Express.

Ông Thưởng nêu rõ rng Vit Nam mong mun Tuyên b chung nâng cp quan h Đi tác chiến lược toàn din Vit Nam Hoa K được thc hin mt cách đy đ, trong đó có vn đ hp tác sn xut cht bán dn, chip và lĩnh vc công ngh cao. Ông cũng lp li yêu cu đ ngh Hoa K cn công nhn cơ chế kinh tế th trường đi vi Vit Nam, và nên thc hin điu này này bng "quyết sách chính tr", ch "không nên theo quy đnh mt cách cng nhc", theo Cng thông tin Chính ph.

Cũng trong s kin này, ông Thưởng nói rng Vit Nam xác đnh M là i tác có tm quan trng chiến lược trong chính sách đi ngoi ca mình", vn trang VnExpress.

T tháng 10/2022, Hoa K đã bước vào cuc cnh tranh công ngh vi Trung Quc khi áp đt hàng lot hn chế sâu rng trong lĩnh vc xut khu bán dn và thiết b đúc chip tiên tiến. M cm các doanh nghip ca mình tham gia hay h tr phát trin, sn xut bán dn vi các công ty Trung Quc mà không có giy phép.

Vào tháng 10/2023, Cc Công nghip và An ninh (BIS) ca B Thương mi Hoa K ban hành ba quy tc đ cp nht cácbin pháp kim soát xut khu được ban hành tháng 10/2022 đi vi cht bán dn đin toán tiên tiến, thiết b sn xut cht bán dn và các mt hàng h tr ng dng và mc đích s dng siêu máy tính, trong đó m rng các yêu cu cp phép cho mch tích hp tiên tiến (IC) cũng như công ngh và phn mm liên quan đ áp dng cho vic xut khu vào Trung Quc, Triu Tiên, Cuba, Vit Nam, Campuchia, và mt s nước khác.

Tng thng Biden nói ti Đi thoi hôm 16/11 vi s có mt ca ông Thưởng : "Hi tháng 9, khi tôi đến Vit Nam, như tôi đã đ cp hi nãy, đ đánh du mt giai đon lch s mi trong quan h đi tác gia hai nước, chúng ta đã cam kết hp tác cùng nhau đ cng c chui cung ng cht bán dn".

"Qua chuyến đi ca ông Võ Văn Thưởng, chúng ta vn chưa thy mt tuyên b chung nào được đưa ra, nhưng tôi thy hình như đây là mt hình thc cho thy s hin din ca Vit Nam vi vai trò quan trng trong APEC. Ch đi sâu vào thành qu ca chuyến đi này thì chưa thy chuyến đi đ th hin hay mưu tìm mt s đi mi sau khi Đi tác Chiến lược Toàn din gia Hoa K và Vit Nam được ban hành", ký gi t do Trng Đoàn California, người thường xuyên theo dõi các hot đng đi ngoi ca Vit Nam, nêu nhn đnh vi VOA.

Nguồn : VOA, 17/11/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 240 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)