Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Liên Hiệp Quốc chất vấn Việt Nam về thành viên Hội Nhà báo Độc Lập Việt Nam bị giam giữ và Phạm Đoan Trang

chatvan1

 

Năm cơ quan độc lập của Liên Hiệp Quốc đã chất vấn chính phủ Việt Nam về các vụ bắt giữ, sách nhiễu liên quan đến Hội Nhà báo Độc lập, Nhà xuất bản Tự Do, các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường thjuy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng, Hồ Sỹ Quyết, và bà Phạm Đoan Trang (trước khi bà Trang bị bắt).

Do không có được phản hồi từ phía chính phủ Việt Nam sau 60 ngày, bản chất vấn đã được đăng công khai trên trang web của Liên Hiệp Quốc.

Sau đây là phiên bản chất vấn (dịch ra tiếng Việt).

***

Kính thưa Ngài, 

Ngày 17 tháng 9 năm 2020 

Liên Hiệp Quốc - 1211 Geneva 10, thjuy sĩ

Báo cáo viên đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do ý kiến ​​và biu đạt ;

Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện ; Báo cáo viên Đặc biệt trong lĩnh vực quyền văn hóa ;

Báo cáo viên Đặc biệt về quyền tự do hội họp ôn hoà và lập hội ;

và Báo cáo viên Đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền ;

Chúng tôi vinh dự được tiếp xúc với quý ngài với tư cách là Báo cáo viên Đặc biệt về việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt ; Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện ; Báo cáo viên Đặc biệt trong lĩnh vực quyền văn hóa ; Báo cáo viên Đặc biệt về quyền tự do hội họp ôn hòa và lập hội ; và Báo cáo viên Đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền, theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền 43/4, 42/22, 37/12, 41/12 và 43/16. 

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi muốn kêu gọi sự lưu tâm từ Chính phủ của Quý vị về thông tin mà chúng tôi nhận được liên quan đến cáo buộc bắt giữ tùy tiện bốn nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Hội Nhà báo độc lập Việt Nam) và các hành vi quấy rối, bao gồm cả tấn công mạng, chống lại Nhà xuất bản Tự do (NXBTTD), và giám sát, đe dọa, tịch thu tài sản và cáo buộc giam giữ tùy tiện các thành viên và độc giả của Nhà xuất bản Tự Do, cũng như đe dọa các thành viên gia đình của họ. 

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam được thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2014 với 70 nhà báo độc lập và các nhà bảo vệ nhân quyền trên khắp cả nước. Hội Nhà báo độc lập Việt Nam là một mạng lưới phân tích và tin tức độc lập hàng đầu, ủng hộ quyền tự do báo chí và các quyền tự do quan điểm và biểu đạt khác, bảo vệ các nhà báo, cũng như quyền tự do lập hội và hội họp ôn hòa. Các thành viên cũng đã tiến hành nghiên cứu và vận động chính sách về cải cách pháp luật ở Việt Nam, bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho các cơ chế và cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc. 

Nhà xuất bản Tự Do được thành lập vào tháng 2 năm 2019, với mục tiêu "thúc đẩy tự do thông tin và giáo dục khai phóng ở Việt Nam". Về mặt chức năng, Nhà xuất bản Tự Do là một nhà xuất bản độc lập chuyên xuất bản và phổ biến sách, kể cả những sách đã bị hạn chế do có nội dung chính trị. Trong 18 tháng đầu thành lập, Nhà xuất bản Tự Do đã xuất bản và phân phối 25.000 bản sách của 18 đầu sách cho độc giả khắp trong và ngoài nước thông qua trang web của mình. 

Ông Phạm Chí Dũng là nhà báo, người bảo vệ nhân quyền, nhà văn, nhà phân tích độc lập làm việc với nhiều hãng thông tấn quốc tế. Ông Phạm Chí Dũng là thành viên của Diễn đàn Xã hội Dân sự và Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam (FVPOC). Ông cũng là người sáng lập Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Hội Nhà báo độc lập Việt Nam). 

Ông Nguyễn Tường thjuy là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Hội Nhà báo độc lập Việt Nam) và là một nhà bảo vệ nhân quyền. 

Ông Lê Hữu Minh Tuấn, còn được gọi là Lê Tuấn, là một nhà báo độc lập, một nhà bảo vệ nhân quyền và là thành viên của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.

Nhiều Phái viên đặc biệt trước đây đã nêu lên quan ngại về các biện pháp của Chính phủ của Quý vị liên quan đến việc bắt giữ ông Phạm Chí Dũng được cho là tùy tiện và việc gỡ trang web và trang Facebook của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam trong bản báo cáo VNM 5/2019 ngày 22 tháng 1 năm 2020. 

Ông Phạm Chí Dũng cũng là đối tượng được các Báo cáo viên Đặc biệt quan tâm trong năm 2014 (VNM 5/2014) sau khi bị cản trở đến Geneva để tham gia một sự kiện bên lề liên quan đến chu kỳ thứ hai của Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát của Việt Nam. Trường hợp của ông đã được đưa vào báo cáo năm 2014 của Tổng thư ký về hợp tác với Liên hợp quốc, các đại diện và cơ chế của Liên hợp quốc trong lĩnh vực nhân quyền (A / HRC / 27/38, đoạn 40). 

Các Phái viên Đặc biệt trước đó cũng bày tỏ quan ngại về việc ông Lê Anh Hùng bị cưỡng ép tâm thần và bị giam giữ trong một tháng vào năm 2013 (VNM 2/2013), sau khi ông bị bắt vào ngày 4 tháng 1 năm 2013 và bị cưỡng bức không theo quy trình xét xử tại viện tâm thần. Chúng tôi cảm ơn Chính phủ của quý vị về những phản hồi lần lượt vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, ngày 11 tháng 7 năm 2014 và ngày 3 tháng 4 năm 2013. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thực sự lo ngại về thông tin mới nhận được. 

Theo thông tin nhận được : 

Trường hợp ông Phạm Chí Dũng 

Như đã nêu trong thông báo chung VNM tháng 5/2019, ông Phạm Chí Dũng bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, 11 ngày sau khi gửi thư kiến nghị công khai tới Chủ tịch và các thành viên chủ chốt của Nghị viện Châu Âu, trong đó ông đã đề cập một số quan ngại về quyền trong nước và kêu gọi Nghị viện Châu Âu hoãn việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EUVFTA) cho đến khi Chính phủ Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể về nhân quyền. 

Các báo cáo viên đặc biệt bày tỏ lo ngại rằng ông Phạm Chí Dũng có thể đã bị giam giữ để trả đũa cho lời kêu gọi công khai này và hoạt động nhân quyền khác của ông, đồng thời khiến họ lo ngại rằng anh ta bị cho là bị từ chối tiếp cận đại diện pháp lý và liên hệ với gia đình sau khi bị bắt. 

Theo thông tin mới nhận được, đến nay cả gia đình và luật sư của anh đều không được phép gặp gỡ hay liên lạc với anh. Theo thông tin chúng tôi nhận được, nhà chức trách đưa ra quyết định này dựa trên điều 74 của Bộ luật Tố tụng Hình sự, trong đó quy định rằng việc thăm gặp có thể bị cấm trong giai đoạn điều tra, có thể kéo dài đến hai năm. 

