Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

24/05/2024

Việt Nam tái ‘thúc đẩy’ chuyến thăm của Hoàng gia Hà Lan

VOA tiếng Việt

Th tướng Vit Nam Phm Minh Chính va lên tiếng rng Vit Nam s "thúc đy" chuyến thăm ca Nhà Vua và Hoàng hu Hà Lan ti Vit Nam. Chuyến thăm được d kiến thc hin hi tháng 3 nhưng Hà Ni phi hoãn do "chuyn ni b".

halan1

Th tướng Hà Lan Mark Rutte và Th tướng Vit Nam Phm Minh Chính, ti Hà Ni, ngày 2/11/2023.

"Hai bên nht trí phi hp cht ch thúc đy chuyến thăm cp Nhà nước ti Vit Nam ca Nhà Vua và Hoàng hu Hà Lan trong thi gian ti", truyn thông Vit Nam loan tin hôm 23/5 khi tường thut cuc đin đàm gia Th tướng Phm Minh Chính và Th tướng Hà Lan Mark Rutte din ra vào chiu ngày hôm trước.

Hi tháng 3, nhn li mi ca Ch tch nước Vit Nam khi y là ông Võ Văn Thưởng, Vua và Hoàng hu Hà Lan sp lên đường thăm Hà Ni thì đt ngt chuyến đi b hoãn.

Chuyến thăm cp nhà nước ti Vit Nam ca Vua Willem-Alexander và Hoàng hu Maxima theo li mi ca ông Thưởng vn d kiến din ra t ngày 19-3 đến 22-3-2024. Tuy nhiên, chuyến đi này đã b hy theo yêu cu ca phía Vit Nam mà lý do được nêu ra là vì "chuyn ni b", theo thông cáo ca Hoàng gia Hà Lan.

Hôm 15/3, báo gii Hà Lan dn li Vua Willem-Alexander nói rng ông "hoàn toàn bt ng" và "không h biết lý do" vì sao chuyến thăm Vit Nam li b hoãn.

Báo De Telegraaf ca Hà Lan trích li hà vua Hà Lan nói rng phi ch xem lý do hoãn chuyến thăm là gì nhưng ông "tôn trng" quyết đnh ca Vit Nam "vì h có th có nhng lý do rt cp bách trong ni b đt nước".

Vài ngày sau đó thì truyn thông Vit Nam đưa tin ông Thưởng np đơn t chc. Người kế nhim hin nay là Đi tướng Tô Lâm, cu B trưởng B Công an.

Gii quan sát nhn đnh vi VOA rng vic chuyến thăm cp nhà nước ca Hoàng gia Hà Lan đến Vit Nam buc phi hy vào phút chót do "tình hình ni b" ca Hà Ni s đ li mt tin l xu trong nn ngoi giao Vit Nam và nh hưởng đến uy tín ca gii lãnh đo Cng sn trong cng đng quc tế.

Trong cuc đin đàm hôm 22/5, ông Chính đ ngh Hà Lan sm hoàn tt phê chun Hip đnh Bo h đu tư Vit Nam - EU (EVIPA) ; thúc đy U ban châu Âu sm g b "th vàng" đi vi vic khai thác thu sn bt hp pháp, không khai báo, không theo quy đnh (IUU) ca Vit Nam.

Ngoài ra, Th tướng Vit Nam còn đ ngh người đng cp Hà Lan h tr Vit Nam trin khai quy hoch đng bng sông Cu Long giai đon 2021 2030, tm nhìn 2050 và phát trin các đô th ng phó vi biến đi khí hu vùng duyên hi min Trung.

"Chúng tôi cũng tho lun v nhng din biến đa chính tr, chng hn như cuc chiến Ukraine và tình hình khu vc n Đ Dương - Thái Bình Dương", ông Rutte viết trên trang X sau cuc đin đàm.

Hà Lan đã tr thành nhà đu tư ln nht, là đi tác thương mi và th trường xut khu ln th hai ca châu Âu Vit Nam. Ngoài ra, nước này đã trin khai nhiu chương trình h tr Vit Nam trong phát trin kinh tế - xã hi, xóa đói gim nghèo, nâng cao cht giáo dc đào to, y tế, chng biến đi khí hu, theo truyn thông Vit Nam.

Nguồn : RFA, 24/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 187 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)