Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

02/01/2017

Nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc xấp xỉ 50 tỉ USD

Người Lao Động

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong năm 2016 của cả nước ước đạt 175,9 tỉ USD, tăng 8,6% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 50 tỉ USD, tăng 4,8%. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm nay tăng thấp do giá bình quân giảm 1,8% so với năm trước, đặc biệt là nhiên liệu và nông sản.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả nước năm 2016 ước đạt 173,3 tỉ USD, tăng 4,6% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 71,1 tỉ USD. Cán cân thương mại của cả năm 2016 xuất siêu 2,68 tỉ USD.

nk1

Nông sản Trung Quốc nhập sang Việt Nam ngày càng nhiều Ảnh : Tấn Thạnh

Đáng lưu ý, Việt Nam vẫn nhập siêu rất lớn từ thị trường Trung Quốc. Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc đạt 21,8 tỉ USD nhưng nhập khẩu từ thị trường này xấp xỉ 50 tỉ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cũng là thị trường nhập siêu lớn nhất với hơn 28 tỉ USD. Ngoài ra, trong năm qua, nhập siêu từ các thị trường Hàn Quốc, ASEAN cũng tăng khá mạnh so với năm trước. Riêng Mỹ và EU, Việt Nam vẫn giữ được xuất siêu tăng khá ở mức hai con số.

T.Phương

Quay lại trang chủ
Read 601 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)