Kể từ khi ông bị bắt vào tháng 11 năm 2019, nhà chức trách Việt Nam đã từ chối chấp nhận luật sư do gia đình ông Phạm Chí Dũng lựa chọn, mặc dù Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam (Điều 73-78) yêu cầu rằng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đăng ký của luật sư, nhà chức trách phải nhanh chóng chấp thuận hoặc từ chối đề nghị đó.

Ông Lê Anh Hùng là thành viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam và là người bảo vệ nhân quyền. Ông là người đóng góp nhiều cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) tiếng Việt cho đến khi bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2018. 

Bà Phạm Đoan Trang là một trong những người sáng lập và biên tập viên của Nhà xuất bản Tự do, cùng với các tổ chức tập trung vào quyền tự do ngôn luận khác, và là một nhà văn, blogger và một phụ nữ bảo vệ nhân quyền. 

Ông Hồ Sỹ Quyết là người ủng hộ Nhà xuất bản Tự Do.

Trường hợp ông Nguyễn Tường thjuy

Vào ngày 11 và 16 tháng 3 năm 2020, cảnh sát đã triệu tập ông Nguyễn Tường thjuy, và vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, cảnh sát đến nhà ông lúc 6 :10 sáng, họ thẩm vấn ông tại nhà trong 30 phút trước khi rời đi. 

Hai tháng sau, ngày 23/5/2020, ông Nguyễn Tường thjuy bị bắt tại nhà riêng ở Hà Nội vì tình nghi "làm, tàng trữ, phổ biến tài liệu, tư liệu chống nhà nước" theo Điều 117 BLHS, sau khi ông viết các bài bình luận trên mạng về dân chủ và ủng hộ quyền tự do ngôn luận. 

Cơ quan chức năng đã tịch thu tất cả điện thoại di động của ông Nguyễn Tường thjuy và các thành viên trong gia đình, mặc dù người nhà của ông không bị buộc tội. Công an cũng tịch thu máy tính và thẻ nhớ USB của ông thjuy. Nếu bị kết tội, anh ta sẽ phải đối mặt với án tù 20 năm. 

Vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, vợ của ông thjuy đã làm đơn yêu cầu chính quyền cho phép bà được thăm nuôi chồng. Cho đến nay, cả luật sư và vợ của ông thjuy đều không được phép đến thăm ông. Anh ta được cho là có nguy cơ bị giam giữ mà không được thăm gặp kéo dài. Ông Nguyễn Tường thjuy được cho là đang bị giam tại trại tạm giam Chí Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cả luật sư và vợ ông đều không được phép đến thăm để xác minh độc lập nơi giam giữ ông. 

Ông thjuy bị hiện đang bị tạm giữ, theo điều 117 BLHS, được liệt vào Tội xâm phạm an ninh quốc gia. Cũng như ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường thjuy cũng phải chịu theo điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự về việc không được tiếp cận với luật sư tư vấn pháp luật cho đến khi kết thúc điều tra, có thể kéo dài đến hai năm. 

Trước đó, vào ngày 7 tháng 3 năm 2018, Nguyễn Tường thjuy được cho là đã bị khoảng 20 cảnh sát tạm giữ ngay tại nơi cư trú để ngăn cản ông gặp phái đoàn OHCHR tại Văn phòng Đại diện LHQ ở Hà Nội. 

Trường hợp ông Lê Hữu Minh Tuấn

Ngày 8/6/2020, Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị khởi tố bị can đối với ông Lê Hữu Minh Tuấn về hành vi vi phạm Điều 117 BLHS, liên quan đến tội "làm, tàng trữ, tán phát tài liệu, tài liệu chống nhà nước. mục đích. " 

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, ông Lê Hữu Minh Tuấn bị bắt. Cảnh sát đã tịch thu đồ đạc của ông tại nhà riêng, bao gồm cả sách và giấy tờ. Cán bộ phụ trách vụ án là ông Hồ Sỹ Hải, là cùng một cán bộ phụ trách vụ án của ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường thjuy. Trước đó, ông đã bị công an triệu tập ít nhất ba lần để trả lời các câu hỏi liên quan đến ông Phạm Chí Dũng.

Ông Lê Hữu Minh Tuấn được cho là đang bị giam giữ tại trại giam Chí Hòa cùng với các thành viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam khác là ông thjuy và ông Dũng.

Trường hợp ông Lê Anh Hùng

Vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, ông Lê Anh Hùng bị bắt vì tình nghi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, mức án có thể từ 2-7 năm tù. Bài báo cuối cùng của ông trước khi bị bắt là một cộng tác cho đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) tiếng Việt, được xuất bản vào ngày 30 tháng 6 năm 2018. Những ngày trước khi bị bắt, Hùng cũng đã có viết bài chỉ trích Luật An ninh mạng của Việt Nam. 

Theo thông tin chúng tôi nhận được, ông Hùng vẫn bị tạm giam trước khi xét xử, bị cưỡng bức đưa vào viện tâm thần. Sau khi bị bắt vào tháng 7 năm 2018, vào tháng 9 năm 2018, ông Lê Anh Hùng được phép gặp mẹ và sau đó vào tháng 10 năm 2018 với luật sư của ông, nhưng sau đó ông không được gặp gia đình cho đến năm 2019. 

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, Lê Anh Hùng bị cưỡng bức nhập Bệnh viện Tâm thần trung ương, huyện Thường Tín, và ngày 4/4/2019, mẹ anh ta bị từ chối quyền thăm nom. 

Ngày 24 tháng 4 năm 2019, ông Lê Anh Hùng được đưa trở lại trại giam nhưng ngày 10 tháng 5 năm 2019 lại bị cưỡng bức đến một cơ sở tâm thần được cho là không có thông qua thủ tục xét xử, lần này là tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 1, Hà Nội. 

Tại đây, ông Lê Anh Hùng đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ và nhập viện. Các nhà chức trách cho biết ông đã bị bức thực qua miệng và mũi cho đến khi anh ta bắt đầu chảy máu. Vào tháng 6 năm 2019, mẹ của Lê Anh Hùng đã yêu cầu chính quyền đưa ông ra khỏi trại tâm thần. 

Ông Lê Anh Hùng cũng bị cho là bị ép uống thuốc, với các báo cáo nhận được cho thấy liều lượng thuốc có thể cao đến mức chỉ khiến anh ta bị ốm và ảo giác. Lê Anh Hùng vẫn bị cưỡng bức tại trại tâm thần, được cho là không có thủ tục xét xử, đã bị giam giữ hơn một năm. 

Nhà xuất bản Tự Do

Do sự gắn bó của Nhà xuất bản Tự Do với các vấn đề về quyền tự do phát biểu và ý kiến, tổ chức và các thành viên của tổ chức này đã bị quản thúc và nhiều người đã phải lẩn trốn. Người ta ước tính rằng vào tháng 1 năm 2020, công an đã thẩm vấn gần 100 người trên khắp cả nước vì quan tâm hoặc liên quan đến Nhà xuất bản Tự Do. Vào tháng 2 năm 2019, vài ngày sau khi ra mắt, Nhà xuất bản Tự Do được cho là đối tượng của các cuộc tấn công kỹ thuật số tìm cách kiểm duyệt các ấn phẩm trực tuyến của họ. 

