Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

26/05/2017

Dân phải có sức mạnh mới có đối thoại bình đẳng với cộng sản

Lê Công Định

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tieng DanViet Media, 26/05/2017

Quay lại trang chủ
Read 551 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)