Vào mùa hè năm 2019, ba tài khoản ngân hàng liên kết của Nhà xuất bản Tự Do đã bị đóng băng. Trong suốt năm 2019, cảnh sát đã thẩm vấn một số cá nhân liên quan đến việc phân phối các ấn phẩm Nhà xuất bản Tự Do bao gồm cả các tình nguyện viên và những dịch vụ giao hàng không chính thức của các tài xế taxi. 

Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020, hơn chục thành viên Nhà xuất bản Tự Do được cho là đã bị theo dõi, quấy rối và đe dọa cùng với các tình nguyện viên và người đọc sách ở nhiều địa điểm khác nhau trên toàn quốc. 

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, Nhà xuất bản Tự Do đã giành được giải thưởng Prix Voltaire của Hiệp hội Nhà xuất bản Quốc tế (IPA) 2020, giải thưởng này được cho là đã dẫn đến sự leo thang hơn nữa trong hành vi quấy rối các thành viên Nhà xuất bản Tự Do. 

Trường hợp Phạm Đoan Trang

Do bà Phạm Đoan Trang viết về một loạt các vấn đề nhân quyền, bao gồm quyền tự do ngôn luận, bạo lực của cảnh sát, quyền môi trường và những vấn đề khác, bà Phạm Đoan Trang nghi đã bị quấy rối và đe dọa. Vào năm 2017, bà đã bị bắt giữ một cách tùy tiện vì cuộc họp với một phái đoàn của Liên Hiệp Châu Âu. 

Kết quả của việc nhắm mục tiêu này, Phạm Đoan Trang được cho là đã bị buộc phải lẩn trốn trong hơn một năm, vì sợ rằng bà có thể bị bắt tùy tiện, có thể dẫn đến việc phải chịu án tù nặng. Những lời đe dọa và đe dọa đối với Phạm Đoan Trang được cho là đã gia tăng sau khi công bố giải thưởng IPA nói trên. 

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, các điều tra viên và Công an Bộ Công an tại Hà Nội đã đến nhà người mẹ 80 tuổi của bà Phạm Đoan Trang, họ cho rằng đã đe dọa và lừa bà ký vào một văn bản với cáo buộc "Xác nhận bà Phạm Thị Doan Trang đã tạo, lưu trữ và phát tán các tài liệu chống phá nhà nước. " (điều 117 BLHS). Tội danh này có thể bị phạt 20 năm tù. Có vẻ công an đang sử dụng áp lực hoặc đe dọa mẹ của Phạm Đoan Trang nhằm lôi kéo bà Trang ra khỏi nơi ẩn náu.

Trường hợp ông Hồ Sỹ Quyết 

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, khoảng 10 cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của ông Hồ Sỹ Quyết mà không xin phép hoặc xuất trình lệnh khám xét. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã tịch thu các thiết bị điện tử, giấy tờ tuỳ thân và sách. 

Sau khi khám xét, ông Hồ Sỹ Quyết và vợ được đưa đến đồn công an địa phương trên các phương tiện giao thông riêng biệt và sau đó được đưa vào những phòng khác nhau khi đến đồn cảnh sát. Họ không được phép giao tiếp với nhau. Họ bị thẩm vấn về Nhà xuất bản Tự do và các vấn đề xã hội dân sự ở Việt Nam. 

Công an được cho là đã cố gắng buộc họ mở khoá điện thoại di động . Công an đã đe dọa rằng nếu họ không thú nhận, họ sẽ không được phép đi về nhà đón con trai 3 tuổi tan học. Sau gần 12 giờ bị công an tạm giữ, lúc 23 giờ 30 ngày 3 tháng 1 năm 2020, ông Hồ Sỹ Quyết đã được trả tự do. Vợ ông đã được đưa về vào lúc 18h cùng ngày. 

Trong số những vật dụng bị tịch thu khi cảnh sát khám xét nhà của họ có giấy khai sinh của cậu con trai ba tuổi, là những giấy tờ cần thiết để đăng ký đi học và chăm sóc sức khỏe. Các đồ vật bị tịch thu, bao gồm máy tính của ông Quyết và các đồ điện tử có giá trị cao khác, cho đến nay vẫn chưa được trả lại. Vào tháng 6 năm 2020, công an đến nhà cha mẹ của ông Quyết để tìm kiếm thông tin về con của họ. 

Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc liên quan đến việc báo cáo tội phạm hóa, sách nhiễu và đe dọa các nhà báo, công nhân hoặc những người ủng hộ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và Nhà xuất bản Tự do (Nhà xuất bản Tự Do), cũng như việc các thành viên trong gia đình họ bị đe dọa . Những cá nhân này dường như bị nhắm đến vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận và lập hội, cũng như bảo vệ quyền con người. 

Chúng tôi bày tỏ sự báo động về việc tiếp tục sử dụng biện pháp giam giữ kéo dài trước khi xét xử, và thường là giam giữ không phép hoặc giam giữ cưỡng bức về tâm thần, dựa trên các điều khoản mơ hồ của Bộ luật Hình sự, chẳng hạn như điều 117 ("tuyên truyền chống Nhà nước"), dường như được sử dụng chống lại những cá nhân chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do biểu lộ ​​và truyền đạt thông tin. 

Liên quan đến các sự kiện và quan ngại về cáo buộc ở trên, vui lòng tham khảo Phụ lục về Tham chiếu luật nhân quyền quốc tế đính kèm thư này, trong đó trích dẫn các công cụ và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế liên quan đến những cáo buộc này.

Vì trách nhiệm của chúng tôi, theo nhiệm vụ mà Hội đồng Nhân quyền cung cấp cho chúng tôi, tìm cách làm rõ tất cả các trường hợp mà chúng tôi lưu ý, chúng tôi rất biết mong phúc đáp của ngài về những vấn đề sau : 

1. Vui lòng cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung và/hoặc (các) nhận xét nào có thể có về các cáo buộc nêu trên.

2. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở pháp lý và thực tế cho việc giam giữ các cá nhân nói trên. Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin về cơ sở pháp lý cho việc bắt buộc giam giữ tâm thần được nêu trong bức thư này trong hơn một năm được cho là không có bất kỳ quy trình xét xử nào. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về các điều kiện giam giữ của các cá nhân và các biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo tính toàn vẹn về thể chất và tâm lý của họ.

3. Vui lòng xác nhận (các) vị trí chính xác mà ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường thjuy và ông Lê Hữu Minh Tuấn hiện đang bị giam giữ, và cung cấp thông tin chi tiết về việc tiếp cận luật sư và gia đình của họ.

4. Vui lòng giải thích lý do tại sao người đại diện theo pháp lý mà gia đình ông Phạm Chí Dũng đã chọn vào tháng 11 năm 2019 vẫn chưa được đăng ký.

5. Vui lòng giải thích những biện pháp đã được thực hiện để sửa đổi và đảm bảo tính tương thích của Luật hình sự Việt Nam, bao gồm Điều 117 Bộ luật Hình sự và Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự, với luật nhân quyền quốc tế, đặc biệt Điều 19 của ICCPR. Nếu không có biện pháp nào được thực hiện, vui lòng giải thích lý do.

6. Vui lòng cho biết những biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo rằng các nhà bảo vệ nhân quyền và nhà báo ở Việt Nam có thể thực hiện công việc hợp pháp của họ trong một môi trường an toàn và thuận lợi mà không sợ bị đe dọa hoặc các hành vi đe dọa và quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi đánh giá cao việc nhận được phản hồi trong vòng 60 ngày. Quá ngày này, thông báo này và bất kỳ phản hồi nào nhận được từ Chính phủ của quý vị sẽ được công khai qua trang web báo cáo liên lạc. Sau đó, chúng cũng sẽ được cung cấp trong báo cáo thông thường để trình lên Hội đồng Nhân quyền. 

Trong khi chờ trả lời, chúng tôi kêu gọi rằng tất cả các biện pháp tạm thời cần thiết được thực hiện để ngăn chặn các vi phạm bị cáo buộc và ngăn chặn tái diễn và trong trường hợp các cuộc điều tra hỗ trợ hoặc cho thấy các cáo buộc là đúng, để đảm bảo trách nhiệm giải trình của bất kỳ người nào ) chịu trách nhiệm về các vi phạm bị cáo buộc. 

Chúng tôi muốn thông báo cho Chính phủ của quý vị rằng đã chuyển một lá thư cáo buộc đến Chính phủ, Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện có thể chuyển vụ việc theo thủ tục thông thường để đưa ra ý kiến ​​v vic tước quyn t do có phi là tùy tin hay không. Những thông tin liên lạc như vậy không làm phương hại đến bất kỳ ý kiến ​​nào mà Nhóm công tác có th đưa ra. Chính ph được yêu cu tr li riêng đối vi thư cáo buộc và thủ tục thông thường. 

Trân trọng,

Irene Khan – Báo cáo viên Đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do quan điểm và biểu đạt

Sètondji Roland Adjovi – Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện

Karima Bennoune – Báo cáo viên đặc biệt trong lĩnh vực quyền văn hóa

Clement Nyaletsossi – Voule - Báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do hội họp hòa bình và hiệp hội

Mary LawlorBáo cáo viên đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền

***

Các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường thjuy và Lê Hữu Minh Tuấn đã lần lượt được gặp luật sư bào chữa vào trung tuần tháng 11 ; tuy nhiên gia đình vẫn chưa được quyền thăm gặp.

Nguồn : VNM 3/2020, 17/09/2020

Published in Diễn đàn

Liên Hiệp Quốc : Vit Nam thuc din ‘đáng lo ngi’ v đe da và tr thù gii hot đng

VOA, 01/10/2020

Hôm 30/9, bà Ilze Brands Kehris, Tr lý Tng thư ký Liên Hiệp Quốc v Nhân quyn, trình bày báo cáo v đe da và tr thù năm nay ti k hp th 45 ca Hi đng Nhân quyn Liên Hiệp Quốc, nói rng Vit Nam nm trong s các nước "có tình trng vi phm đáng lo ngi và kéo dài trong nhiu năm".

nq1

Bà Ilze Brands Kehris, Tr lý Tng thư ký Liên Hiệp Quốc v Nhân quyn, trình bày báo cáo v đe da và tr thù năm nay ti kỳ hp th 45 ca Hi đng Nhân quyn Liên Hiệp Quốc ngày 30/9/2020. Photo Web UN TV.

Ti phiên hp được Liên Hiệp Quốc phát trc tiếp t Geneva, Thy Sĩ, bà Kehris phát biu :

"Nhiu báo cáo viên ca Liên Hiệp Quốc đã đưa ra các cáo buc v các cá nhân trong môi trường đàn áp kéo dài trong nhiu năm, được đưa vào báo cáo năm nay, ví d như Bahrain, Burundi, Trung Quc, Cuba, Ai Cp, n Đ, Iran, Myanmar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Vit Nam, và nhng nước khác".

Bà đưa ra khuyến ngh : "Trước nhiu tình hung đáng lo ngi này, chúng ta phi làm vic cùng nhau đ bo tn và m rng các không gian tương tác và s can thip ca Liên Hiệp Quốc".

Theo thông cáo báo chí ca Văn phòng Nhân quyn Liên Hiệp Quốc hôm 30/9, Vit Nam nm trong s 45 quc gia có trường hp b đe da và tr thù trong báo cáo chính và các ph lc năm nay.

Tính v s trường hp b đe da và tr thù trong báo cáo năm nay, Vit Nam có 16 trường hp, ch đng sau Trung Quc, theo t chc BPSOS.

Trong s 16 trường hp Vit Nam, 12 trường hp là "thành viên ca các cng đng tôn giáo đc lp và nhng người bo v nhân quyn" đã tham gia hoc c gng tham gia hi ngh quc tế thường niên năm 2019 ti Bangkok v T do Tôn giáo hay Đc tin Đông Nam Á, bao gm hi thoi và hun luyn bi Văn phòng Cao y Nhân quyn Liên Hiệp Quốc (OHCHR), cũng theo BPSOS.

Trước phiên tho lun ca Hi đng Nhân quyn Liên Hiệp Quốc trong k hp 45 din ra t ngày 14/9 đến 6/10, hi đng này đã công b bn báo cáo năm 2020 v các h sơ b chính quyn hăm do và tr thù ti Vit Nam, theo đó có ít nht 16 trường hp liên quan đến vic chính quyn giam cm, thu gi giy t tùy thân, thm vn hoc theo dõi t năm 2019.

Cũng hôm 30/9, sau phát biu ca bà Kehris, đi din phái đoàn Vit Nam ti Liên Hiệp Quốc Gevena, Thy Sĩ, nói rng chính quyn Vit Nam đã cung cp thông tin v các trường hp mà quan chc Liên Hiệp Quốc đ cp nhưng "ly làm tiếc" vì báo cáo "không phn nh đy đ" thông tin do Vit Nam đưa ra.

nq2

Ông Lê Đình Bá, Tham tán Công s, Phó Trưởng Phái đoàn thường trc ca Vit Nam ti Liên Hiệp Quốc phát biu ngày 30/09/2020. Photo UN Web TV.

Ông Lê Đình Bá, Tham tán Công s, Phó Trưởng Phái đoàn thường trc ca Vit Nam, nói :

"Vit Nam đã cung cp thông tin thc cht v tt c các trường hp được đưa ra trong báo cáo ca Tng Thư ký. Rt tiếc, thông tin do chính ph ca chúng tôi cung cp đã không được phn ánh chính xác trong báo cáo. Do đó, chúng tôi trân trng yêu cu các báo cáo trong tương lai ca Tng Thư ký nên s dng các chng c và thông tin do chính ph ca chúng tôi cung cp mt cách nghiêm túc và khách quan".

Ngoài ra, ông Lê Đình Bá nói rng Vit Nam "cc lc lên án và phn đi mi hành vi tr thù và đe da đi vi nhng người hp tác vi Liên Hiệp Quốc và các cơ chế ca Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vc nhân quyn".

********************

Thêm tù nhân trong tù được nhận giải thưởng nhân quyền

Giang Nguyễn, RFA, 30/09/2020

Giải thưởng mang tên tù chính trị Nguyễn Chí Thiện sau 5 năm không trao giải cho ai, năm nay sẽ vinh danh nhà thơ Trần Đức Thạch. Ông Thạch là một cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 341, Quân đoàn 4, quân đội Bắc Việt, hiện bị tạm giam tại trại tạm giam Nghi Kim, tỉnh Nghệ An. Ông bị bắt bắt với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" vào ngày 23/5 vừa qua. Trước đây, vào năm 2008, ông đã một lần bị tù với án 3 năm theo cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước".

nq3

Cựu chiến binh Trần Đức Thạch - Courtesy of Facebook

Trong một thông báo gửi đi ngày 28/9, Hội Pháp Việt Tương Trợ, đơn vị lập nên Giải thưởng Nguyễn Chí Thiện, nói về về nhà thơ Trần Đức Thạch như sau : "Ông thuộc thế hệ những cánh chim đầu đàn trong phong trào dân chủ Quốc nội từ những năm 2000 đến nay, nên đã phải chịu rất nhiều áp lực và thủ đoạn bắt bớ, đánh đập và sách nhiễu từ nhà cầm quyền. Cũng chính vì một nhà thơ chỉ cất tiếng nói lương tri trước chế độ nhiễu nhương, mà lại bị đối xử tồi tệ, nên càng thúc bách ông dấn thân trở thành nhân chứng sống động của một chế độ thối nát cần thanh lọc".

Ông Bùi Xuân Quang, Hội trưởng Hội Pháp Việt Tương Trợ từ Paris cho biết về sứ mệnh mà các thành viên Hội Pháp Việt đề ra khi lập giải thưởng Nguyễn Chí Thiện vào năm 2012 :

"Giá trị của "Hoa Địa Ngục" như thế nào thì mọi người đã biết. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện từ tuổi trẻ đã đứng dậy đấu tranh trong những năm khó khăn nhất. Anh Nguyễn Chí Thiện từ 18-20 tuổi đã không sợ đứng lên... thành thử bị tù mấy lần, cộng lại cũng 27 năm, rồi sau này qua bên Pháp. Tôi thấy Nguyễn Chí Thiện là một người đấu tranh gương mẫu.

Lúc Nguyễn Chí Thiện mất năm 2012, chún g tôi nghĩ phải làm gì hơn. Chúng tôi nghĩ là nếu mà làm giải thưởng thì sẽ đưa tên, cái gương mẫu của Nguyễn Chí Thiện về Việt Nam thì hay hơn. Nhưng mà cũng khó. Được giải phải là một người trong ngành văn thơ, phải có can đảm".

Ông nói, giải thưởng được trao cho nhà thơ Trần Đức Thạch cũng vì hai lý do đó : lòng can đảm nói lên sự thật, và những sản phẩm văn thơ giá trị của ông.

Thông báo của Hội Pháp Việt nói thêm : "Bài thơ "Đớn đau" của Thạch mô tả "nỗi đau Gạc Ma" và phán xét ‘Đất nước nếu còn cộng sản sẽ bị dâng cho giặc Tàu chỉ sớm muộn mà thôi’".

Ông Vũ Quốc Ngữ, giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders) nhận định nhà thơ Trần Đức Thạch cũng như một "ngục sĩ" giống như Nguyễn Chí Thiện :

"Ông Trần Đức Thạch là cựu chiến binh của quân đội Bắc Việt đã từng tham chiến ở Miền Nam trước 1975. Ông có những cái bài thơ nói lên cuộc chiến thảm khốc như thế nào và sự dã man của quân đội Bắc Việt trong việc tàn sát đồng bào Miền Nam. Ông là người tham chiến, có bài viết sám hối về việc này".

nq4

Nhà thơ Trần Đức Thạch và vợ, bà Nguyễn Thị Chương. Nguyễn Thị Chương

Chị Nguyễn Thị Chương, vợ của nhà thơ Trần Đức Thạch, từ Nghệ An nói với Đài Á Châu Tự Do rằng từ tháng 7 chị không được gặp chồng trong trại giam. Chị nói tình hình sức khỏe của ông Thạch đáng quan ngại, tuy nhiên về tinh thần thì ông và chị rất vững :

"Bữa đó gặp, anh bị nhiều bệnh lắm, anh ốm lắm, nhưng tinh thần đối phó thì anh đã chuẩn bị rồi. Mình không phải lo. Bữa mình đi thăm thì anh bảo, anh gửi lời hỏi thăm anh em trong và ngoài nước ai đã quan tâm, không phải lo gì cho anh hết".

Chị nói, chị rất bất ngờ khi được hay về giải thưởng :

"Vợ chồng chúng tôi bị khủng bố lâu rồi, được giải này rất mừng. Mấy ngày nay, bọn an ninh bảo anh Thạch cần gặp tôi, mà luật sư không được gặp".

Chị nói thêm, có lẽ thông tin về giải thưởng đã có tác động gì đó, khiến bên phía trại giam nhắn tin ông Trần Đức Thạch cần gặp chị.

"Họ nói thế nhưng họ không cho gặp đâu. Một là họ biết từ Facebook về cái giải nhân quyền này, họ uy hiếp tôi bảo tôi đừng nhận thế này thế kia, nói chung họ đểu cáng, họ lợi dụng, bảo tôi từ chối luật sư".

Lâu nay thân nhân của những tù nhân được trao giải về đấu tranh cho dân chủ- nhân quyền cũng cho biết họ bị cơ quan an ninh làm khó, thậm chí bị cấm đoán không cho đi nhận giải. Dẫu thế theo ông Vũ Quốc Ngữ của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền nói, những giải thưởng trao cho tù nhân lương tâm có những tác động cụ thể tạo điều kiện tốt hơn cho người trong tù, cho dù họ không biết họ sẽ được trao giải thưởng này.

"Bất cứ một giải thưởng rất quý giá với người trong tù. Tôi được biết là nhiều tù nhân lương tâm khi họ được ghi nhận từ quốc tế, hoặc quốc nội, thì họ được đối xử khác biệt hơn, nhân đạo hơn, vì chúng ta biết là trong lao tù cộng sản, người bất đồng chính kiến là mục tiêu thường xuyên của đàn áp".

Trong thời gian qua, có những tổ chức thường xuyên trao giải hằng năm cho các tù nhân lương tâm hay tổ chức đấu tranh trong nước có thể nhắc đến như Giải thưởng nhân quyền do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao vào dịp ngày Quốc tế Nhân Quyền. Việc công bố tên tuổi của người nhận giải thưởng cũng tạo thêm quan tâm đến tình trạng của những người đấu tranh trong tù.

Giải thưởng Lê Đình Lượng, một giải thưởng với tên một người tù nhân lương tâm cũng đang bị tù giam, do đảng Việt Tân thành lập năm 2018, được giải thích có mục tiêu là "nhằm đề cao sự hy sinh và việc làm của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam".

Giáo sư Phạm Minh Hoàng, thành phần Ban Giám Khảo của Giải thưởng Lê Đình Lượng nhận định rằng các giải thưởng này tuy không lớn như các giải thưởng quốc tế như giải Hellman-Hammet hoặc giải Nobel, nhưng nó là nền tảng giúp tạo tiếng vang cho phong trào đòi nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam nói chung :

"Điều đó khích lệ cho những người đang đấu tranh để họ biết được rằng còn có người đang đấu tranh và những người này được dư luận trong và ngoài nước đều công nhận. Dĩ nhiên họ không đi đấu tranh để mong được giải thưởng, nhưng ít ra cũng được những tổ chức, hội đoàn, cá nhân trong và ngoài nước tôn vinh, thì đây là một phần thưởng về tinh thần rất xứng đáng".

Chị Nguyễn Thị Chương nói ngày 1/10 chị sẽ làm đơn xin gặp chồng chị và cho biết anh đã nhận giải thưởng.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thiện chính thức được làm lễ trao tặng vào ngày 6 tháng 12, bốn ngày trước Ngày Quốc tế Nhân quyền, tại nhà của Đại Văn Hào Victor Hugo tại Place des Vosges, Paris.

Giang Nguyễn

Nguồn : RFA, 01/10/2020

Nhân quyền Việt Nam : Liên Hiệp Quốc cảnh báo vi phạm

Người tố cáo bị bắt về tội vu khống – Một tiền lệ nguy hiểm

Đức Minh, VNTB, 01/10/2020

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, cũng là một trong những hình thức dân chủ trực tiếp để công dân tham gia việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân.

111111111111111111111

Theo trang web Đại học Hàng Hải Việt Nam, đề tài luận văn tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường là "Nghiên cứu tác động của tổ hợp chân vịt-bánh lái đến điều khiển hướng đi tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng".

Phía cá nhân tố cáo là ông Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng. Theo ông Quý, luận án tiến sĩ của Bùi Văn Cường có ba chương nghiên cứu lý thuyết đã sao chép khoảng 70% các công trình được xuất bản trước đó. Ông Quý chỉ ra bằng chứng ông Cường còn sao chép từ các công bố khác, nhưng lại không trích dẫn nguồn tài liệu và trích dẫn tài liệu ngụy tạo.

Phía Viện Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có kết luận là tỷ lệ sao chép là 12% ; nguồn internet là 6% ; nguồn xuất bản là 0% ; nguồn luận văn/ đề tài là 9%. Kết luận, "đảm bảo tỷ lệ cho phép".

Như vậy với tổng cộng là 27%, nghiên cứu sinh Bùi Văn Cường đạt yêu cầu quy định của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, là "tỷ lệ kiểm tra sao chép và tỷ lệ trích dẫn nhỏ hơn hoặc bằng 30%".

Kết luận với con số tổng cộng 27% kể trên là tính toán của phần mềm kiểm tra Turnitin, phiên bản tiếng Việt. Còn tố cáo của ông Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, là viện dẫn các luận văn với tên tuổi cụ thể. Xét theo Luật Tố cáo, thì tiến trình xử lý phải minh bạch theo trình tự với các điều luật cụ thể như sau :

"Điều 35. Kết luận nội dung tố cáo

1. Căn cứ vào nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo.

2. Kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung chính sau đây :

a) Kết quả xác minh nội dung tố cáo ; b) Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật ; c) Kết luận về nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc tố cáo sai sự thật ; xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo ; d) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện ; kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật ; đ) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo gửi kết luận nội dung tố cáo đến người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ; thông báo về kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo.

Điều 36. Việc xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo

1. Chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo tiến hành việc xử lý như sau :

a) Trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo bị xâm phạm do việc tố cáo không đúng sự thật gây ra, đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật ;

b) Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xử lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kiến nghị trong kết luận nội dung tố cáo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người giải quyết tố cáo về kết quả xử lý".

Ở sự việc nêu trên, một khi chưa có "kết luận nội dung tố cáo", song lại áp dụng biện pháp xử lý hình sự để khởi tố vụ án về tội danh vu khống, và đã bắt giữ hình sự ông Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng là một hành vi vi phạm của cơ quan điều tra. Đây là một tiền lệ nguy hiểm. Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cần làm rõ vụ việc này. Bởi nếu những người dám dũng cảm lên tiếng tố cáo các biểu hiện, dấu hiệu sai trái bị khởi tố hình sự, thì còn ai dám đứng ra tố cáo các sai trái mà pháp luật đã quy định !

Đức Minh

Nguồn : VNTB, 01/10/2020

********************

Published in Việt Nam

Liên Hiệp Quốc chất vấn Việt Nam vì bắt giam Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng

Hoàng Lan, Thoibao.de, 27/03/2020

Một nhóm các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào đầu năm nay đã gửi kháng thư chất vấn chính phủ Việt Nam về việc bắt giam nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, yêu cầu phản hồi trong 60 ngày.

pcd1

Lễ công bố chính thức thành lập Hội Nhà báo độc lập Việt Nam ngày 04/07/2014 do nhà báo Phạm Chí Dũng (đứng, góc phải), Chủ tịch Hội, nhà báo Nguyễn Tường Thụy (ngồi, thứ hai bên phải), Phó Chủ tịch Hội

Cũng liên quan đến vụ án này, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội, cho biết ông bị công an triệu tập.

Theo trang lưu trữ Báo cáo truyền thông của Cao ủy Nhân quyền quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR), cập nhật vào hôm 22/3, bức thư của nhóm các chuyên gia Liên Hiệp Quốc viết :

"Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại về việc giam giữ tùy tiện đối với ông Phạm Chí Dũng và thực tế là ông có thể bị giam giữ mà không được tiếp cận với gia đình hoặc luật sư của mình".

Bốn chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc – bao gồm Báo cáo viên đặc biệt về thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do biểu đạt, Phó Chủ tịch Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện, Báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do hội họp và lập hội, và Báo cáo viên đặc biệt về tình hình những người bảo vệ nhân quyền – mô tả cáo buộc bắt giam ông Phạm Chí Dũng "như là một hành động trả thù cho hoạt động tuyên truyền nhân quyền của ông".

"Chúng tôi lo ngại rằng việc giam giữ lâu dài nhưng không được tiếp xúc với bên ngoài khiến ông ấy có nhiều nguy cơ bị tra tấn hoặc đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo", bức thư viết tiếp.

"Anh chưa được gặp luật sư", bà Bùi Thị Hồng Loan, vợ của ông Phạm Chí Dũng, cho biết trong một tin nhắn gần đây.

Từ Hà Nội, ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam độc lập, hôm 25/03 nhận định rằng sự quan tâm của Liên Hiệp Quốc đến những người tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam là "một điều quý giá".

Ông nói thêm :

"Tôi mong rằng Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác nên làm cho rành rẽ vấn đề này, đặc biệt là đối với các nhà báo tự do… tiếp tục ủng hộ, bênh vực cho những người bị đàn áp ở Việt Nam".

Cũng liên quan đến vụ án Phạm Chí Dũng, nhà báo Nguyễn Tường Thụy hôm 25/03 cho biết ông cũng bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội gửi giấy triệu tập nhưng ông đã từ chối vì lý do sức khỏe và lo ngại dịch Cúm Vũ Hán.

Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội, cho biết :

"Vừa rồi họ có đưa giấy mời cho tôi và tôi trả lời là "không đi". Hai hôm sau đó, có một đoàn gồm 6 người trong đó có an ninh thành phố, công an quận Thanh Xuân… đến nhà tôi hỏi lý do tôi không đi.

Tôi nói là hiện đang mùa dịch [Covid-19] và sức khỏe tôi yếu, và tôi nói rằng tôi cũng không cung cấp được gì về trường hợp Phạm Chí Dũng, cũng như không có lời khai nào về Phạm Chí Dũng cả. "Họ nói rằng sẽ tiếp tục triệu tập và ngỏ ý rằng nếu tôi không đến sẽ dẫn giải".

Ông Thụy cho biết thêm rằng trong tuần qua chưa thấy chính quyền có động thái nào khác ngoài việc cử an ninh thường xuyên canh gác nhà ông.

Trong kháng thư của Liên Hiệp Quốc, các chuyên gia đã yêu cầu chính phủ Việt Nam phản hồi trong vòng 60 ngày về các cáo buộc, cũng như cung cấp các căn cứ pháp lý dẫn đến việc bắt giam ông Phạm Chí Dũng và giải thích việc giam giữ ông ấy tương thích như thế nào với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề nghị chính phủ Việt Nam cung cấp những biện pháp đã được thực hiện nhằm đảm bảo cho các nhà nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền thực hiện công việc hợp pháp của họ trong một môi trường an toàn mà không bị đe dọa, quấy rối hoặc trả thù dưới bất kỳ hình thức nào.

Kể từ ngày bị bắt đến nay đã hơn 4 tháng, ông Phạm Chí Dũng đã không được phép gặp người nhà lẫn luật sư tuy vẫn được thăm nuôi tiếp tế thức ăn một tháng hai lần cộng một lần được tiếp tế thức ăn thêm nhân dịp Tết nguyên đán.

Không một ai được biết một tin tức gì về ông Phạm Chí Dũng. Người nhà cũng chỉ nhận được được tin nhắn qua các cán bộ trại tạm giam tại số 4 Phan Đăng Lưu hai lần rằng ông mất ngủ và cần phải có thuốc an thần gởi vô theo đơn của bác sĩ ở trại giam. Còn thật hư ra sao thì chỉ có quản giáo và cá nhân ông Dũng biết được.

Thời gian đầu, ông Phạm Chí Dũng không được gặp người nhà vì "mới bị bắt giam". Còn từ khi có dịch virus Vũ Hán thì bên Công an nói lý do là cần phải "đề phòng dịch bệnh lây lan".

Phía luật sư cũng đã được thông báo từ Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm ngoái, rằng tội của ông Dũng là "tội thuộc nhóm xâm phạm an ninh quốc gia theo chương XIII Bộ luật Hình sự" và do đó cơ quan này đã ra quyết định ngày 6/12/2019 "quyết định người bào chữa được tham gia tố tụng kể từ khi kết thúc điều tra".

Những gì ông Dũng làm bấy lâu nay không có gì phải là bí mật khi ông có hàng ngàn bài viết trên mạng phản biện các chính sách của nhà nước Việt Nam một cách ôn hòa chỉ nhằm cổ súy cho dân chủ, nhân quyền, dân quyền, minh bạch, tự do báo chí, tự do thông tin và tự do hội họp. Tất cả đều là những quyền căn bản đã được quy định trong hiến pháp hay trong các thoả thuận mà chính phủ Việt Nam đã ký kết với thế giới.

Đầu tháng Giêng 2020, trong thư phúc đáp Nghị Viện Châu Âu về lý do ông Phạm Chí Dũng bị bắt, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ cho biết ông Phạm Chí Dũng bị bắt do thành lập hội trái phép chứ không phải là do bức thư ông đã gởi cho Nghị Viện Châu Âu. Đây là một điều không hợp lý bởi Hội Nhà báo độc lập Việt Nam cho tới thời điểm ông Phạm Chí Dũng bị bắt đã hoạt động được trên 5 năm kể từ tháng 7/2014.

Phạm Chí Dũng đã thoát khỏi tư tưởng của Đảng cộng sản, nhưng giữ nguyên lý tưởng về tự do, bình đẳng mà đảng này cho là được thành lập để xúc tiến. Sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, ông vào đảng năm 25 tuổi và làm việc cho Ban Nội chính Thành ủy trong suốt 16 năm. Trong những năm cuối còn làm việc tại đây, ông Dũng đã bí mật viết bài với một bút danh.

Phạm Chí Dũng nói : "Đảng đang trong ngõ cụt. Đảng nay đứng về phía những người giàu ; chẳng còn chủ nghĩa xã hội nữa, và bất bình đẳng đang tăng lên".

Sau khi bị bắt khẩn cấp và tống giam năm 2012, ông Dũng đã theo chân ông Lê Hiếu Đằng từ bỏ Đảng cộng sản năm 2013. Ông Đằng là một luật gia có đến 40 năm tuổi đảng.

Trong "Tâm thư từ bỏ đảng" ngày 05/11/2013, ông Dũng viết :

"Tôi đã từng tràn đầy nhiệt huyết đóng góp cho một đất nước xã hội chủ nghĩa công bằng và bác ái… Song tất cả những gì mà Đảng cộng sản thể hiện vai trò "lãnh đạo toàn diện" trong ít nhất một phần tư thế kỷ qua đã khiến cho tôi, cũng như nhiều đảng viên khác, đi từ thất vọng đến tuyệt vọng về lý trí lẫn tình cảm".

Sau đó ông đã góp phần thành lập Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, một tổ chức không bao giờ được Đảng cộng sản cho phép hoạt động, nhưng vẫn cứ hoạt động. Nhà báo David Hutt cho rằng cũng như Vaclav Havel, cựu tổng thống Tiệp Khắc, Phạm Chí Dũng cùng với nhiều nhà báo, nhà đấu tranh khác sống như thể Việt Nam đang được tự do, các quyền căn bản của con người như tự do ngôn luận và tự do tư tưởng là điều đương nhiên.

Tháng 8/2019, Phạm Chí Dũng bị đưa lên một chương trình Đối Diện của truyền thông nhà nước, mang tên "Mặt trái của mạng xã hội", mô tả các nhà báo độc lập và nhà hoạt động như những kẻ âm mưu.

Ông Dũng tuyên bố :

"Tôi thách bất kỳ tổ chức đảng, đài phát thanh hoặc đài truyền hình nào có thể chỉ ra một sự kiện nào không chính xác trong các bài viết hoặc bài trả lời phỏng vấn của tôi, hoặc nêu rõ bất kỳ câu nào sai lạc hoặc kích động".

Ông nói thêm là ông có quyền đi kiện.

"Tôi biết là rất khó thắng kiện tại một tòa án Việt Nam, nhưng tôi có thể kiện được họ sau này, chứ không phải bây giờ".

Hôm 3/12/2019, một video quay hình ông Phạm Chí Dũng phát biểu kêu gọi Nghị viện Châu Âu hoãn EVFTA đã được trình chiếu tại một hội nghị nhân quyền ở Châu Âu.

pcd2

Ảnh chụp màn hình video trong đó ông Phạm Chí Dũng phát biểu kêu gọi nghị viện Châu Âu hoãn EVFTA đã được trình chiếu tại một hội nghị nhân quyền ở châu Âu hôm 3/12/2019)

Theo các tổ chức nhân quyền, ông Dũng đưa ra thông điệp này chỉ hai ngày trước khi ông bị bắt hôm 21/11. Trong video trình bày bằng tiếng Anh, ông Dũng nhấn mạnh :

"Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Hiệp Châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên Hiệp Châu Âu (IPA) chỉ làm cho Liên Hiệp Châu Âu bị thiệt hại vì phải nhập siêu hằng năm từ Việt Nam 20 đến 25 triệu đôla.

Ngoài ra, ông Dũng nhận định rằng "8 cuộc Đối thoại Nhân quyền Liên Âu-Việt Nam trong các năm qua chẳng có tác dụng gì","95% những khuyến nghị cải thiện nhân quyền của Liên Âu đã bị Việt Nam bỏ qua".

"Hà Nội chỉ hứa sẽ xét lại vào năm 2023 hay 2025 để phê chuẩn Công ước 87 về tự do thành lập Công đoàn độc lập và Công ước 105 về chống cưỡng bức lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế. Nhưng đây chỉ là "trò bịp" để kéo giờ, và làm nản lòng Liên Âu cũng như Tổ chức Lao động Quốc tế", "Chẳng có một thông báo chi tiết nào về thời gian phê chuẩn cũng như cam kết nào Hà Nội sẽ thực hiện", ông Dũng khẳng định.

Ông Phạm Chí Dũng kết thúc bức thông điệp bằng lời kêu gọi Quốc hội Châu Âu hoãn phê chuẩn hai hiệp ước EVFTA và IPA "cho đến khi nào chế độ Việt Nam chịu cam kết thực thi nhân quyền" , với sự cảnh báo rằng Hiệp ước mậu dịch như hiện nay sẽ không bao giờ chấm dứt được các cuộc đàn áp bất bao dung của Hà Nội.

"Chế độ bắt bỏ tù ngày càng nhiều những nhà bất đồng chính kiến ngay sau khi Liên Âu phê chuẩn EVFTA và IPA. Những nhà bất đồng chính kiến nổi danh nào chống EVFTA vì lý do Việt Nam không tôn trọng nhân quyền cũng như những ai đứng lên chống Trung quốc xâm phạm lãnh hải sẽ phải nhận những án tù nặng nề", ông Dũng nói.

"Bức Thông điệp đắng cay của Phạm Chí Dũng là lời tiên báo cho chính số phận ông", Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam (VCHR) và Đoàn kết Thiên Chúa giáo năm châu (CSW) cho biết trong một thông cáo.

Hoàng Lan (Hà Nội)

Nguồn : Thoibao.de, 27/03/2020

*******************

Vụ Phạm Chí Dũng : Liên Hiệp Quốc chất vấn Việt Nam - Nguyễn Tường Thụy bị triệu tập

VOA, 25/03/2020

Một nhóm các chuyên gia nhân quyn Liên Hiệp Quốc vào đu năm nay đã gi kháng thư cht vn chính ph Vit Nam v vic bt giam nhà báo đc lp Phm Chí Dũng, Ch tch Hi Nhà báo Vit Nam đc lp, yêu cu phn hi trong 60 ngày. Cũng liên quan đến v án này, nhà báo Nguyễn Tường Thy, Phó Ch tch Hi, cho VOA biết ông b công an triu tp.

pcd3

Nhà báo Phạm Chí Dũng.

Theo trang lưu tr Báo cáo truyn thông ca Cao y Nhân quyn quyn Liên Hiệp Quốc (OHCHR), cp nht vào hôm 22/3, bc thư ca nhóm các chuyên gia Liên Hiệp Quốc viết : "Chúng tôi bày tỏ s quan ngi ca chúng tôi v vic giam gi tùy tin đi vi ông Phm Chí Dũng và thc tế là ông có th b giam gi mà không được tiếp cn vi gia đình hoc lut sư ca mình".

Bốn chuyên gia nhân quyn Liên Hiệp Quốc - bao gm Báo cáo viên đc bit v thúc đy và bo v quyn t do biểu đt, Phó Ch tch Nhóm công tác v giam gi tùy tin, Báo cáo viên đc bit v quyn t do hi hp và lp hi, và Báo cáo viên đc bit v tình hình nhng người bo v nhân quyn - mô t cáo buc bt giam ông Phm Chí Dũng "như là mt hành đng tr thù cho hoạt đng tuyên truyn nhân quyn ca ông".

"Chúng tôi lo ngại rng vic giam gi lâu dài nhưng không được tiếp xúc vi bên ngoài khiến ông y có nhiu nguy cơ b tra tn hoc đi x tàn nhn vô nhân đo", bc thư viết tiếp.

"Anh chưa được gp lut sư", bà Bùi Th Hng Loan, v ca ông Phm Chí Dũng, cho VOA biết trong mt tin nhn gn đây.

pcd4

Kháng thư ch ất vấn của chuyên gia Liên Hiệp Quốc gửi chính phủ Việt Nam hôm 22/01/2020. Photo spcommreports.ohchr.org

Nhà báo độc lp Phm Chí Dũng, cng tác viên ca VOA, đng thi là Ch tch Hi Nhà báo Vit Nam Độc lp, b bt vào tháng 11/2019 vi cáo buc "tuyên truyn chng Nhà nước" theo điu 117 B lut Hình s.

Từ Hà Ni, ông Nguyn Tường Thy, Phó Ch tch Hi Nhà báo Vit Nam Đc lp, hôm 25/03 nêu nhn đnh vi VOA rng s quan tâm ca Liên Hiệp Quốc đến nhng người tranh đu cho nhân quyn Vit Nam là "mt điu quý giá". Ông nói thêm :

"Tôi mong rằng Liên Hiệp Quốc và các t chc quc tế khác nên làm cho rành r vn đ này, đc bit là đi vi các nhà báo t do… tiếp tc ng h, bênh vc cho nhng người b đàn áp Vit Nam".

Cũng liên quán đến v án Phm Chí Dũng, nhà báo Nguyn Tường Thy hôm 25/03 cho VOA biết ông cũng b Cơ quan An ninh Điu tra Công an Hà Ni gi giy triu tp nhưng ông đã t chi vì lý do sc khe và lo ngi dch bnh Covid-19.

"Vừa ri h có đưa giy mi cho tôi và tôi trả li là "không đi". Hai hôm sau đó, có mt đoàn gm 6 người trong đó có an ninh thành ph, công an qun Thanh Xuân… đến nhà tôi hi lý do tôi không đi.

"Tôi nói là hiện đang mùa dch [Covid-19] và sc khe tôi yếu, và tôi nói rng tôi cũng không cung cấp được gì v trường hp Phm Chí Dũng, cũng như không có li khai nào v Phm Chí Dũng c.

"Họ nói rng s tiếp tc triu tp và ngỏ ý rng nếu tôi không đến s dn gii".

Ông Thụy cho biết thêm rng trong tun qua chưa thy chính quyn có đng thái nào khác ngoài vic c an ninh thường xuyên canh gác nhà ông.

pcd5

Gịấy triệu tập của công an gửi đến ông Nguyễn Tường Thụy. Facebook Nguyễn Tường Thụy.

Trong kháng thư ca Liên Hiệp Quốc, các chuyên gia đã yêu cu chính ph Việt Nam phn hi trong vòng 60 ngày v các cáo buc, cũng như cung cp các căn c pháp lý dn đến vic bt giam ông Phm Chí Dũng và gii thích vic giam gi ông y tương thích như thế nào vi tiêu chun nhân quyn quc tế.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề nghị chính ph Việt Nam cung cp nhng bin pháp đã được thc hin nhm đm bo cho các nhà nhà báo và nhng người bo v nhân quyn thc hin công vic hp pháp ca h trong mt môi trường an toàn mà không b đe da, quy ri hoc tr thù dưới bt kỳ hình thức nào.

Ngoài trường hp Phm Chí Dũng, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cũng cht vn Chính ph Vit Nam v v nhà hot đng Đinh Thi Phương Tho, mt cu cng tác viên ca t chc nhân quyn VOICE, b nhà chc trách Vit Nam câu lưu trong 8 gi và tch thu h chiếu sau khi bay từ Bangkok v Hà Ni vào tháng 11/2019.

Kháng thư viết : "Chúng tôi bày t mi quan ngi rng nhng hành vi [ca Vit Nam] dường như có mi quan h cht ch vi quyn t do ngôn lun và các hot đng bo v nhân quyn ca bà Tho, ông Dũng".

Published in Diễn đàn